WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко – фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в гострому періоді ішемічного інсульту півкульної локалізації (автореферат) - Реферат

Клініко – фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в гострому періоді ішемічного інсульту півкульної локалізації (автореферат) - Реферат

1."Пристрій для реабілітації верхніх кінцівок" (АС №37775А від 15.05.2001р). За допомогою пристрою проводилась пасивна і активна кінезотерапія з розробкою рухів в дистальних відділах верхньої кінцівки

2. "Пристрій для реабілітації нижніх кінцівок" (посвідчення на рац.пропозицію за №5 від 9.06.2003р.). За допомогою пристрою проводилась пасивна і активна кінезотерапія з розробкою рухів в дистальних відділах нижньої кінцівки.

Динаміка відновлення порушених в результаті ішемічного інсульту функцій, зміни церебрального та регіонарного кровообігу оцінювались при поступленні (в перші 2 доби від початку захворювання) та на 18-21 день.

Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилась з використанням пакету програм базової статистики "SPSS 10.0.8 for Windous", "STATISTICA 6.0" (StatSoft Inc.). Розраховувались середньоарифметичне значення вибірки та похибки середньоарифметичної величини (Мm). Використову-вались параметричні і непараметричні критерії для оцінки достовірності результатів дослідження, ранговий кореляційний аналіз (по Спірмену). Достовірність відмінностей вважалася встановленою при р< 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Обстежено 200 хворих на ішемічний інсульт півкульної локалізації в гострому періоді захворювання віком від 35 до 64 років (112 чоловіків, 88 жінок) з руховими порушеннями середнього (109 осіб) та тяжкого ступеня (91).

При поступленні у 110 хворих на малий кортикальний ішемічний інсульт порушення моторики та чутливості виникали переважно в одній кінцівці, афатичні розлади, аграфія, алексія при лівопівкульній локалізації інфаркту, анозогнозія – при правопівкульній, збереження свідомості, відсутність або мала вираженість загальномозкових симптомів. У 61 хворого з помірними руховими порушеннями відмічалось зниження м'язевої сили уражених верхніх кінцівок до 3,10,166 балів або нижніх – до 2,90,113 балів з обмеженням об'єму активних рухів порівняно з показниками у здорових. При оцінці функціонального стану за шкалою NIH-NINDS при поступленні хворі набрали 8,30,3 балів; за шкалою Ренкіна - 3,30,11 балів. Більш глибокі зміни визначались у хворих вираженими руховими порушеннями (49 спостережень): відмічалось зниження м'язевої сили уражених верхніх кінцівок до 1,80,328 балів або нижніх – 1,90,297 балів з обмеженням об'єму активних рухів порівняно з показниками у здорових. При оцінці за шкалою NIH-NINDS хворі набрали 19,40,55 балів; за шкалою Ренкіна - 3,70,13 балів.

За даними ТК ДГ при поступленні у 61 хворого з малим кортикальним ішемічним інсультом, який мав помірні рухові порушення, на допплерограмах СМА спостерігалась зниження лінійноі швидкості кровотоку (AV) на боці вогнища ішемії, в залежності від віку, до 26,60,1 см/с та 28,90,1 см/с, при збільшенні індексу асиметрії (АІ) до 14,70,3 та 12,40,1 порівняно зі здоровими. У хворих з вираженими руховими порушеннями (49 спостережень) на допплерограмах СМА спостерігалось зниження AV до 24,40,4 і 26,60,1 см/с при збільшенні АІ до 14,70,1 і 12,60,2 порівняно зі здоровими.

За даними електротермометрії при поступленні у 61 хворого з малим кортикальним МІ, який мав помірні рухові порушення, спостерігалось зниження tє шкіри уражених кінцівок на 2,7-3,9°, у 26 хворих з вираженими руховими порушеннями на 2,9-3,9° порівняно з неураженими кінцівками.

За даними капіляроскопії у 61 хворого з малим кортикальним МІ, який мав помірно виражені рухові порушення, в перші 2 дні інсульту на уражених кінцівках відмічалось зменшення кількості капілярних петель до 7,60,334. В більшості хворих (52,5%) спостерігався безперервний сповільнений кровотік. У 49 хворих з вираженими руховими порушеннями відмічалось зменшення кількості капілярних петель до 6,20,092 з переривчастим кровотоком (61,2%).

За даними РВГ у 61 хворого з малим кортикальним МІ, який мав помірні рухові порушення, на уражених верхніх кінцівках при поступленні виявлені ознаки підвищеного судинного тонусу зі зменшенням реовазографічного індексу (RI) до 1,00,038 порівняно з показниками у здорових (р<0,05). На реовазограмах уражених нижніх кінцівок відмічалось зменшення RI до 0,90,025 порівняно з показниками у здорових (р<0,05). У 49 хворих з вираженими руховими порушенняими на реовазограмах уражених верхніх кінцівок спостерігалось зменшення RI до 0,90,024 порівняно з показниками у здорових (р<0,05). На реовазограмах уражених нижніх кінцівок відмічалось зменшення RI до 0,670,01 порівняно з показниками у здорових (р<0,05).

За даними ЕМГ при поступлені у 61 хворого з малим кортикальним ішемічним інсультом, який мав помірні рухові порушення, відмічалось зниження біоактивності м'язів уражених кінцівок при максимальному за силою скороченні: в поверхневому згиначі пальців уражених верхніх кінцівок до 109,60,38 мкВ; в литковому м'язі – 100,60,775 мкВ. У 49 хворих з вираженими руховими порушеннями при максимальному скороченні м'язів визначались низькоамплітудні потенціали зі зниженням біоелектричної активності: в поверхневому згиначі пальців уражених верхніх кінцівок до 56,00,619 мкВ; в литковому м'язі – 80,51,298 мкВ.

У 90 хворих на територіальний ішемічний інсульт при поступленні в клінічній картині часто переважали загальномозкові симптоми над вогнищевими з швидким розвитком геміплегії (геміпарезу), геміанестезії, геміанопсії. При помірних рухових порушеннях (48 спостережень), спостерігалось зниження м'язевої сили уражених верхніх кінцівок до 2,90,121 балів, нижніх – до 2,70,072 балів з обмеженням об'єму активних рухів порівняно зі здоровими. При оцінці функціонального стану за шкалою NIH-NINDS хворі набрали 9,70,48 балів; за шкалою Ренкіна – 3,60,14 балів. У 42 хворих з вираженими руховими порушеннями спостерігалось зниження м'язевої сили уражених верхніх кінцівок до 1,20,016 балів, нижніх – до 1,10,015 балів з різким обмеженням об'єму активних рухів порівняно з показниками у здорових. При оцінці функціонального стану за шкалою NIH-NINDS хворі набрали 20,40,66 балів; за шкалою Ренкіна – 4,30,04 балів.

За даними ТК ДГ у хворих на територіальний МІ, які мали помірні рухові порушення (48 спостережень), в перші 2 дні захворювання при інсонації ВСА спостерігались ознаки стенозу та оклюзії: зменшення AV на боці вогнища ішемії до 24,01,95 і 26,72,77 см/с при зростанні АI до 18,20,3 і 16,80,2. У хворих з вираженими руховими порушеннями (42 спостереження) визначалось зменшення AV до 21,20,3 і 23,60,1 см/с при зростанні АI до 19,90,1 і 18,70,2 порівняно з показниками у здорових.

За даними електротермометрії у 48 хворих на територіальний інсульт, які мали помірні рухові порушення, спостерігалось зниження tє шкіри уражених кінцівок на 2,8-4,0°, у 42 хворих з вираженими руховими порушеннями на 2,9-4,0° порівняно з неураженими кінцівками.

За даними капіляроскопії у хворих на територіальний ішемічний інсульт з помірно вираженими руховими порушеннями (48 спостережень) в перші 2 дні захворювання на уражених кінцівках переважали спастико-атонічні зміни зі зменшенням кількості капілярних петель до 6,70,087, мікрогеморагіями (12,5% хворих) та екстравазатами (8,3%). В більшості випадків (75% хворих) кровотік був переривчастий з фрагментацією. У 42 хворих з вираженими руховими порушеннями уражених кінцівках спостерігалось зменшення кількості капілярних петель до 4,80,097, з мікрогеморагіями (14,3% хворих) та екстравазатами (14,3%). Значно частіше відмічався переривчастий (83,3% хворих) кровотік при вираженому венозному застої.

За даними РВГ у 48 хворих на територіальний МІ з помірно вираженими руховими порушеннями при поступленні на уражених верхніх кінцівках спостерігались ознаки підвищеного судинного тонусу зі зменшенням RI до 0,870,009, на нижніх кінцівках до 1,020,018 порівняно з показниками у здорових. У 42 хворих з вираженими руховими порушеннями на реовазограмах уражених верхніх кінцівок спостерігалось зменшення RI до 0,80,016, на нижніх кінцівках до 0,590,013 порівняно з показниками у здорових.

За даними ЕМГ у хворих на територіальний МІ з помірно вираженими руховими порушеннями (48 спостережень) в перші 2 дні захворювання в стані реєструвались низькоамплітудні потенціали, особливо на уражених кінівках. При максимальному скороченні м'язів спостерігалось зниження електроактивності: в поверхневому згиначі пальців уражених верхніх кінцівок до 98,70,958 мкВ; в литковому м'язі – 97,41,259 мкВ; у 42 хворих з вираженими руховими: в поверхневому згиначі пальців уражених верхніх кінцівок до 48,21,073 мкВ; в литковому м'язі – до 39,00,396 мкВ.

Таким чином, наші дослідження показали, що у хворих на ішемічний інсульт спостерігались розлади церебральної і регіонарної гемодинаміки, переважно, мікроциркуляції в кінцівках. Вираженість цих порушень залежила від характеру основного захворювання і обумовлювала ступінь рухових порушень. Це дало змогу зробити висновок про суттєвий вплив гемодинамічних порушень в паретичних кінцівках на процес відновлення рухової функції, що і обумовило створення нами реабілітаційного пристрою для стимуляції гемодинаміки в дистальних відділах кінцівок, де найгірше відбуваються процеси відновлення рухової функції, а також проведення раціоналізації РП для нижніх кінцівок.


 
 

Цікаве

Загрузка...