WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (автореферат) - Реферат

Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (автореферат) - Реферат

2. У дітей з негоспітальними пневмоніями спостерігався дисбаланс мікроелементів Zn, Cu, Fe, Cr. Вираженість таких порушень залежала головним чином від тяжкості перебігу захворювання і меншою мірою - від віку дитини. Нормалізації виявлених порушень обміну мікроелементного складу в періоді реконвалесценції не наставало практично для всіх мікроелементів.

3. У дітей з негоспітальними пневмоніями на висоті запалення відмічався виражений дефіцит цинку (р<0,001), причому його вміст у сироватці крові прямо залежав від гостроти та тяжкості запального процесу, що дозволяє вважати концентрацію цинку в сироватці крові маркером запального процесу при пневмоніях.

4. У дітей з негоспітальними пневмоніями відмічалися порушення імунологічного статусу (зниження вмісту CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, фагоцитарного числа та підвищення концентрації CD22+-лімфоцитів, Ig M, G, A і ФІ) (p<0,001), які залежали від гостроти запального процесу, тяжкості перебігу захворювання і меншою мірою - від віку дитини. Вони проявлялися в гострому періоді захворювання у вигляді пригнічення клітинної ланки імунітету та активації гуморальних факторів захисту. В міру затихання запального процесу і зменшення клінічних проявів пневмонії практично усі відхилення імунного статусу мали тенденцію до відновлення, але повної нормалізації не настає.

5. Продукція опозиційних інтерлейкінів 4 та 8 у дітей з НП порушена, що проявлялося зміною співвідношення ІЛ-8/ІЛ-4 зі значним збільшенням продукції прозапального інтерлейкіну 8 (р<0,001) на початку хвороби і зменшенням його продукції в кінці захворювання (р<0,001). Вираженість порушень залежала головним чином від гостроти активності запального процесу та тяжкості перебігу захворювання і не залежала від віку і статі дитини. Така залежність дозволяє вважати рівні названих цитокінів та їх співвідношення маркерами активності запального процесу. У динаміці захворювання спостерігалася тенденція до покращання цих показників.

6. Застосування препарату, який містить цинк у складі комплексної терапії негоспітальних пневмоній у дітей, приводило до більш швидкого клінічного ефекту (на 5-й день захворювання зменшувалися кашльовий симптом, біль у грудній клітці, відбувалися нормалізація перкуторного звуку в легенях, регресія хрипів) очевидно через модулюючий вплив на мікроелементний стан та імунний статус.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для впровадження у роботу органів практичної охорони здоров'я рекомендується:

1. З метою оцінки ефективності проведеної терапії та визначення показників до проведення коригувальної терапії у дітей з НП доцільним є дослідження ЦІК у сироватці крові, показників фагоцитозу і рекомендується визначення вмісту популяцій і субпопуляцій лімфоцитів у крові, основних класів імуноглобулінів.

2. При вивченні сироваткових IL-4, IL-8 у дітей з НП виявлені їх зміни в динаміці захворювання залежно від тяжкості перебігу, що дозволяє рекомендувати моніторинг даних показників для оцінки ефективності та прогнозу захворювання.

3. На ранніх етапах діагностики НП доцільно поряд із загальноприйнятими методами дослідження визначати мікроелементний склад сироватки крові.

4. Порушення біоелементного спектру сироватки крові є основою для включення до комплексу лікувальних заходів, спрямованих на корекцію порушень мікроелементів. Для підвищення ефективності лікування НП у дітей шкільного віку рекомендовано використання у комплексному лікуванні препарату Цинктерал.

Показниками для включення препарату цинку до комплексу терапії при НП є виражені клінічні симптоми: інтоксикація, виражений кашель різного характеру, дихальна недостатність, наявність фізикальних змін в легенях; і по можливості потрібно враховувати дані імунограми та зниження цинку в сироватці крові (менше 8 мкмоль/л).

Цинктерал хворим з НП рекомендовано призначати в перші три дні від моменту захворювання. Використовується стандартна доза препарату. Дітям від 6 до 12 років по 1 таблетці 1-2 рази на день, від 13 до 18 років - по 1 таблетці 2-3 рази на день, залежно від віку, до чи після приймання їжі через 30 хвилин.

Тривалість терапії визначається загальним станом хворого і становить у середньому 14 днів у стаціонарі і після виписування хворого - 2 тижні.

Простий спосіб введення, відсутність небажаних реакцій або ускладнень, пов'язаних з його використанням, дозволяють рекомендувати його для широкого використання у лікуванні негоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Горбась В.А. Зрушення клітинного імунітету у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію // XI Міжнар.конгрес.-Тернопіль, 2007.-108с.

 2. Горбась В.А. Клініко-епідеміологічні особливості перебігу гострих пневмоній у дітей // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини: Збірник тез.-Суми, 2004.-45с.

 3. Горбась В.А. Епідеміологічна характеристика гострих пневмоній // Наука і освіта: Збірник тез.- Дніпропетровськ, 2005.-С.56-57.

 4. Горбась В.А. Антибактеріальна терапія гострої позалікарняної пневмонії у дітей // Досягнення сучасної медицини: Зб. тез.- Львів, 2005.-С.86-87.

 5. Горбась В.А. Етіологія гострих позалікарняних пневмоній у дітей //Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини: Зб. тез.-Суми, 2005.-56с.

 6. Горбась В.А. Негоспітальні гострі пневмонії у дітей: клінічні особливості перебігу та діагностичні критерії // Вісник Сум ДУ.-2005.-№3 (75).-С.125-128.

 7. Горбась В. Клініко-епідеміологічні особливості перебігу гострих пневмоній у дітей // IX Міжнар. конгрес.-Тернопіль, 2005.-86с.

 8. Горбась В.А. Особливості імунного статусу дітей, хворих на пневмонію //ХИСТ.-2004.-Вип. 5.-С.16-17.

 9. Горбась В.А. Особливості мінерального обміну у дітей з пневмоніями //IV Міжнар. конференція.- Ужгород, 2006.-С.121-122.

 10. Горбась В.А. Порушення обміну цинку у дітей з негоспітальними гострими пневмоніями // Х Міжнар. конгрес.- Тернопіль, 2006.-96с.

 11. Горбась В.А. Залежність лейкоцитарних індексів інтоксикації від віку при негоспітальній гострій пневмонії у дітей // Проблеми медичної науки та освіти.-2006.-№3.-С.74-76.

 12. Горбась В.А. Вміст сироваткового заліза крові у дітей шкільного віку, хворих на гостру пневмонію // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез.- Харків, 2006.-С.78-79.

 13. Горбась В.А. Стан гуморального імунітету у дітей шкільного віку з негоспітальними пневмоніями //Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Збірник тез.-Суми, 2007.-С.126-127.

 14. Горбась В.А., Сміян О.І., Бинда Т.П. Порівняльна характеристика перебігу позагоспітальних пневмоній у дітей різного віку // ПАГ.-2007.-№1.-С.34-36 (автором самостійно здійснено набір матеріалу, проведено статистичне оброблення, оформлено статтю до друку).

 15. Горбась В.А., Місюра Н.В. Особливості клінічного перебігу негоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку // Міжнар. конференція.-Суми, 2006.-С.78-79 (автором самостійно обрано напрямок дослідження, збір та аналіз матеріалу, проведено статистичне оброблення, підготовлено матеріал до друку).

 16. Горбась В.А., Каплун І.Г. Значення лейкоцитарних індексів при гострій пневмонії у дітей // Міжнар. конференція.-Суми, 2006.-78с (автором самостійно вибрано напрямок дослідження, збір та аналіз матеріалу, проведено статистичну обробку, висновки і узагальнення матеріалу, підготовлено матеріал для друку).

 17. Горбась В.А., Сміян О.І., Січненко П.І., Романюк О.К. Стан основних показників імунологічного статусу дітей з негоспітальними пневмоніями //Вісник СумДУ.-2007.-№1 (75).-С.105-114 (автором самостійно проведено збір матеріалу, здійснено пошук і аналіз літературних джерел, проведено статистичне оброблення, підготовлено матеріал до друку).

 18. Смиян А.И., Бында Т.П., Горбась В.А. Современные взгляды на определение активности воспалительного процесса при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста // Современная педиатрия.- 2006.-№3(12).-С.76-78 (автором самостійно проведено аналіз матеріалу, статистичне оброблення, підготовлено матеріал до друку).

 19. Сміян О.І., Горбась В.А. Значення мікроелементного дисбалансу у дитячому віці // Формування здоров'я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу.- Суми, 2006.-С.305-310 (автором самостійно проведено збір та аналіз матеріалу, проведено статистичне оброблення, підготовлено матеріал до друку).

 20. Сміян О.І., Горбась В.А. Вміст цинку та міді у дітей з негоспітальними пневмоніями // Міжнар. конференція.- Суми, 2006.-С.77-78 (автором самостійно проведено збір та аналіз матеріалу, проведено статистичне оброблення, підготовлено матеріал до друку).

 21. Сміян О.І., Горбась В.А., Січненко П.І., Бинда Т.П., Романюк О.К., Маркевич О.В. Досвід застосування препарату цинктерал у комплексному лікуванні дітей з негоспітальними пневмоніями // Матеріали ІV Конгресу педіатрів України.-Київ, 2007.-С59-60 (автором самостійно проведено збір та аналіз матеріалу, проведено статистичне оброблення, підготовлено матеріал до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...