WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гаргін Віталій Віталійович

УДК: 616.127-005.4-02:616.839]-091

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця

14.03.02 – патологічна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий консультант:

доктор медичних наук, професор Яковцова Антоніна Федорівна, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Гавриш Олександр Семенович, Національний Науковий Центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска" АМН України (м. Київ), завідувач відділення патології;

доктор медичних наук, професор Туманський Валерій Олексійович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії;

доктор медичних наук, професор Садчиков Віктор Дмитрович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії.

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра патологічної анатомії, м. Київ.

Захист відбудеться "14" червня 2007 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.600.01 при Харківському державному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий "11" травня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор В.В. Лазуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Україна є однією з найбільших країн у Європі з населенням більш 48 млн. чоловік, у якій демографічна ситуація несприятлива внаслідок низької народжуваності та невисокої тривалості життя. У більш ніж 80% випадків смерть громадян України зумовлена хронічними неінфекційними захворюваннями, які у 30% випадків призводять до первинної інвалідності дорослого населення, а ІХС зумовлює 10% первинної інвалідності дорослого населення (В.Ф. Москаленко, 2001; К.О. Галахін, 2003). Найбільш вагомими в структурі смертності є серцево-судинні захворювання, за якими Україна посідає 1-е місце в Європі (Л.Т. Малая, 2002; М.І. Лутай 2004; Гічка, 2002). При цьому за попереднє десятиріччя (1990-1999 рр.) захворюваність дорослого населення на серцево-судинні захворювання підвищилася на 44,3% (В.Ф. Москаленко 2002), а частка цих розладів у загальній структурі смертності склала 61,3%, що дозволило ВООЗ відзначити наближення "другої хвилі" епідемії серцево-судинних захворювань в Україні (S. Sans, 1998; А.Ф. Яковцова, 2002).

Висока смертність, захворюваність та інвалідність найбільш працездатного населення роблять атеросклероз і такі його ускладнення, як ІХС і цереброваскулярні захворювання основною проблемою діяльності державних, соціальних і медичних органів у більшості країн світу (В.П. Терещенко, 2001; А.С. Гавриш, 2001; Л.Т. Малая, 2002; Д.Д. Зербино, 2003; І.С. Зозуля, 2003).

Незважаючи на високу питому вагу патології коронарних судин, яка лежить в основі ішемічної хвороби серця (І.В. Іркін, 2000; А.С. Гавриш, 2002), в коронарних судинах далеко не завжди виявляються морфологічні фактори, які пояснюють розвиток ішемії міокарда (тромбоз чи виражений атеросклероз коронарних артерій). Серед хворих, які вмерли від проявів гострих чи хронічних форм ІХС, приблизно в 15% випадків відсутні гострі зміни судинної стінки у формі тромбозу коронарних артерій чи ушкоджень атеросклеротичної бляшки, виражений стенозуючий атеросклероз коронарних артерій (Л.В.Кактурский, 2000; О.С.Сычев, 2003).

Одним із можливих механізмів, які сприяють порушенню тонусу судин і серцевої діяльності й призводять до ішемії міокарда, є порушення вегетативної нервової системи. При цьому, найбільш важливими компонентами нервової системи є холінергічні й адренергічні сплетення (В.Н. Швалев, 1999; А.Д. Визир, 2001), вікові зміни яких ведуть як до порушення тонусу коронарних судин, так і до зміни чутливості серцевого м'яза до медіаторів ВНС. При цьому, найбільше піддається патологічним змінам симпатична ланка ВНС, інволютивні процеси в якій з підвищенням чутливості кардіоміоцитів до адреналіну спостерігаються вже на четвертому десятилітті життя навіть за відсутності клінічних проявів з боку серцево-судинної системи (В.Н. Швалев, 2002).

Зниження морфо-функциональної активності як симпатичної, так і парасимпатичної нервової системи спостерігається починаючи зі зрілого віку і продовжується до глибокої старості (В.В. Фролькис, 1998; В.Н. Швалев, 2001), у результаті чого відбувається зниження холін- і адренергічного нервового контролю над серцем (В.В. Фролькис, 1991). У результаті зниження активності холінестерази в серці, перерозподілів шляхів розпаду норадреналіну, ослаблення його захоплення симпатичними терміналями підвищується чутливість серця до гуморальних факторів (Л.Б. Балковая, 2002; О.В. Коркушко, 2003).

Водночас гіпоксичні стани ведуть до змін у самій ВНС як на системному, так і на молекулярному рівні у формі склеротичних і атрофічних процесів, змін концентрації біогенних амінів, активності ферментів та їх обміну, щільності - і -рецепторів аденілатциклазної системи (Н.Н. Нагнибеда, 1997).

Як вітчизняні дослідники, так і закордонні автори у своїх роботах указують на зміни функціональних і біохімічних параметрів ВНС, не досліджуючи структурні зміни, а морфологічні роботи в преважній більшості випадків ґрунтуються на експериментальному матеріалі (Т.А.Дещук, 1990).

Взаємозв'язок і патогенетична послідовність змін у кардіоміоцитах, коронарному судинному руслі й нервових сплетеннях серця при ішемії міокарда на сьогоднішній день не встановлені. Відсутні роботи, присвячені морфологічним аспектам впливу ВНС на серце з погляду індивідуальної стійкості серцевого м'яза до ушкоджувального впливу. Залишаються нез'ясованими структурні особливості ушкодження міокарда залежно від різних холінергічних і адренергічних сплетень серця. Проте, саме така сукупність даних могла б сприяти формуванню принципів керованого адаптаційного захисту міокарда в клініці.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у рамках науково-дослідної роботи "Дисфункція ендотелію і тромбоцитарного гемостазу при гострому інфаркті міокарду, засоби її корекції", виконаної в Харківському державному медичному університеті, номер державної регістрації 0102U001864. У рамках цієї теми автором особисто вивчені морфо-функціональні особливості серця, інтракардіальної іннервації за умов наявності ішемічної хвороби серця. Експериментальний фрагмент дисертаційної роботи є частиною науково-дослідної роботи "Вивчення впливу функціонального гіпопінеалізму на гормональний статус, метаболізм ліпідів і розвиток атеросклеротичних ушкоджень", виконаної в Інституті проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського, Харківському державному медичному університеті, Інституті терапії АМН України, номер державної реєстрації 0101U000954. У рамках цієї теми автором особисто вивчені морфо-функціональні особливості серця, інтракардіальної іннервації, внутрішніх органів за умов моделювання ішемічних уражень серцевого м'яза.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було встановлення особливостей морфо-функціональних змін вегетативної нервової системи серця при коронарній недостатності та визначення їхньої ролі в патогенезі ангіогенних уражень серцевого м'яза.

Завдання дослідження:

1. Визначити серед досліджуваного контингенту питому вагу померлих від хронічної ішемічної хвороби серця та гострого інфаркту міокарда з незначним стенозом коронарних артерій, обтурацією коронарних артерій атеросклеротичною бляшкою, явищами тромбозу та ангіоспазму.

2. Вивчити морфо-функціональні особливості елементів симпатичної та парасимпатичної нервової системи міокарда при хронічній ІХС та гострому інфаркті міокарда.

3. Дослідити взаємозв'язок між змінами вегетативної нервової системи, ураженням коронарних артерій, мікроциркуляторного русла міокарда вентрікулярних кардіоміоцитів при ІХС.

4. Створити адекватну експериментальну модель ІХС і визначити морфологічні ознаки ушкодження елементів нервової системи серця в умовах змодельованої патології.


 
 

Цікаве

Загрузка...