WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів (автореферат) - Реферат

Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів (автореферат) - Реферат

# - показники достовірно відрізняються від таких групи донорів крові (р<0,05)

* - показники достовірно відрізняються від тих, що отримані при інкубації з ФР (р<0,05)

Вивчення впливу тимосоміну на поглинальну активність нейтрофілів периферичної крові проводились паралельно в двох варіантах: 1) досліджувані препарати додавались одночасно з об'єктом фагоцитозу, за яким підраховувались результати (клітини інактивованого Staphylococcus aureus); 2) об'єкт фагоцитозу додавався через дві години інкубації зразка крові з досліджуваними препаратами. За отриманими даними попередня інкубація 2 години при 370С призводила до значного (р<0,05) збільшення поглинальної активності нейтрофілів навіть без впливу препаратів в усіх обстежених групах (табл. 4).

При інкубації тимосомін і ліпін пригнічували поглинання нейтрофілами Staphylococcus aureus в групах донорів крові та постраждалих від аварії на ЧАЕС людей. На цю ж функцію нейтрофілів ВІЛ-інфікованих препарати не впливали. Преінкубація нейтрофілів з препаратами протягом двох годин приводить до пригнічення поглинальної активності у нейтрофілів донорів крові тимосоміном і ліпіном, у постраждалих від аварії на ЧАЕС – тималіном і тимосоміном і у ВІЛ-інфікованих – ліпіном (табл.4). Зниження показників під впливом ліпосомних препаратів можна пояснити корпускулярною структурою тимосоміну і конкуренцією в поглинанні частинок ліпосом і Staphylococcus aureus.

Таблиця 4

Поглинальна активність нейтрофілів (%) після інкубації з препаратами in vitro

Групи

Об'єкт фагоцитозу додається одночасно з препаратами

Об'єкт фагоцитозу додається через 2 години інкубації з препаратами

Фізіо-ло-гічний розчин

Тима-лін

6 мкг/мл

Ліпін 0,175 мг/мл

Тимосомін

Фізіоло-гічний розчин

Тима-лін 6 мкг/мл

Ліпін 0,175 мг/мл

Тимосомін

6 мкг/мл

0,6 мкг/мл

6 мкг/мл

0,6 мкг/мл

Донори крові

71,4

2,8

71,6

2,8

59,4

3,8*

61,2

3,6*

62,2

3,9*

83,7

1,9^

81,2

2,3

76,5

2,8*

76,4

2,3*

76,4

2,5*

n

24

21

20

24

22

20

20

18

20

20

ВІЛ-інфіковані

68,7

2,8

65,3

3,0

65,4

4,1

61,8

4,0

66,2

4,5

78,2

2,8^

76,1

3,0

69,6

2,4*

78,8

3,9

73,3

3,1

n

20

18

16

20

20

20

18

16

20

20

Постраждалі від аварії на ЧАЕС

79,0

2,6

78,6

2,2

73,2

3,2*

72,6

1,9*

74,4

2,5

86,7

1,9^

79,1

2,3*

81,3

2,3

80,8

1,8*

83,0

1,9

n

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

^ - показники достовірно відрізняються від отриманих без попередньої інкубації з препаратами (р<0,05)

* - показники достовірно відрізняються від тих, що отримані при інкубації з ФР (р<0,05)

У відношенні НСТ-тесту в групі донорів крові, за винятком відомого стандартного індуктора бактерицидності Staphylococcus aureus, найбільшу індукторну активність виявляв тимосомін. У ВІЛ-інфікованих тимосомін і ліпін індукували бактерицидність у повному обсязі. В групі людей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, і ліпін, і тимосомін проявляли знижену індукторну активність, незважаючи на звичайну дію стафілококу, що може бути свідченням порушень якихось механізмів індукції бактерицидної активності у цієї групи хворих (табл. 5). Здатність тимосоміну індукувати бактерицидну активність тимосоміну, ймовірно, також пов'язана з його корпускулярною структурою.

Таблиця 5

Бактерицидна активність нейтрофілів (%) після інкубації з препаратами in vitro

Групи

Показники НСТ-тесту

Спонтан-

ний

Індукований

St.aureus

Тималін

6 мкг/мл

Ліпін

0,175 мг/мл

Тимосомін

6 мкг/мл

0,6 мкг/мл

Донори крові

23,53,2

39,94,1*

27,44,0

23,84,4

32,24,3*

29,04,0

n

24

24

24

19

24

22

ВІЛ-інфіковані

23,73,4

32,24,1*

24,83,9

34,05,0*

31,33,6*

31,94,6

n

25

25

24

16

25

20

Постраждалі від аварії на ЧАЕС

15,43,3

30,73,4*

11,72,7

8,51,7*

12,62,3

9,52,0*

n

20

20

19

20

20

20

* - показники достовірно відрізняються від тих, що отримані при інкубації з ФР (р<0,05)

Визначення впливу тимосоміну на продукцію ФНП показало, що лейкоцити периферичної крові донорів крові, постраждалих від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованих спонтанно за першу добу продукували досить невелику кількість ФНП (1,10,6, 0,70,4, та 0,60,6 log2 титру відповідно). Додавання ЛПС, який є стандартним індуктором ФНП, викликало достовірне (р<0,05) збільшення продукції цитокіну до 2,30,6 в групі донорів крові, 2,60,5 в групі постраждалих від аварії на ЧАЕС та 2,81,0 в групі ВІЛ-інфікованих. На другу добу інкубації кількість індукованого ЛПС ФНП у донорів крові та постраждалих від аварії на ЧАЕС зменшувалась (до 1,30,5 та 1,40,5 відповідно), що є природним відображенням зменшення продукції фактору через кілька годин після індукції. В той же час концентрація ФНП в групі ВІЛ-інфікованих продовжувала залишатися на високому, притаманному першій добі, рівні (2,01,0), що свідчить не тільки про відому високу спонтанну продукцію ФНП при цій патології [Хаитов Р.М. и др., 1995, Brazille P. et al., 2003], але й дозволяє припустити, що лейкоцити ВІЛ-інфікованих продукують цей цитокін у підвищеній кількості після індукції значно триваліше.

В групі донорів крові під впливом препаратів гормонів тимусу, як тималіну, так і тимосоміну, продукція ФНП достовірно (р<0,05) підвищується (до 2,20,6 та 1,90,4 відповідно). Тимосомін підвищує продукцію ФНП лейкоцитами постраждалих від аварії на ЧАЕС (до 2,30,6) (р<0,05). В групі ВІЛ-інфікованих вплив тимосоміну (6 мкг/мл) мав такі ж тенденції як і в інших обстежених нами групах. Збільшення синтезу ФНП відбувається в першу добу і є короткочасним.

При сумісному впливі тимосоміну та ЛПС на лейкоцити людей всіх досліджуваних груп спостерігається чітка тенденція до збільшення продукції ФНП до 3,10,6 в групі донорів крові, 4,00,6 в групі постраждалих від аварії на ЧАЕС та 4,21,0 в групі ВІЛ-інфікованих, що говорить про адитивний ефект препаратів.


 
 

Цікаве

Загрузка...