WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій (автореферат) - Реферат

Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій (автореферат) - Реферат

Укороченість кишечнику птахів традиційно розглядається у зв'язку з пристосуванням до польоту. Проте в більшості випадків це положення декларується без аналізу морфофункціональних особливостей, які забезпечують високоефективний процес травлення і швидке проходження їжі по короткому кишечнику. Як наслідок відносно короткого кишечнику, відмічається слабка морфологічна та функціональна диференційовка кишечнику птахів. Незважаючи на те, що з позицій класичних уявлень це є анцестральною ознакою, такий стан диференційовки кишечнику цілком узгоджується, на нашу думку, з пристосуванням до польоту. По-перше, відносно короткий кишечник робить неможливим і непотрібним його диференціацію; по-друге, відсутність диференціації кишечнику на спеціалізовані відділи робить його універсальним органом, здатним виконувати функцію травлення і всмоктування по всій його довжині; по-третє, відносна укороченість кишечнику і зменшення його ємкості обмежують, з одного боку, масу корму, який може одночасно перебувати в травному тракті, а з іншого – сприяють зменшенню часу проходження їжі через травний тракт. Останнє компенсується високою швидкістю процесу травлення й всмоктування поживних речовин. Швидкість травлення забезпечується високою активністю панкреатичних ферментів і великою запасною ємкістю ферментів (термінологія Karasov) та активністю ферментів загальнокишкових залоз (крипт); високою лугостійкістю пепсину; антиперистальтичними скороченнями стінки кишечнику; а швидкість всмоктування – складністю архітектоніки рельєфу слизової оболонки стінки кишечнику.

ВИСНОВКИ

У результаті проведених комплексних анатомо-гістологічних, гістохімічних, біохімічних досліджень травної системи представників класу Aves різних трофічних спеціалізацій установлено закономірності морфофункціональної організації травної системи, що можуть бути пов'язані з пристосуванням до польоту та які забезпечили птахам використання в їжу широкого діапазону кормів, адаптивну лабільність органів травної системи до сезонної зміни кормів, у тому числі й під час міграцій, можливості швидко переключатися на масові корми та корми різного походження й калорійності, що в цілому сприяло еволюційному прогресу й екологічній пластичності цієї групи хребетних.

 1. Становлення морфофункціональної організації травної системи птахів у процесі еволюції відбувалося під впливом трьох основних груп факторів: польоту, трофіки і кормодобувного стереотипу.

 2. Незалежно від трофічної спеціалізації птахи мають відносно короткий кишечник (порівняно з ссавцями і плазунами), що пов'язано зі способом локомоції і характеризується як закономірне явище для класу Aves.

На фоні загальної укороченості кишечнику птахи зберігають закономірність, притаманну всім хребетним, а саме: рослиноїдні види птахів мають відносно довший кишечник порівняно з м'ясоїдними.

 1. Відносна довжина кишечнику у птахів, кормодобувний стереотип яких пов'язаний з атакуючим способом добування корму (м'ясоїдні, комахоїдні) на 10 – 20% менша порівняно з птахами таких самих розмірів, але з іншим кормодобувним стереотипом – збирачами.

 2. Для підтримки високого рівня метаболізму, притаманного представникам класу Aves, відносна укороченість їх кишечнику компенсується низкою пристосувань на анатомічному, гістологічному і біохімічному рівнях.

 3. Секреторний апарат слизової оболонки травного тракту птахів має певні особливості, що забезпечують високу активність ферментів і ефективність травлення. До них належать: велика кількість езофагальних залоз у власній пластинці слизової оболонки стінки травного тракту, які виділяють секрет мукополісахаридної природи; наявність фібрилярних волокон у складі секрету трубчастих залоз залозистого шлунка, які підвищують механо-протективні властивості секрету (виявлені вперше); велика кількість бокалоподібних клітин в епітелії ворсинок і крипт стінки кишечнику і зростання їх кількості в каудальному напрямку.

 4. Особливості будови скоротливого апарату стінки травного тракту птахів сприяють швидкому проходженню корму й евакуації неперетравлених решток, що є важливим фактором при польоті. Висока активність скоротливого апарату стінки травного тракту забезпечується: товщиною і взаємним розташуванням поздовжнього й колового шарів м'язової оболонки; розташуванням міоцитів між складними залозами залозистого шлунка; наявністю міоцитів між криптами і у ворсинках або пластинках кишечнику (характерна особливість птахів).

 5. Найбільша кількість лімфоїдних структур у птахів сконцентрована в перехідних зонах між відділами травного тракту, що можна вважати загальною закономірністю в топографії лімфоїдних структур. Серед лімфоїдних утворень травного тракту птахів виділені: підепітеліальні, навколопротокові, навколозалозисті, езофагальний мигдалик, нодулярні лімфоїдні структури і дифузно розташовані лімфоцити.У птахів, які живляться комахами з жалячим апаратом, лімфоїдні структури розташовані переважно у підслизовій основі і представлені переваскулярними скопиченнями лімфоцитів.

 6. Виявлено асинхронність у становленні ферментативного апарату й активності ферментів у пташенят з різним типом розвитку (нагніздні, напіввиводкові, виводкові): на момент вилуплення найбільш високу активність протеолітичних і амілолітичних ферментів виявлено у пташенят з нагніздним типом розвитку; у пташенят з виводковим типом розвитку відмічено найбільш високу активність ліпази; пташенята з напіввиводковим типом розвитку за цими показниками займають проміжне положення.

 7. Високі показники протеолітичної і амілолітичної активності травних ферментів підшлункової залози відмічені у диких птахів усіх трофічних спеціалізацій. Для птахів з комахоїдним типом живлення характерна висока ліполітична активність панкреатичних ферментів. Лабільність травних ферментів в онтогенезі можна кваліфікувати як відсутність крайнього ступеня кормової спеціалізації (можливо за винятком птахів з м'ясоїдним типом живлення), що забезпечує птахам трофічну пластичність і наближає їх за цим параметром до поліфагії.

 8. Порівняльний анатомо-гістологічний аналіз будови травної системи і активності ферментів травних залоз (печінка, підшлункова) у птахів з маргінальними трофічними спеціалізаціями (рослиноїдні, м'ясоїдні) дозволяє виділити дві головні стратегії травлення, основу яких складають різні морфофункціональні адаптації.

 9. Поєднання в структурі травної системи птахів анцестральних і просунутих ознак забезпечує, – з одного боку, – відносну універсальність і лабільність в організації травної системи, а з іншого – інтенсифікацію функцій травної системи птахів. Підтверджується і розширюється значення модусу інтенсифікації функцій: інтенсифікація і спеціалізація функцій можуть забезпечуватися вихідними примітивними структурами.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у фахових виданнях

 1. Марченко Л.П., Солодун Н.Л.; Черкащина О.В. Морфометричні показники травної системи деяких птахів // Біологія та валеологія. – Харків, 1998. – Вип. 2. – С.135 – 144. (Дисертант провела морфометричні дослідження і узагальнила результати).

 2. Марченко Л.П., Михайлов В.А., Грамма В.Н., Маловичко Л.В. Насекомые в питании золотистой щурки (сообщение первое) // Известия Харьковского энтомологического общества. – 1999 . – Т. VІІ . – Вып. 1. – С. 82– 87. (Дисертант провела аналіз експериментальних даних і сформулювала висновки).

 3. Харченко Л.П., Михайлов В.А., Грамма В.Н., Маловичко Л.В. Насекомые в питании золотистой щурки (сообщение второе) // Известия Харьковского энтомологического общества. – 1999. – Т. VІІ . – Вып. 2. – С. 93 – 98. (Дисертантом зібрано погадки, складено план роботи, зроблено висновки).

 4. Ионов И.А., Харченко Л.П., Шаповалов С.О., Коц С.Н. Активность ферментов поджелудочной железы у эмбрионов и молодняка сельскохозяйственных птиц // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2000. – Вип. 14. – С. 53 – 60. (Дисертантом проведено біохімічні дослідження і порівняльний аналіз показників).

 5. Ковтун М.Ф., Харченко Л.П., Коц С.М. Морфологическая и биохимическая характеристики пищеварительной системы канюка обыкновенного // Вестник зоологии. – 2000. – №14. – С. 176 – 184. (Дисертант провела дослідження і узагальнила результати)

 6. Харченко Л.П. Морфология желудков птиц с различным типом питания // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. – 2000. – №6 (26). – С. 83 – 94.

 7. Харченко Л.П. Формування різних типів живлення в філогенезі птахів // Біологія та валеологія. – Харків, 2000. – Вип 3. – С.13 – 25.

 8. Харченко Л.П. Ембріогенез травного тракту перепела Coturnix coturnix L. // Біологія та валеологія. – Харків, 2001. – Вип. 4. – С. 6 – 12.

 9. Харченко Л.П., Шаповалов С.О., Іонов І.А., Ковтун М.Ф., Коц С.М. Активність ряду травних ферментів у тканинах диких видів птахів // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2001. – Вип. 19. –С. 106 – 109. (Дисертантом проведено біохімічні дослідження і порівняльний аналіз показників).

 10. Коц С.М., Бирка В.С., Харченко Л.П. Лімфоїдні утворення травного тракту птахів родини чаплеві // Біологія та валеологія. – Харків, 2002. – Вип.5. – С. 14 – 26. (Дисертант проаналізувала гістологічні препарати і визначила фізіологічну роль лімфоїдних утворень, сформулювала висновки).

 11. Харченко Л.П., Ионов И.А., Шаповалов С.О. Развитие пищеварительной ферментативной системы в эмбриогенезе и раннем постнатальном онтогенезе кур // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 7. – С. 100– 105. (Дисертант провела ембріологічні і біохімічні дослідження, узагальнила отримані результати, сформулювала висновки).

 12. Максимова Л.П., Харченко Л.П., Михайлов В.А. Насекомые – вредители зеленых насаждений г. Харькова в питании городских птиц // Природничий альманах: Біологічні науки. – Херсон, 2002. – Вип. 2. – С.78 – 85. (Дисертант запропонувала методику досліджень, провела узагальнення результатів).

 13. Харченко Л.П. Сезонные изменения трофических связей и трофической активности птиц // Природничий альманах: Біологічні науки. – Херсон, 2003. – Вип. 3. – С.179 – 181.

 14. Харченко Л.П., Михайлов В.А., Грамма В.Н., Маловичко Л.В. Насекомые в питании золотистой щурки (сообщение третье) // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2003. – Т. ХI. – Вып. 1–2. –С. 137 – 143. (Дисертантом узагальнено дані щодо живлення бджолоїдки, сформульовано висновки).

 15. Харченко Л.П. К вопросу о трофических связях и пищевой специализации насекомоядных птиц // Природничий альманах: Біологічні науки. – Херсон, 2004. – Вип. 4.– С. 199 – 211.

 16. Харченко Л.П. Морфологія травної трубки грака звичайного (Corvus frugilegus) // Біологія та валеологія. – Харків, 2004. – Вип. 6. – С. 6 – 14.

 17. Харченко Л.П., Максимова Ю.П., Михайлов В.А. Птахи-ентомофаги зелених насаджень міста Харкова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 4 (37). – С. 78 – 87. (Дисертантом проведено узагальнення результатів досліджень і сформульовано висновки).

 18. Ковтун М.Ф., Харченко Л.П. Лимфоидные образования пищеварительной трубки птиц: харктеристика и биологическое значение // Вестник зоологии. – 2005. – № 6. – С.51 – 60. (Дисертантом проведено порівняльний аналіз на основі гістологічних препаратів і узагальнено результати).

 19. Харченко Л.П. Гістологічна будова залозистого шлунка птахів різної трофічної спеціалізації // Біологія та валеологія. – Харків, 2005. – Вип. 7. – С. 114 – 123.

 20. Харченко Л.П. Гістологічна будова стравоходу птахів різної трофічної спеціалізації // Природничий альманах: Біологічні науки. – Херсон, 2006. – Вип. 7. – С. 270 – 282.

 21. Харченко Л.П. Анатомічна будова кишечнику птахів різної трофічної спеціалізації // Біологія та валеологія. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С.83 – 97.

 22. Харченко Л.П. Основні етапи еволюції травної системи хребетних // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 5 (52). – С. 77 – 87.


 
 

Цікаве

Загрузка...