WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів

імені професора М.І. Ситенка АМН України"

ХАЛЕД МОХАММАД АХМАД АБУ ЗАХРА

УДК 616.718.5/.6-001.5.001.61:616-003.93:616-092-08

Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослідження)

14.01.21 – травматологія та ортопедія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий консультант:

доктор медичних наук професор

ВЕНГЕР Вілен Феодосійович

Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та ВМХ

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук професор

ПОПСУЙШАПКА Олексій Корнілійович

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри травматології та ортопедії

доктор медичних наук професор

ПОЛІВОДА Олександр Миколайович

Одеська Обласна клінічна лікарня МОЗ України, завідуючий відділенням травматології та ортопедії

Захист відбудеться "30" листопада 2007 р. об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України" (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України" (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

Автореферат розісланий "30" жовтня 2007 р.

Вчений секретарспеціалізованої вченої радизаслужений діяч науки та техніки України

доктор медичних наук професор В.О. Радченко

Актуальність роботи. Останніми роками в Україні і за кордоном відзначається збільшення числа постраждалих із закритими і відкритими переломами кісток нижніх кінцівок (Гайко Г.В. и др., 2005). Діафізарні переломи кісток гомілки є важливою медико-соціальною проблемою у зв'язку зі своєю поширеністю. За даними ряду дослідників, дана патологія складає від 4,1 до 26,0% всіх переломів довгих кісток (Анкин Л.Н. и др., 1994; Апасова А.И., 1937; Бахметьев В.И. и др., 2002; Бейдик О.В. и др., 2002)25-35% пацієнтів травматологічних стаціонарів – хворі з переломами кісток гомілки (Бейдик О.В. и др., 2002; Бердыев Т.И др., 1993) Незважаючи на велику кількість розроблених останніми роками і упроваджених в Україні способів стабільно-функціонального остеосинтезу переломів кісток гомілки, нерідко спостерігаються незадовільні результати і ускладнення, які є причиною первинної інвалідності в 2,7-37% випадків (Анкин Л.Н., 1989; Васюк В.Л., 1990; Калашников А.В., 2003; Голубев Г.Ш. и др., 1996; Мусалатов Х.А. и др., 2002)

Анатомо-фізіологічні особливості цього сегмента визначають тривалість лікування, великі терміни тимчасової непрацездатності, функціональні порушення у вигляді контрактур прилеглих суглобів, м'язової атрофії, судинних розладів (Волков М.В. и др., 1979; Голяховский В. и др., 1999; Корж Н.А. и др., 2004) Як відзначають ряд дослідників (Анкин Н.Л. и др., 1994, 2001, 2003; Кириях Ю.Ф. и др., 1993; Мусалатов Х.А. и др., 2002), в 10-20% випадків відмічається уповільнення або навіть порушення репаративного остеогенезу – сповільнена консолідація, незрощення переломів і утворення несправжнього суглоба.

Однією з найважливіших причин сповільненої і порушеної консолідації є порушення мінерального і білкового метаболізму (Батура И.А. и др., 2004; Бессмертный А.А., 2002; Бэц Г.В. и др., 1988; Калашников А.В. и др., 2001)Ці порушення нерідко пов'язані з віком пацієнта, інтеркуррентними захворюваннями (Герцен Г.И. и др., 2003; Марова Е.И., 1998; Мащенко И.С. и др., 2005)або з екологічними чинникамиКлімовицький В.Г., 1998; Мащенко И.С. и др., 2005)

Перспективним напрямом є вироблення системного підходу до забезпечення оптимального перебігу репаративного остеогенезу завдяки ранньому функціональному лікуванню (Бэц Г.В, 1988)а також нормалізації мінерального і білкового обміну, особливо при їх початковому порушенні або за наявності чинників ризику його порушення в процесі лікуванняВолков М.В. и др., 1979; Горидова Л.Д. и др., 2001; Дедух Н.В. и др., 1999; Анкин Н.Л. и др., 2001)

Питання використовування для цієї мети комплексу препаратів кальцію, фосфору, вітамінів і вітаміноподібних речовин, запропонованих і апробованих в Інституті стоматології АМН України, які містять соєвий екстракт, солі кальцію і цинку, мікроелементи і вітамін D, не досліджено в клініці при лікуванні переломів (Левицкий А.П., 2001; Левицкий А.П. и др., 1973, 1998, 2002; Черныш В.Ю. и др., 2001)

Таким чином, літературні дані свідчать про актуальність запобігання і лікування сповільненої консолідації у зв'язку з високою частотою цього ускладнення при ушкодженнях кісток гомілки, складністю і тривалими термінами лікування, високим відсотком незадовільних результатів і інвалідності, а також відсутністю диференційованих рекомендацій до використовування комплексу препаратів біофлавонів, кальцію, органічного фосфору і вітаміну D з урахуванням початкового структурно-функціонального стану кісткової системи, віку, стану метаболізму і чинників ризику його порушення, що і склало предмет нашого дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Одеського державного медичного університету МОЗ України ("Лікування тяжких пошкоджень та захворювань кісток та великих суглобів"; шифр теми 349/02-06, держреєстрація № 0101U007763. Автор вивчив і проаналізував архівний матеріал, склав схему лікування переломів кісток гомілки, що сповільнено зростаються. "Статичні деформації стоп"; шифр теми 389/05-09, держреєстрація № 0104U010500. Роль автора – визначення лікувально-діагностичних заходів при наданні допомоги хворим з переломами кісток опорно-рухової системи, аналіз клінічних і рентгенологічних даних, статистична обробка одержаних результатів).

Мета дослідження: підвищити ефективність хірургічного лікування переломів кісток гомілки шляхом корекції порушень обміну кальцію і білків, а також використовування раннього функціонального навантаження ушкодженої кінцівки.

Задачі дослідження:

1. У експерименті вивчити активність лужної і кислої фосфатаз кістки, рівень виділення кальцію з сечею залежно від мінеральної щільності кістки, а також встановити вплив на ці показники комплексу препаратів: кальцію, мікроелементів, вітамінів і вітаміноподібних речовин (ізофлавонів).

2. Вивчити мінеральну щільність кісткової тканини, особливості обміну кальцію і білків у хворих з переломами гомілки, яких лікували методом стабільно-функціонального остеосинтезу, виявити найзначущі чинники ризику сповільненого зрощення кістки і запропонувати заходи, направлені на його профілактику.

3. Розробити методику раннього дозованого функціонального навантаження ушкодженої кінцівки після накісткового стабільно-функціонального остеосинтезу при переломах кісток гомілки.

4. Оцінити в порівняльному аспекті результати лікування хворих з переломами кісток гомілки із застосуванням ранньої функціональної терапії і комплексу препаратів кальцію, вітамінів і вітаміноподібних речовин.

Об'єкт дослідження – процес зрощення діафізарних переломів кісток гомілки, процес обміну кальцію, білків.

Предмет дослідження – діафізарні переломи кісток гомілки.

Методи дослідження – клінічний (анамнез, огляд, пальпація, вимірювання лінійних і кутових параметрів); рентгенологічний; лабораторний; біохімічний; експериментальний. При обробці даних застосовували статистичні методи з використанням критерію Стьюдента.

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі експериментальних і клініко-лабораторних досліджень отримані нові знання про особливості обміну кальцію і білків залежно від мінеральної щільності кістки і за наявності її перелому. Встановлено, що зниження мінеральної щільності кісткової тканини супроводжується підвищенням рівня екскреції кальцію з сечею і протєїнемією, що слід вважати прогностичним критерієм сповільненої остеорепарації. Виявлено, що прийом комплексу препаратів кальцію, вітамінів і вітаміноподібних біологічно активних речовин (ізофлавонів) позитивно впливає на кальцієвий баланс і мінеральну щільності кістки та в поєднанні з раннім дозованим осьовим навантаженням ушкодженої кінцівки підвищує ефективність хірургічного лікування переломів гомілки.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати наукових досліджень дозволили удосконалити процес лікування діафізарних переломів кісток гомілки.

Запропонована методика дозованого осьового навантаження, що зростає ушкодженої кінцівки, а також розроблена схема лікувально-профілактичного прийому комплексу препаратів кальцію, вітамінів і вітаміноподібних біологічно активних речовин, яка заснована на оцінці ступеня тяжкості перелому і наявності чинників ризику порушення репаративного остеогенезу. Використовування методики дозволяє зменшувати частоту сповільненого зрощення і незрощення.


 
 

Цікаве

Загрузка...