WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.) (автореферат) - Реферат

  1. Встановлено, що особливістю діяльності санітарно-епідеміологічної служби Катеринославського земства, яка на початку XX ст. являла собою сформовану систему (губернські, повітові і дільничні санітарні ради, санітарні бюро), став її перехід від описового методу діяльності до наукового обґрунтування проблем санітарного благополуччя населення, кількісних методів дослідження чинників довкілля та оцінки їх впливу на громадське здоров'я, гігієнічних нормативів щодо продуктів харчування, питної і стічної вод, ґрунту, а також розширення бактеріологічних досліджень, чому сприяло відкриття земством у березні 1913 року Катеринославського бактеріологічного інституту з мікробіологічним, сироватковим та пастерівським відділеннями і першим в Україні санітарно-гігієнічним відділом, чого не було в аналогічних інститутах Києва, Одеси і Харкова.

  2. Показано, що досягнення санітарної організації Катеринославського земства стали можливими завдяки зусиллям прогресивних земських лікарів, які в умовах складних відносин із земськими діячами стосовно доцільності створення санітарних організацій і відсутності єдиного підходу до впровадження профілактичного напряму спромоглися створити одну з передових в Україні цілісну систему санітарно-епідеміологічної служби, чому сприяла наполегливість рішень губернських та повітових з'їздів лікарів, які започаткували наукове обґрунтування і розробку основних положень інституту санітарних лікарів та узаконення їх посад, а також провідна роль ідеологів земської санітарії Катеринославщини, лікарів О.М.Марзеєва, А.А.Кнотте, О.С.Барафа, О.І.Яворського, С.А.Томіліна, Н.Д.Степанова, А.Л.Смидовича, К.П.Концевича та інших.

8. Доведено, що наслідком діяльності земської медицини Катеринославської губернії, асигнування на яку становили 31,1% всіх витрат земства (1910), стало розширення для населення досяжності медико-санітарної допомоги в результаті зростання за земський період (1866-1914) числа лікарень з 9 до 81, ліжок в них – зі 140 до 1720, лікарських дільниць – з 15 до 123, зниження чисельності населення на одну дільницю з 66,1 тис. жителів до 21,8 тис., на одне ліжко – з 7 тис. до 1,6 тис. чоловік, загальної смертності з 33,8 до 26,8 в 1917 році, а також покращення санітарно-епідеміологічної ситуації, як найбільший здобуток інституту земської санітарії губернії, науково-практична спадщина якої стала цінним підґрунтям для побудови санітарно-епідеміологічної служби Дніпропетровської області, а для О.М.Марзеєва – організаційного будівництва в Україні перших у світі санітарно-епідеміологічних станцій.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Періодичні фахові видання, затверджені ВАК України:

1. Риженко С.А., Гужва З.Г., Гужва М.О. Марзеєв О.М., санітарний лікар Катеринославської губернії земської управи в 1911-1914р.р. // Медичні перспективи. - 2004г. Том IX, №1. - С.125-130.

Автором проведено пошук, збір архівних та літературних джерел. На їх основі проаналізовано становлення Марзеєва О.М., як санітарного лікаря Катеринославської губернії 1911-1914-1920 років, досліджено його внесок в розвиток санітарної організації губернії.

2. Риженко С.А., Білецька Е.М., Гужва З.Г., Гужва М.О. Санітарно - виконавча комісія Катеринославського міського самоврядування 1879 рік // Медичні перспективи. - 2004г. Том IX, №2. - С.132-139.

Автором проведено пошук, збір архівних даних та літературних джерел. На їх базі висвітлено організацію, становлення та розвиток санітарно-виконавчої комісії Катеринославського міського самоврядування 1879 року.

3. Риженко С.А., Ванханен В.В., Гужва З.Г. Історія становлення і розвитку державної санітарно-епідеміологічної служби Дніпропетровської області. До 100-річчя держсанепіднагляду Придніпровського регіону // Медичні перспективи. - 2001г. Том VI, №4. - С.142-146.

Автором на основі архівних та літературних джерел вивчено організацію, становлення та розвиток санітарно-протиепідемічної служби Катеринославської губернії 1898-1917 років.

4. Гужва З.Г. Особливості розвитку шкільної гігієни в умовах Катеринославського санітарного земства. // Довкілля та здоров'я. – 2005. – №1-(32). – С.60-63.

Автором проведено архівний пошук та досліджено становлення та розвиток шкільно-санітарного нагляду санітарно-виконавчої комісії Катеринославського міського самоврядування.

Інші наукові видання

1. Гужва З.Г.История глазами санитарного врача. Исторические очерки. – Днепропетровск: УкО ИМА-пресс. 1998. - 207с.

2. Гужва З.Г. Следуй своей дорогой. Исторические очерки. – Днепропетровск: УкО ИМА-пресс. 2000. – 159с.

3. Риженко С.А. Гужва З.Г. Клятва богине Гигиее. Летопись становления санэпидслужбы Днепропетровской области к 100-летию. Днепропетровск: ИМА-пресс. 2001. - 360с.

4. Риженко С.А., Гужва З.Г., Гужва М.О. Экспансия ядов. Исторические очерки об использовании ядов в продуктах питання. Днепропетровск: ИМА-пресс. 2004. - 160с.

5. Риженко С.А., Гужва З.Г., Гужва М.О. От уезда до республики А.Н. Марзеев, санитарный врач Екатеринославского губернского земства 1911-1914 годы. Днепропетровск: ИМА-пресс. 2004. - 175с.

6. Гужва З.Г. Санітарна виконавча комісія Катеринославської міської самоуправи 1879 року як початок профілактичної діяльності земської медицини // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: Зб. інституту природокористування та екології. Ч.ІІ, 2005р. С.62-64.

7. Гужва З.Г. Історичний досвід розвитку гігієни харчування в умовах Катеринославської земської санітарії в дореволюційний період // Актуальные вопросы нутрициологии. Сборник статей. Роль биологически активних пищевых добавок в обеспечении здоровья населения. 4-5 ХI, 2004 С.62-64.

8. Гужва З.Г. Перші кроки О.М.Марзєєва у справі розвитку земської санітарії Катеринославської губернії // Збірка тез та доповідей науково-практичної конференції. Другі Марзєєвські читання. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України, Київ, 2006.

АНОТАЦІЯ

Гужва З.Г. Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. - 1917 р.). Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...