WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся (автореферат) - Реферат

Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся (автореферат) - Реферат

РОЗДІЛ 4. аналіз видового складу фітотрофних мікроміцетів новгород-сіверського полісся

4.1. Систематична структура видового складу фітотрофних мікроміцетів. У результаті опрацювання власних зборів, зборів інших колекторів та узагальнення літературних даних для Новгород-Сіверського Полісся встановлений видовий склад фітотрофних мікроміцетів, який нараховує 421 вид зі 163 родів 59 родин 22 порядків відділів Ascomycota (257 видів, 60,9%), Basidiomycota (70, 16,8%) та групи анаморфних грибів (94, 22,3%). Найбільшою видовою насиченістю характеризуються порядки Uredinales (65 видів), Helotiales (64), Sphaeropsidales (61), Erysiphales (50), число видів яких складає 57% від загальної їх кількості. У родинному спектрі найчисельнішими є родини Sphaerioidaceae (61 вид), Erysiphaceae (50), Pucciniaceae (47), що обумовлено наявністю достатньої кількості видів рослин-господарів та сумарним видовим багатством даних родин. Наступні місця посідають родини Helotiaceae (24) та Dermateaceae (21), чому, очевидно, сприяє велика кількість рослинних залишків у фіто-ценозах регіону та характерна для Полісся велика кількість опадів, що є необхідним фактором для розвитку грибів цих родин.

4.1.1. Відділ Ascomycota. З відділу Ascomycota в районі досліджень виявлено 257 видів мікроміцетів з підкласів Leotiomycetidae (76 видів), Sordariomycetidae (65), Erysiphomycetidae (50), Dothideomycetidae (45) та Pezizomycetidae (15) класу Ascomycetes. Шість видів у межах класу Ascomycetes мають невизначене систематичне положення (Insertae sedis). Виявлені види належать до 14 порядків, серед яких кількісно переважають порядки Helotiales (64), Erysiphales (50), Pleosporales (24), Xylariales (19), Mycosphaerellales та Sordariales (по 17), Diaporthales та Pezizales (по 15). Дещо меншою є кількість представників Rhytismatales (11 видів) і Hypocreales (8). Решта порядків на-раховує по 1–3 види. Багатим видовим складом відзначаються родини Erysiphaceae (50 видів), Helotiaceae (24), Dermateaceae (21), Mycosphaerellaceae (17), Hyaloscyphaceae і Valsaceae (по 14 видів), Lasiosphaeriaceae і Rhytismataceae (по 11 видів), Xylariaceae (9), Diatrypaceae (8), Pyronemataceae (7); інші 33 родини представлені 1–5 видами. Родовий спектр очолюють роди Mycosphaerella Johanson (15 видів), Hymenoscyphus Gray (14), Microsphaera Lv., Mollisia (Fr.) P. Karst. (по 13), Erysiphe R. Hedw. ex DC. (11), Golovinomyces (U. Braun) Heluta, Sphaerotheca Lv.(по 9); з інших 106 родів відомо по 1–5 видів.

4.1.2. Анаморфні гриби. Серед анаморфних грибів Новгород-Сіверського Полісся найчисельнішими є целоміцети (Coelomycetes) – 68 видів, найбільшу кількість яких об'єднує порядок Sphaeropsidales – 61 вид з 18 родів родини Sphaerioidaceae. Порядок Melanconiales представлений у регіоні єдиною родиною Melanconiaceae, яка включає 7 видів із 7 родів. Гіфоміцети (Hyphomycetes) нараховують 26 видів, серед яких перева-жають види порядку Hyphomycetales (16 видів 8 родів). У межах цього порядку чисель-но домінують види родини Dematiaceae (16), а родина Moniliaceae налічує 8 видів. Порядки Stilbellales і Tuberculariales представлені одним видом кожен. У родовому спектрі анаморфних грибів переважають роди Septoria Sacc. (17 видів), Phoma Sacc. (11), Diplodia Fr. (9), Ramularia Unger (6); інші 34 роди об'єднують по 1–4 види.

4.1.3. Відділ Basidiomycota. Фітотрофні мікроміцети відділу Basidiomycota представлені у Новгород-Сіверському Поліссі 70 видами з 12 родів 8 родин порядків Uredinales (клас Urediniomycetes), Ustilaginales та Urocystales (клас Ustilaginomycetes). Більшість видів належить до порядку Uredinales, який включає виявлені у регіоні 65 видів з 9 родів та 6 родин. Серед останніх найбільшою видовою різноманітністю ха-рактеризуються родини Pucciniaceae (47 видів), Melampsoraceae (9) та Phragmidiaceae (5). Інші родини представлені одним-двома видами. Серед родів переважають Puccinia Pers. (34 види), Uromyces (Link) Unger (12), Melampsora Castagne(9) та Phragmidium Link (5). Решта родів налічує по 1–2 види. За типами циклів розвитку основна частина іржастих грибів району досліджень розподіляється між Eu-hetero- (27 видів), Eu-auto- (15) та Micro-видами (9). Hemi-форми представлені 5 видами, Brachy- та Cata-форми на-лічують по 3 види, Opsis-форми – 2 види. Такий розподіл відображає загальну законо-мірність переважання повноциклових видів порядку Uredinales у помірних регіонах Голарктики. Незначна частка Brachy-циклових видів характеризує відмінність Полісся від більш південних регіонів України, де відсоток таких видів є помітно вищим. Клас Ustilaginomycetes представлений у районі досліджень 5 видами із 3 родів 3 родин порядків Urocystales та Ustilaginales. Порядок Ustilaginales у регіоні об'єднує види родів Ustilago (Pers.) Roussel (3 види) та Anthracoidea Bref. (1). Порядок Urocystales представлений тут єдиним видом Urocystis trientalis (Berk. et Broome) B. Lindeb.

4.2. Нові та маловідомі для України таксони фітотрофних мікроміцетів. Слабка вивченість мікобіоти Новгород-Сіверського Полісся та різноманітність його природних умов зумовили знахідки 350 нових для території досліджень видів мікромі-цетів, з яких 102 – нові для Українського Полісся та 42 – для України. Детальні діагно-зи, синоніми, фотографії та малюнки останніх, рослини-живителі та субстрати, відомос-ті про місце і час знаходження, а також короткі доповнення до опису виду подано у додатку Б. Знайдено представників чотирьох нових для України родів фітотрофних мікроміцетів (Dennisiodiscus, Trichodelitschia, Ceratosphaeria, Choanatiara). Серед нових для України видів 34 належать до Ascomycota. Це Botryosphaeria festuca (Lib.) Arx et E. Mll.(Dothideales), Arachnopeziza araneosa, Dasyscyphella mughonicola (Svrček) Raitv. et Arendh., Dennisiodiscus prasinus (Qul.) Svrček, Ciboria viridifusca (Fuckel) Hhn., Hyaloscypha tigillaris (P. Karst.) Raitv., Hymenoscyphus discretus (P. Karst.) Svrček, H. pileatus (P. Karst.) Kuntze, H. subtilis (Fr.) W. Phillips, H. vernus (Boud.) Dennis, Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm in Rabenh., M. chionea Massee et Crossl., M. cornea (Berk. et Broome) Hhn., M. discolor (Mont.) W.Phillips, Lachnum callimorphum (P. Karst.) P. Karst., L. palearum (Desm.) Korf, Trichopezizella nidulus (Fr.) Raitv. (Helotiales), Ascobolus perplexans Massee et Salmon, Byssonectria terrestris (Alb. et Schwein.) Pfister, Iodophanus testaceus (Moug. in Fr.) Korf in Kimbr. et Korf (Pezizales), Sporormiella australis (Speg.) S.I. Ahmed et Cain, S. minimoides S.I. Ahmed et Cain, S. vexans (Auersw.) S.I. Ahmed et Cain, Trichodelitschia bisporula (P. Crouan et H. Crouan) Munk (Pleosporales), Chaetosphaeria vermicularioides (Sacc. et Roum.) W. Gams et Hol.-Jech., Coniochaeta scatigena (Berk. et Broome) Cain, Lasiosphaeria canescens (Pers.) P. Karst., L. caudata (Fuckel) Sacc., Podospora setosa (G. Winter) Niessl, Schizothecium aloides (Fuckel) Lundq., Sch. hispidulum (Speg.) Lundq., Sch. vesticola (Berk. et Broome) Lundq. (Sordariales), Ceratosphaeria lampadophora (Berk. et Broome) Niessl, Orbilia leucostigma (Fr.) Fr. (Incertae sedis). З групи анаморфних грибів у регіоні виявлено шість нових для України видів, зокрема, Alysidium resinae (Fr.) M.B. Ellis var. microsporum B. Sutton, Fusicladium romellianum Ondřej (Hyphomycetales), Choanatiara lunata DiCosmo et Nag Raj, Cytoplacosphaeria rimosa (Oudem.) Petr.(Sphaeropsidales), Phragmocephala elliptica (Berk. еt Broome) S. Hughes (Stilbellales), Bactridium flavum Kunze in Kunze et Schmidt (Tuberculariales). З відділу Basidiomycota новими для України видами є Pucciniastrum arcticum (Lagerh.) Tranzschel (Uredinales) та Urocystis trientalis (Urocystales). Серед нових для мікобіоти України видів вісім мають вузькі ареали, обмежені територією Європи – Ciboria viridifusca, Dasyscyphella mughonicola, Dennisiodiscus prasinus, Hymenoscyphus subtilis, Lasiosphaeria caudata, Mollisia chionea, M. cornea, Schizothecium hispidulum. Знахідка Arachnopeziza araneosa на території Новгород-Сіверського Полісся є першою у Європі. Зареєстровано також низку маловідомих для України видів. У цілому частка нових для України видів фітотрофних мікроміцетів, виявлених у районі досліджень, складає 10%.


 
 

Цікаве

Загрузка...