WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат) - Реферат

Результати досліджень та їх обговорення. Внаслідок проведеної роботи встановлено, що при дослідженні сироватки крові діагностично значущі титри антитіл (різко позитивний, позитивний, слабко позитивний) виявлені у 14 осіб, хворих на важку БА, та у 2 осіб в групі з легким перебігом захворювання (рис.1).

Рис. 1. Співвідношення серонегативних та серопозитивних хворих на БА.

Враховуючи, що середні показники виявлення позитивних титрів антитіл Ig G за світовими даними у хворих на БА мають суттєві розбіжності, та не співпали з отриманими результатами, досліджено сироватку за допомогою видоспецифічної тест-системи.

Позитивний титр антитіл Ig G до Chlamydia рneumoniae був виділений у 6 (18,75 %) осіб з важким перебігом БА, в групі з легким перебігом захворювання таких пацієнтів було 9 (30 %) (рис.2).

Враховуючи абсолютно різні показники, що ми виявили при серологічному дослідженні двома тест-системами, ми порівняли ці дані з тими результатами, які отримали при обстеженні здорових осіб.

За результатами багаторічного скринігового обстеження здорових осіб, що проводились на базі Вінницької СЕС антитіла до Chlamydia рneumoniae виявляються у 45,7 % обстежених.

Ряд досліджень, що були проведені в Європі виявили при проведенні сероепідеміологічних досліджень антитіла до Chlamydia рneumoniae більш, ніж у 60 % дорослого населення світу. Інфікування може відбуватися вже в порівняно ранньому віці, коли захворювання частіше має безсимптомний перебіг. У віковій групі 5-20 років частка серопозитивних осіб складає приблизно 30 %. В подальшому цей показник повільно зростає, досягаючи 50 – 75 %.

Рис. 2. Інфікування Chlamydia pneumoniae хворих на БА, що виявлялось за допомогою різних серологічних тест-систем.

Такий високий рівень серопозитивності свідчить про можливість повторного зараження Chlamydia рneumoniae, а також про наявність персистування інфекції (J. Schachter, 2000, T. A. Neff, R. F. Lemanske 2003).

Таким чином ступінь інфікування Chlamydia рneumoniae у хворих з різним перебігом БА відповідає межам виявлення цього збудника у здорових осіб як за даними світової літератури, так і в аналогічних дослідженнях в регіоні.

При діагностуванні інфікування Chlamydia spp. серед хворих з важкою БА з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції для дослідження харкотиння геному Chlamydia spp. виявлено не було.

Відомо, що при вивченні 68 пацієнтів за допомогою ПЛР тільки у 2 хворих з БА виділений геном Chlamydia рneumoniae При дослідженні сироватки крові цих пацієнтів позитивний результат виявлений у 4 осіб, але тільки у 1 ці результати збігалися з даними ПЛР (J.Petitjean, V.Filmont, E.Moel et. аl., 1999).

D.Droemann, T.Goldmann, J.Rupp, et al (2003) при дослідженні назофарингеальних змивів виявлявили низький відсоток (2,63 %) позитивних результатів при обстеженні 38 хворих на БА. Але у зразках легеневої тканини у хворих з ХОЗЛ, що отримані за допомогою резекції методом ПЛР сліди геному отримані в 13 % випадків.

Також існують дані, що при дослідженні гомогенату легеневої тканини інфікованих Chlamydia pneumoniae тварин за допомогою ПРЛ збудник виділяли в 10 випадках з 12 (83,33 %) (T. R.Hsiue, T. M. Lin, C. W. Chen, C. H. Lee, 2000).

Отже, можна зробити висновок, що ефективність виявлення геному за допомогою ПЛР високою мірою залежить від матеріалу, що брався для дослідження. Так, позитивні результати, за даними світової літератури, отримані тільки при безпосередньому дослідженні зразків легеневої тканини. Це можна пояснювати особливостями життєвого циклу хламідій.

Для порівняльної оцінки вартості різних методик, що застосовувались для діагностики інфікування Chlamydia pneumoniae, ми використовували метод оцінки прямих медичних витрат.

Вивчення діагностичної інформативності методик, що були використані для виявлення інфікування Chlamydia pneumoniae, встановлено, що при використанні групоспецифічної серологічної тест-системи позитивний результат отримано у 16 з 59 хворих, що склало 27,12 %. Вартість одного обстеження, що складалась з вартості тест-системи та вартості послуг лабораторії, дорівнювала 30 грн. Загальна вартість обстеження 59 хворих становила 59 х 30 = 1770 грн. В аналогічному обстеженні з використанням видоспецифічної тест-системи позитивний результат отримано у 15 з 62 пацієнтів, що склало 24,19 %. Вартість одного обстеження, яка складалась з вартості тест-системи та вартості послуг лабораторії, дорівнювала 30 грн. Загальна вартість обстеження 62 хворих становила 62 х 30 = 1860 грн.

При дослідженні хворих з важкою БА методикою ПЛР для виявлення геному збудника в харкотинні у жодного з 30 хворих не було отримано позитивного результату. Вартість такого обстеження для одного хворого склала 50 грн. Загальна сума коштів, що була використана для діагностики інфікування методом ПЛР, дорівнювала 50 х 30 = 1500 грн.

Вище проаналізовано причини, з яких метод ПЛР не є придатним для діагностування хламідіозу у хворих на БА.

Таким чином, найбільш актуальним для діагностування Chlamydia pneumoniae у хворих на БА є серологічний метод на виявлення титру антитіл Ig G. Проведено порівняльний аналіз групоспецифічної та видоспецифічної тест-систем та доведено, що видоспецифічна тест-система має суттєві переваги у діагностиці інфікування Chlamydia pneumoniae серед хворих на БА, оскільки виключає можливість виявлення сумації антитіл Ig G до всієї групи хламідій.

В м. Вінниці в 2003 році ця методика була застосована для виявлення титру антитіл до Chlamydia pneumoniae у 467 пацієнтів, що не були включені до нашого дослідження. Серед них було 154 хворих з різним перебігом БА (32,98 %). Розподіл хворих, залежно від перебігу БА представлений в табл. 1.

Таблиця 1

Хворі, обстежені на Chlamydia pneumoniae протягом 2003 року по

м. Вінниця

Перебіг БА

Кількість хворих

Інтермітуючий

56

Легкий персистуючий

37

Персистуючий середнього ступеня важкості

30

Важкий персистуючий

31

Отож, більша частина аналізів була проведена у хворих з легким перебігом БА (інтермітуючий та легкий персистуючий перебіг). Позитивний результат цього дослідженя у пацієнтів з легким перебігом БА склав 21,3 %, що співпадає з власним результатом і є у межах виявлення цього збудника у здорових осіб.

Звертає на себе увагу, що серед обстежених були переважно особи допризовного віку, а саме 68 пацієнтів (73 %), що проходили обстеження за цільовими направленнями від військкоматів, у них переважав інтермітуючий перебіг БА. Всім їм була застосована вищезгадана методика, позитивний результат отримано в 20,13 % випадків, що є в межах показників інфікування здорових осіб.

Внаслідок обстеження хворих з легким перебігом БА було витрачено 93 х 30 = 2790 грн., не враховуючи непрямих витрат: транспортні витрати, відрив від виробництва або навчання та ін. Очевидно, що суцільне обстеження хворих з легким перебігом БА, зокрема осіб допризовного віку, не є обов'язковим.

За 2003 рік на виявлення інфікування Chlamydia pneumoniae по м. Вінниця при дослідженні хворих БА, не враховуючи власні дослідження, було використано 154 х 30 = 4620 грн.

Таким чином, як показують власні дані та дослідження, що проводились в площині загальноклінічних обстежень пацієнтів на базі різних клінічних лікарень м. Вінниці, суцільний пошук інфікування Chlamydia pneumoniae у хворих на БА є економічно невиправданим.

Для виявлення впливу інфікування Chlamydia рneumoniae на перебіг важкої БА проведено порівняння клінічного перебігу в серопозитивних та серонегативних групах, що були обстежені за допомогою різних тест-систем.

Вік, в якому було виявлено початок хвороби, в 16,56 % випадків зазначався як дитячий, в 17,88 % – юнацький та в більшості випадків, а саме у 65,56 %, хвороба почалася в зрілому віці.

Структура частоти нападів ядухи в обстеженого контингенту хворих демонструє у переважної більшості пацієнтів (53,64 %) денні напади декілька разів на добу та щодобові нічні напади (58,28 %).


 
 

Цікаве

Загрузка...