WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів (автореферат) - Реферат

Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів (автореферат) - Реферат

Для визначення факторів, що впливають на виникнення тривожних і депресивних розладів у хворих, також був використаний дискримінантний аналіз, у результаті застосування якого було отримано дискримінантне рівняння:

F2 = -1,18 + 1,74 • X1 + 1,31 • X2 + 1,37 • X3, (2)

де X1 — паренхіматозний крововилив; X2 — внутрішньошлуночковий крововилив; X3 — тимчасове кліпування.

Наявність цих факторів позначалася цифрою 1, їх відсутність — цифрою 0. Якщо значення функції F2<0, то пацієнтів зараховували до групи з низьким ризиком виникнення тривожних і депресивних розладів; при значеннях F2>0 — до групи з високим ризиком. Отримане рівняння є статистично значущим (P=0,0011). Загальний відсоток коректно класифікованих випадків при використанні цього рівняння становив 72,15 %. Найбільш високий відсоток відповідності прогнозованих і фактичних результатів (75,47 %) спостерігався у пацієнтів, що фактично мали тривожні або депресивні розлади.

Для хворих з I ступенем відповідно до GOS у віддаленому періоді захворювання розроблено таке дискримінантне рівняння:

F3 = -0,75+1,43 • XI+2,31 • Х2, (3)

де X1 — внутрішньошлуночковий крововилив; X2 — паренхіматозний крововилив.

Наявність цих факторів позначалася цифрою 1, їх відсутність — цифрою 0. Якщо значення функції F3<0, то пацієнтів зараховували до групи з низьким ризиком виникнення тривожних і депресивних розладів, при значеннях F3>0 — до групи з високим ризиком. Отримане рівняння є статистично значущим (P=0,0062). Загальний відсоток коректно класифікованих випадків при використанні розробленого рівняння становить 67,27 %. Найбільш високий відсоток відповідності фактичних результатів (83,86 %) і результатів, що прогнозуються, спостерігався у пацієнтів, які фактично не мали тривожних і депресивних розладів.

Висновки

 1. У результаті проведених досліджень розроблена система прогнозу віддалених результатів хірургічного лікування хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи, що полягає у застосуванні трьох дискримінантних рівнянь, які дозволяють прогнозувати наявність ознак інвалідності, виникнення тривожних і депресивних розладів у всій групі хворих та в підгрупі пацієнтів, представники якої мають I ступінь відповідно до GOS у віддаленому періоді захворювання.

 2. У 67,1 % пацієнтів з аневризматичними інтракраніальними крововиливами, яким було виконано кліпування артеріальних аневризм каротидного басейну, у віддаленому періоді захворювання спостерігаються тривожні та депресивні розлади різного ступеня виразності; у них відзначається істотне (більш ніж удвічі) зниження показників залежної від здоров'я якості життя у сфері рольового фізичного й рольового емоційного функціонування; у когнітивній сфері найбільші порушення відзначаються у концентрації уваги й аналітичності індуктивного мислення; у 81,9 % пацієнтів спостерігаються зміни вегетативного тонусу у серцево-судинній системі з перевагою парасимпатикотонії у 56,6 %; у 24,1 % хворих порушується водно-електролітний обмін, що проявляється зниженням відчуття спраги й підвищенням рівня натрію у сироватці крові.

 3. Виникнення тривожних і депресивних розладів у пацієнтів з аневризматичними інтракраніальними крововиливами у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно пов'язане з наявністю у них паренхіматозного, внутрішньошлуночкового крововиливу й тимчасового кліпування. Виявлення ознак інвалідності у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно пов'язане зі станом пацієнта при виписуванні зі стаціонару, наявністю епілептичних нападів у дебюті захворювання та локалізацією аневризми.

 4. На підставі розробленої системи прогнозу віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів розроблено комплекс практичних рекомендацій, що включає дослідження психоемоційного стану пацієнтів, зарахованих до групи з високим ризиком виникнення тривож-них і депресивних розладів за допомогою Госпітальної шкали тривоги і депресії, визначення показників залежної від здоров'я якості життя із використанням опитувальника SF-36, а також дослідження рівня натрію сироватки крові у хворих із порушенням відчуття спраги.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для прогнозування наявності ознак інвалідності у віддаленому періоді захворювання у пацієнтів, прооперованих із приводу розриву інтракраніальних артеріальних аневризм, при виписуванні зі стаціонару рекомендується застосовувати дискримінантне рівняння (1).

 2. Для прогнозування виникнення тривожних і депресивних розладів у віддаленому періоді захворювання в усій групі пацієнтів, прооперованих із приводу розриву інтракраніальних артеріальних аневризм, при виписуванні зі стаціонару рекомендується застосовувати дискримінантне рівняння (2).

 3. Для прогнозування виникнення тривожних і депресивних розладів у віддаленому періоді захворювання у групі пацієнтів, прооперованих із при воду розриву інтракраніальних артеріальних аневризм, що мають І ступінь відповідно до GOS при виписуванні зі стаціонару, рекомендується застосування дискримінантного рівняння (3).

 4. Для визначення наявності й ступеня виразності тривожних і депресивних розладів у пацієнтів, зарахованих до групи ризику за результатами застосування розроблених нами дискримінантних рівнянь, при виписуванні зі стаціонару та у віддаленому періоді захворювання рекомендується використовувати Госпітальну шкалу тривоги і депресії. При виявленні тривожних і депресивних розладів пацієнтам рекомендується консультація психіатра і подальше лікування під наглядом невролога або психіатра.

 5. При виписуванні зі стаціонару й у віддаленому періоді захворювання рекомендується проводити дослідження показників залежної від здоров'я якості життя усім хворим з аневризматичними інтракраніальними крововиливами за допомогою опитувальника SF-36. При зниженні показників якості життя пацієнтам рекомендується консультація психіатра і подальше лікування під наглядом невролога і психолога або психіатра.

 6. У всіх хворих, прооперованих із приводу аневризматичних інтракраніальних крововиливів, у яких при виписуванні зі стаціонару й у віддаленому періоді захворювання є порушення відчуття спраги, необхідно визнача-ти вміст натрію у сироватці крові, при виявленні підвищеного рівня натрію рекомендується його корекція відповідно до загальноприйнятих норм.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Герцев В. М. Віддалені результати хірургічного лікування хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи та їх прогноз // Одеський медичний журнал. — 2005. — № 2 (88). — С. 111-115.

 2. Сон А. С, Герцев В. М. Аналіз результатів хірургічного лікування хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи з використанням сучасних інформаційних технологій Data Mining // Збірник наукових праць ЗМАПО. — Запоріжжя: Дике Поле, 2004. — С. 175-177. (Дисертантом особисто виконаний аналіз даних із використанням технології Data Mining, написана та підготовлена до друку робота.)

 3. Сон А. С, Герцев В. М. Поширеність тривожних і депресивних розладів серед хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи та їх прогноз // Одеський медичний журнал. — 2005. — № 5 (91). — С. 77-79. (Дисертантом особисто проведено обстеження всіх пацієнтів, виконаний мультиваріативний аналіз даних із використанням ліцензійного програмного забезпечення, розроблений алгоритм прогнозу, написана та підготовлена до друку робота.)

 4. Сон А. С, Герцев В. Н. Показатели качества жизни у пациентов с аневризматическим интракраниальным кровоизлиянием в отдаленном периоде заболевания // Український нейрохірургічний журнал. — 2006. — № 3. — С. 18-21. (Дисертантом особисто проведено обстеження всіх пацієнтів, виконаний мультиваріативний аналіз даних із використанням ліцензійного програмного забезпечення, робота написана та підготовлена до друку.)

 5. Герцев В. М. Гіподипсична гіпернатріємія. Випадок з практики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Вчені майбутнього". — Одеса: ОДМУ, 2004. — С. 144-145.

 6. Герцев В. М. Прогнозування тривожних і депресивних розладів у хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи у віддаленому періоді захворювання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Вчені майбутнього". — Одеса: ОДМУ, 2005. — С. 87.

 7. Son A. S., Hertsev V. N., Khrusch A. V. Sex and outcomes in patients with intracranial aneurysms rupture // Proceedings of the 13th World Congress of Neurological Surgery; 2005 June 19-24. Marrakesh, Morocco. (Дисертантом виконаний аналіз даних, написана робота, розроблено постер.)

 8. Сон А. С, Герцев В. М. Використання мультиваріативних статистичних методів для прогнозування тривожних і депресивних розладів у хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи у віддаленому періоді захворювання // Международный неврологический журнал. — 2005.— № 3. Материалы международной конференции "Современные вопросы и новые технологии лечения в неврологии и нейрохирургии". — С. 114. (Дисертантом особисто проведено обстеження усіх пацієнтів, виконаний мультиваріативний аналіз даних із використанням ліцензійного програмного забезпечення, розроблений алгоритм прогнозу, написана та підготовлена до друку робота.)

 9. Сон А., Хрущ А., Гуменюк В., Герцев В. Прогнозирование возникновения интраоперационных разрывов артериальных аневризм головного мозга // Материалы IV съезда нейрохирургов России. — М., 2006. —С. 293. (Дисертантом виконаний мультиваріативний аналіз даних із використанням ліцензійного програмного забезпечення, розроблений алгоритм прогнозу.)


 
 

Цікаве

Загрузка...