WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

4. Встановлено, що використання бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні хворих рефракційною амбліопією

дозволяє відновити стереоскопічний зір у 37,8% хворих, збільшити кількість хворих з конвергентним глибинним зором менше 20" на 43,2%, підвищити сепарабільну гостроту зору на 0,18, зменшити різницю в гостроті зору домінантного і парного очей в два рази, покращити ноніусну гостроту зору на 11,8" по "вертикалі" і на 17,8" по "горизонталі".

5. Встановлено, що використання бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні хворих дисбінокулярною амбліопією дозволяє відновити бінокулярний зір у 29,2%, стереоскопічний – у 16,7 % хворих, підвищити сепарабільну гостроту зору на 0,14, зменшити різницю в гостроті зору домінантного і парного очей майже у 2 рази до 30,6", покращити ноніусну гостроту зору на 11,4" по "вертикалі" і на 21,6" по "горизонталі".

6. Доповнено наукові дані щодо значення характеристик ноніусної гостроти зору як одного з найважливіших компонентів у побудові тривимірного образу і глибинного сприйняття. Дослідження взаємозв'язків показників ноніусної та глибинної гостроти зору у хворих рефракційною амбліопією показало, що прогнозувати наявність бінокулярної глибинної гостроти зору у категорії до ≤20" можливо при наявності ефекту бінокулярної сумації і показників бінокулярної ноніусної гостроти зору до ≤20,8".

7. Новий спосіб лікування порушень бінокулярного і стереоскопічного зору має високу ефективність за критерієм відновлення різних ступенів форменного зору, забезпечує відновлення стереоскопічного зору на 17% більше, ніж традиційний метод і стійкість позитивного результату лікування протягом 1,5 років. Новий спосіб дозволяє проводити стереоптичне лікування хворих дисбінокулярною амбліопією без етапів плеоптики і ортоптики.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е. Новый метод восстановления стереоскопического глубинного зрения у детей с рефракционной амблиопией на основе бинокулярной фотостимуляции сетчаток паттернами с пространственно-глубинной ориентацией // Офтальмол. журн. – 2006. – №3 (І). – С. 209-211.

Автором вивчено вплив бінокулярної фотостимуляції сітківок на показники монокулярних і бінокулярних функцій у 37 хворих рефракційною амбліопією. Обговорення результатів проведено разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

  1. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е. Эффективность применения стереоскопических паттернов с целью восстановления бинокулярного зрения у детей с дисбинокулярной амблиопией // Офтальмол. журн. – 2006. – №5. – С. 20-22.

Автором запропоновано і описано новий спосіб лікування пацієнтів з дисбінокулярною амбліопією, вивчено його ефективність за показниками гостроти та характеру зору. Формулювання висновків проведено разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

  1. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е., Драгомирецкая Е.И. Состояние монокулярной и бинокулярной сепарабильной и глубинной остроты зрения у детей с рефракционной амблиопией // Офтальмол. журн. – 2006. – №6. – С. 26-31.

Автором вивчено варіації різних характеристик сепарабільної та глибинної гостроти зору у 93 дітей з рефракційною амбліопією. Статистична обробка результатів проведена разом з науковим співробітником Драгомирецькою О.І. Формулювання висновків проведено разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

  1. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е. Значение исследования нониусной остроты зрения в диагностике и лечении нарушений стереоскопического зрения у детей с рефракционной амблиопией // Офтальмол. журн. – 2007. – №2. – С. 46-50.

Дисертантом самостійно зібрано матеріал, вивчено взаємозв'язки різних характеристик гостроти форменого зору з показниками глибинного зору у дітей з рефракційною амбліопією. Обговорення результатів проведено разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

5. Патент №13050 України, МПК А61F 9/008 (2006.01). Спосіб лікування хворих з порушенням бінокулярного і стереоскопічного зору // Коломієць В.О., Гернага Ю.О. Опубл. 15.03.2006. – Бюл. №3. – С. 5.32-5.33.

Дисертантом разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О. розроблено і описано новий спосіб лікування хворих з порушенням бінокулярного і стереоскопічного зору, який полягає у бінокулярній фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок стереоскопічними паттернами.

6. Гернага Ю.Е. Новый метод восстановления глубинного зрения у больных с рефракционной амблиопией // Тези першої науково-практичної конференції молодих вчених-офтальмологів України "Сучасні аспекти судинних і дистрофічних захворювань органа зору". – Харків, 2006. – С. 40-42.

7. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е., Драгомирецкая Е.И. Новый метод лечения дисбинокулярной амблиопии на основе фотостимуляции сетчаток стереоскопическими паттернами // Miedzynarodova konferencja choroby rogovki, twardowki I powierzchni oka oraz V polsko-ukrainska konferencja okulistyczna. – Lublin, 2006. – PU-P-20.

Автором вивчено вплив бінокулярної фотостимуляції сітківок на відновлення бінокулярного та глибинного зору у 25 хворих дисбінокулярною амбліопією. Статистична обробка результатів проведена разом з науковим співробітником Драгомирецькою О.І. Формулювання висновків проведено разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

8. Kolomiets V.A., Hernaha Y.O. A new method of stereo-amblyopia treatment on the basis of a binocular retinal photostimulation with patterns of spatial-depth orientation // Abstracts 29th European Conference on Visual Perception. – St-Petersburg, Russia, 2006. – P. 134.

Дисертантом вивчено вплив бінокулярної фотостимуляції сітківок на показники глибинного зору у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією. Обговорення результатів проведено разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

9. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е. Новый метод лечения стереоамблиопии на основе бинокулярной фотостимуляции сетчаток паттернами с пространственно-глубинной ориентацией // Тези та лекції науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією". – Євпаторія, 2006. – С. 106-107.

Дисертантом вивчено ефективність бінокулярної фотостимуляції сітківок за показниками відновлення механізмів бінокулярного і глибинного зору у 62 хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією. Висновки сформульовані разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

10. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е. Влияние бинокулярной фотостимуляции на показатели сепарабильной, нониусной и глубинной остроты зрения при лечении больных с дисбинокулярной амблиопией // IV Международный конгресс "Офтальмология стран Причерноморья". – Сборник научных трудов. – Краснодар, Россия, 2006. – С. 336-338.

Дисертантом вивчено вплив бінокулярної фотостимуляції сітківок на показники сепарабільної, ноніусної та глибинної гостроти зору у хворих дисбінокулярною амбліопією. Висновки сформульовані разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

11. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е. Эффективность одновременного плеоптоортоптического лечения больных с рефракционной и дисбинокулярной амблиопией на основе фотостимуляции корреспондирующих полей сетчаток стереопаттернами // Материалы научно-практической конференции "Детская офтальмология, итоги и перспективы". – Москва, 2006. – С. 263-264.

Дисертантом вивчено вплив одночасного плеоптичного, ортоптичного та стереоптичного лікування на показники гостроти зору, глибинного зору та характеру зору у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією. Обговорення результатів проведено разом з науковим керівником, д.мед.н. Коломійцем В.О.

АНОТАЦІЯ

Гернага Ю.О. Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – Офтальмологія. – Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, – Одеса, 2007.

У дисертаційній роботі представлено результати лікування хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією з порушеннями бінокулярного і стереоскопічного зору. Розроблено новий спосіб бінокулярної фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок стереоскопічними паттернами, проведено порівняльний аналіз його ефективності з традиційним методом стереоптики.

Наведено результати обстеження 180 хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією, вивчено особливості різних ступенів форменого зору та їх взаємозв'язки за даними дослідження монокулярної і бінокулярної сепарабільної, ноніусної та глибинної гостроти зору.

Ефективність нового способу лікування визначена у 37 хворих рефракційною та 24 хворих дисбінокулярною амбліопією.

Встановлено, що новий спосіб лікування має високу ефективність за критерієм покращення показників різних ступенів форменого зору, забезпечує відновлення стереоскопічного зору на 17% більше, ніж традиційний метод, стійкість позитивного результату лікування протягом 1,5 років. Бінокулярна фотостимуляція сітківок стереоскопічними паттернами дозволяє проводити стереоптичне лікування хворих дисбінокулярною амбліопією без етапів плеоптики і ортоптики.


 
 

Цікаве

Загрузка...