WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому - Реферат

Тромбоцитоактивні властивості гомогенатів тканин півкуль головного мозку при гострому порушенні мозкового кровообігу зліва, так само як і активність СОД змінювались по-різному: кут, висота, час агрегації та СІАТ зменшувались під впливом гомогенатів з правої півкулі, а з лівої – кут агрегації навпаки, збільшувався з 14,910,71 град до 18,320,81 град (рис.).

Висота агрегації була нижчою, порівняно з контролем, а решта показників агрегації вірогідно не відрізнялись.

Рис. Вплив гомогенатів тканин головного мозку щурів при лівобічній

гострій ішемії на тромбоцитоактивні властивості його півкуль

Прокоагулянтні та фібринолітичні властивості гомогенатів півкуль мозку (як правої так і лівої) при гострій ішемії головного мозку ліворуч зменшувались. Якщо під впливом гомогенатів тканин правої півкулі головного мозку інтактних щурів час рекальцифікації плазми зменшувався на 60,54 % (p<0,05) у порівнянні з контролем (плазма + фізіологічний розчин), то у дослідних щурів він зменшувався на 50,35 % (p<0,05); лівої півкулі відповідно: 63,94 % (p<0,05) в контролі та 51,71 % - в досліді. Така ж закономірність стосується й тромбінового часу та часу лізису еуглобулінів.

Зменшення всіх показників, що вивчались, в досліді може свідчити лише про одне – про звільнення у кров прокоагулянтів та активаторів плазміногену з тканин півкуль мозку у відповідь на ішемію.

Під впливом вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) спостерігалось суттєве підвищення показників часу рекальцифікації з 66,256,90 с до 133,3024,50 с та тромбінового часу з 28,302,80 с до 39,501,70 с тромбоцитарної плазми, у порівнянні з інтактними тваринами.

Після введення тваринам комплексу антиоксидантних вітамінів А, Е, С, Р тромбоцитоактивні властивості тканин головного мозку змінювались.Так, зростала висота агрегації тромбоцитів у 3,67 рази, кут їх агрегації у 1,80 рази, СІАТ у 2,44 рази та час агрегації у 2,30 рази, у порівнянні з тканинами інтактних тварин.

Аспірин викликав зменшення проагрегаційного ефекту комплексу антиоксидантних вітамінів (А, Е, С, Р) у гомогенатах тканин головного мозку щурів. Так, достовірно зменшились показники агрегації тромбоцитів: висота агрегації у 1,65 рази, кут - у 1,62 рази , СІАТ – у 1,12 рази, порівняно з даними інтактних тварин. Тканини головного мозку тварин, що отримували індометацин на фоні вітамінів, набували антиагрегаційних властивостей у порівнянні з інтактними, про що свідчать показники СІАТ, висота та кут агрегації тромбоцитів. Одержані дані свідчать про більшу антиагрегаційну активність індометацину, порівняно з аспірином.

Застосування тикліду на фоні комплексу антиоксидантих вітамінів призводило до змін тромбоцитоактивних властивостей тканин головного мозку, порівняно з тваринами, що його не отримували. Достовірно зменшувалась висота (у 1,20 рази), кут та зростала СІАТ агрегації. Проте, цей антиагрегаційний ефект тикліду на фоні введення вітамінів не знижувався до рівня інтактних тварин.

Таким чином, результати проведених нами досліджень свідчать про те, що комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) посилює тромбоцитоактивні властивості тканин головного мозку щурів. Антиагреганти (аспірин, індометацин, тиклід) у різному ступені зменшують цей ефект. При цьому в крові експериментальних тварин спостерігались наступні зміни: комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р) значно зменшував агрегацію тромбоцитів. На їх фоні тиклід зберігає антиагрегаційні властивості крові.

На підставі отриманих результатів, можна зробити висновок, що у інтактних тварин, на фоні зменшення агрегаційних властивостей крові при введенні вітамінів – антиоксидантів та антиагрегантів, у тканинах головного мозку їх тромбоцитоактивні властивості можуть змінюватись у протилежному напрямку під впливом даного комплексу вітамінів.

При ГПМК, яке проводилось на фоні дії вітамінів-антиоксидантів, збільшується час рекальцифікації, тромбіновий час, що свідчить про їхній гіпокоагуляційний вплив.

При дослідженні агрегації тромбоцитів у крові ми виявили, що у тварин з гострою неповною ішемією головного мозку, зростав кут агрегації з 49,712,4 град до 64,122,60 град, її висота з 112,401,60 мм до 168,20 1,40 мм й час з 14,601,70 хв до 19,801,80 хв, а під впливом дії комплексу вітамінів- антиоксидантів (А, Е, С, Р) ці показники практично вірогідно не відрізнялись від інтактних тварин, які не піддавались ішемії.

Отримані результати підтверджують дані літератури щодо впливу вітамінів-антиоксидантів та антиагрегантів на показники судинно-тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу [Бышевский А.Ш. и соавт, 2006].

При гострій ішемії головного мозку щурів у його тканинах зростала активність ТБК – продуктів після інкубації з 201,503,55 мкмоль/кг до 221,202,60 мкмоль/кг (р<0,05). Як наслідок, ми спостерігали приріст МДА більше ніж у 2 рази з 28,101,73 мкмоль/кг до 87,3011,12 мкмоль/кг (р<0,05). Проте, у групі, де гостра ішемія головного мозку була відтворена на фоні вітамінів, приріст МДА був меншим – 74,3010,20 мкмоль/кг.

При дослідженні гемостатичних властивостей компонентів тканин головного мозку виявлено, що комплекс вітамінів (А, Е, С, Р) у тканинах правих півкуль зменшує їх фібринолітичні властивості при лівобічній неповній ішемії головного мозку.

Тиклід практично не впливає на гемостатичні властивості тканин головного мозку. Проте, при одночасному застосуванні вітамінів та тикліду, спостерігається значне зменшення прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей у правій півкулі мозку. Час рекальцифікації збільшився з 22,6 1,06 с у тварин з ГПМК до 43,2 2,08 с у тварин з ГПМК на фоні прийому тикліду та комплексу вітамінів (А, Е, С, Р). Час фібринолізу - з 235,0 5,0 хв до 477,545,9 хв (р<0, 05). Схожими виявились зміни гемостатичних властивостей гомогенатів тканин лівих півкуль головного мозку.При одночасному застосуванні тикліду та комплексу вітамінів А, Е, С, Р крім зменшення фібринолітичної активності спостерігається зменшення прокоагулянтних властивостей тканин мозку – збільшується час рекальцифікації з 21,81,19 с до 45,01,8 с.

Застосування комплексу вітамінів А, Е, С, Р та тикліду не викликає достовірних змін показників агрегації тромбоцитів під впливом гомогенатів тканин правої півкулі головного мозку.

Аналогічні результати отримані нами і при дослідженні тромбоцитоактивних властивостей гомогенатів тканин лівих півкуль головного мозку щурів.

Таким чином, комплекс вітамінів-антиоксидантів (А, Е, С, Р), що вивчався, інгібуючи процеси ПОЛ та активуючи ферменти антиоксидантної дії (СОД та каталазу), практично не змінює тромбоцитоактивні властивості у півкулях головного мозку при розвитку гострого порушення мозкового кровообігу в них. Проте він, разом з тиклідом, суттєво пригнічує активність прокоагулянтів та фібринолітиків у вражених півкулях головного мозку.

ВИСНОВКИ

Дисертація містить теоретичні узагальнення і нове розв'язання наукової задачі у встановленні особливостей комбінованого впливу вітамінів-антиоксидантів та антиагрегантів на антиоксидантні, гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин в залежності від особливостей розподілу в півкулях головного мозку та при короткочасному неповному гострому порушенні мозкового кровообігу.

1. У правій та лівій півкулях головного мозку інтактних тварин (щурів та котів) тромбоцитоактивні властивості не однакові. У лівій півкулі нижчі агрегаційні властивості, порівняно з правою та посилений фібриноліз на 18,7 % . Це пов'язано з більшою активністю СОД у лівій півкулі, порівняно з правою на 56,7 %.

2. Особливості розподілу в півкулях мозку цих речовин, що впливають на гемостаз, забезпечують різний гемостатичний потенціал крові, що відтікає від них по яремним венам (у котів). Справа він більш виражений, що пов'язано з більш високим вмістом прокоагулянтів у правій півкулі, порівняно з лівою. Так, час рекальцифікації збільшувався на 23,5 %, фібриноліз – на 33,3 %.

3. При ГПМК (ліво- та правобічному) відбувається перерозподіл тромбоцитоактивних, антиоксидантних та гемостатичних властивостей півкуль мозку, внаслідок чого зникає їх асиметрія. Це супроводжується активацією коагуляційного гемостазу в яремних венах, де також зникає різниця показників між правими та лівими судинами.

4. Комплекс вітамінів-антиоксидантів, при ГПМК у щурів, послаблює ПОЛ і підвищує активність СОД на 66,5 % та каталази на 81,47 % у півкулях мозку. Така реакція супроводжується зниженням агрегації тромбоцитів та згортання крові.


 
 

Цікаве

Загрузка...