WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

8. Одним із важливих наслідків порушення нейрогуморальної регуляції й метаболізму кардіоміоцитів при хронічних формах ІХС і в перші години гострого інфаркту міокарда, окрім їх некробіотичних змін та некрозу, є активація процесів апоптозу.

9. Дисфункція інтракардіальної нервової системи при ІХС створює передумови для розвитку ангіоспазму як магістральних артерій, так і їх периферійних гілок аж до резистентних судин, що пояснюється, по-перше, прогресуючим дисбалансом холінергічної та адренергічної іннервації з перевагою вазоконстрикторних ефектів, по-друге, ендотеліальною дисфункцією з порушенням контролю реактивності судинної стінки.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. При патологоанатомічному дослідженні осіб, які померли від ІХС, особливо при відсутності стенозувально-окклюзіційних змін у коронарних артеріях, а також у неясних випадках рекомендується обов'язкове вивчення стану інтракардіальної нервової системи серця. Найбільш інформативними місцями забору матеріалу для гістологічного і гістохімічного дослідження при відсутності макроскопично видимих вогнищ ішемії є базальні відділи задньої стінки лівого шлуночка і міжшлункова перетинка. При наявності макроскопічних ознак уражень міокарду необхідно проводити дослідження інтракардіальної іннервації у більш проксимальних зонах відносно ходу нервових волокон.

2. Найбільш доступним для вивчення симпатичної іннервації є застосування гліоксилового методу, для вивчення стану парасимпатичної системи – забарвлювання методом Гоморі. Застосування тетразолієвої реакції є доступним і зручним у використанні методом для характеристики обміну оксиду азоту в міокарді.

3. При дослідженні внутрішньосерцевої іннервації варто звертати увагу на ступінь виразності "мозаїчності" елементів нервової системи, питому вагу атрофічних нейроцитів. Також варто враховувати наявність альтеративвних змін інтракардіальної іннервації, таких як: набрякання нейроцитів з перінуклеарним набряком, осередковий пикноз нейроцитів, глибчастий розпад тіл нейроцитів, зернистий розпад нервових волокон, фрагментація і вакуолізація нервових волокон, зниження активності гістохімічних реакцій холінергічних і адренергічних структур і реактивні зміни, такі як варикозні розширення нервових волокон, нерівномірна аргірофілія, зміна розмірів ядер нейроцитів.

4. Варто враховувати, що незалежно від локалізації ішемічного вогнища в безпосередній близькості від нього переважали альтеративні процеси, а реактивні зміни в інтракардіальній іннервації можуть бути наслідком попередніх ішемічних приступів.

5. У веденні хворих на ішемічну хворобу серця вивчення їхнього вегетативного статусу може бути одним із важливих діагностичних заходів для призначення адекватної терапії. Застосування ?-адреноблокаторів у терапії хворих на ІХС потребує подальшого вивчення й обережного призначення.

6. Кардіологам, терапевтам, патологоанатомам рекомендується враховувати, що навіть за відсутності вираженого стенозу коронарних артерій можливий розвиток як гострої, так і хронічної форм ішемічної хвороби серця.

7. При необхідності вивчення патологічних процесів, характерних для ішемічної хвороби серця, рекомендується використовувати розроблений "Спосіб моделювання ішемічної хвороби серця".

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Гаргин В.В. Значение степени поражения коронарных артерий в танатогенезе ИБС // Український терапевтичний журнал. – 2002. – №3. – С.43-44.

 2. Гаргин В.В. Морфофункциональное состояние интрамуральной нервной системы при ИБС // Медицина сегодня и завтра. – 2002. – №3.- С.5-7.

 3. Гаргин В.В. Морфологические особенности адренергической иннервации коронарных артерий при ИБС // Медицина сегодня и завтра. – 2003. – №1.- С.13-17.

 4. Яковцова А.Ф., Гаргин В.В., Кондаков И.К., Гальчинская В.Ю., Бондаренко Л.А. Использование физиологической пинеалэктомии для моделирования ишемической болезни сердца // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. -№1. – С.48-49.

 5. Яковцова А.Ф., Гаргін В.В. Вплив функціональної пінеалектомії на адренергічну іннервацію серця // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2003.– Випуск XI. – – С.213-216.

 6. Яковцова А.Ф., Гаргін В.В. Стан регуляторних систем коронарного гомеостазу при серцевій недостатності // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10. – С.111-113.

 7. Гаргин В.В., Яковцова А.Ф. Влияние постоянного освещения на состояние внутренних органов // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – №2. – С.862-863.

 8. Гаргин В.В. Состояние симпатоадреналовой системы при атеросклерозе // Медицина сегодня и завтра. – 2003. – №2.- С.5-8.

 9. Гаргін В.В. Стан мікроциркуляторного русла та нервової системи серця при моделюванні ІХС // Галицький лікарський вісник. – 2003. – №4. – С.22-24.

 10. Гаргин В.В., Кондаков И.К., Гальчинская В.Ю., Сомова Е.В., Попова И.Ю. Влияние хронического стресса на состояние защитных систем эндотелиального гомеостаза // Експеріментальна і клінічна медицина. – 2003. – №3-4. С.94-97.

 11. Гаргін В.В. Стан адренергічної іннервації серця при моделюванні атеросклерозу // Вісник морфології. – 2003. – №2. – С.178-179.

 12. Яковцова А.Ф., Гаргин В.В. Влияние холестериновой диеты на состояние регуляторных систем коронарного гомеостаза // Вісник морфології. – 2003. - №2. – С.239-241.

 13. Гаргин В.В. Роль вегетативной иннервации в патогенезе сердечной недостаточности при ИБС // Запорожский медицинский журнал. – 2003. – №6. – С.97-99.

 14. Гаргин В.В. Роль парасимпатической нервной системы в регуляции сосудистого тонуса при атеросклерозе // Проблеми медичної науки та освіти. – 2003. – №4. – С.44-46.

 15. Гаргин В.В. Состояние симпатоадреналовой системы сердца при хроническом стрессе // Проблеми медичної науки та освіти. – 2004. – №1. – С.36-38.

 16. Гаргін В.В. Ішемія міокарда і вегетативна іннервація серця: Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л.Шупіка. – Київ. – 2004. – Випуск 13. - №2. – С.353-356.

 17. Гаргін В.В. Морфофункціональні особливості холінергічної іннервації серця при ІХС: Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л.Шупіка. – Київ. – 2004. – Випуск 13. - №3. – С.384-387.

 18. Кондаков І.К., Гальчінська В.Ю., Бондаренко Л.А., Сомова О.В., Гаргін В.В., Кузьмінова І.А., Сотник Н.М., Чаговець О.М., Попова І.Ю., Губіна-Вакулік Г.І., Геворкян А.Р., Кондаков І.І. Роль світлового стресу в прискореному розвитку експериментального атеросклерозу: Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л.Шупіка. – Київ. – 2004. – Випуск 13. - №3. – С.168-175.

 19. Гаргін В.В., Гальчінська В.Ю., Сомова О.В. Вплив тривалої дії несприятливих факторів на морфофункціональний та метаболічний стан серцево-судинної системи // Одеський медичний журнал. – 2004. – №2. – С. 9-11.

 20. Гаргин В.В. Влияние сочетания хронического стресса и атерогенной диеты на состояние симпатоадреналовой системы сердца // Запорожский медицинский журнал. – 2004. – №1. – С.24-27.

 21. Гаргин В.В. Особенности вегетативной иннервации сердца при его ишемии // Експеріментальна і клінічна медицина. – 2004. – №1. – С.43-47.

 22. Гаргин В.В. Морфофункциональное состояние регуляторных систем коронарных сосудов при ишемической болезни сердца // Український терапевтичний журнал. – 2004. – №1. – С.61-65.

 23. Гаргин В.В. Особенности состояния микроциркуляторного русла и адренергической иннервации при инфаркте миокарда // Медицина сегодня и завтра. – 2003. – №3.- С.111-114.

 24. Гаргин В.В. Морфологические маркеры повреждения миокарда // Медицина сегодня и завтра. – 2004. – №1.- С.22-24.

 25. Гаргин В.В. Активность воспалительных изменений миокарда в постинфарктный период в зависимости от степени десимпатизации // Експеріментальна і клінічна медицина. – 2004. – №4. – С.58-61.

 26. Гаргін В.В. Стан внутрішньосерцевої іннервації при інфаркті міокарда // Медицина сегодня и завтра. – 2004. – №2.- С.55-57.

 27. Гаргін В.В., Горбач Т.В., Бондаренко Л.О., Кондаков І.К., Гальчинська В.Ю. Вплив цілодобового освітлення на стан симпатоадреналової системи серця // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10. – С.121.

 28. Пат. 64243А Україна. Спосіб моделювання ішемічної хвороби серця / Гаргін В.В., Гальчінська В.Ю., Кондаков І.К., Бондаренко Л.О., Губіна-Вакулік Г.І., Семенових П.С., Сотник Н.М. Заявка №2003043381 від 15.04.2003. Опубл. 16.02.04. Бюл.№2. G09B23/28.

 29. Гаргин В.В. Особенности внутрисердечной иннервации при инфаркте миокарда // XV з'їзд терапевтів України: Збірник наукових праць, 21-23 квітня 2004 р. – Київ. – 2004. – с.142-143.

 30. Гаргин В.В., Мирошниченко М.С. Значение стеноза коронарных артерий в танатогенезе ишемической болезни сердца // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сб. научн. трудов XII междунар. научно-технич. конф. 7-11 июня 2004 г., г.Бердянск / Под ред. С.В. Разметаева, В.Ф. Костенко: В 3-х т. – Харьков. – 2004. – Том II. – С. 386-389.

 31. Yakovtsova A.F., Sorokina I.V., Gargin V.V., Shuval D. Morphology of Adrenergic Innervation in Myocardial Infarction // Pathology International. – 2004. – Vol.54., Supl.2. – P.A54-55.

 32. Sorokina I.V., Yakovtsova A.F., Gargin V.V., Gupta N. Morphology of the intramural neural elements of the heart in atherosclerotic cardiosclerosis // Histopathology. – Procs. of XXIV International Congress of International Academy of Pathology. – 2002. – V.41. – S.1. – p. 137.

 33. Яковцова А.Ф., Кондаков И.К., Гаргин В.В. Применение МКБ Х пересмотра для кодирования ишемических состояний в патологической анатомии // Атеросклероз и атероматоз: новое в патогенезе, клинике, лечении: Материалы Республиканской научно-практической конференции, Харьков, 15-16 ноября 2001 года. – Харьков. – С.140-141.

 34. Яковцова А.Ф., Кондаков I.К., Гаргін В.В. Стан мікроциркуляторного русла при інфаркті міокарда // Мікроциркуляція та її вікові зміни: Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції, 22-24 травня 2002 р. – Киев, 2002. – С. 341-342.

 35. Гаргін В.В. Стан субепікардиальних нервових елементів серця при дифузному кардіосклерозі // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених, Харків, 20 січ. 2003 р. – Харків. – 2003. – С.8-9.


 
 

Цікаве

Загрузка...