WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією із застосуванням імуногістохімічного методу (автореферат) - Реферат

Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією із застосуванням імуногістохімічного методу (автореферат) - Реферат

На основі гістологічного дослідження виходячи з морфологічних ознак пухлини хворим були встановлені наступні діагнози: залозистий рак – у 35 хворих, плоскоклітинний рак – у 19 хворих, недиференційований рак – у 24 хворих, світлоклітинний рак – у 1 хворого, меланома – у 22 хворих, метастази раку – у 42 хворих. В процесі дообстеження не вдалося виявити первинну пухлину у жодного з хворих.

Хірургічне лікування цих хворих полягало в лімфаденектомії. Променева терапія на зону уражених лімфатичних вузлів складала в сумарній дозі до40 Грей. Хіміотерапія проводилася за різними схемами і комбінаціями хіміопрепаратів, що обумовлене різноманіттям гістологічних форм АЗП і її передбачуваної локалізації: циклофосфан – метотрексат – фторурацил, цисплатин – доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин, доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин – преднізолон, доксорубіцин – метотрексат – фторурацил, цисплатин – вепезид.

При ураженні надключичних лімфатичних вузлів за морфологічними даними було висловлено припущення про локалізацію первинної пухлини в молочній залозі, легенях, яєчниках, яєчках. Хірургічне втручання цим хворим складалось з лімфаденектомії (біопсія пухлини). Променева терапія на зону ураження склала в сумарній дозі до 40 Грей. Для хіміотерапії цих хворих були використані схеми: циклофосфан – вінкристин – метотрексат – фторурацил, цисплатин – доксорубіцин – циклофосфан, цисплатин – етопозид.

При ураженні пахвових лімфатичних вузлів найбільш вірогідною локалізацією первинної пухлини могли бути молочна залоза і легені. Хірургічне лікування хворих полягало в пахвовій лимфаденектомії, після чого була проведена променева терапія. Хіміотерапія включала комбінації хіміопрепаратів: цисплатин – етопозид, циклофосфан – метотрексат – фторурацил, цисплатин – доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин, доксорубіцин – метотрексат – фторурацил.

При ураженні пахових лімфатичних вузлів вважалось, що АЗП локалізується в печінці, в нирках або в органах малого тазу. Хірургічне лікування полягало в паховій лімфаденектомії або операції Дюкена. Також хворим була проведена променева терапія і хіміотерапія: цисплатин –доксорубіцин – блеоміцин (як основний компонент). Також були використані схеми з таксотером (цисплатин – таксотер, метотрексат – таксотер).

При ураженні кісток передбачуваними локалізаціями АЗП були нирка, легеня, щитовидна залоза і передміхурова залоза. Хірургічне лікування таких хворих полягало в резекції кістки. Сумарна вогнищева променева терапія склала від 40 до 60 Грей. Хворі одержували хіміотерапію згідно наступних схем: циклофосфан – метотрексат – фторурацил, цисплатин – етопозид – блеоміцин, цисплатин – вінкристин – доксорубіцин.

При ураженні печінки вірогідною локалізацією первинного вогнища були шлунково-кишковий тракт, молочна залоза, передміхурова залоза. Вибір комбінації хіміопрепаратів, застосованих для лікування пацієнтів з ураженням печінки, був обумовлений різноманіттям виявлених гістологічних форм і передбачуваних локалізацій первинної пухлини: доксорубіцин – мітоміцин – фторурацил, фторурацил – фармарубіцин – мітоміцин, циклофосфан – доксорубіцин – фторурацил, циклофосфан – вінкристин.

При ураженні легенів за морфологічними даними було висловлено припущення про локалізацію первинної пухлини в щитовидній залозі, в молочній залозі або ж розцінено як метастази меланоми. Хіміотерапія таким хворим складалась з наступних схем: цисплатин – етопозид, доксорубіцин – мітоміцин – фторурацил, циклофосфан – метотрексат – фторурацил, цисплатин – доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин, доксорубіцин – метотрексат – фторурацил.

При метастатичному плевриті для поліхіміотерапії були використані схеми: цисплатин – циклофосфан – доксорубіцин, фторурацил – циклофосфан – вінкристин, цисплатин – циклофосфан – фторурацил.

При метастазах в органи черевної порожнини, на підставі вивчення гістологічних препаратів хворих було висловлено припущення про локалізацію первинної пухлини в молочній залозі, в шлунку, в нирці, або в товстій кишці та призначено лікування за такими схемами: цисплатин – циклофосфан – фторурацил, цисплатин – циклофосфан – доксорубіцин.

При ураженні м'яких тканин хірургічне лікування полягало в радикальному висіченні пухлини. Сумарна вогнищева доза променевої терапії складала до 40 Грей. Були використані наступні схеми поліхіміотерапії: циклофосфан – метотрексат – фторурацил, цисплатин – доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин, доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин, доксорубіцин – метотрексат – фторурацил, цисплатин – вепезид.

При синхронному або множинному ураженні декількох органів і/або груп лімфатичних вузлів метастазами АЗП найбільш вірогідними локалізаціями первинної пухлини були нирка, легеня, молочна залоза, шлунок і підшлункова залоза. Були застосовані різні комбінації хіміопрепаратів для лікування цих хворих, що обумовлено різноманіттям виявлених морфологічних форм і передбачуваних локалізацій первинної пухлини. Використані наступні схеми: циклофосфан – метотрексат – фторурацил, доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин, цисплатин – доксорубіцин – циклофосфан – вінкристин, доксорубіцин – метотрексат – фторурацил, цисплатин – етопозид, доксорубіцин – мітоміцин – фторурацил.

При співставленні результатів лікування у обох групах за показником виживання отримано наступні дані: протягом 2,5 років з моменту постановки діагнозу в основній групі з 38 чоловік померло 14 хворих від прогресування основного захворювання, а в живих залишилося 24 хворих, що складає близько 63%. У контрольній групі за 2,5 роки з моменту встановлення діагнозу з 143 чоловік в живих залишилося 67, що складає близько 46%. Це свідчить про те, що включення ІГХ дослідження до схеми обстеження хворих з діагнозом "метастази АЗП" сприяє встановленню гістогенезу, органної приналежності пухлини, а, отже, і призначенню більш адекватної схеми хіміо- та гормонотерапії, що пояснює краще виживання хворих з основної групи.

При оцінці ІГХ дослідження слід враховувати, що висока інформативність панелі МкАТ і ПкАТ передбачає використання не менше 5-ти маркерів: згідно з отриманими даними, у 97% (у 37 випадках з 38) пацієнтів з метастазами анонімної пухлини вдалося вказати гістогенетичну, органну приналежність первинної пухлини або припустити її локалізацію. Таким чином, встановлено, що чутливість ІГХ методу = (37:38) 100% = 97%. "Прогностичність" позитивного результату = 37/38100,0% = 0,0097368 (р<0,01) Слід зазначити, що високо специфічний тест для розпізнавання певного захворювання не дає позитивного результату за відсутності цього захворювання. Тому специфічність і прогностичність негативного результату в нашому випадку будуть нульовими.

Висока інформативність ІГХ дослідження, розрахована за допомогою статистичного методу Фішера в модифікації В.С. Генеса, дозволила розробити клініко-морфологічний діагностичний алгоритм обстеження хворих з метастазами АЗП, що складається з чотирьох етапів (рис.2):

  1. Етап верифікації пухлинного процесу.

  2. Етап оцінки поширеності процесу.

  3. Етап ІГХ дослідження.

  4. Етап пошуку первинного вогнища пухлини.

1. Етап верифікації пухлинного процесу – це догоспітальний етап діагностики, метою якого є виявлення хворих з непухлинними захворюваннями і хворих з пухлинними захворюваннями з направленням їх на подальше дообстеження. Проводиться загальний огляд і збір анамнезу хвороби, життя. Вивчається медична документація (амбулаторна картка), результати рентген- дослідження, КТ, УЗД, морфологом консультуються гістологічні і цитологічні препарати (при наявності). При їх відсутності проводиться біопсія з обов'язковою морфологічною верифікацією пухлинного процесу. Пацієнти, які не мають повної медичної документації, достатньої для уточнення або виключення онкологічного діагнозу, розцінюються як хворі з потенційно можливим злоякісним процесом і підлягають подальшому дообстеженню.


 
 

Цікаве

Загрузка...