WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Примітка. * - p<0,05 за критерієм Мак-Немара

Проведення БФССП дозволило не тільки відновити глибинний зір, але одночасно здійснило позитивний вплив на підвищення характеристик як монокулярної сепарабільної гостроти зору парних очей, так і на показники бінокулярної гостроти зору. Усі середні значення різних характеристик сепарабільної гостроти зору домінантного ока збільшились на 0,16, парного – на 0,18, бінокулярна гострота зору збільшилась на 0,18. Різниця в гостроті зору домінантного і парного очей зменшилась у два рази.

До лікування спостерігались великі коливання значень монокулярної і бінокулярної ноніусної гостроти зору. Це говорить про неоднорідність групування не лише за критерієм "наявність" чи "відсутність" стереоскопічного зору, але і за здатністю фовеокортикальних відділів оцінити мінімальний кут деформації ліній, адже за менш точним критерієм – величині сепарабільної гостроти зору, всю групу можна було класифікувати як однорідну рефракційну амбліопію середнього та легкого ступеня. До лікування найбільш високий поріг ноніусної гостроти зору відмічався на парному оці: 33,1"13,4" по "вертикалі" і 37,3"12,8" по "горизонталі". Тест по "горизонталі" виконувався гірше як на домінантному і парному очах, так і бінокулярно. В результаті БФССП відмічається достовірне покращення ноніусної гостроти зору домінантного, парного очей і бінокулярно в середньому на 11,8" по "вертикалі", і на 17,8" по "горизонталі" (рис. 1). Найбільше покращення порогу ноніусної гостроти зору відмічено на парному оці для горизонтального напряму (на 25,9").

Рис.1. Середні значення порогу ноніусної гостроти зору до (1) і після (2) БФССП на домінантному, парному очах і бінокулярно в групі дітей з рефракційною амбліопією (* - p1-2=0,0001)

Новий спосіб БФССП виявився ефективним і при лікуванні дисбінокулярної амбліопії. В результаті лікування відбулося підвищення як монокулярних, так і бінокулярних характеристик гостроти зору, відновлення бінокулярного і глибинного зору. Так, в групі хворих дисбінокулярною амбліопією після лікування у 29,2% дітей з'явився площинний бінокулярний зір. Стереоскопічний зір з'явився у 16,7%.

Степінь порушення ноніусної гостроти зору до лікування в групі дітей з дисбінокулярною амбліопією найбільш виражена на парному оці і складає 53,2"28,3" ("горизонталь"). В результаті БФССП достовірно покращуються характеристики (знижується поріг) ноніусної гостроти зору по обох напрямках як на домінантному і парному очах, так і бінокулярно, в середньому на 11,4" по "вертикалі" і на 21,6" по "горизонталі". В більшій мірі нормалізуються (знижується поріг) показники горизонтального напрямку.

Збільшення сепарабільної гостроти зору домінантного ока після БФССП склало 8,42", парного – 37,42" (табл. 2). Різниця середніх значень сепарабільної гостроти зору домінантного та парного очей до лікування складала 59,63"62,48", після лікування вона зменшилась майже у два рази і склала 30,63"43,60". Сепарабільна гострота зору, визначена при бінокулярному дослідженні, після лікування збільшилась на 9,53".

Таблиця 2

Динаміка сепарабільної гостроти зору у дітей з дисбінокулярною амбліопією до і після БФССП, n=24

Досліджуване око

Сепарабільна гострота зору

Рівень значимості різниці (р)

умовні одиниці,

M SD

кутові секунди,

M SD

Домінантне

до

0,860,16

73,0719,69

0,00002

після

0,980,19

64,6520,32

Парне

до

0,540,22

132,7059,99

0,0001

після

0,710,23

95,2840,14

Бінокулярно

до

0,910,17

69,0315,98

0,005

після

1,040,18

59,5011,85

БФССП здійснює виражений позитивний вплив на стан глибинної гостроти зору. В категорії конвергентного глибинного зору ≤20" кількість хворих після лікування збільшилась на 41,6%, а дивергентного глибинного зору – на 45,8%. Показники конвергентного і дивергентного монокулярного і бінокулярного глибинного зору відповідно склали: домінантне око: 21,1"6,5" і 23,7"8,4"; парне око: 27,8"9,6" і 31,5"10,6", при бінокулярному дослідженні 21,2"7,3" і 23,4"8,9".

Аналіз групи дітей з відновленим бінокулярним зором показав, що до лікування монокулярний глибинний зір не визначався у 1 дитини, у 4 був незадовільним (≥30") і тільки у 2 дітей був хороший глибинний зір (≤30"). Після БФССП у цій групі достовірно збільшилась (на 57,1%) кількість дітей з бінокулярним глибинним зором ≤30" (95% довірчий інтервал складає 20,5-93,8, що статистично достовірно за критерієм Мак-Немара). Відновлення бінокулярного зору в природних умовах відбувається одночасно з появою бінокулярного глибинного зору (за даними поляроїдного стереотесту з 5 метрів) і покращенням характеристик глибинного зору (зниження порогу).

Проведено порівняльний аналіз ефективності лікування хворих рефракційною амбліопією новим способом БФССП (основна група, 37 дітей – 74 ока) з традиційним комп'ютерним методом стереоптики "КАПБіС" (контрольна група, 30 дітей – 60 очей).

Для врахування початкових значень сепарабільної, ноніусної та глибинної гостроти зору в порівнюваних групах, ступені їх збільшення були виражені в октавах. Після проведеного лікування сепарабільна гострота зору достовірно підвищується як при використанні БФССП (p<0,01), так і при лікуванні по традиційній методиці (p<0,05). Однак, ступінь підвищення сепарабільної гостроти зору є вищим при використанні розробленого нами способу БФССП.

При проведенні БФССП різниця в сепарабільній гостроті зору парних очей зменшується на 11,6", а при лікуванні за традиційною методикою – на 7,1".

До лікування стереоскопічний зір в природних умовах поляроїдним методом визначався у 18 хворих основної групи (48,6%), був відсутній – у 19 (51,4%). У контрольній групі дітей, які лікувались по традиційній методиці, стереозір до лікування визначався у 16 дітей (53,3%), був відсутній – у 14 дітей (46,7%). Аналіз показників відновлення стереоскопічного зору безпосередньо у підгрупах, у яких він до лікування був відсутнім, показав, що при БФССП стереоскопічний зір було відновлено у 73% з 19 дітей (100%), при використанні традиційної методики – у 42% з 14 дітей (100%).

При визначенні ефективності лікування за змінами глибинної гостроти зору визначено, що БФССП і традиційна методика є ефективними методами стереоптичного лікування, однак після лікування новим способом БФССП усі показники порогів дивергентного і конвергентного глибинного зору за однаковий термін лікування виявились значно кращими. Бінокулярний конвергентний і дивергентний глибинний зір після лікування БФССП покращився відповідно на 11,1" и 11,9", а при використанні традиційної методики – на 7,9" і 7,5" відповідно.

Таким чином, новий метод бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами дозволяє поєднувати в одній лікувальній процедурі плеоптичне, ортоптичне та стереоптичне лікування і більш ефективно впливає на показники різних характеристик гостроти зору, порогів дивергентного і конвергентного глибинного зору, а також відновлення бінокулярного та стереоскопічного зору порівняно з традиційним методом лікування.

ВИСНОВКИ

1. Частота порушень бінокулярного і стереоскопічного зору та виникнення амбліопії в структурі офтальмопатології складає 43% – 75,5%. Аналіз віддалених спостережень результатів лікування амбліопії свідчить, що вони можуть бути стійкими тільки у випадку відновлення бінокулярного і глибинного зору. Однак, його відновлення сучасними способами ортоптики складає всього 20% – 30%. Таким чином, пошук нових, більш сучасних способів лікування порушень бінокулярного зору залишається актуальною проблемою сучасної офтальмології.

2. Розроблено новий спосіб відновлення порушень бінокулярного і стереоскопічного зору у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією, який полягає у бінокулярній фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами та дозволяє поєднувати в одній лікувальній процедурі плеоптичне, ортоптичне і стереоптичне лікування.

3. Вперше показано, що у хворих дисбінокулярною амбліопією бінокулярна фотостимуляція сітківок стереоскопічними паттернами найбільш ефективна за критерієм відновлення бінокулярного і глибинного зору у дітей зі збереженою функцією монокулярного стереокінетичного механізму глибинного зору домінантного і парного очей.


 
 

Цікаве

Загрузка...