WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с. Лісний Хлібичин. - Реферат

Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с. Лісний Хлібичин. - Реферат

комплекс виробничих зв'язків, які існують і розвиваються в господарстві.
Завданням організації вгідь і системи сівозмін є створенням максимуму зручності для раціонального співвідношення і розвитку галузейрослинництва і тваринництва, підвищення продуктивності праці, збереження та підвищення продуктивності землі . В ринкових умовах організація угідь і системи сівозмін вирішується на основі потенційної можливості землі, можливості отримання максимального прибутку при відповідних затратах. Структура посівів має основний вплив на економічну та екологічну ситуацію в господарстві. Так, високодохідні культури, наприклад цукрові буряки, виносять з ґрунту велику частину органічної речовини. Водночас багаторічні трави, що використовуються на сінокосіння, значну частину органічної речовини залишають у ґрунті.
Таким чином, завдання полягає в тому, щоб знайти таке співвідношення культур, при якому вміст органічної речовини (гумусу) залишався б незмінним або збільшувався, а господарство отримувало високі прибутки. Розв'язання цієї проблеми можливе при використанні перспективних сільськогосподарських культур, які будуть вирощуватись в господарстві , знанні проектної урожайності , балансу органічної речовини (гумусу) в ґрунті. Товарними культурами в господарстві передбачено озиму пшеницю, ярий ячмінь, цукровий буряк, гречка. Основними кормовими культурами будуть: для концентрованих кормів - ярий ячмінь, овес, горох; для соковитих - кормові буряки, кукурудза на силос; для зелених - кукурудза на зелений корм, однорічні і багаторічні трави; для грубих кормів - однорічні та багаторічні трави.
Таблиця 5.1 - Вихід кормів з 1 гектара
Культура
Прогнозна уро-жайність, ц/га
Вихід кормів з 1 га, к.о.
Ярий ячмінь 60
66
Овес 50
50
Зернобобові 23
28
Кормовий буряк 600
72
Кукурудза на силос 210
42
Кукурудза на зелений корм 210
42
Однорічні трави на зелений корм
150
25
Однорічні трави на сіно
50
22
Багаторічні трави на зелений корм
210
36
Багаторічні трави на сіно 60 31
Таблиця 5.2- Баланс органічної речовини в ґрунті під сільськогосподарськими культурами
Культура
Урожайність, ц/га
Баланс гумусу, т/га
Озима пшениця
60
-1,201
Ярий ячмінь
60
-1,038
0 в е с
50
-0,974
Гречка
15
-0,505
Горох
25
-0.757
Цукровий буряк
350
-2,110
Кормовий буряк
600
-4,626 -
Кукурудза на силос
210
-1,624
Кукурудза на зелений корм
210
-1,624
Однорічні трави на сіно
50
+0,900
Однорічні трави на зелений корм
150
+0,485
Багаторічні трави на сіно
60
+2,510
Багаторічні трави на зелений корм
210
+2,503
Таблиця 5.3 - Оцінка культур як попередників .
Культура
Попередник
Озима пшениця Ярий ячмінь Овес Гречка Горох Цукровий буряк Кормові коренеплоди Кукурудза на силос Кукурудза на зелений корм Однорічні трави Багаторічні трави
Озима пшениця
Ярий ячмінь
Овес
Гречка
Горох
Цукровий буряк
Кормові коренеплоди
Кукурудза на силос
Кукурудза на зелений корм
Однорічні трави
Багаторічні трави
-добрий попередник
- недопустимий попередник
- можливий попередник
Проводяться розрахунки балансу гумусу в ґрунті, виходячи із запроектованої структури продуктивних земель, структури посівних площ та прогнозної урожайності сільськогосподарських культур. При дефіцитному балансі гумусу намічаються заходи його ліквідації: зменшення площ культур з високим дефіцитом балансу гумусу, використання додаткових джерел органічної речовини (внесення торфу тощо).
Впорядкування території сівозмін.
Впорядкування території сівозмін - одна з найважливіших складових частин проекту землевпорядкування сільськогосподарського підприємства. Його основне завдання - створити найкращі умови для організації 1 проведення польових робіт, продуктивного використання сільськогосподарської техніки, впровадження ефективної системи землеробства. Воно проводиться з врахуванням конкретних природнокліматичних та економічних умов зони, регіону, господарства. Основним принципом впорядкування території сівозмін є тісний взаємозв'язок 1 взаємозалежність окремих елементів впорядкування території сівозмін, комплексне розв'язання цих питань.
Загадом впорядкування території сівозмін сільськогосподарського підприємства полягає в розміщенні полів, польових доріг, захисних лісонасаджень, польових станів, джерел водопостачання. Вирішення цих питань залежить від конкретних природноекономічних умов господарства, виду або типу сівозміни.
При впорядкуванні території сівозміни потрібно вирішити два основні питання: розміщення полів сівозмін та польової дорожньої мережі.
Під полем сівозміни розуміємо більш-менш рівновелику частину території сівозміни, що призначена для вирощування однієї культури (в окремих випадках двох-трьох культур), яка міняється відповідно до прийнятого для виконання комплексу виробничих процесів з обробітку ґрунту, сівби, та догляду за рослинами і збору урожаю. Розміщення полів проводиться з врахуванням якісних властивостей ґрунтового покриву, рельєфу місцевості, дорожньої, гідрографічної та меліоративної мережі, конфігурації земельних масивів.
Кількість полів визначають при підборі схеми чергування культур. Їх розміщення з урахуванням ґрунту, рельєфу, умов зволоження обґрунтовується автором проекту. Найкраща форма поля (польової сівозміни) - прямокутник із співвідношенням сторін 1:4, оптимальної довжини - 200-2500 м. Поля сівозмін проектуються з врахуванням виробничих вимог механізації. При проектуванні полів застосовується вирівнювальний метод, в результаті якого визначається кращий. Оцінка запроектованої форми поля здійснюється з допомогою величин непродуктивних затрат на холості заїзди і повороти, які залежать від довжини загінок, вздовж яких ведеться основний обробіток. Для полів прямокутної форми розміри (довжина і ширина) вимірюються безпосередньо на плані, а для неправильної - поля розбиваються на трапеції або трикутники. Робимо розрахунок, який дозволяє визначити краще проектне рішення .
Відповідно до цього мною була запропонована шестипільна сівозміна з середнім розміром поля приблизно 56га., хоча враховуючи рельєф даної місцевості та об'єкти інженерної інфраструктури цього не всюди можна було дотримуватись, тому деякі поля є меншими.
Враховуючи всі фактори даної місцевості я пропоную таку сівозміну:
1. Конюшина;
2. Озима пшениця;
3. Кормовий буряк;
4. Кукурудза на силос;
5. Картопля;
6. Овес з підсівом конюшини.

 
 

Цікаве

Загрузка...