WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Товарознавство взуття - Реферат

Товарознавство взуття - Реферат

брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Стаття 16. Право споживача на безпеку товарів (робіт, послуг).
1. Споживач має право на те щоб товари за звичайних умов їх використання, зберігання і транспортування були безпечними для його життя, здоров'я, навколишнього середовища.
У разі відсутності нормативних документів, що містять обов'язкові вимоги до товару, використання якого може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача а також майну, відповідні органи державної виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів, зобов'язані негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів.
2. На товари (наслідки робіт) , використання яких понад визначений термін є небезпечним для життя, здоров'я споживача а також майну, встановлюється термін служби.
Виготівник (продавець) повинен попереджати споживача по наявність терміну служби товару або його частини, обов'язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього терміну.
3. Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживача а також майна, навколишнього природного середовища, підлягають обов'язковій сертифікації згідно з чинним законодавством. Реалізація та використання таких товарів, виконання робіт та надання послуг без сертифіката відповідності забороняються.
Підставою для дозволу на вивезення таких товарів на територію України є пред'явлений у митні органи сертифікат відповідності, виданий уповноваженими па те органами.
4.Якщо встановлено, що при додержанні споживачем правил використання, зберігання чи транспортування товарів(наслідків робіт) вони завдають або можуть завдати шкоди життю, здоров'ю, майну споживача, виготівник (виконавець, продавець),зобов'язаний негайно припинити їх виробництво(реалізацію), до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках - вжити заходів до вилучення їх з обороту.
5.Створюючи новий(модернізований) товар, розробник повинен подати технічну документацію відповідного органу для проведення державної експертизи на відповідність вимогам щодо безпеки життя, здоров'я і майна споживачів а також навколишнього середовища.
6.Виготівник(виконавець) зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання товару(роботи, послуги) за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень.
Стаття 18. Право споживача на інформацію про товари(роботи, послуги).
1.Споживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про товари(роботи, послуги), що забезпечує можливість їх компетентного виробу.
Інформація про товари повинна містити: назви нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари(роботи, послуги); перелік основних споживчих властивостей товарів, а щодо продуктів харчування - склад, калорійність, вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з обов'язковими вимогами нормативних документів і протипоказання щодо застосування; найменування та адресу виготівника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт, технічне обслуговування.
Стосовно товарів (робіт, послуг), які за певних умов можуть бути небезпечними для життя, здоров'я споживача та його майна, виготівник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про такі товари (роботи, послуги) і можливі наслідки їх впливу.
2.Інформація, передбачена пунктом 1 цієї статті, доводиться до відома споживачів виготівником (виконавцем, продавцем) у технічній документації, що додається до товарів (результатів робіт, послуг), на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів (робіт, послуг) або в окремих сферах обслуговування.
Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні,
повинні забезпечуватись інформацією про місце їх походження. ,
3. Громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність, на етикетці товару (роботи, послуги) повинен надати інформацію про номер документа, що засвідчує право на заняття підприємницькою діяльністю, та найменування органу, що його видав, а в разі необхідності - відомості про їх сертифікацію.
4. Якщо надання недостовірної або неповної інформації про товар (роботу, послугу), а також про виготівника (виконавця, продавця) спричинило:
-придбання товару (роботи, послуги), який не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;
-неможливість використання придбаного товару (роботи, послуги) за призначенням - споживач має право вимагати надання у розумно короткий, але не більше місяця, термін належної інформації. Якщо інформацію в обу-мовлений термін не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;
-заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - він має право пред'явити продавцю (виготівнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 17 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.
5.Збитки, завдані споживачеві товарами (роботами, послугами), придбаними в результаті недобросовісної реклами, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.
6. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про товари (роботи, послуги) чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та, характеристики товарів (робіт, послуг), які він придбаває.
7. Держава створює умови для набуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав. прав.
19. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування.
1 .За всіма громадянами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених законодавчими актами.
2.Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця).
Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і послуг, і
Забороняється примушувати споживача придбавати товари і послуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту.
3.Продавець (виконавець) зобов'язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.
4.Споживач має право на перевірку якості, комплектності,
міри,

 
 

Цікаве

Загрузка...