WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри (автореферат) - Реферат

Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри (автореферат) - Реферат

З'ясування функціонального стану вегетативної нервової системи здійснювали за допомогою вивчення відповідної симптоматики й аналізу результатів клінічних проб (була використана скринінг-методика Вейна А.М. і співавт., 1981) – з метою уточнення вегетативного компоненту особливостей ПС у жінок з ПІШ і відпрацьовування відповідних аспектів психокорекції. Діагностику типів ставлення до хвороби та інших пов'язаних із нею особистісних ставлень проводили за допомогою методики ЛОБІ. Визначення типів особистісної акцентуації здійснювали за допомогою аналізу даних самооцінки та самоспостереження, отриманих із використанням спеціального опитувальника Шмішека Г., теоретичною базою якого є розроблена Леонгардом К. концепція "акцентуйованих особистостей". Біологічний вік визначали за методикою Войтенко В.П. та співавт., розробленою Інститутом геронтології АМН СРСР із врахуванням як показників пульсового артеріального тиску, статичного балансування, маси тіла та суб'єктивної оцінки стану здоров'я. Для визначення ступеня відповідності календарного віку біологічному визначали належний біологічний вік (характеризує популяційний стандарт темпу старіння.

Результати кількісних досліджень обробляли методами варіаційної статистики із оцінкою достовірності різниць величин, показників кореляційного аналізу. Достовірність відмінностей при порівнянні середніх арифметичних показників визначали за критерієм t Стьюдента, а при порівнянні частоти ознаки у відсотках - методом альтернативного варіювання. Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою визначення коефіцієнта достовірності.

У третьому розділі"Результати дослідження" - встановлена роль та особливості особистісної акцентуації у формуванні специфіки ПС жінок дітородного віку при ПІШ, виокремлено основні варіанти конфліктів у ставленні пацієнток до своєї хвороби, самих себе та оточення, визначено зміни функції вегетативної нервової системи, а також вплив ПІШ на професійне, міжособистісне та сімейне життя хворих на ПІШ

Результати проведеного нами дослідження осіб з ПІШ свідчать про виражені зміни їх ПС, зокрема появу депресії та субдепресії, психалгії, тривожного напруження, фіксованості на інтероцептивних відчуттях, афективних порушеннь, посилення тривожно-депресивної та обсесивно-фобічної симптоматики, вегето-судинних дистонічних порушень та обмеження соціальної активності. У структурі психічної патології переважали розлади астенічного кола у формі тривожних, депресивних, астенічних та обсесивно-фобічних змін. Біологічний вік у жінок дітородного віку з ПІШ наближався до похилого віку (Войтенко В.П., 1984). Таким чином, у осіб з передчасним старінням організму розвиваються специфічні психічні порушення.

Діагностичний опитувальник Шмішека Г., на базі концепції Леонгарда К. (1976) дав змогу визначити та оцінити типи особистісної акцентуації у досліджених групах жінок. Було виявлено такі типи акцентуацій: демонстративно-збудливий у 34,44% пацієнток, екзальтовано-застрягаючий - у 30%, циклотимно-гіпертимно-дистимічний - у 20% та тривожно-педантичний - у 15,56% (рис.1.).

Рис.1. Типи особистісних акцентуацій, виявлених у жінок дітородного віку при ПІШ

У контрольній групі загальний середній показник особистісної акцентуації у порівнянні із основною групою був нижчий: щодо демонстративно-збудливого типу різниця склала 3,8 бала; щодо циклотимно-гіпертимно-дистимічного - 1,5 бала; щодо тривожно-педантичного 3,2 та екзальтовано-застрягаючого - 2,0 бала відповідно. На нашу думку, на підставі цього можна зробити висновок, що до дермато-косметологічних клінік з приводу корекції передчасних інволютивних змін шкіри переважно звертаються жінки чотирьох основних типів: перша, найбільш численна категорія – це жінки із демонстративно-збудливим типом особистісної акцентуації, які надають надзвичайно важливого значення своїй зовнішності, завдячують їй своїм успіхом, соціальним чи сімейним станом, досягненням життєвих цілей. До другої категорії відносяться жінки екзальтовано-застрягаючого типу. Це занадто чутливі, песимістичні особи із заниженою самооцінкою, які, можливо, у небездоганному стані зовнішності знайшли пояснення своїм життєвим невдачам. До третьої категорії відносяться жінки із циклотимно-гіпертимно-дистимічним типом акцентуації характеру - психічно нестабільні особи без стійких мотивів поведінки, які легко впадають у відчай із незначного приводу та схильні приймати спонтанні необдумані рішення (наприклад щось змінити у своєму житті). Для лікаря-дерматолога вони являють собою найважчу категорію пацієнтів із дерматологічними хворобами, оскільки самі вони часто не впевнені, якого ефекту чекають від дерматологічної корекції, та залишаються незадоволеними навіть при явних позитивних змінах своєї зовнішності. І, нарешті, четверта категорія пацієнтів – це жінки із тривожно-педантичним типом особистісної акцентуації (із внутрішньою невпевненістю в собі, своїх вчинках, почуттях та думках). Надто сором'язливі, із високою психічною вразливістю, завищеним рівнем тривоги, скрупульозні на педантичні, вони завжди приділяють багато уваги стану своєї зовнішності та прагнуть до її постійного вдосконалення. Поява навіть незначних інволютивних змін шкіри викликає у них психічну реакцію, схожу на панічну, вони бажають якомога скоріше "повернути все назад".

Результати, отримані за допомогою ЛОБІ з метою визначення типів ставлення до хвороби та інших пов'язаних з нею особистісних ставлень у осіб з соматичними хворобами (методика Безпалько І.М., Іванова Н.Я., Вассермана Л.І. та ін., 1981) свідчать про виражені зміни порівняно із контрольною групою. Отримані нами результати вказують на наявність у пацієнток із ПІШ неврастенічного, тривожного, сенситивного, обсесивно-фобічного та егоцентричного типів ставлень. Виявлені наступні високі показники: 3,30,3; 3,30,2; 3,00,2; 3,20,2; 2,9 бала 0,2 бала (рис.2.).

Для пацієнток із неврастенічним типом реагування була характерна поведінка "дратівливої слабкості". Спалахи роздратованості виникали переважно при неприємних відчуттях, які супроводжують процес лікування морфофункціонального стану шкіри. Роздратованість зривалася на близьких людях, а потім нерідко завершувалась каяттям і сльозами. Для них характерною була нетерплячість, нездатність чекати покращення своєї зовнішності. Пацієнтки із тривожним типом реагування виказували безперервне занепокоєння щодо несприятливого перебігу ПІШ, можливих ускладнень, неефективності та навіть небезпеки лікування. Вони перебували у постійному пошуку нових способів лікування, прагнули отримати додаткову інформацію про ПІШ, про її ймовірні ускладнення, сучасні методи лікування. Жінки з сенситивним типом ставлень були надміру заклопотані можливим несприятливим враженням, яке може справити ПІШ на оточуючих. Особи цієї групи побоювалися, що врешті-решт їх почнуть уникати, вважати неповноцінною жінкою, зневажливо ставитися, розпускати негативні плітки тощо. Вони вважали, що можуть стати тягарем для оточуючих, тому нерідко "відчували" надмірне недоброзичливе ставлення. Жінки із обсесивно-фобічним типом реагування характеризувалися тривожними думками щодо ймовірних ускладнень ПІШ, невдач у лікуванні, а також можливих, але малообґрунтованих негараздів у житті, роботі, сімейній ситуації, які можуть виникнути у зв'язку зі зміною зовнішності. Такі неприємності хвилювали їх значно більше, ніж реальні. Своєрідним захистом від тривоги для них ставали прикмети, забобони та ритуали. Пацієнтки із егоцентричним типом реагування на ПІШ проявляли психічну реакцію за типом "втечі у хворобу". Вони виставляли напоказ близьким та оточуючим свої страждання, вимагали від них постійної уваги, піклування, звинувачували їх у халатному ставленні до їхнього здоров'я та особи, прагнули до демонстрації свого особливого положення та винятковості у зв'язку з ПІШ. Інших жінок сприймали як конкуренток щодо уваги та недоброзичливо до них ставилися.


 
 

Цікаве

Загрузка...