WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

5. Антиагрегант тиклід при ГПМК на фоні введення щурам комплексу вітамінів не впливає на тромбоцитоактивні властивості півкуль мозку, але суттєво знижує їх прокоагулянтні та фібринолітичні властивості на фоні гіпокоагуляційного ефекту в крові. Так, у тварин з ГПМК час рекальцифікації збільшився на 52,3 %, а у тварин з ГПМК на фоні прийому тикліду та комплексу вітамінів (А, Е, С, Р), час фібринолізу подовжувався на 49,2 %.

6. Комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) посилює тромбоцитоактивні властивості півкуль головного мозку інтактних тварин на фоні зменшення агрегаційних властивостей їх крові. Антиагреганти (аспірин, індометацин, тиклід) в різному ступені послаблюють проагрегаційний вплив комплексу вітамінів – антиоксидантів (А, Е, С, Р).

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Асимметрии крови и ее свертывания / Мищенко В.П., Гришко Ю.М., Коковская О.В., Мищенко И.В., Мищенко С.В., Ткаченко Е.В., Торяник Е.А., Якина Е.А. – Полтава: АСМИ, 2005. – 126 с. Внесок дисертанта: пошук літератури, експериментальні дослідження з плазмою крові, участь у формулюванні висновків.

2. Влияние витаминов-антиоксидантов на тромбоцитоактивные свойства тканей головного мозга при использовании ингибиторов агрегации тромбоцитов / Соколенко В.Н., Мищенко В.П., Гришко Ю.М., Беркало Л.В., Звягольская И.Н. //Проблеми екології та медицини.- 1999. - Т. 3, № 5. – С. 38-41. Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень з плазмою крові, оформлення статті.

3. Гришко Ю.М. Влияние комплекса витаминов-антиоксидантов (А,Е,С,Р) на свертывание крови и фибринолиз крыс // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2002. – Т.2, №2. – С. 24-26.

4. Асиметрія прокоагулянтних та фібринолітичних компонентів в парних скелетних м'язах у щурів в нормі та при гострій ішемії головного мозку справа та зліва /Міщенко І.В., Гришко Ю.М., Коковська О.В., Міщенко В.П., Ткач О.О., Ткачеко О.В..// Проблеми екології та медицини. – 2002 – Т.6, №3-4. – С. 6-8. Внесок дисертанта: аналіз літератури та дослідження фібринолітичних властивостей скелетних м'язів при гострій ішемії головного мозку зліва.

5. Асиметрія прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей півкуль головного мозку у щурів в нормі та при гострій ішемії головного мозку справа та зліва /Міщенко В.П., Гришко Ю.М., Коковська О.В., Міщенко І.В., Ткач О.О., Ткаченко О.В..// Вісник проблем біології і медицини. – 2002. – №4. – С. 62-67. Внесок дисертанта: аналіз літератури та дослідження фібринолітичних властивостей тканин півкуль головного мозку при його лівобічній ішемії.

6. Еферентна роль парних органів (півкуль головного мозку, м'язів кінцівок) у регуляції згортання крові /Ткач О.О., Міщенко В.П., Міщенко І.В., Коковська О.В., Ткаченко О.В., Гришко Ю.М. // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т. 7, № 1-2. – С. 145-147. Внесок дисертанта: аналіз літературних даних, дослідження фібринолітичних властивостей тканин півкуль головного мозку.

7. Гришко Ю.М. Особенности свертывания крови, оттекающей от головного мозга справа и слева // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2003. – Т.3, №1. – С. 9-12.

8. Особливості гемокоагуляційних властивостей парних скелетних м'язів та півкуль головного мозку в нормі та при порушенні мозкового кровообігу /Ткач О.О., Ткаченко О.В., Міщенко В.П., Гришко Ю.М., Міщенко І.В., Коковська О.В. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2003. - № 3 (23). – С. 32-37. Внесок дисертанта: дослідження фібринолітичних властивостей тканин півкуль головного мозку при гострій його ішемії.

9. Значение биохимической асимметрии мозга в реакциях гемостаза при остром и хроническом нарушении мозгового кровообращения у крыс /Грицай Н.Н., Гришко Ю.М., Коковская О.В., Мищенко В.П., Мищенко И.В., Пурденко Т.И. // Проблеми екології та медицини. – 2003. – Т. 7, № 3-4. С. 9-12. Внесок дисертанта: дослідження прокоагулянтних властивостей тканин півкуль головного мозку при його гострій ішемії.

10. Прокоагулянтні й фібринолітичні властивості тканин головного мозку в нормі та при хронічній його ішемії справа та зліва /Коковська О.В., Міщенко В.П., Гришко Ю.М., Міщенко І.В., Ткач О.О., Ткаченко О.В. // Медицина сегодня и завтра. – 2003. - № 4. – С. 22-26. Внесок дисертанта: частина експериментальних досліджень, оформлення статті.

11. Гришко Ю.М. Вплив комплексу вітамінів – антиоксидантів на фізіологічно активні речовини, що впливають на ПОЛ та тромбоцитоактивні властивості півкуль головного мозку щурів з гострою неповною ішемією // Світ медицини та біології. – 2006. - № 2. – С. 9-11.

12. Гришко Ю.М. Фізіологічно активні речовини, що впливають на перекисне окиснення ліпідів, фізіологічну антиоксидантну систему та гемостаз та їх асиметрія у півкулях головного мозку інтактних тварин // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2006. – Т.6., № 3 (15). – С. 17-19.

13. Гришко Ю.М. Вплив вітамінів-антиоксидантів на тромбоцитоактивні властивості тканин головного мозку щурів при використанні тикліду // Матеріали IV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, 2000. – С. 330.

14. Регуляция тканями мозга защитных систем крови (антиоксидантной, свертывающей и фибринолитической) в условиях нормы и патологии /Мищенко В.П., Грицай Н.Н., Литвиненко Н.В., Мищенко И.В., Гришко Ю.М. // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2001. – Т. 10, № 2 – С. 189 (Тези доп. II Конференції Українського товариства нейронаук. – Донецьк, 2001.). Внесок дисертанта: дослідження прокоагулянтних властивостей тканин півкуль головного мозку.

15. Гришко Ю.М., Міщенко В.П. Вплив інгібіторів агрегації тромбоцитів на тромбоцитоактивні та гемокоагуляційні властивості тканин головного мозку та крові у щурів, що отримували комплекс вітамінів-антиоксидантів з їжею // Тези доповідей конференції, присвяченої 100 – річчю з дня народження заслуженого діяча науки України проф. Я.П. Склярова "Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці", Львів, 2001. – С. 26. Внесок дисертанта: експериментальні дослідження, участь у формулюванні висновків.

16. Гришко Ю.М., Міщенко І.В. Вплив гострої неповної ішемії головного мозку на гемокоагуляційні властивості тканин різних органів в умовах годування тварин вітамінами-антиоксидантами // Тези Міжнар. наук. конф. студентів і молодих вчених, присвяченої 85-річчю ДДМА "Актуальні пробоеми клінічної і теоретичної медицини". – Дніпропетровськ, 2001. – С. 23. Внесок дисертанта: експериментальні дослідження, статистична обробка даних.

17. Асиметрія гемостазу в нормі та при порушеннях мозкового кровообігу /Міщенко В.П., Гришко Ю.М., Міщенко І.В., Коковська О.В. // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 2, - С. 74-75 (Матер. XVI з'їзду Українського фізіологічного товариства. – Вінниця, 2002.). Внесок дисертанта: частина експериментальних досліджень, оформлення статті, участь у формулювання висновків.

18. Дипольность биополя, кровь и ее свертывание. /Ткаченко Е.В., Мищенко В.П., Гришко Ю.М., Коковская О.В., Мищенко И.В., Ткач Е.А. // Тез. доклада IV Международжного конгресса "Эниология XXI века". – Одесса, 2002. – С. 158-160. Внесок дисертанта: частина експериментальних досліджень з плазмою крові, аналіз літератури.

19. Тканинна ланка системи гемостазу та її асиметрія в нормі та при гострому порушенні мозкового кровообігу /Гришко Ю.М., Коковська О.В., Островська Т.І., Ткач О.О., Таряник К.А. // Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини". Донецьк, 2002. – С. 111-112. Внесок дисертанта: аналіз літератури, частина експериментальних досліджень, оформлення статті.

20. Гришко Ю.М. Асимметрия коагуляционных и фибринолитических свойств крови, оттекающей от мозга // Материалы III Международной медицинской конференции студентов и молодых ученых "Медицина – здоровье ХХI века". Днепропетровск, 2002. - С. 25.

21. "Правый" и "левый" тип реакций свертывания /Ткаченко Е.В., Мищенко В.П., Мищенко И.В., Коковская. О.В., Ткач Е.А., Гришко Ю.М., // Матер. I Всерос. научн. конф. "Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно – сосудистой хирургии". – Москва, 2003. – С. 157. Внесок дисертанта: дослідження фібринолітичних властивостей крові, отриманої з яремних вен, статистична обробка результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...