WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті (автореферат) - Реферат

Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті (автореферат) - Реферат

Оптимальною довжиною стрижня 100мм є відстань від шарнірних вузлів апарату, яка складає не менше 20мм.

На основі біомеханічних досліджень ліктьового суглоба був розроблений апарат зовнішньої фіксації (патент України № 9404 МПК: А 61F 5/00Б, А 61 В 17/60 Шарнірно-дистракційний апарат БКЛ для ліктьового суглоба).

Запропонована конструкція забезпечує різнонаправлені рухи в суглобі, дозволяє проводити динамічну корекцію осьового стрижня по відношенню до вісі рухів, характеризується простотою монтажу.

Відмінною особливістю запропонованої конструкції є різьбова горизонтальна частина, яка рухомо з'єднана з вертикальною і ексцентричним механізмом для фіксації осьового стрижня. Зв'язок горизонтальної та вертикальної частин Т-подібної стійки може бути вільним або жорстким, що дозволяє проводити центрацію передпліччя до вісі плеча в різних площинах, забезпечуючи профілактику порушень конгруентності, а при її виникненні - провести необхідну корекцію.

В запропонованій конструкції різьбова частина Т-подібної стійки фіксована під кутом до вертикальної, а ексцентричний механізм розташований на вертикальній частині. Складові частини конструкції з'єднані модулями в вигляді трикутника, який забезпечує достатню жорсткість конструкції в статичному положенні (при імобілізації) і при динамічних навантаженнях (в процесі відновного лікування).

На основі біомеханічного експерименту, в ході якого були визначені навантаження на ліктьовий суглоб, було обґрунтовано оперативне лікування хворих з ураженнями ліктьового суглоба при РА. Оперативне лікування полягало в формуванні "котушки" в області дистального епіметафіза плечової кістки, резекції голівки променевої кістки та формування відповідної поверхні на ліктьовій. Дане оперативне лікування було проведено у 68 хворого з приводу анкілозування ліктьового суглоба.

Абсолютними показаннями до проведення оперативних втручань були:

- контрактури і анкілози в функцонально невигідному положенні;

- двобічні анкілози незалежно від установки передпліччя.

Відносними показаннями до операції є: конкордантні деформації кінцівок без вираженого больового синдрому, тугорухомість.

Протипоказаннями до оперативного лікування були:

- загальний тяжкий стан хворого при септичному перебігу РА;

- наявність гострих або хронічних захворювань внутрішніх органів і систем (печінки, нирок, серцево-судинної системи і т. п.) в стадії де- або субкомпенсації;

- емоційно лабільні пацієнти з значним ослабленням вольових якостей, що протидіє проведенню відновного лікування та не забезпечує позитивного результату.

Важливе значення має перед та післяопераційне лікування. Значимою складовою післяопераційного лікування є реабілітаційні заходи, які проводились поетапно в залежності від терміну післяопераційного періоду.

Виважена тактика, планування об'єму та характеру оперативного лікування, адекватні лікувальні заходи в післяопераційному періоді при анкілозуванні ліктьових суглобів у хворих на РА дозволила отримати хороші результати лікування у 43 (63,6%) пацієнтів, задовільні – у 13 (18,5%), незадовільні – 12 (17,9%).

ВИСНОВКИ

1. Ураження ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті у пацієнтів жіночої статі було у 52%, а у чоловічої у 49% випадках. За стороною ураження зустрічаються практично однаково, як з лівої 52%, так і з правої сторони - 48%, частіше в найбільш працездатному віці від 19 до 49 років, що складає 90%.

В 93% випадків (63 пацієнта) ураження ліктьового суглоба поєднувалось з ураженнями інших відділів опорно-рухового апарата і лише в 7% (5 паієнтів) було ізольованим, розвиток виражених контрактур і анкілозів частіше виникало з тривалістю захворювання від 3 до 5 років (33 хворих, що складає 48,5% випадків).

2. Для гострого початку захворювання характерна гіпертермія, судома, загальна слабкість з гострими болями та явищами синовіту. Уражені суглоби збільшувались в розмірі, Різка болючість в суглобі приводила до обмеження рухів і вимушеному положенню кінцівки. Під впливом медикаментозного лікування ці явища зменшувались через 8-12 неділь. Однак, у більшості хворих (63,2%), через 5-6 місяців наступали рецидиви захворювання і воно приймало хронічний перебіг з подальшим прогресуванням, втягненням в процес інших суглобів та приводило до швидкого розвитку тугорухомості, деформації і анкілозів.

При підгострому початку захворювання характерний повільніший розвиток захворювання. Клінічні ознаки і запальні явища в ділянці уражених суглобів мають меньші прояви. Температура тіла була субфебрільною, ШОЕ прискорено до 30-40 мм/год. Дефігурація та збідьшення об'єму зумовлені наявністю синовіту та набряком параартикулярних тканин. При пальпації суглоби болючі, температура шкіри над ними дещо підвищена. Обмешення рухів зумовлені больовим синдромом і рефлекторним порушенням скорочення м'язів. З прогресуванням процесу ексудативні явища пригнічуються та змінюються проліферативними з розвитком тугорухомості, контрактур та деформації суглобів, з наступним формуванням анкілозів.

При хронічному перебігу захворювання має довготривалий характер з періодичним загостренням, але завжди прогресує. Обмеження рухів відбувається поступово з розвитком важких деструктивних змін.

3. На основі біомеханічних досліджень був проведений анадіз НДС ліктьового суглоба в нормі та при артропластиці.

Розрахунки НДС ліктьового суглоба в нормі показали, що:

  • на передній поверхні ліктьового суглоба найбільш навантаженою ділянкою є верхня частина склепіння вінцевої ямки (8,4 МПа);

  • на задній поверхні найбільш навантаженою ділянкою є склепіння ліктьової ямки (12,7 МПа).

  • величина напруження на зовнішню частину вінцевої та ліктьової ямки мають більш високі значення в порівнянні з внутрішньою частиною цих утворів.

Артропластика призводить до суттєвих змін НДС та відсутноті контакту плечевої кістки та променевої, що зумовлює наступні зміни:

  • рівень напруження підвищується в 3 рази;

  • як і для моделі в нормі найбільш напруженими є склепіння вінцевої та ліктьової ямок, однак характер розподілення НДС ставала більш симетричною (27,9 МПа);

  • підвищення рівня напруженого стану в ділянці контакту ліктьової і плечової кісток є наслідком передачі навантаження тільки через ліктьову кістку, а також за рахунок зменшення площі контакту цих кісток (18,6 МПа).

Отримані значення НДС після хірургічного втручання не є критичним, незважаючи на підвищення рівня напруги в 3 рази. Максимальні значення інтенсивності напруги 41,8 МПа нижче критичних – порядку 70Мпа і швидко знижуються з відстанню від склепіння ямки.

Зниження рівня напряжіння досягається шляхом збільшення контакту між ліктьовою та плечовою кістками.

4. Хірургічний спосіб артропластики повинен використовуватись на основі обгрунтованих показань з урахуванням динамікі перебігу захворювання і результатів консервативного лікування, клініко-рентгенологічних досліджень.

Абсолютними показаннями до проведення артропластики ліктьового суглоба є:

- эксудативно-проліферативний панартрит в II фазі дргого ступеню захворювання з обмеженням функції суглоба і вираженим больовим синдромом;

- контрактури і анкілози в незручному функціональному положенні;

- двобічні анкілози не залежно від патологічних положень передпліччя.

Відносні показання: хронічний, рідко рецидивуючий перебіг захворювання, повільно наростаюче зменшення амплітуди рухів, функціонально вигідні деформації ккінцівок без вираженого больового синдрому.

Противопоказаннями до оперативного лікування є:

- загальний важкий стан хворого при септичному перебігу РА;

- наявність гострих або хронічних захворювань внутрішніх органів та систем (печінки, нирок, серцево-судинної системи и т.п.) в стадії де- або субкомпенсації.

- емоційно не зрівноважені пацієнти з значним ослабленням вольових якостей, що протидіє проведенню відновлювального лікування та не забезпечує позитивного результату.

Підвищення ШОЕ, атрофія та зменшення сили м'язів плечового поясу та плеча , висока ступінь активності РА не є абсолютним протипоказанням для оперативного лікування, однак потребує цілеспрямованої передопераційної підготовки , яка направлена на стабілізацію і зменшення активності запального процесу, на максимальне відновлення функціональних можливостей м'язевої системи.

5. На основі біомеханічних досліджень був створений „Шарнірно-дистракційний апарат БКЛ для ліктьового суглоба" (патент України 9404). Шарнірно-дистракційний апарат для ліктьового суглоба, який включає дві Т-подібні стійки, які з'єднані між собою, вертикальна частина має різьбу з гвинтовим механізмом та зажими для металевих стрижнів, які відрізняються тим, що горизонтальна частина рухомо з'єднана з вертикальною частиною та ексцентричним механізмом для фіксації основного стрижня, зв'язок вертикальної і горизонтальної частини Т-подібної стійки може бути як жорстким, так і вільним.

6. На основі комплексного обстеження хворих, проведених біомеханічних досліджень та аналізу віддалених результатів лікування і реабілітації розроблена система комплексного лікування та реабілітації при ураженнях ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті з використанням хірургічного способу лікування: артропластики.

В віддалені терміни спостереження (6-13 лет) хороші результати лікування отримані у 43 пацієнтів (63,6%), задовільні – у 13 (18,5%), незадовільні – 12 (17,9%).

Список робіт, опублікованих за темою дисертації.

1. Бур'янов О. А., Скляренко Є. Т., Кваша В. П., Юнесі Кутанаі Гаріб Реза. Ураження ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті.// Літопис травматології та ортопедії.- 2003.-№3-4. – С. 36-38.

Особистий внесок автора полягає у проведені частини клінічних досліджень.

2. Бур'янов О. А., Скляренко Є. Т., Кваша В. П., Юнесі Кутанаі Гаріб Реза. Реконструктивно-відновне лікування уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті.// Наукова конференція до 80-річчя від дня народженя член-кореспондента АМН СРСР, професора О. Й. Грицюка: Матер. конф.- Київ, 2003.- С. 30.


 
 

Цікаве

Загрузка...