WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лучні степи київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона (автореферат) - Реферат

Лучні степи київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Мельник В.И., Гриценко В.В., Шевченко Д.Ю., Диденко С.Я. Bulbocodium versicolor (Melanthiaceae) – редкий вид флоры Европы (географическое распространение, условия местообитаний и структура популяций). – К.: Фитосоциоцентр, 2007. – 44 с.

 2. Нечитайло В.А., Погребенник В.П., Гриценко В.В. Судинні рослини Канівського заповідника і околиць. Навч. посіб. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 226 с.

 3. Гриценко В.В. Рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Степи України" НБС ім. М. М. Гришка НАН України // Інтродукція рослин. – 2004. – № 3. – С. 49-58.

 4. Гриценко В.В. Інтродукційні популяції рослин в лучно-степових культурфітоценозах // Інтродукція рослин. – 2005 – № 1. – С. 17-22.

 5. Гриценко В.В. Pulsatilla nigricans Strck (Ranunculaceae) на Київському плато: поширення; умови місцезростань, стан і структура ценопопуляцій в лучно-степових угрупованнях; охорона // Інтродукція рослин. – 2005 – № 4. – С. 3-8.

 6. Мар'юшкіна В.Я., Гриценко В.В. Перспективи фітоценотичного контролю Solidagocanadensis L. // Доповіді Національної Академії наук України. – 2002. – № 8. – С. 158-162.

 7. Мар'юшкіна В.Я., Гриценко В.В., Дідик Н.П. Статистичний аналіз ценотичних відносин видів на ділянці "Степи України" Національного ботанічного саду НАН України // Доповіді Національної Академії наук України. – 2002. – № 6. – С. 166-170.

 8. Мельник В.І., Гриценко В.В. Рослинний покрив урочища "Тулинецькі переліски" – еталон лучних степів Київського плато // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В.Г.Короленка. Серія "Екологія. Біологічні науки". – Полтава, 2005. – № 4 (43). – С. 22-28.

 9. Мельник В.И., Гриценко В.В. Луговые степи Киевского плато // Ботан. журн. – 2007. – Т. 92, № 5. – С. 730-739.

 10. Мельник В.І., Гриценко В.В., Парубок М.І. Рослинний покрив перспективних для заповідання лучно-степових ділянок Київського плато // Заповідна справав Україні. – 2006. – Т. 12, вип. 1. – С. 77-82.

 11. Мельник В.И., Гриценко В.В., Шевченко Д.Ю. Bulbocodium versicolor (Melanthiaceae) в Украине // Ботан. журн., 2006. – Т. 91, № 10. – С. 1528-1537.

 12. Гриценко В.В. Флористичний склад ділянки "Степи України" Національного ботанічного саду НАН України // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно змінених територіях: Матеріали наук. конф. молодих вчених. – Кривий Ріг, 2002. – С. 89-91.

 13. Гриценко В.В. Збереження флористичного різноманіття лучних степів in situ та ex situ на Київському плато // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих дослідників. Тростянець, 20-23 травня 2004 р. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – С. 60-62.

 14. Гриценко В.В. Проблеми охорони лучно-степових ділянок на Київщині // Біорізноманітність флори: проблеми збереження і раціонального використання. Репродуктивна здатність рослин як основа їх збереження і поширення в Україні. Матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 150-річчю Ботанічного саду Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка і Сесії ради ботанічних садів України. – Львів, 2004. – С. 99-100.

 15. Гриценко В.В. Crocus reticulatus Stev. ex Adam (Iridaceae) на Київському плато // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка (Відп. ред. М.Ф. Бойко). – Херсон: Айлант, 2004. – С. 264-268.

 16. Гриценко В.В. Рідкісні види рослин лучних степів Київського плато // Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття. Матеріали конф. молодих учених ботаніків. Умань, 2005 р. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 85-86.

 17. Гриценко В.В. FritillariaruthenicaWikstr. (Liliaceae) на Київському плато // Наукова спадщина академіка М.М. Гришка. Матеріали конф., присвячені пам'яті академіка М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча. – Глухів: ГДПУ, 2005. – С. 56-58.

 18. Гриценко В.В. Збереження рідкісних видів рослин на ділянці "Степи України" Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України // Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. Матеріали міжнар. наук. конф. – Кременець – Тернопіль: Вид-во "Підручники і посібники", 2007. – С. 52.

 19. Мельник В.І, Гриценко В.В. Моделирование лугово-степных фитоценозов как метод охраны редких видов ex situ // Роль ботанічних садів та дендропарків в науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин. Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду. – Запоріжжя, 2003.– С. 61-66.

 20. Мельник В.І, Гриценко В.В. Нові місцезнаходження Astragalusdasianthus Pall. (Fabaceae) на Київському плато // Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень. Матеріали міжнар. наук. конф. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 101-102.

 21. Mar'yushkina V.Ya., Gritsenko V.V. Methods of density control of invasive species Solidago canadensis L. in Ukraine // 12th EWRS (European Weed Research Society) Symposium. Papendal. Arnhem, the Netherlands, 24-27 June 2002. – Wageningen, 2002. – P. 330-331.

 22. Mar'yushkina V.Ya., Gritsenko V.V., Didyk N.P. Ecologo-coenotic factors in restoration of steppe vegetation in "M.M. Gryshko" National botanical garden // 3rd European Conference on Restoration Ecology "Challenges of the new millennium – our joint responsibility", Conference Abstracts, Budapest – Hungary, 2002. – P. 137.

 23. Mar'yushkina V.Ya., Gritsenko V.V., Didyk N.P. Ecologo-coenotic factors in restoration of steppe vegetation in "M.M. Gryshko" national botanical garden. Thaiszia. – Journal of Botany, 2005. – Košice, 15, Suppl. 1. – P. 19-26.


 
 

Цікаве

Загрузка...