WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок (автореферат) - Реферат

Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок (автореферат) - Реферат

– після формування групи (модифікована схема), інтергонан-6000, внутрішньом'язово, у дозі 3 мл (800 І.О.) – перший раз, на 21-у добу дінолітик, внутрішньом'язово, одноразово, у дозі 2 мл, а через 24 години –інтергонан (2-й раз), внутрішньом'язово, у дозі 3 мл (800 І.О.).

3. Для стимуляції охоти і синхронізації овуляції у ремонтних свинок парувального віку, при неповноцінності статевого циклу:

– у сформованій групі протягом 15 діб застосовувати блокування статевого циклу застосуванням з кормом прогестагену – регумат, вранці, один раз в день, по 5 мл. Через 24 години після останнього згодовування препарату (до обіду), одноразово, внутрішньом'язово, у дозі 3 мл (800 І.О.) вводити інтергонан-6000, з наступним 2-разовим контролем на добу охоти кнуром-пробником. Через 70-80 годин після введення інтергонану (4-а доба після обіду), внутрішньом'язово, одноразово, у дозі 2 мл, вводити гоновет;

– у сформованій групі (модифікована схема) на 16-ту добу після прояву статевого циклу, одноразово, внутрішньом'язово, у дозі 3 мл (800 І.О.), вводити інтергонан-6000.

4. Для стимуляції охоти і синхронізації овуляції у основних свиноматок через добу після відлучення поросят, одноразово, внутрішньом'язово у дозі 3 мл (800 І.О.) вводити інтергонан-6000.

5. Матеріали дисертаційної роботи рекомендуємо використовувати у навчальному процесі під час викладання курсів акушерства, гінекології, біотехнології відтворення та штучного осіменіння сільськогосподарьких тварин, при підготовці фахівців біолого-технологічних та на факультетах ветеринарної медицини України ІІІ і ІV рівнів акредитації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Фізіологія та патологія розмноження свиней: Монографія (Навчальний посібник) / О.М.Царенко, М.І.Харенко, С.П.Хомин, В.П.Пономаренко, А.М.Харенко. – Суми, 2004. – Вид. "Козацький Вал". – 430 с. (Здобувачем написані розділ ХХ "Шляхи інтенсифікації та методи корекції розмноження свиней". – С. 413-420).

 2. Застосування тканинних препаратів в акушерстві, гінекології та біотехнології розмноження тварин: Монографія / М.І.Харенко, С.П.Хомин, О.А.Власенко, В.П.Пономаренко, І.В.Паращенко, І.Б.Вощенко, О.М.Чекан, А.М.Харенко. – Суми, 2005. – Вид. "Козацький Вал". – 148 с. (Здобувачем вивчений вплив біологічно активних речовин на біохімічні і гормональні показники крові свиноматок).

 3. Харенко М.І., Харенко А.М. Сучасний стан та перспективи відтворення в галузі свинарства України // Збірник наук. праць Луганського НАУ. – Серія "Ветеринарні науки". – Луганськ, 2006. – № 63/86. – С. 209-212. (Здобувачем узагальнений і проаналізований стан та перспективи відтворення свиней в господарствах України у порівнянні з європейськими країнами)

 4. Харенко А.М., Хомин С.П. Стимуляція і синхронізація відтворної функції у ремонтних свиноматок в умовах господарств Німеччини // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2006. – Т. 8. – №3 (30). – Ч.2. – С. 154-160. (Здобувачем особисто, в умовах фермерського господарства Німеччини вивчений вплив біологічно активних речовин на відтворну здатність свиноматок з обробкою і узагальненням отриманих результатів).

 5. Харенко А.М. Параметри прояву статевого циклу та морфометричні показники яєчників у ремонтних і основних свиноматок // Вісник Сумського НАУ. – Серія "Ветеринарна медицина". – Суми, 2006. – №1-2 (15-16). – С. 197-204.

 6. Харенко А.М. Показники метаболічного статусу свиноматок різних вікових груп // Вісник Білоцерківського ДАУ. – Біла Церква, 2006. – Вип. 41. – С. 229-233.

 7. Харенко А.М. Зміни біохімічних показників сироватки крові свиноматок при застосуванні біологічно активних речовин за різних фізіологічних станів // Науково-технічний бюлетень "Тваринництво ХХІ століття: новітні технології, досягнення і перспективи". – Харків, 2006. – № 94. – С. 385-391.

 8. Динаміка естрадіолу і прогестерону в крові ремонтних свинок і основних свиноматок до і після застосування біологічно активних речовин / А.М.Харенко, С.П.Хомин, І.Б.Вощенко, А.Б.Лазоренко // Вісник Сумського НАУ. – Серія "Ветеринарна медицина". – Суми, 2006. – №7 (17). – С. 117-120. (При безпосередній участі здобувача були вивчені гормональні показники крові свиноматок, відібраних здобувачем особисто за методикою, яка використовується в умовах господарств Німеччини та оброблені і узагальнені отримані результати досліджень).

 9. Показники відтворної здатності свиноматок і причини її втрати в умовах спецгоспу з виробництва свинини / А.М.Харенко, С.П.Хомин, В.П.Пономаренко, І.Б.Вощенко // Вісник Полтавська ДААУ. – Полтава, 2007. – С. 102-104. (Здобувачем особисто, на підставі інформативних матеріалів і клінічних спостережень, вивчені, проаналізовані і узагальнені показники та причини втрати відтворної здатності у свиноматок).

 10. Харенко А.М., Хомин С.П. Ефективність модифікованих схем інтенсифікації функції розмноження ремонтних свинок і основних свиноматок в умовах спецгоспу // Вісник Сумського НАУ. – Серія "Ветеринарна медицина". – Суми, 2007. – № 2 (18). – С. 148-151. (Дисертанту належить ідея, покладена в основу статті, він розробив схему експерименту, брав участь в отриманні результатів і написанні статті).

 11. Харенко А.М., Хомин С.П. Вплив біологічно активних препаратів на відтворну здатність ремотних свинок і основних свиноматок // Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конференції "Сучасні наукові дослідження – 2006". – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 20. – С. 107-109. (Здобувачем особисто, в умовах спецгоспу, проведені експериментальні дослідження, оброблені та узагальнені отримані результати).

 12. Kharenko A. Untersuchungen ьber die Beduutung von Salmonellen bie Scheweinen in der vertikalen Infektionskette bie Zukauftieren // Zeitschrift fьr fortschrittliche Veterinдr - medizin. – Praktischer Tierarzt 87:466-473 (2006).

 13. Застосування біологічно активних речовин в регуляції функції розмноження свиней: Методичні рекомендації для лікарів ветеринарної медицини / О.А.Власенко, М.І.Харенко, В.П.Пономаренко, І.Б.Вощенко, О.М.Чекан, Ю.В.Мусієнко, О.В.Салецька, С.П.Хомин, А.М.Харенко. – Суми, 2006. – 54 с. (У цих рекомендаціях використані матеріали експериментальних досліджень автора).

Харенко А.М. Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького. – Львів, 2007.

Дисертація присвячена проведенню порівняльної оцінки відтворної функції різновікових груп свиноматок та технологій годівлі і утримання маточного поголів'я свиней в умовах господарств України та Німеччини. Апробовано і впроваджено методи (включаючи їх модифікацію) стимуляції охоти і синхронізації овуляції у молодих і дорослих свиноматок фермерських господарств Німеччини (Нижня Саксонія), що включають комплексне застосування гестагенів і гонадотропінів, гестагенів і простагландинів, гестагенів та інших біологічно активних речовин вітчизняного і зарубіжного виробництва.

Доведено, що терапевтична та економічна ефективність застосованих методів стимуляції охоти і синхронізації овуляції у свиноматок з різним їх фізіологічним станом знаходяться у прямій залежності від морфофункціонального стану яєчників та основних метаболічних показників організму свиноматок, а також від повноцінної годівлі і технології утримання самок в умовах свинарських господарств України.

Встановлено, що в умовах спецгоспу з виробництва свинини основними причинами вибракування маточного поголів'я є аліментарна, симптоматична, імунна та вроджена неплідність свиноматок, в той час як в умовах фермерських господарств Німеччини, з високими рівнями технології годівлі і утримання, аліментарна неплідність практичного зведена до мінімуму.

Отримані результати досліджень дозволяють стверджувати, що критеріями застосування модифікованих схем інтенсифікації відтворної функції молодих і дорослих свиноматок в умовах різних свинарських господарств України підтверджені морфофункціональними даними яєчників, біохімічними, ферментативними та гормональними показниками сироватки крові, фізіологічним станом самок та рівень повноцінної годівлі маточного поголів'я, а також технологічними параметрами утримання, при обов'язковому чіткому обліку основних показників відтворення і причин порушень відтворної здатності.


 
 

Цікаве

Загрузка...