WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту (авт - Реферат

При хронічному вірусному гепатиті В середня кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів становить 84,4 8,6; в центральних відділах часточок – 112,6 10,8, на периферії часточок - 36,7 4,2. Середня кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів в контрольній групі складає 65,4 4,8; в центральних відділах часточок – 76,6 5,2; на периферії часточок – 21,7 2,2 (табл. 2).

Таблиця 2

Середня кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів при хронічному вірусному гепатиті В в порівнянні з контрольною групою

Кількість клітин Ito на 1000 гепатоцитів

Хронічний вірусний гепатит В

Контрольна група

(аутопсійний

матеріал)

Біопсійний

матеріал

Аутопсійний

Матеріал

Середня кількість в групі ХВГ В

Середня

Кількість

79,4 3,9*

89,4 4,2*

84,4 8,6 *

65,4 4,8

В центральних відділах часточок

107,6 4,7*

117,6 3,6*

112,5 10,8*

76,6 5,2

В периферичних

Відділах часточок

31,7 1,8*

41,7 2,3*

36,7 4,2*

21,7 2,2

Примітка:* - різниця достовірна (р<0,01) у порівнянні з показниками контрольної групи.

В ході роботи визначали об'ємний вміст гепатоцитів, сполучної тканини і клітинних інфільтратів при хронічному вірусному гепатиті В у порівнянні з контрольною групою (табл. 3).

Таблиця 3

Морфометричні показники складових компонентів тканини печінки при хронічному вірусному гепатиті В в порівнянні з контрольною групою

Складові компоненти печінкової тканини (об'ємний вміст,%)

Досліджуваний матеріал

Середні показники в групі

ХВГ В

Контрольна група (аутопсійний матеріал)

Р-коефіцієнт вірогідності випадкових

міжгрупо-

вих розбіж-

ностей

Біопсій-ний матеріал

Аутоп-сійний матеріал

Гепатоцити

60,41,5

44,41,6

52,41,6

76,82,2

Р<0,05

Сполучна

тканина

14,81,6

18,81,9

16,71,8

11,20,6

Р<0,05

Клітинні

інфільтрати

16,61,2

20,81,5

18,61,5

4,30,7

Р<0,01

Отже, при хронічному вірусному гепатиті В спостерігаються характерні зміни паренхіми і строми, в останній - зміни, що характеризуються активацією фіброгенезу – переважно помірний і виражений ступінь склерозу при визначенні гістологічного індексу склерозу; збільшення кількості клітин Іто при визначенні їх в центральних відділах і на периферії часточок; підвищення морфо-функціональної активності клітин Купфера і Іто при ультраструктурному дослідженні.

Комплексна оцінка морфологічних змін в печінці у хворих на хронічний алкогольний гепатит. Аналіз проведених досліджень у хворих на хронічний алкогольний гепатит показав, що при морфологічному вивчені біо- та аутопсійного матеріалу печінки постійно виявляються гепатоцити в стані жирової дистрофії. При електронномікроскопічному дослідженні біоптатів хворих хронічним алкогольним гепатитом виявлені значні зміни всіх органел гепатоцита. Особливої уваги заслуговують структури енергозабезпечення гепатоцитів – мітохондрії, які в обстежених хворих гігантських розмірів і мають різну форму, зустрічаються сигароподібні мегаломітохондрії, але переважають округлої форми.

При гістологічному дослідженні в цитоплазмі гепатоцитів поблизу ядра, переважно в центролобулярних зонах, виявляються еозинофільні включення у вигляді сітчатих мас або глибок неправильної форми з нечіткими контурами – тільця Малорі (алкогольний гіалін). Ультраструктурно виявляються клітини Ito, які траснформуються в ліпофібробласти. Контури клітини розмиті. В міжклітинному просторі чітко виявляються колагенові волокна та маси фібрилярного гіаліну. Паралельно орієнтовані фібрили (1тип) утворюють чіткі згини, що надає їм схожість з відбитками пальців, а на поперечних зрізах паралельні фібрили мають вигляд темних вкраплень. Кожна фібрила на своєму протязі має різну електронну щільність і товщину: електронно-щільні фрагменти змінювались меньш щільними. На фоні дифузної жирової дистрофії виявляються дрібні вогнища колікваційного некрозу переважно в центральних відділах часточок, розповсюдженість яких залежить від ступеня гістологічної активності запального процесу та потовщення портальних трактів за рахунок лімфогістіоцитарного запального інфільтрату, який містить поряд з лімфоцитами і макрофагами ще й поліморфноядерні лейкоцити. Спостерігаються наступні варіанти взаємовідношень лімфоцитів і гепатоцитів: поверхневий контакт, інвагінація, контакт з порушенням цілісності цитоплазматичної мембрани гепатоцита і руйнування його органел. Перисинусоїдні простори і міжклітинні щілини різко розширені і заповнені колагеновими волокнами, серед яких зустрічалась велика кількість клітин Ito веретеновидної, витягнутої палочкоподібної та зірчастої форми з 2 – 3 цитоплазматичними виростами, які проникають між гепатоцити. Електронномікроскопічно поряд з ділянками фіброзу спостерігається проліферація клітин Ito з ознаками фібробластичної трансформації. Перисинусоїдні простори значно розширені, в них виявляється збільшення кількості колагенових волокон, по ходу синусоїдів виявляється формування суцільної базальної мембрани (капіляризація синусоїдів). Поряд з цим спостерігається активація сполучнотканинних елементів у вигляді проліферації фібробластів. В розширенних міжклітинних просторах виявляється велика кількість колагенових фібрил, функціонально активних фібробластів і ліпофібробластів.

При визначенні гістологічної активності запального процесу у хворих на хронічний алкогольний гепатит була відмічена висока активність (ІГА 13-18 балів) у 6-ти випадках (13,33 %); помірна гістологічна активність (ІГА 9-12 балів) у 22-х випадках (48,88 %); низька гістологічна активність (ІГА 4-8 балів) в 14-ти випадках (31,11 %) і мінімальна активність в 3-х випадках (6,66 %). При визначенні гістологічного індексу склерозу (ГІС) в тканині печінки у хворих на хронічний алкогольний гепатит незначний склероз (ГІС-1) виявлений у 8-ми випадках (17,77 %); помірний склероз (ГІС-2) – у 17-ти випадках (37,77 %); виражений склероз (ГІС-3) в 15-ти випадках (33,33 %) і цироз був виявлений у 5-ти випадках (11,11 %).

В процесі досліджень визначали кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів в групі з хронічним алкогольним гепатитом у порівнянні з контрольною групою. Середня кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів в контрольній групі складає 65,4 4,8; в центральних відділах часточок цей показник становить 76,6 5,2; на периферії часточок – 21,7 2,2.

При хронічному алкогольному гепатиті середня кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів складає 92,6 10,4, в центральних відділах часточок – 120,4 11,2, в периферичних відділах – 42,5 6,3 (табл. 4).

Таблиця 4

Середня кількість клітин Іто на 1000 гепатоцитів при хронічному алкогольному гепатиті в порівнянні з контрольною групою

Кількість

клітин Ito на

1000

гепатоцитів

Хронічний алкогольний гепатит

Контрольна

група

(аутопсійний

матеріал)

Біопсійний

матеріал

Аутопсійний

матеріал

Середня

Кількість в

групі ХАГ

Середня

кількість

88,6 3,6*

96,6 4,2*

92,6 10,4*

65,4 4,8

В центральних

відділах часточок

116,4 4,7*

124,4 4,3*

120,4 11,2*

76,6 5,2

В периферичних відділах часточок

38,5 3,2*

46,5 2,8*

42,5 6,3*

21,7 2,2


 
 

Цікаве

Загрузка...