WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Вплив мінеральної води нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) (авторефера - Реферат

Таким чином правомірно стверджувати, що активація синтезу гемоглобіну у дослідних щурів з перевивними пухлинами саркомою 45 і лімфосаркомою Пліса зумовлена місцевою адаптаційною реакцією, що включає активацію ентероцитів і кишечних ендокриноцитів органічними речовинами Нафтусі.

Разом з тим, ентероцити щурів з карциномою Герена є, мабуть, філогенетично чутливі до ендотоксинів цієї пухлини епітеліального походження, що гальмує дію Нафтусі.

Суттєвий лейкоцитоз щурів всіх контрольних груп (табл.3) є базовою захисною реакцією при пухлинному рості і зумовлений у щурів з карциномою Герена виключно зменшенням масової частки тимуса, у щурів з лімфосаркомою Пліса вірогідним збільшенням чисельності мієлокаріоцитів, а виснаження кісткового мозку і тимуса у щурів із саркомою 45 компенсується гіпертрофією селезінки, її масова частка зросла вдвічі.

Інакше кажучи, загальна інтоксикація організму при пухлинному рості спричинює суттєву дисгармонію мієлоїдної і лімфоїдної тканин в продукуванні імунокомпетентних клітин, що дозволяє перевивним пухлинам будь-якої природи "уникати" ефективного імунного нагляду.

Превентивне поїння щурів Нафтусею найкраще внормовує чисельність лейкоцитів після трансплантації їм пухлин.

Двократне збільшення чисельності лейкоцитів у щурів цієї групи із саркомою 45 зумовлене суттєвою активацією проліферативних процесів у кістковому мозку (чисельність мієлокаріоцитів вірогідно зросла в 1,3 р.) при збереженні масової частки тимуса і селезінки в межах норми. У щурів аналогічної групи із лімфосаркомою Пліса помірний лейкоцитоз супроводжується вірогідним приростом чисельності мієлокаріоцитів і масової частки тимуса, тоді як у щурів з карциномою Герена проліферативні процеси в тимусі пригнічені (масова частка зменшена в 1,8 р. щодо норми), однак простежується тенденція до збільшення чисельності мієлокаріоцитів і масової частки селезінки.

Таким чином, здатність Нафтусі стимулювати гемопоез при згаданому курсовому навантаженні запобігає його виснаженню при пухлинному рості.

10-денне примусове поїння всіх пухлиноносіїв Нафтусею, як і вільний доступ до автопоїлок з цією водою, розпочаті через 7 днів після інокуляції відповідних пухлин, дещо слабше ліквідують напруження у центральних і периферичних органах імуногенезу (табл.3), внаслідок чого чисельність лейкоцитів у відповідних дослідних групах така ж, як і у контрольних тварин, незалежно від типу пухлини.

Крім цього, застосування Нафтусі вірогідно відновлює здатність лімфоцитів до бласттрансформації (табл.4).

Таким чином, певне підвищення імунокомпетентності організму щурів-пухлиноносіїв є одним із механізмів гальмівної дії Нафтусі на неопластичний процес.

Таблиця 4. Вплив Нафтусі на бласттрансформацію лімфоцитів

Форма досліду

Карцинома Герена

Саркома 45

Лімфосаркома Пліса

Чисельність бластів на 100 лімфоцитів у середовищі з ФГА, дослід

Інтактні

20,4 1,1 (5)

20,6 1,2 (5)

20,0 0,7 (5)

Контроль

15,4 0,4 (5) **

13,2 0,6 (5) ***

15,4 0,7 (5) **

Нафтуся інтрагастрально

17,6 0,5 (5) * ##

15,2 0,5 (5)** #

15,8 0,4 (5) ***

Нафтуся при вільному доступі

18,4 0,6 (5) ##

15,8 0,5 (5) ** ##

18,8 0,4 (5) ##

Нафтуся превентивно

16,6 0,5 (5) *

17,2 0,6 (5) * ##

17,6 0,4 (5) * #

Чисельність бластів на 100 лімфоцитів у середовищі без ФГА, контроль

Інтактні

13,5 0,7 (5)

13,1 0,7 (5)

12,8 0,4 (5)

Контроль

12,4 0,3 (5)

10,4 0,5 (5) *

12,2 0,2 (5)

Нафтуся інтрагастрально

13,0 0,4 (5)

11,4 0,3 (5)

12,6 0,2 (5)

Нафтуся при вільному доступі

13,2 0,4 (5)

11,6 0,3 (5)

12,8 0,2 (5)

Нафтуся превентивно

12,8 0,4 (5)

11,6 0,3 (5)

13,0 0,3 (5)

Дослід / контроль

Інтактні

1,51 0,06 (5)

1,56 0,06 (9)

1,57 0,07 (5)

Контроль

1,24 0,02 (5) **

1,27 0,02 (5) **

1,26 0,04 (5) **

Нафтуся інтрагастрально

1,35 0,02 (5) * ##

1,33 0,03 (5) **

1,29 0,02 (5) **

Нафтуся при вільному доступі

1,39 0,03 (5) ##

1,36 0,03 (5) * #

1,47 0,02 (5) ##

Нафтуся превентивно

1,30 0,02 (5) **

1,46 0,05 (5) ##

1,36 0,02 (5) *

Ступінь гіпертрофії наднирників залежить, перш за все, від природи перевивної пухлини (табл. 5). Нафтуся регулює їх ріст лише у щурів з лімфосаркомою Пліса.

Отримані дані переконливо засвідчують перевагу анаболічних процесів у щурів-пухлиноносіїв, котрих поїли Настусею, що правомірно розцінювати як суттєву перебудову клітинного метаболізму, внаслідок додаткового залучення енергії і пластичного матеріалу, завдяки запуску процесу індукції органічними речовинами-ксенобіотиками цієї води.

Таблиця 5. Вплив Нафтусі на масу наднирників

Форма досліду

Карцинома Герена

Саркома 45

Лімфосаркома

Пліса

Маса наднирників, % м.т.

Інтактні

0,02 0,001 (5)

0,02 0,002 (9)

0,02 0,002 (5)

Контроль

0,03 0,002 (5)***

0,04 0,001 (5)***

0,03 0,002 (5)**

Нафтуся інтрагастрально

0,03 0,002 (5)***

0,04 0,003 (5)***

0,03 0,002 (5)**

Нафтуся при вільному доступі

0,03 0,002 (5)***

0,04 0,003 (5)***

0,02 0,001 (5)

Нафтуся превентивно

0,03 0,002 (5)***

0,04 0,002 (5)***

0,02 0,002 (5)

Враховуючи деякі розбіжності в характеристиках антитоксичної резистентності організму, його імунологічної компетентності і активності місцевих адаптаційних реакцій при різних типах пухлин, правомірно припустити, що Нафтуся підтримує оптимальне для кожного типу досліджуваних пухлин співвідношення нетрансформованої форми ксенобіотиків та кількісний і якісний склад їх метаболітів, чим забезпечує оптимальне поєднання детоксикаційного та імуномодулюючого ефекту, а отже, і суттєву протипухлинну дію.

Таким чином, протипухлинна дія води Нафтуся ґрунтується на здатності її органічних речовин-ксенобіотиків запускати загальну адаптаційну реакцію організму. Активність індивідуальних складових цієї реакції визначається природою перевивної пухлини.

Клініко-фізіологічні спостереження. На першому етапі аналізу отриманих результатів весь контингент ретроспективно розділено на 4 однорідні за всією сукупністю ознак групи, які прийнято називати кластерами.

У І кластер увійшли 29 пацієнтів (16%), у ІІ - 46 (25%), у ІІІ - 48 (26%) і у IV - 61 (33%). Всі кластери суттєво відрізняються між собою (віддалі Евкіда між їх центрами: 4,2ч9,0).

За критерієм з2 і F найсуттєвішу роль у розподілі контингенту на кластери відіграє рівень ЦІК (з2=0,71; F=151), далі йдуть відносні рівні популяції Т-лімфоцитів (з2=0,59; F=87), 0-лімфоцитів (з2=0,46; F=52), субпопуляцій Т-кіллерів (з2=0,42; F=44) і теофілінчутливих лімфоцитів (з2=0,33; F=30), абсолютний вміст останніх (з2=0,23; F=18), а також нульових (з2=0,20; F=15)і Т-кіллерів (з2=0,18; F=13), відносний вміст теофілінрезистентної субпопуляції Т-лімфоцитів (з2=0,13; F=9), бактерицидна здатність нейтрофілів (з2=0,12; F=8), відносний вміст В-лімфоцитів (з2=0,10; F=7), "активної" субпопуляції Т-лімфоцитів (з2=0,09; F=6), індекс кіллінгу нейтрофілів (з2=0,08; F=5,5), їх мікробне число (з2=0,06; F=3,9) і, нарешті, природна кіллерна активність (з2=0,05; F=3,0) та рівень реалізуючих її натуральних кіллерів (з2=0,04; F=2,6). Вклад у розподіл контингенту на кластери решти параметрів імунітету, а також показників загального аналізу крові, віку, статі, локалізації пухини - виявився несуттєвим (з2<0,04; F<2,6; р>0,05). Для дальшого аналізу відібрано 9 параметрів імунітету із найбільшими величинами з2 (0,71ч0,13), тобто головних кластероутворювальних параметрів.


 
 

Цікаве

Загрузка...