WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

Тільки факторний аналіз (табл. 4), який використовується при великій кількості показників, що вимірюються, для виявлення впливаючих на залежні зміни кількох основних комплексних чинників, демонструє взаємозв'язок між інфікуванням та такими параметрами, як вік, початок захворювання, частота нападів БА, частота стаціонарного лікування.

Таблиця 4

Результати факторного аналізу (Factor Loadings (Varimax normalized)

Показники

Інфікування Ch. pn.

Вік

0,700*

Стать

-0,060

Тривалість захворювання

0,369

Початок захворювання

0,703*

Частота денних нападів БА

0,878*

Частота нічних нападів БА

0,842*

Антибактеріальна терапія

-0,468

Частота стаціонарного лікування

0,807*

Потреба в виклику "швидкої допомоги"

-0,192

Ефективність лікування

0,306

Наявність алергії

0,242

Паління

0,153

Обтяжена спадковість

0,001

Примітка. * фактор вважається впливовим при наближенні показника до значення 0,7.

Незважаючи на практичну відсутність достовірних змін показників в серопозитивній групі, більш поглиблений аналіз дає підстави вважати, що існує певний вплив інфікування на перебіг БА, про що свідчать результати факторного аналізу.

Таким чином, існує ймовірність впливу інфікування Chlamydia рneumoniae на перебіг бронхіальної астми, що проявляється в зв'язку інфікування та збільшення кількості нападів ядухи і частоти стаціонарного лікування. Цей зв'язок простежується при застосуванні факторного аналізу. Інші методики непараметричного статистичного аналізу – такі, як достовірність, кореляційний зв'язок та метод покрокового дискрімінантного аналізу, не виявили таких зв'язків.

ВИСНОВКИ

В дисертації подано узагальнюючі дані щодо вирішення такого актуального питання сучасної пульмонології, як встановлення особливостей клінічного перебігу бронхіальної астми у хворих, інфікованих Chlamydia pneumoniae, частота та ступінь інфікування.

1. У хворих на важку бронхіальну астму групоспецифічне серологічне дослідження виявило позитивний титр антитіл Ig G в (35 + 1,4 %) випадків, у пацієнтів з легкою бронхіальною астмою позитивний титр антитіл Ig G виявився у (10,2 + 1,5 %). В загальній групі хворих з бронхіальною астмою позитивний титр антитіл Ig G, що вивчався видоспецифічним серологічним методом, діагностований у (24,3 + 1,3 %) хворих, з них у (30 + 1,2 %) з легкою бронхіальною астмою і (18,75 + 1,4 %) з важкою бронхіальною астмою.

2. При порівнянні результатів групоспецифічної та видоспецифічної тест – систем встановлено, що метод, який може бути рекомендований для виявлення Chlamydia pneumoniae у хворих з різним перебігом бронхіальної астми, є видоспецифічний серологічний метод для вивчення титру антитіл Ig G до Chlamydia pneumoniae, тому що цей метод виключає виявлення сумації антитіл до Chlamydia supplement.

3. В осіб з важким перебігом бронхіальної астми в період загострення, в яких з найбільшою вірогідністю слід було очікувати інфікування Chlamydia pneumoniae, при дослідженні харкотиння за допомогою полімеразної ланцюгової реакції не було виявлено геному роду Chlamydiа.

4. В більшості випадків у інфікованих осіб з важким перебігом бронхіальної астми суб'єктивні, лабораторні, функціональні показники не мали достовірних відмінностей від аналогічних параметрів у неінфікованих пацієнтів з важкою бронхіальною астмою.

5. Обстеженння на виявлення інфікування Chlamydia pneumoniae слід призначати лише особам з важким перебігом бронхіальної астми, що мають часті інфекційнозалежні загострення захворювання. Суцільні (скринінгові) дослідження на наявність інфікування Chlamydia pneumoniae є економічно невиправданим.

6. Призначення обстеження для виявлення інфікування Chlamydia pneumoniae у хворих бронхіальною астмою, враховуючи значні прямі медичні витрати, має бути індивідуальним та клінічно обґрунтованим.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Діагностику інфікування Chlamydia pneumoniae доцільно проводити у пацієнтів з важким перебігом бронхіальної астми з частими інфекційно-обумовленими загостреннями захворювання.

За результатами наших досліджень встановлено, що найбільш придатною для діагностування Chlamydia рneumoniae є видоспецифічна серологічна реакція на виявлення титру антитіл Ig G в сироватці крові, оскільки ця методика дозволяє виключити виявлення сумації антитіл до всієї групи хламідій.

В разі виявлення інфікування Chlamydia рneumoniae цій категорії пацієнтів доцільно призначати лікування препаратами, що мають активність по відношенню до збудника.

Необґрунтованим є обстеження осіб з інтермітуючим та легким персистуючим перебігом бронхіальної астми, оскільки витрати на дослідження одного пацієнта складають 110 грн. (з використанням трьох методів), а рівень інфікування, в більшості випадків відповідає рівню виявлення Chlamydia pneumoniae у здорових осіб.

Список наукових робіт, опублікованих за темою дисертації:

1. Галінська В.О., Мостовий Ю.М., Князева В.І. Роль хламідійної інфекції у розвитку інфекційно обумовлених загострень бронхіальної астми // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2002. – № 2. – С. 433 – 434. Збір матеріалу, написанні тексту статті.

2. Мостовий Ю.М., Галінська В.О. Профілактика та лікування інфекційнозалежних загострень хронічних обструктивних захворювань легень // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2003. – № 2(17). – С. 21 – 26. Збір матеріалу, участь у написанні тексту статті.

3. Галінська В.О. Діагностика легеневого хламідіозу при бронхіальній астмі за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // Сімейна медицина. – 2005. – № 2 (12). – С. 24 – 26.

4. Галінська В.О., Мостовий Ю.М. Вплив інфікування Chlamydia pneumoniae на перебіг бронхіальної астми // Ліки України. – 2005. – № 11 (100). – С. 104 – 105. Збір матеріалу, статистична обробка, написання тексту статті.

5. Галінська В.О., Мостовий Ю.М. Вплив інфікування Chlamydia pneumoniae на перебіг бронхіальної астми // Імунологія та алергологія. – 2002. - № 3. – С. 45. Збір матеріалу, написання тексту тез.

6. Галінська В.О., Мостовий Ю.М. Інфікування Chlamydia pneumoniae хворих бронхіальною астмою // Матеріали наукових праць І з'їзду алергологів України. – 2002. – С. 36 – 37. Збір матеріалу, написання тез.

7. Галінська В.О., Мостовий Ю.М. Розповсюдженість інфікування Chlamydia pneumoniae у хворих бронхіальною астмою, вплив на клінічний перебіг // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2 (40). – С. 139. Збір матеріалу, написання тексту тез.

8. Галінська В.О. Роль інфікування Chlamydia pneumoniae в перебігу бронхіальної астми // Х конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. - Чернівці, 2004. – С. 247 – 248.

9. Галинская В.А. Ассоциация Chlamydia pneumoniae у больных бронхиальной астмой // Матеріали до ІІ міжвузівської конференції студентів та молодих вчених. – Вінниця, 2005. – С. 66 – 67.

10. V. O. Galinska, Y. M. Mostovoy. The effect of chlamydia pneumoniae infection on the course of bronchial asthma // Eur. Respir. J. – 2003. – 22: Suppl. 45. – Р. 516. Збір матеріалу, написання тез.

11. Y. M. Mostovoy, V. O. Halinska, H. V. Demchuk. Chlamydia pneumoniae infection in patients with bronchial asthma // Eur. Respir. J. – 2004. – 24: Suppl. 48. – Р. 52. Збір матеріалу, написання тез.

АНОТАЦІЯ

Галінська В.О. Перебіг бронхіальної астми в осіб інфікованих Chlamydia pneumoniae. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...