WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії ( - Реферат

Контрольну групу склали 30 хворих (60 очей) рефракційною амбліопією, у віці (9,8 2,9) років, у якій для лікування амбліопії і стереоамбліопії застосовувався традиційний комп'ютерний метод стереоптики "КАПБіС".

Визначення тривалості послідовних образів, викликаних стерео-скопічними стимулами, проведено у 27 дітей у віці (9,5 2,1) років без амбліопії і порушень бінокулярного зору.

Оскільки показники сепарабільної гостроти зору, які визначаються по стандартних таблицях, приводяться в умовних одиницях, а показники глибинної і ноніусної гостроти зору вимірюються у кутових секундах, умовні одиниці сепарабільної гостроти зору були переведені у кутові секунди.

При дослідженні двох груп за порядковою або бінарною ознакою застосовувався аналіз таблиць спряженості з розрахунком 2 статистики Пірсона. Для оцінки кількісних показників розраховували середнє арифметичне значення (М) і стандартне відхилення (SD). Для оцінки відмінності двох груп використовувався критерій Стьюдента з попередньою оцінкою нормальності розподілу за критерієм Колмогорова-Смірнова і оцінкою дисперсії, використовуючи тест Левена (p>0,05). Для аналізу динаміки кількісних

показників (до і після лікування) використовувався дисперсійний аналіз для повторних вимірювань з наступним застосуванням критерію множинного порівняння Ньюмана-Кейлса. У випадку значного відхилення щільності розподілу показника від закону нормального розподілу (при аналізі достовірності змін до і після лікування), використовувався непараметричний критерій Вілкоксона для зв'язаних вибірок, а також критерій Манна-Уітні для аналізу відмінностей у незв'язаних групах. Для кількісної оцінки величини ефекту (збільшення кількості дітей з глибинним зором, який з'явився після лікування), використовували критерій Мак-Немара (2), який рекомендується для досліджень з невеликою кількістю спостережень, тобто для зв'язаних вибірок. При порівнянні ефективності двох методів лікування амбліопії за зміною зорових функцій було застосовано метод розрахунку октав.

Розділ 3. Особливості характеристик сепарабільної, ноніусної і глибинної гостроти зору у дітей з рефракційною і дисбінокулярною амбліопією. У зв'язку з тим, що ізольоване або комбіноване ураження однієї або кількох ланок у системі інформаційних каналів може призвести до порушень бінокулярного глибинного зору та амбліопії, нами вивчені варіації різних характеристик монокулярної і бінокулярної сепарабільної, ноніусної і глибинної гостроти зору у хворих рефракційною і дисбінокулярною амбліопією, які є показниками порушень обробки зорової інформації в окремих селективних каналах.

Встановлено, що у хворих рефракційною амбліопією монокулярні показники конвергентної і дивергентної глибинної гостроти зору, які відповідають нормам конвергентної (менше 50") і дивергентної (менше 40") монокулярної глибинної гостроти зору, збережені, відповідно, у 80,6% і 66,7% дітей. При цьому, у цій же групі хворих ефект бінокулярної сумації був відсутній при дослідженні конвергентного глибинного зору у 67,2%, дивергентного – у 72,8% дітей. Це свідчить про домінування стереокінетичного механізму глибинного зору у порівнянні з бінокулярним, порушення механізму функціональної кореспонденції сітківок, і, відповідно, про необхідність проведення лікувальних заходів для відновлення або покращення показників глибинного зору.

Відсутність бінокулярного конвергентного і дивергентного глибинного зору у хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією достовірно пов'язана зі ступенем зниження сепарабільної гостроти зору як домінантного і парного очей, так і обох очей. Крім того, показано, що показники монокулярної і бінокулярної ноніусної гостроти зору у хворих рефракційною амбліопією можуть характеризувати ступінь збереження інформаційного селективного каналу, який забезпечує розпізнавання відмінностей в орієнтації окремих елементів зображень, і є одним з найважливіших компонентів в побудові тривимірного зображення і глибинного сприйняття.

Дослідження взаємозв'язку показників ноніусної гостроти зору і глибинної гостроти зору у дітей з рефракційною амбліопією показали, що показники монокулярної ноніусної гостроти зору є критерієм, який відображає

стан монокулярного стереокінетичного механізму глибинного зору. Встановлено, що у хворих рефракційною амбліопією з площинним бінокулярним зором ефект бінокулярної сумації – покращення бінокулярної ноніусної гостроти зору порівняно з ноніусною гостротою зору домінантного ока, відмічається тільки при наявності монокулярного і бінокулярного глибинного зору. Прогнозувати наявність бінокулярної глибинної гостроти зору в категорії до ≤20" можна при наявності ефекту бінокулярної сумації і показників бінокулярної ноніусної гостроти зору до ≤20,8". Відсутність ефекту бінокулярної сумації при значеннях монокулярної і бінокулярної ноніусної гостроти зору більше 45,5" свідчить про порушення монокулярного і бінокулярного механізмів глибинного зору у хворих рефракційною амбліопією, не зважаючи на наявність площинного бінокулярного зору.

Дослідження хворих дисбінокулярною амбліопією показало, що покращення показників глибинної гостроти зору, визначеної бінокулярно, у порівнянні з показниками монокулярної глибинної гостроти зору домінантного ока по обох напрямках не відмічено і статистично не доказано, що свідчить про відсутність ефекту бінокулярної сумації при дисбінокулярній амбліопії.

Розділ 4.Результати плеоптичного, ортоптичного і стереоптичного лікування хворих рефракційною і дисбінокулярною амбліопією шляхом бінокулярної фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок стереоскопічними паттернами. Для доведення можливості використання стереоскопічних паттернів при проведенні стереоптики і їх впливу на кортикальні бінокулярні нейрони диспаратності, нами вивчена реакція бінокулярної системи на монокулярну і бінокулярну стимуляцію гомогенними та стереоскопічними паттернами.

Визначення тривалості послідовних образів, викликаних стереоскопічними і гомогенними стимулами, проведено у 27 дітей без амбліопії і порушень бінокулярного зору. Встановлено, що стереоскопічні стимули викликають достовірно більш тривалу післядію у бінокулярній системі, ніж гомогенні, що свідчить про можливість їх використання для стереоптики.

На підставі отриманих даних запропоновано новий спосіб лікування хворих рефракційною та дисбінокулярною амбліопією з порушеннями біно-кулярного і стереоскопічного зору, який полягає у бінокулярній фотостимуляції кореспондуючих полів сітківок стереоскопічними паттернами (Деклараційний патент України № 13050, від 15.03.2006. Бюл. пром. вл. України №3).

До лікування стереоскопічний зір в природних умовах поляроїдним методом визначався у 18 хворих рефракційною амбліопією (48,6%), був відсутній – у 19 (51,4%). Після лікування він додатково з'явився у 14 хворих (37,8%), (p<0,01), тобто в загальному після лікування стереозір був у 32 дітей (86,4%).

У хворих рефракційною амбліопією БФССП дозволила якісно покращити показники як дивергентного, так і конвергентного глибинного зору. Кількість хворих з бінокулярним конвергентним глибинним зором менше 20" збільшилась на 43,2%, а з дивергентним – на 48,6% (табл.1). У підгрупі хворих, у яких до лікування глибинний зір був відсутній (10,8% хворих), відновити глибинне сприйняття вдалось у 8,1% хворих.

Таблиця 1

Розподіл дітей з рефракційною амбліопією за змінами бінокулярної глибинної гостроти зору до і після БФССП, n=37

Категорії глибинного

зору

Різниця відносної частоти розподілу

2

Мак-Немара

до

після

%

Конвергентний

≤20"

3

19

16

43,2

14,06*

>20" – ≤30"

17

14

3

8,1

1,33

>30" – ≤40"

8

2

6

16,2

4,17*

>40" – ≤55"

5

1

4

10,8

2,25*

відсутній

4

1

3

8,1

1,33

Дивергентний

≤20"

2

20

18

48,6

16,06*

>20" – ≤30"

14

11

3

8,1

1,33

>30" – ≤40"

11

3

8

21,6

6,13*

>40" – ≤55"

6

2

4

10,8

2,25*

відсутній

4

1

3

8,1

1,33


 
 

Цікаве

Загрузка...