WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Семенових П.С., Гаргін В.В., Сотнік Н.М. Вплив дисфункції епіфізу на морфофункціональний стан серцево-судинної системи // ІV Українська конференція молодих вчених присвячена пам'яті В.В.Фролькіса: Матеріали конференції молодих вчених, Київ, 24 січня 2003 р.. – Київ. – 2003. – С.211.

 1. Гаргин В.В., Кондаков И.К., Гальчинская В.Ю., Бондаренко Л.А., Сотник Н.Н. Влияние активности пинеальной железы на состояние сердечно-сосудистой системы // Сучасні напрямки розвитку ендокринології (другі Данилевські читання): Матеріали науково-практичної конференції, 27-28 лютого, Харків. – 2003. – С.41-42.

 2. Бондаренко Л.О., Кондаков І.К., Губіна-Вакулік Г.І., Кузьмінова І.А., Гальчінська В.Ю., Гаргін В.В., Чаговець О.М., Дунаєв В.О., Сотник Н.М. Нейроендокринні механізми розвитку ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії в експеріменті // Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування: Матеріали науково-практичної конференції морфологів, 16-17 жовтня 2003 р. – Харків. – 2003. – С.7-8.

 3. Гаргин В.В., Гальчинская В.Ю., Кондаков И.К., Горбач Т.В., Бондаренко Л.А., Сотник Н.Н. Состояние симпатоадреналовой системы сердца при длительном круглосуточном освещении и холестериновой диете // Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування: Матеріали науково-практичної конференції морфологів, 16-17 жовтня 2003 р. – Харків. – 2003. – С.11-12.

 4. Гаргин В.В. Гистохимическая активность синтетазы оксида азота при экспериментальном атеросклерозе // Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування: Матеріали науково-практичної конференції морфологів, 16-17 жовтня 2003 р. – Харків. – 2003. – С.12.

 5. Яковцова А.Ф., Гаргин В.В. Морфофункциональные особенности регуляторных систем сосудистого гомеостаза при ишемической болезни сердца // Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування: Матеріали науково-практичної конференції морфологів, 16-17 жовтня 2003 р. – Харків. – 2003. – С.49.

 6. Гаргин В.В. Особенности адренергических нервных волокон коронарных артерий при ИБС // Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины: Материалы III конференции молодых ученых России с международным участием, 20-24 января 2004, Москва. – Москва: "Русский врач" – 2004.- С.235-236.

Гаргин В.В. Состояние вегетативной иннервации сердца у лиц пожилого возраста страдающих ИБС // Матеріали V Української конференції молодих вчених присвяченої пам'яті В.В.Фролькіса (Київ, 23 січня 2004 р.). – Київ. – 2004. – С.33-34.

 1. Гаргін В.В. Морфофункціональний стан холінергічної та адренергічної іннервації серця при ІХС // Гістологія таембріогенез периферійної нервової системи: Матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю з дня народження М.І. Зазибіна.- Київ. – 2004. – C.32.

 2. Гаргин В.В. Активность эндотелиального оксида азота при ишемической болезни сердца // Сучасні напрямки розвитку ендокринології (треті Данилевські читання): Матеріали науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2004. – Харків. – 2004. – С.37-38.

 3. Кондаков И.К., Гаргин В.В., Гальчинская В.Ю., Шитова А.Б., Бондаренко Л.А. Влияние функционального гипопинеализма на развитие патологических изменений сердечно-сосудистой системы у экспериментальных животных // Сучасні напрямки розвитку ендокринології (треті Данилевські читання): Матеріали науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2004 р. –Харків. – 2004. – С.93-94.

Гаргин В.В. Состояние вазодилятаторных систем при ишемической болезни сердца // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конф. молодих вчених, 20 січ. 2004 р. – Харків. – 2004. – С.13-14.

 1. Яковцова А.Ф., Гаргин В.В. Возрастные изменения интрамуральной нервной системы сердца // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – N2. – P.98-99.

 2. Гаргин В.В. Структурно-функциональные изменения симпатоадреналовой системы сердца в условиях длительного эксперимента // Фундаментальные и прикладные проблемы гистологии. Гистогенез и регенерация тканей: Материалы научной конференции, 7-8 апреля 2004 года. – Ст.-Петербург. – 2004. – С.26-27.

 3. Яковцова А.Ф., Гаргин В.В. Влияние хронического стресса на гистохимическую активность оксида азота // Фундаментальные и прикладные проблемы гистологии. Гистогенез и регенерация тканей: Материалы научной конференции, 7-8 апреля 2004 года. – Ст.-Петербург. – 2004. – С.144-145.

 4. Яковцова А.Ф., Гаргин В.В. Влияние вегетативной иннервации сердца на развитие его ишемии // Терапевтичні читання пам'яті академіка Л.Т.Малої: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2004 р. – Харків. – 2004. – С.273

 5. Яковцова А.Ф., Гаргин В.В. Влияние симпатической иннервации на состояние микроциркуляторного русла при остром инфаркте миокарда // Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-24 жовтня 2004. – Харків. – 2004. – С. 143.

 6. Гаргин В.В. Состояние иннервации коронарных сосудов при ИБС // Від фундаментальних досліджень до прогресу в терапії: Матеріали наукових праць науково-практичної конференції молодих вчених, 1 жовтня 2003. – Харків. – 2003. – С.9-10.

 7. Яковцова А.Ф., Сорокіна І.В., Гаргін В.В. Морфо-функціональний стан нервової системи серця при моделюванні ІХС // Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тези доповідей, 26-29 серпня 2004. – Чернівці. – 2004. – С.598-599.

АНОТАЦІЯ

Гаргін В.В. Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія. – Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2005.

Дисертація присвячена вивченню ролі вегетативної нервової системи серця в патогенезі ішемії серцевого м'яза. У результаті проведеного дослідження встановлені морфо-функціональні зміни інтракардіальної нервової системи при різних формах ішемічної хвороби серця. При ІХС розвиваються дистрофічні й реактивні зміни в інтракардіальній іннервації. Дистрофічні й деструктивні процеси нервових елементів полягають у набряканні нейронів з перинуклеарним набряком, осередковому пікнозі нейронів, зернистому розпаді нервових волокон, глибковому розпаді тіл нейронів, фрагментації і вакуолізації нервових волокон, порушенні нагромадження рибонуклопротеїдів, зниженні активності гістохімічних реакцій холінергічних і адренергічних структур, збільшенні питомої ваги атрофічних нейронів і зменшенні активно функціонуючих, появі "мозаїчності" нервової мережі з ділянками низької й високої щільності. Реактивні зміни нервових волокон можна охарактеризувати появою варикозних розширень нервових волокон, нерівномірною аргірофілією, деформацією осьових циліндрів, зміною розмірів ядра і його ектопії.

Зміни в морфо-функціональному стані інтракардіальної нервової системи призводять до тканинної гіпоксії міокарда, посилення дисфункції ендотелію, зміни чутливості кардіоміоцитів до катехоламінів, їх ушкодження, склеротичних процесів.


 
 

Цікаве

Загрузка...