WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нокардіоподібні актинобактерії – деструктори моторних олив (автореферат) - Реферат

Нокардіоподібні актинобактерії – деструктори моторних олив (автореферат) - Реферат

1 - R.erythropolis; 2 - R.fascians; 3 - D.maris; 4 - R.opacus;

5 - G.rubrіpertincta; 6 - R. longus; 7 - R.ruber.

На основі проведених досліджень відібрано 8 свіжоізольованих та 15 колекційних штамів актинобактерій, що належали до видів R.erythropolis, G.rubropertincta та D.maris і краще за інших росли (ОГ = 1,2 - 4,2 одиниць) на суміші (1:1:1) мінеральної, частково-синтетичної та синтетичної олив. Вивчення здатності цих штамів до утилізації базової оливи та кожної з 5-ти досліджених марок мінеральних моторних олив показало, що незалежно від таксономічної належності, всі штами краще засвоювали БМО (Рис. 2). Це можна пояснити тим, що БМО не містить присадок і, відповідно, токсичних для мікроорганізмів речовин, які можуть негативно впливати на їх життєздатність.

Рис.2. Ріст штамів D. maris іR.fascians УКМ Ас- 242 (А), G. rubrіpertincta(Б) та R. erythropolis(В) на мінеральних моторних оливах різних марок

Засвоєння актинобактеріями досліджених олив як єдиного джерела вуглецю та енергії підтверджується значним приростом у них біомаси при культивуванні на мінеральному середовищі з цими оливами. Встановлено, що при рості штамів R.erythropolis УКМ Ас-50, G. rubripertincta УКМ Ас-179 та D.maris УКМ Ас-205 на базовій оливі титр клітин у них з початкового значення 1,1 х 106 - 1,3 х 106 КУО/мл збільшувався на початку стаціонарній фазі росту (48 - 60 год) до 1,2 х 108 - 2,6 х 108 КУО/мл.

Представлені на рис.2 дані свідчать про те, що штами діетзій, гордоній та родококів відрізняються між собою за здатністю до засвоєння різних марок моторних олив, яка залежить від складу цих речовин та індивідуальних особливостей штамів. Кращий ріст більшості з них спостерігався при засвоєнні олив марок "Luxoil Super", "Азмол Супер" та "Havoline Premium" ніж „Esso Uniflo" та "Titan Truck SHPD". Найвищі показники ОГ (1,5- 4,9 одиниць) при рості на цих оливах виявлено у штамів D. maris УКМ Ас-205, G.rubrіpertincta УКМ Ас-179 і УКМ Ас-190, R.erythropolis УКМ Ас-50 і УКМ Ас-77.

Визначення активності деструкції актинобактеріями базової оливи показало, що найвищим (81,0-84,0 %) цей показник був у штамів R.erythropolis УКМ Ас-50, G. rubripertincta УКМ Ас-179 та D. maris УКМ Ас-205 (табл. 2). Ці результати перевищують більше ніж в 2 рази наведені Koma et al. [2003] дані для штамів Rhodococcussp. та Gordoniasp. при вивченні їх здатності до деструкції базової оливи класу SAE 10. Відносно інших досліджених нами штамів встановлено, що деструкція оливи у R.erythropolis АИ-1 та більшості штамів D. maris складала (72,0 % - 80,0 %). Менші значення цього показника (52,0%-63,0%) виявлені у G. rubripertincta УКМ Ас-178, УКМ Ас-190 та R.erythropolis УКМ Ас-48, УКМ Ас-58 і УКМ Ас-73; ще нижчою (25,0-49,0 %) деструкція була у решти досліджених штамів.

Таблиця 2

Деструкція базової мінеральної оливи марки НС 22/130 штамами

Gordonia rubripertincta, Rhodococcus erythropolis та Dietzia maris

№ п/п

Штами

Деструкція, %

1.

R. erythropolis УКМ Ас-50

G. rubripertincta УКМ Ас-179

D. maris УКМ Ас-205

81,0

82,0

84,0

2.

D. maris УКМ Ас -220, УКМ Ас-221, УКМ Ас-222, УКМ Ас-223, УКМ Ас-586

R. erythropolis АИ-1

72,0-80,0

3.

R. erythropolis УКМ Ас-48, УКМ Ас-73, УКМ Ас-58

G. rubripertincta УКМ Ас-178, УКМ Ас-190

52,0-63,0

4.

G. rubripertincta УКМ Ас-171, УКМ Ас-175, УКМ Ас-189

R. erythropolis УКМ Ас-23, УКМ Ас-43, УКМ Ас-44, УКМ Ас-77 R. fascians УКМ Ас-242

25,0-49,0

Результати деструкції враховували через 14 діб культивування штамів

Визначення кількості та фракційного складу вуглеводнів базової оливи та моторних олив марок "Азмол Супер" і "Havoline Premium", які найкраще засвоювались більшістю досліджених штамів, показало, що вони містять від 100 % до 72,3 % вуглеводнів, основними компонентами яких є парафіно-нафтенова фракція, що складає 90,7 - 96,9 % від загального вмісту вуглеводнів, в незначній кількості представлені ароматична (1,9 - 4,3 %) та смолисто-асфальтенова (1,2 - 2,5 %) фракції. Встановлено, що деструктивна активність штамів G.rubripertincta УКМ Ас-179, R. erythropolis УКМ Ас-50 та D.maris УКМ Ас-205 визначена через 5 діб культивування, була найвищою (56,9-64,6 %) щодо парафіно-нафтенової фракції базової оливи (табл. 3). Найбільшу ступінь деструкції ароматичної (40,5 %) та смолисто-асфальтенової (61,7 %) фракції вуглеводнів проявляв D.maris УКМ Ас-205. Активність деструкції цих фракцій у штаму R.erythropolis УКМ Ас-50 була нижчою на 5,5 % та 20,1%, а у G.rubripertincta УКМ Ас-179 – на 15,0 % та 21,6 %, відповідно. Результати наших досліджень дещо перевищують дані, які отримані K.Jiraspripongpun et al. [2002] при дослідженні здатності до біодеградації різних груп вуглеводнів моторних олив марки Hokkaido представниками інших видів родів Gordonia та Rhodococcus.

Таблиця 3

Деструкція окремих фракцій вуглеводнів базової мінеральної оливи

марки НС 22/130 штамами G. rubripertincta, R.erythropolis та D.maris

Вуглеводні

Початкова кількість вуглеводнів, %

Деструкція, %

G.rubripertincta

УКМ Ас-179

R. erythropolis

УКМ Ас-50

D.maris УКМ Ас-205

Парафіно-нафтенові

96,9

61,3

56,9

64,6

Ароматичні

1,9

20,0

35,0

40,5

Смолисто-асфальтенові

1,2

20,0

41,6

61,7

Примітка: початковий вміст оливи у середовищі дорівнював 1,0 % (об. частка)

Якісні та кількісні зміни у складі базової оливи, які відбуваються після 5 діб культивування з активними штамами-деструкторами олив, підтверджено методом хромато-масспектрометрії, за допомогою якого встановлено (рис. 3), що найбільший рівень деструкції (61,3 %) цієї оливи мав штам R.erythropolis УКМ Ас-50 і менші - G.rubrірertinctа УКМ Ас-179 (50,8%) та D.maris УКМ Ас-205 (30,8%).

Рис. 3. Газо-рідинний аналіз деструкції базової мінеральної оливи актинобактеріями:

контрольний зразок оливи (1);

зразки олив після росту штамів D.maris УКМ Ас-205 (2), G. rubripertinctaУКМ Ас- 179 (3) і R. erythropolis УКМ Ас- 50 (4)

Вплив високих концентрацій мінеральних моторних олив та присадок на життєздатність штамів нокардіоподібних актинобактерій. Враховуючи наявність у складі моторних олив токсичних сполук, які можуть негативно впливати на життєздатність мікроорганізмів, ми провели визначення чутливості штамів до різних концентрацій базової оливи та використаних у роботі марок мінеральних моторних олив, пакетів присадок і індивідуальних функціональних присадок. Нами встановлено, що у 100 % концентрації БМО не впливала на ріст штамів актинобактерій(Рис.4, а), а всідослідженімоторні оливи проявляли різну ступінь антимікробної дії щодо цих мікроорганізмів (рис.4, б-г). Найменше пригнічувала ріст штамів олива "Азмол-супер" (рис.4, г), середнє значення МПК якої дорівнювало 0,8 г/мл (рис. 5). Більшу антимікробну активність (МПК=0,5 - 0,7 г/мл) щодо досліджених штамів проявляли оливи марок "Luxoil Super" і "Havoline Рremium" (ри.4, в; рис. 5). Найбільш чутливими актинобактерії були до олив "Titan Truck" і "Esso Uniflo" (рис.4, б), які мали середні значення МПК 0,18-0,22 г/мл.

а

б

в

г

Рис.4. Чутливість штаму R.erythropolis УКМ Ас-77 до 100 % концентрації базової мінеральної оливи марки НС 22/130 (а) та мінеральних моторних олив "Esso Uniflo" (б), "Havoline Premium" (в) та "Азмол-супер" (г).

Рис. 5. Середні значення мінімальних пригнічуючих концентрацій різних марок мінеральних моторних олив для штамів D.maris,G.rubripertincta, та R.erythropolis.


 
 

Цікаве

Загрузка...