WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лучні степи київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона (автореферат) - Реферат

Лучні степи київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона (автореферат) - Реферат

ПОШИРЕННЯ ЛУЧНИХ СТЕПІВ НА КИЇВСЬКОМУ ПЛАТО

Нами зібрані дані про всі відомі лучно-степові ділянки на Київському плато та складено їх список і картосхему поширення, які наведені у розділі. На сьогоднішній день в регіоні нараховується 70 лучно-степових ділянок загальною площею близько 5 000 га. У минулому лучно степові угруповання траплялись в регіоні частіше ніж зараз. Не збереглись 10 ділянок, які згадувались в літературі до 1935 р., основна причина їх зникнення – антропогенний фактор, а саме, розорювання територій, забудови, терасування степових схилів тощо.

Флора лучних степів Київського плато

Флора лучних степів Київського плато налічує 548 видів судинних рослин, що належать до 272 родів, 57 родин, 4 відділів. Ймовірно, зникло 26 видів, які наводились для лучних степів регіону 50-100 років тому. Ці види ми включили до списку флори, так як їх повторні знахідки можливі в регіоні, а давні місцезнаходження мають важливе значення для дослідження хорології цих видів.

Систематичний склад. Провідна роль належить Magnoliophyta – 545 видів (99,46%), незначну частину становлять Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, які включають по 1 виду (по 0,18%). Серед покритонасінних на Liliopsidа припадає 16,43% (90 видів), на Magnoliopsida – 83,03% (455 видів). Основна пропорція (родини: роди: види) становить 1: 4,8: 9,6.

Десять провідних родин містять 70,08% загальної кількості видів (384 види) і 68,37% загальної кількості родів (186 родів). За кількістю видів переважають родини Asteraceae (89 видів, 16,24%), Poaceae(55 видів, 10,04%), Fabaceae(45 видів, 8,21%), Rosaceae (37 видів, 6,75%), Caryophyllaceae (33 види, 6,02%), Lamiaceae (31 вид, 5,66%); наступні родини – Brassicaceae (30 видів, 5,48%), Scrophulariaceae (27 видів, 4,93%), Ranunculaceae (19 видів, 3,47%), Boraginaceae (18 видів, 3,28%). Решта,47 родин, становлять 29,92% загальної кількості видів (164 види) та 31,62% загальної кількості родів (86 родів), з них 16 родин представлені 1 родом і 1 видом.

З 272 родів 61,76% (168 родів) містять по 1 виду, 28,68% (78 родів) – по2-4 види, 6,99% (19 родів) – по 5-8 видів, 2,57% (7 родів) – по 9-12 видів. Родовий коефіцієнт – 2,0. У десяти провідних родах – 16,61% загальної кількості видів.

Біоморфологічний аналіз. У біоморфологному спектрі флори за основною життєвою формою переважають трав'янисті полікарпіки (329 видів, 60,04%). Трав'янистих монокарпіків – 175 видів (31,93%), з яких однорічників – 90 видів (16,42%), дворічників – 85 видів (15,51%). Кущів – 4,56% (25 видів), кущиків – 2,92% (16 видів), дерев – 0,55% (3 види). За типом надземних пагонів переважають напіврозеткові (275 видів, 50,18%) та безрозеткові (230 видів, 41,97%), розеткових – 43 види (7,85%). За типом підземних пагонів переважають кореневищні (192 види, 35,04%), з них короткокореневищних – 122 види (22,26%), довгокореневищних –66 видів (12,05%), бульбокореневищних – 4 види (0,73%). Видів, без структури підземних пагонів – 32,30% (177 видів). Відсоток рослин з каудексами – 28,10%(154 види), що менше, ніж у спектрах степових флор. Цибулинних – 4,01% (22 види), надземностолонних – 0,55% (3 види).

За класифікацією біологічних типів К. Раункієра переважають гемікріптофіти (277 видів), значний відсоток терофітів (16,42%) пояснюється антропогенним впливом та ксерофітністю умов. Геофітів – 9,12%. Найменша участь фанерофітів (4,38%) та хамефітів (4,02%).

Еколого-ценотичний аналіз. У флорі лучних степів Київського плато переважають види степового флороценотипу (283 види, 51,64%), з них до лучно-степового ценоелементу відносимо 160 видів (29,19%), до степового ценоелементу – 123 види (22,45%). Значний відсоток видів лісового флороценотипу, який представлений маргантальним (узлісним) ценоелементом (16,06%, 88 видів), пояснюється розташуванням регіону в північній частині Лісостепу, а також тим, що лучно-степові угруповання тут часто трапляються на узліссях. Лучний флороценотип налічує 62 види (11,31%), псамофільний – 30 видів (5,48%), петрофільний – 3 види (0,55%). Значний відсоток видів синантропного флороценотипу (14,96%, 82 види), в межах якого до сегетального ценоелементу відносимо 35 видів (6,39%), до рудерального ценоелементу – 47 видів (8,57%), свідчить про антропогенну трансформацію флори.

Географічний аналіз. Плюрирегіональний тип геоелементу флори включає 9 видів (1,64%), Голарктичний – 29 видів (5,29%), Євразійський – 169 видів (30,84%), Євросибірський – 43 види (7,85%), Бореальний – 8 видів (1,46%), Європейський – 166 видів (30,29%), Субсередземноморський – 25 видів (4,56%), Понтійський – 32 види (5,84%). Група адвентивних рослин налічує 67 видів (12,23%), серед них переважають види, первинні ареали яких знаходяться в Середземномор'ї (22 види), чисельними є види середземноморсько-ірано-туранського (12 видів) та північно-американського (8 видів) походження.

Рослинність лучних степів Київського плато

Складено еколого-фітоценотичну класифікацію лучно-степової рослинності Київського плато, що представлена 8 формаціями (Stipetacapillatae, Stipetapennatae,Festucetavalesiacae, Poetaangustifoliae, Calamagrostideta epigeioris, Bromopsidetainermis, Caricetahumilis, Botriochloeta ischaemi), які охарактеризовані у розділі та 65 асоціаціями (наведені у розділі).

Найбільш поширені угруповання формацій Festucetavalesiacae, що є похідними (вторинними), таPoetaangustifoliae (часто – вторинні, зрідка – корінні, первинні). Угруповання формацій Calamagrostideta epigeioris та Bromopsidetainermis є похідними, вони трапляються спорадично, переважно у резерватних фітоценозах та на перелогах. Угруповання формації Botriochloeta ischaemi, що є похідними, представлені спорадично, в регіоні вони поширились відносно недавно у зв'язку з активністю Botriochloa ischaemum у відношенні захоплення нових територій. Угруповання формації Stipetacapillatae (корінні) мало поширені,а угруповання формацій Stipetapennatae та Caricetahumilis, які також є корінними,трапляються дуже рідко у зв'язку з чутливістю до антропогенного тиску, однак, у минулому ці угруповання були більш поширені в регіоні. При помірному випасі в угрупованнях формацій Stipetacapillatae та Stipetapennatae види ковили не пригнічуються, різнотрав'я зберігає флористичне багатство.Помірний випас для лучно-степових угруповань грає позитивну роль і є необхідним, його відсутність призводить до мезофітизації фітоценозів.

Стан та структура популяцій рідкісних видів флори лучних степів Київського плато, внесених до Червоної книги України

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (P. nigricans Stoerck). На Київському плато відмічено 26 місцезнаходжень виду, з них 4 наводились більше 70 років тому і до сьогоднішнього дня, ймовірно, не збереглись, в 11 локалітетах Pulsatilla pratensis зростає в лучно-степових угрупованнях. Проаналізовано стан та структуру популяцій виду в 4 локалітетах: у 2 виявлених нами та у 2 відомих раніше. Ці популяції Pulsatilla pratensis мають низьку чисельність та щільність (середня щільність – 1 особина на 10 м2). Спектри онтогенетичних станів правосторонні, максимуми в спектрах припадають на генеративні особини. Популяції гомеостатичні, нові генерації формуються переважно за рахунок насіннєвого розмноження.

Astragalus dasyanthus Pall. На Київському плато відмічено 12 місцезнаходжень виду, з яких 1 наводилось більше 75 років назад і тепер, ймовірно, втрачено. Проаналізовано стан та структуру популяцій виду в 3 локалітетах: у 2 виявлених нами та у 1 відомому раніше. Ці популяції характеризуються низькою чисельністю та щільністю (1 особина на 10 м2 і нижче). Особини прегенеративного періоду онтогенезу трапляються рідко, там, де відмічено інтенсивний випас худоби, не виявлені проростки. Спектри онтогенетичних станів правосторонні, максимуми в спектрах припадають на генеративні особини. Популяції гомеостатичні, формування нових генерацій відбувається за рахунок насіннєвого розмноження, яке є не щорічним.


 
 

Цікаве

Загрузка...