WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на ре-гіональному рівні (автореферат) - Реферат

Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на ре-гіональному рівні (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Хмельницька О.А., Толочко В.М. До питання організаційно–правового забезпечення контролю якості лікарських засобів в Україні // Вісник фармації. – 2003. – №1 (33). – С. 50–52. (Дисертантом представлений матеріал особистих досліджень організаційно-правового забезпечення контролю якості ЛЗ, написана стаття).

 2. Толочко В.М., Хмельницька О.А. Дослідження організації контролю якості лікарських засобів при наданні гуманітарної і благодійної допомоги та при їх розмитненні // Вісник фармації. – 2003. – №3 (35). – С. 61–65. (Дисертант використала особисті результати досліджень організації контролю ЛЗ, здійснені розрахунки, написана стаття).

 3. Хмельницька О.А. Адміністративна відповідальність як засіб державного впливу на забезпечення якості лікарських засобів // Вісник фармакології та фармації. – 2003. – №1. – С. 26–29.

 4. Толочко В.М., Хмельницька О.А. Вивчення діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів з метою її регулювання // Фармаком. – 2006. – №3. – С. 78-82. (Дисертант використала та узагальнила особисті результати вивчення діяльності державних інспекцій, написала статтю).

 5. Толочко В.М., Хмельницька О.А., Хоменко В.М. Нормування посад державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні // Вісник фармації. – 2006. – №3. – С. 63-65. (Дисертант обґрунтувала особисті результати досліджень кадрового забезпечення державних інспекцій, здійснила їх узагальнення та описання).

 6. Хмельницька О.А. Загальні поняття та функції системи організації контролю якості лікарських засобів у сучасних умовах // Фармація ХХІ століття: Матер. Всеукр. наук.–практ. конф. – Х.: Вид–во НФаУ: Золоті сторінки, 2002. – С. 245–246.

 7. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Дослідження державного впливу на забезпечення якості лікарських засобів в регіонах через адміністративну відповідальність // Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. – Х., 2003. – С. 57–59. (Дисертантом особисто підготовлені тези виступу за результатами досліджень державного впливу на забезпечення якості ЛЗ).

 8. Толочко В.М., Хмельницька О.А. Удосконалення системи державного контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матер. VI Нац. з'їзду фармацевтів України. – Х.: Вид–во НФаУ, 2005. – С. 905–906. (Дисертант представила результати особистих досліджень системи державного контролю ЛЗ, написала тези доповіді, з якою виступила).

 9. Толочко В.М., Хмельницька О.А. Шляхи підвищення ефективності контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні // Фармацевтичне право в системі правовідносин: виробник – лікар – пацієнт – провізор – ліки – контролюючі та правоохоронні органи: Матеріали наук.–практ. конф. // Ліки України. – 2005. – №9. – С. 169. (Дисертант представила особисті дослідження напрямків підвищення якості контролю ЛЗ, написала тези доповіді, з якою виступала).

 10. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Аспекти діяльності державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів // Передові наукові розробки – "2006": Матер. І Міжнар. наук.–практ. конф. – Т.7.–Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 24-25 (Дисертантом представлені фрагменти особистих досліджень діяльності інспекторів та їх описання у тезах доповіді).

 11. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Методичні підходи до нормування посад державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні // Наука: теорія та практика – "2006": Матер. І Міжнар. наук.–практ. конф. – Т.9.–Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 13-14 (Дисертантом представлені у формі тез доповіді результати особистих досліджень стосовно формування штатного розпису інспекторів).

 12. Хмельницька О.А. Толочко В.М. Нормування робочого часу державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів // Фармацевтическое право в системе правоотношений: государство – закон – производитель – врач – пациент – провизор – лекарство – контролирующие и правоохранительные органы: Матер. наук. – практ. конф. // Український вісник психоневрології. – 2006.– Т.14., Вип. 2 (47). – С.158-159 (Дисертантом представлені фрагменти особистих досліджень з нормування робочого часу інспекторів).

 13. Хмельницька О.А. Толочко В.М. Оптимізація діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів: Методичні рекомендації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 32 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до оптимізації діяльності державних інспекцій, брала участь у написанні метод. рекомендацій).

 14. Хмельницька О.А. Толочко В.М. Нормування забезпечення регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів посадами інспекторів: Методичні рекомендації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 12 с. (Дисертантом запропоновані особисті методики, які представлені у вигляді метод. рекомендацій).

 15. Хмельницька О.А. Толочко В.М. Розрахунок фонду робочого часу державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів // Інформ. лист. – Х., 2006. – Вип. 3.– 4 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові пропозиції, брала участь у написанні листа).

 16. Хмельницька О.А. Толочко В.М. Розрахунок витрат часу державних інспекторів на проїзд до суб'єктів господарської діяльності з метою їх перевірки // Інформ. лист. – Х., 2006.– Вип. 2. – 4 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові пропозиції, брала участь у написанні листа).

 17. Хмельницька О.А. Толочко В.М. Нормування посад державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів у залежності від факторіальних показників територіальних регіонів // Інформ. лист. – Х., 2006.– Вип. 1. – 4 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові пропозиції, брала участь у написанні листа).


 
 

Цікаве

Загрузка...