WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпе-чення дітей, що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх ре-абілітації (автореф - Реферат

Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпе-чення дітей, що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх ре-абілітації (автореф - Реферат

Переважали легкі та середньої тяжкості порушення. При цьому превалювали ЦАС (58,6 %), який у дітей дошкільного та шкільного віку характеризувався підвищено подразливістю (10,9 %) та емоційною лабільністю (3,9 %). Лише у 11 дітей (8,6%) не було будь – яких змін з боку ЦНС.

ММД зареєстрована у 19 випадках (14,8 %), яка характеризувалась збільшенням рухової активності (68,4%), м'язовою дистонією (52,6 %), підвищенням колінних рефлексів (42,1 %). У 6 (4,7 %) дітей дошкільного та молодшого шкільного віку спостерігався синдром дефіциту уваги.

Дослідження психофізіологічних показників у дітей у періоді відновлювання після гострого менінгоенцефаліту та менінгіту виявило зниження уваги (32,6 %), короткочасної пам'яті (31,2 %), підвищену агресивність (12,3 %) та тривожність (17,5 %).

Аналіз показників клітинного імунітету в різні терміни обстеження дітей показав, що через місяць після виписки зі стаціонару спостерігався дисбаланс, відражаючий співвідношення CD3, CD4, CD22, клітин, а також коефіцієнта CD4/CD8. До 6 місяця виявлені зміни стосувались лише лімфоцитів з переважною супресорною активністю та підвищенням імунорегуляторного індексу. Через 12 місяців після перенесеної нейроінфекції середні значення вивчених показників не відрізнялись від нормативу, за винятком індексу CD4/CD8.

Вивчення вмісту прозапальних цитокінів у дітей через місяць після гострої нейроінфекції виявило майже втричі вищий їх рівень, ніж у здорових однолітків. Паралельно спостерігався підвищений вміст ІЛ-1 в (в 2,5 рази) та ІЛ-4 (в 2,3 рази). В подальшому підвищені рівні ІЛ-1в, ІЛ-4 і ФНП-б мали чітку тенденцію до зниження, вертаючись до нормальних величин, в середньому, через 6 місяців.

Дослідження у пацієнтів вмісту аутоантитіл до фактору росту нервів показало, що підвищення цього показника залежало насамперед, від тяжкості і часу течії гострої нейроінфекції та її органічних ускладнень.

Отже, в ранньому періоді відновлювання після гострої нейроінфекції важливою патогенетичною ланкою є гострий запальний процес (ФНП-б, ІЛ-1), що викликає апоптоз нервової тканини (ФНП-б) та зниження числа Т-супресорів (СД8) при відносному домінуванні Т-хелперів (СД4/СД8).

Аналіз показників вмісту опіоїдних пептидів, котрі вивчались у різні терміни періоду відновлювання гострої нейроінфекції, показав чіткі ознаки дисбалансу їх складу. Так, вміст бета-ендорфіну через місяць після виписки із стаціонару визначалось як в 2 рази знижений в порівнянні з показниками, встановленими у здорових дітей. Паралельно до тривалості захворювання рівень бета-ендорфіну наростав, однак через 6 місяців його вміст ще залишався зниженим в 1,5 – 1,7 рази. Лише через 24 місяці середнє значення даного нейропептиду відповідало нижній межі норми.

В процесі обстеження також з'ясовано, що середні значення рівня мет-енкефаліну в крові дітей як в ранньому періоді відновлювання, так і впродовж перших 6 місяців після захворювання характеризувались стійким зниженням показника з наступним його наростанням в другому півріччі. Однак і в цей час рівень мет-енкефаліну в середньому виявлявся в 1,5 рази меншим, ніж у здорових дітей. Крім того, аналіз показав залежність рівня опіоїдних пептидів від характеру перебігу та вираженості наслідків гострої нейроінфекції. Так, при легкому перебігу хвороби рівні медіаторів відновлювались впродовж перших 12 місяців, при перебігу середньої тяжкості нормалізація показників відбувалась впродовж найближчих 2-х років. В той же час у декількох дітей з тяжким перебігом та органічними ураженнями вміст опіоїдних пептидів не відновлювався навіть через 2 роки. Подібна динаміка виявилась характерною і для показників, що відображають середнє значення мет-енкефаліну.

Аналіз можливого патогенетичного зв'язку між вмістом опіоїдних пептидів і формуванням певних клінічних синдромів та ускладнень показав, що найменші значення показника рівня бета-ендорфіну (4,90,3 нмоль/л) та мет-енкефаліну (707,264,6 нг/мл.) спостерігались у дітей з тяжкими вогнищевими органічними ураженнями ЦНС.

Дослідження рівня опіоїдних пептидів у дітей в залежності від типу збудника гострої нейроінфекції показало, що найбільш низькі показники бета-ендорфіну спостерігались після менінгоенцефаліту стафілококової етіології, а найбільш виражене зниження мет-енкефаліну виявлено у дітей при менінгококовій етіології захворювання. В той же час найбільш високі показники досліджуваних пептидів виявлені при вірусних менінгітах.

Дослідження вмісту та балансу вітамінів групи В у періоді відновлення нейроінфекції показало, що практично у всіх дітей спостерігалась та чи інша ступінь вітамінної недостатності. Зокрема, при дослідженні вмісту транскетолази в перший місяць після виписки із стаціонару виявлено вірогідне зниження її ферментативної функції у 1,4 рази (табл. 2).

Незважаючи на певне збільшення активності транскетолази у пацієнтів через 6 місяців, в цілому показники виявились зниженими на 20,2 % – 25,3 %, порівняно з показниками нормативу (17,5%1,5%). Лише після першого року захворювання середній показник ферментативної активності транскетолази досяг нижньої межі норми.

Дослідження тиаміндифосфат-активуючого ефекту дозволило встановити значний дефіцит тиаміндифосфату у дітей впродовж першого півріччя після перенесеної гострої нейроінфекції (табл. 2).

Вивчення вмісту піридоксальфосфату (ПАЛФ) свідчило про те, що у дітей після перенесеної гострої нейроінфекції його вміст залишався зниженим (табл. 2). Так, після виписки пацієнтів із стаціонару рівень ПАЛФ виявився в 1,6 рази нижчим, ніж відповідний показник нормативу, а через 6 та 12 місяців – в 1,4 і 1,2 рази, відповідно.

Аналіз динаміки показників вітамінного забезпечення у дітей, які перенесли гостру нейроінфекцію показав, що наростання його дефіциту виявлялось у дітей переважно з більш тяжким перебігом основного захворювання та його ускладненнями (табл. 2).

Проведення кореляційного аналізу дозволило виявити наявність зворотнього взаємозв'язку між рівнем ПАЛФ та частотою пароксизмів головного болю (r = – 0,697). В цей час між активністю транскетолази та величиною Тдф-ефекту встановлена вірогідна негативна кореляція (r = – 0,44).

Рисунок 1 свідчить, що в ранньому періоді відновлювання гострої нейроінфекції головна роль в порушенні гомеостазу організму дітей належить формуванню імунної дисфункції, а саме: збільшенню СД4/СД8 (перший ранг); збільшенню вмісту аутоантитіл (другий ранг) та зниження величини СД8 (третій ранг). Крім того, в першу рангову п'ятірку рейтингової оцінки увійшли такі показники, як в-ендорфін (четвертий ранг) та ФНП-б (п'ятий ранг).

Таблиця 2

Динаміка показників, що відображають стан вітамінного забезпечення обстежених хворих (Mm)

Терміни обстеження

Показники

транскетолаза

(мкмоль/мл)

тдф-ефект (мкмоль/мл)

ПАЛФ

(нг/мл)

через 1 місяць

11,90,91

1,540,09*

3,880,21

через 6 місяців

13,41,11

1,400,12*

4,50,35*

через 12 місяців

14,51,12

1,280,11

4,970,38

через 24 місяця

16,21,35

1,210,08

5,620,42

Норматив

17,51,50

1,150,09

6,20,54

Примітка. * – різниця з показниками нормативу та показниками дітей, які перенесли гостру нейроінфекцію, вірогідність P<0,05.

Помірні відхилення від нормативу (від 6-го по 10-й ранг) були встановлені в порядку ієрархії стосовно: мет-енкефаліну, ПАЛФ, ІЛ-1, транскетолази, Тдф-ефекту. При цьому через 6 місяців відбувається перебудова патогенетичного патерну, вслід чого перші два ранги ланки займають порушення обміну опіоїдних пептидів (мет-єнкефаліну і в-єндорфіну). Крім того, посилення патогенетичної значущісті відмічено, що до ПАЛФ (з 7-го на 4-й ранг), СД4 (з 13-го на 9-й ранг), транскетолази і Тдф-ефекту (на два ранги). З другого боку знайдено значуще послаблення патогенетичної ролі СД4/СД8 (на чотири ранги), аутоантитіл (на п'ять рангів), ФНО-б (на п'ять рангів) і ИЛ-1 (на п'ять рангів).


 
 

Цікаве

Загрузка...