WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обгрунтування (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обгрунтування (автореферат) - Реферат

каталази на 4-ту і 7-му добу після пологів склали відповідно 5,40,5 мкат/гНв і 7,30,6 мкат/гНв та перевищили (р<0,05) відповідні значення 1А групи жінок з помірною крововтратою і ТЛ. У групі пацієнток 2Б, що перенесли масивну крововтрату з застосуванням озонотерапії, значення каталази на 4-ту і 7-му добу пуерперію склали 6,50,55 мкат/гНв і 8,40,65 мкат/гНв та були більше (р<0,05) порівняно до показників 1Б групи з масивною крововтратою і загальноприйнятим відновлювальним лікуванням. У породіль 2А групи, що перенесли помірні кровотечі і отримали медичний озон, значення ферменту ГПО на 4-ту і 7-му добу після пологів склали 11,50,8 мкатл/гНв і 16,21,2 мкатл/гНв та перевищили (р<0,05) відповідні показники ГПО щодо групи пацієнток 1А з ТЛ. Також в групі пацієнток 2Б, що перенесли масивні кровотечі з застосуванням озонотерапії, показники ГПО на 4-ту і 7-му добу пуерперію склали 12,10,9 мкатл/гНв і 17,81,1 мкатл/гНв та були більше (р<0,05), в порівнянні із значенням групи 1Б з ТЛ. Показники неферментативних тіолових з'єднань у пацієнток 2А групи, з помірною крововтратою і застосуванням озонотерапії, на 4-ту і 7-му добу пуерперію склали 12,41,0 ммоль/л і 16,01,1 ммоль/л та перевищили (р<0,05) відповідні значення 1А групи жінок з ТЛ. Також значення SН-груп тіолових з'єднань у жінок 2Б групи, що перенесли масивну крововтрату і отримали медичний озон, на 4-ту і 7-му добу після пологів дорівнювали 13,90,9 ммоль/л і 18,61,2 ммоль/л та були більше (р<0,05), по відношенню до показників 1Б групи породіль з ТЛ. Отже, озонотерапія позитивно впливала на окисно-антиоксидантний гомеостаз унаслідок підвищення з 1-ої до 4-ої доби після пологів, і подальшого зниження з 4-ої до 7-ої доби пуерперію продуктів ПОЛ на тлі адекватної стимуляції АОС з 1-ої до 7-ої доби після пологів.

Отримані дані щодо вивчення змін основних маркерів ендогенної інтоксикації в плазмі крові у породіль 1А і 1Б, а також 2А і 2Б груп свідчили про достовірне порівняно з показниками групи контролю підвищення рівня МСМ протягом пуерперію. У динаміці післяпологового періоду в 1А і 1Б групах простежувалося зростання (р<0,05) рівня МСМ з 1-ої до 4-ої доби, і потім спостерігалося незначне їх зниження (р>0,05) з 4-ої до 7-ої доби. Під впливом озонотерапії у пацієнток 2А і 2Б груп рівень МСМ з 1-ої до 4-ої доби та з 4-ої до 7-ої доби пуерперію достовірно знизився, практично досяг значень групи контролю і навіть перевищив динаміку їх зменшення. Разом з тим рівень МСМ на 4-ту і на 7-му добу після пологів в групі жінок 2А, що перенесли помірні кровотечі і отримали медичний озон, склав відповідно 0,1360,005 умовн. од. і 0,1240,004 умовн. од. та був нижче (р<0,05) в порівнянні з показниками 1А групи породіль із ТЛ. Аналогічно, рівень МСМ на 4-ту та 7-му добу пуерперію в групі породіль 2Б, що перенесли масивні кровотечі і отримали медичний озон, склав 0,1410,005 умовн. од. і 0,1280,004 умовн. од. та був нижче (р<0,05), по відношенню до відповідних показників групи пацієнток 1Б із ТЛ. Зниження рівня МСМ у породіль 2А і 2Б груп, при корекції за допомогою медичного озону супроводжувалося зменшенням ендотоксикозу унаслідок зниження накопичення в інтерстиціальному просторі продуктів порушеного метаболізму, припинення процесів деструкції тканин і утворення ендотоксинів та підтверджувало виражений дезінтоксикаційний ефект озонотерапії.

Дослідження функціонального стану головного мозку за даними ЕЕГ у жінок контрольної групи після неускладненого перебігу вагітності і пологів підтвердило адекватний функціональний рівень вищих інтеграційних центрів в стані неспання і на тлі функціональних навантажень. Переважання першого і другого типів ЕЕГ у цих породіль свідчило про відсутність дисфункції медіобазальних утворень мозку після фізіологічних пологів. У породіль першої групи, що перенесли акушерські кровотечі, на тлі загальноприйнятого відновлювального лікування спостерігалися зміни БЕАГМ: редукція основних ритмів ЕЕГ, поява і посилення повільнохвильової активності в передніх відділах мозку, що відзеркалювали порушення в роботі різних структур головного мозку і прогресували залежно від тяжкості крововтрати і ступеня гіпоксичних порушень. У жінок другої групи, що перенесли акушерські кровотечі і отримали медичний озон, в порівнянні з групою породіль з ТЛ, відбулося поліпшення частотно-амплітудних характеристик ЕЕГ з тенденцією до нормалізації БЕАГМ з реєстрацією незначних відхилень від стандартної ЕЕГ. Таким чином, проведення пацієнткам у відновлювальному періоді після перенесеної кровотечі курсу озонотерапії сприяло корекції а-ритму на ЕЕГ у поєднанні з регресом патологічної повільнохвильової активності.

Жінки, що отримали курс озонотерапії, також мали менше число скарг вегетативно-емоційного характеру, в порівнянні з групою жінок, що отримали загальноприйняте лікування. При порівнянні динаміки зміни вегетативно-емоційних скарг між групами 1А і 2А, а також 1Б і 2Б реєструвалося достовірне зниження у породіль 2А і 2Б груп, що отримали у складі комплексного лікування медичний озон, загальної слабкості, стомлюваності, порушень сну, запаморочення. Також у жінок 2А групи, із застосуванням озонотерапії, в порівнянні з групою 1А з ТЛ виявлялося достовірне зменшення серед скарг нездужання і сонливості.


 
 

Цікаве

Загрузка...