WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

– у тварин першої дослідної групи після згодовування дози бровермектина-грануляту в один прийом, реінвазія обома збудниками мали місце між 30 та 33-ю добою;

– у тварин другої дослідної групи після згодовування дози бровермектина-грануляту трьома долями протягом 3-х діб початок реінвазії обома збудниками відмічено на 36 – 39-у добу;

– у тварин третьої дослідної групи (після згодовування дози бровермектина-грануляту п'ятьма долями протягом 5-ти діб) реінвазію обома збудників спостерігали між 39 та 42-ю добою.

Таким чином та сама терапевтична доза новоствореної лікарської форми препарату, в залежності від кратності і збільшення терміну його згодовування, без додаткових фінансових затрат захищає тварин від наступної реінвазії вошами й волосоїдами на довший термін +9 діб або на 30%.

Результати гематологічного дослідження після лікування корів, хворих на сифункулятози й бовікольоз. Гематологічний та біохімічний аналізи крові, проведені перед обробкою тварин інсектицидами та на 7-му і 14-ту добу після неї показали, що при гематологічному обстеженні до обробки в усіх підгрупах корів спостерігали низький рівень еритроцитів (4,760,37 млн/мкл) та гемоглобіну (76,03,8 г/л), що вказувало на розвиток анемії. У той же час вище фізіологічної межі відмічено підвищення абсолютної кількості лейкоцитів (на 26,1-47,3%) та еозинофілів (на 17,5-28,4%). Це свідчення розвитку алергічного процесу, пов'язаного з токсичною дією слини та екскрементів комах-паразитів. При виведенні лейкоформули було підтверджено збільшення кількості еозинофілів до 8,8-9,5% та паличкоядерних нейтрофілів до 8,2-9,1%, що перевищувало фізіологічні показники.

Після курсу лікування дослідних груп неостомазаном, бровермектином-1% та Байофлай Пур-оном через 7 діб спостерігали зростання як кількості еритроцитів: після обробки тварин неостомазаном до 6,130,2 млн./мкл, після обробки бровермектином-1% – до 5,020,39 млн./мкл та після обробки Байофлай Пур-оном до 5,680,16 млн./мкл, так і рівня гемоглобіну до 88,11,7 г/л, 84,93,2 та до 86,82,6 г/л відповідно. Помітно знизилася кількість лейкоцитів після обробки тварин неостомазаном – до 19,30,21 тис./мкл, бровермектином-1% – до 12,50,51 тис./мкл та Байофлай Пур-оном – до 10,40,45 тис./мкл. Спостерігалося одночасне зниження еозинофілів до 193,61,5 кл/мкл, 196,85,7 кл/мкл та до 202,52,4 кл/мкл відповідно.

На 14-ту добу названі гематологічні показники були у фізіологічних межах показників фізіологічних норм. У тварин контрольної групи аналогічні показники в ці терміни залишалися на рівні результатів початкового дослідження.

Аналіз лейкоформули в групах хворих тварин до лікування, визначав незначне збільшення відсотка еозинофілів – до 8,8-9,5% і паличкоядерних нейтрофілів – до 8,2-9,1%, що вказувало на наявність хронічних запальних процесів в організмі цих тварин. Після застосування інсектицидних засобів ці показники через 2 тижні нормалізувалися.

Результати біохімічного аналізу крові показали, що застосовані нами інсектициди не впливали негативно на організм піддослідних тварин (табл.1).

На 7-му добу після обробки тварин препаратами мало місце деяке збільшення рівня загального білку: після обробки великої рогатої худоби неостомазаном до 75,53,2 г/л, після введення бровермектину-1% до 76,33,8 г/л та після застосування Байофлай Пур-ону також до 76,74,2 г/л. При цьому збільшення відбувалося за рахунок б-глобулінів (12,10,4, 12,60,2, 12,40,6 відповідно) та г-глобулінів (14,006, 12,70,2, 13,40,6 відповідно). Одночасно спостерігалося зниження рівня альбумінів (після обробки неостомазаном до 29,60,4 г/л, бровермектином-1% до 28,91,6 г/л та Байофлай Пур-ону до 29,20,8 г/л) та Я-глобулінів (після обробки неостомазаном до 21,90,9 г/л, бровермектином-1% до 21,21,6 г/л та після застосування Байофлай Пур-ону − 21,41,2 г/л).

Через 14 діб показники загального білку наблизилися до аналогічних показників контрольної групи й склали: 74,42,8 г/л – після обробки неостомазаном, 74,64,1 г/л – бовермектином-1% та 74,24,0 г/л – після обробки Байофлай Пур-оном.

У сироватці крові тварин дослідних груп на 7-му добу після обробки відмічено деяке зниження вмісту кальцію: неостомазаном − 2,70,3 ммоль/л, бровермектином − 2,90,1 ммоль/л та Байофлай Пур-оном − 2,80,2 ммоль/л. Проте уже на 14-ту добу рівень кальцію досяг і навіть дещо перевищивпочаткового показника: у групі тварин,

Таблиця 1

Біохімічні показники крові до і після обробки інсектицидами великої рогатої худоби, хворої на сифункулятози та бовікольоз (n= 5; Mm)

Показники крові

Терміни взяття проб крові

Перед обробкою

Після обробки

Неостомазан

Бровермектин-1%

Байофлай

Пур-он

Через 7 діб

Через14 діб

Через 7 діб

Через14 діб

Через 7 діб

Через14 діб

Загальний білок, г/дмі

74,73,0

75,53,2

*

74,42,8

76,33,8

*

74,64,1

76,74,2

*

74,24,0

Альбуміни, г/дмі

30,81,8

29,60,4

*

30,91,2

28,91,6

*

30,70,7

29,20,8

*

30,40,6

Альфа-глобуліни, г/дмі

9,90,6

12,10,4

**

9,80,2

12,60,2

**

9,90,4

12,40,6

**

9,80,4

Бета-глобуліни, г/дмі

22,41,4

21,90,9

*

22,60,4

21,21,6

*

22,20,8

21,41,2

*

22,80,8

Гамма-глобуліни, г/дмі

11,60,8

14,006

**

11,40,7

12,70,2

*

11,60,3

13,40,6

*

11,20,4

Неорганічний фосфор, ммоль/л

2,00,3

2,00,4

2,10,1

1,90,3

2,00,6

1,90,1

2,10,2

Кальций, ммоль/л

3,80,2

2,70,3

*

3,80,6

2,90,1

*

3,90,1

2,80,2

*

4,00,1

*

Каротин, мкмоль/л

0,023

0,004

0,022

0,001

0,024

0,003

0,022

0,007

0,023

0,005

0,022

0,002

0,024

0,005

Умовні позначення: * − достовірність різниці: * − Р<0,05; ** − Р<0,01

де застосували неостомазан − до 3,80,6 ммоль/л, бровермектин-1% − до 3,90,1ммоль/л та Байофлай Пур-он − до 4,00,1 ммоль/л.

Фізико-хімічні показники молока корів до й після застосування інсектицидів при лікуванні хворої на сифункулятози й бовікольоз великої рогатої худоби. У трьох дослідних групах корів, яких лікували Байофлай Пур-оном, бровермектином-1% і неостомазаном, крім проб крові було відібрано й досліджено також проби молока.

При дослідженні середніх проб молока за фізико-хімічними показниками відмічали незначне підвищення кислотності на 7-му добу після обробки й зниження цього показника до норми через наступний тиждень. Це пов'язуємо із зменшенням рівня кальцію в сироватці крові. Щільність молока, масова частка жиру та сухих речовин лишались незмінними. Таким чином молоко піддослідних тварин за ДСТУ 3662-97 відповідає вищому ґатунку.

В усіх випадках визначення наявності цифлутріну (діючої речовини Байофлай Пур-ону) встановлено, що при застосуванні препарату в терапевтичній дозі залишкової кількості піретроїду в молоці дослідних корів не виявлено.

Від кожної піддослідної лікованої корови надоєно в середньому на 268,8 кг (32,6%) молока більше рівня продуктивності нелікованих тварин, враховуючи вартість затрат на придбання препарату економічний ефект склав 237,7 грн. для "Байофлай Пур-ону", а на 1 голову − 47,5 грн.

ВИСНОВКИ


 
 

Цікаве

Загрузка...