WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Список опублікованихпраць за темою дисертації

 1. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н. Влияние криопротекторов на уровень перекисного окисления липидов нативных и криоконсервированный фрагментов ткани печени новорожденных и половозрелых свиней // Проблемы криобиологии.-1996.-№ 3.-С.26-29.

 2. Тыныныка Л.Н., Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П. Интенсивность перекисного окисления липидов фрагментов ткани печени новорожденных и половозрелых свиней в зависимости от скоростей охлаждения // Укр. биохимич. журнал.–1997.-№ 2.-С. 130-133.

 3. Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Сандомирский Б.П. Влияние режимов криоконсервирования фрагментов селезенки свиньи на интенсивность перекисных процессов // Пробл. криобиологии.-1998.-№1.-С.58-61.

 4. Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Тыныныка Л.Н., Сандомирский Б.П. Влияние криоконсервирования на интенсивность дыхания фрагментов ксеноорганов // Пробл. криобиологии.-1998.-№3.-С.45-48.

 5. Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Сандомирский Б.П. Сохранность спленоцитов после криоконсервирования фрагментов селезенки // Пробл. криобиологии.-1998.-№4.-С.57-59.

 6. Сандомирский Б.П., Волкова Н.А., Гальченко С.Е., Белочкина И.В. Влияние режимов криоконсервирования на сохранность микрофрагментов поджелудочной железы поросят // Пробл. криобиологии.-2000.-№ 2.-С. 76-80.

 7. Бызов В.В., Высеканцев И.П., Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П. Опыт применения эндотрахеального введения экстракта криоконсервированных фрагментов ксеноселезенки в комплексном лечении больных с гнойными процессами в легких // Пробл. криобиологии.-2001.-№ 3.-С87-88.

 8. Бызов В.В., Высеканцев И.П., Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П. Влияние эндобронхиального введения экстракта криоконсервированных фрагментов ксеноселезенки на некоторые факторы местного иммунитета в комплексной терапии больных с абсцессами легких //Пробл. криобиологии.-2001.-№ 4.-С.65-70.

 9. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н. Сохранность фрагментов печени половозрелых свиней и новорожденных поросят при различных условиях криоконсервирования // Пробл. криобиологии.-2003.-№ 4.-С. 77-84.

 10. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., І.П. Михайлова., Гальченко К.С., Сандомирський Б.П. Вплив комплексного застосування екстракту підшлункової залози свиней і ліофілізованого молозива корів на перебіг експериментального цукрового діабету // Клініч. та експерим. патологія.-2004.-Т. 3, № 2.-С. 158-159.

 11. Гальченко С.Є. Показники окислювального метаболізму фрагментів печінки свиней та поросят після їх кріоконсервування в присутності поліетиленоксидів // Пробл. криобиологии.-2004.-№ 3.-С. 72-78.

 12. Гальченко С.Є. Склад водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней / /Пробл. криобиологии.-2004.-№ 4.-С. 72-78.

 13. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В, Мамонтова А.В., Михайлова І.П., Сандомирський Б.П. Вплив препаратів із ксеногенної підшлункової залози на рівень глікемії і вільнорадикальні процеси у щурів з експериментальним цукровим діабетом // Мед. хімія.-2004.-№ 4.-С. 63-67.

 14. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П. Вплив екстрактів з кріоконсервованих фрагментів ксеногенної печінки на активність амінотрансфераз та перекисне окислення ліпідів при експериментальному токсичному гепатиті // Мед. хімія.-2005.-№ 1.-С. 67-71.

 15. Гальченко С.Е., Узленкова Н.Е., Слета И.В., Сандомирский Б.П. Влияние экстрактов криоконсервированных фрагментов ксеноорганов на рост опухоли Герена // Експерим. і клініч. медицина.-2005.-№ 1.-С. 17-20.

 16. Гальченко С.Є. Тканинна та вікова специфічність водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів // Пробл. криобиологии.-2005.-Т. 15, № 2.-С. 153-158.

 17. Гальченко С.Є. Екстракти кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів: одержання та біологічна дія // Пробл. кріобіології.-2005.-Т. 15, № 3.-С. 403 – 406.

 18. Гальченко С.Є, Тыныныка Л.Н, Сандомирский Б.П. Стимуляция репарационных процессов в печени при токсическом гепатите // Експерим. і клініч. медицина.-2005.-№ 4.-C. 26-30.

 19. Гальченко С.Е., Дюбко Т.С., Паценкер Л.Д., Сандомирский Б.П. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней. I. Собственная флуоресценция // Експерим. і клініч. медицина.– 2006.– № 1.– С. 48-52.

 20. Гальченко С.Є. Кріоконсервування фрагментів селезінки свиней у присутності поліетиленоксидів // Проблеми кріобіології.-2006.-Т. 16, № 1.-С. 82-87.

 21. Гальченко С.Е., Дюбко Т.С., Сандомирский Б.П., Паценкер Л.Д. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней. II. Анализ с помощью флуоресцентного зонда К-35 // Експерим. і клініч. медицина.– 2006.– № 3.– С. 57-61.

 22. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н. Влияние условий криоконсервирования на сохранность фрагментов печени свиней и поросят // Пробл. медич. науки та освіти.-2003.-№ 2.-С. 46 – 48.

 23. Гальченко С.Є., Бєлочкіна И.В., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П. Вплив екстрактів підшлункової залози і печінки свиней на щурів з експериментальними патологіями відповідних органів // Трансплантологія.-2003.-Т. 4, № 1.-С. 68 -70.

 24. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П., Ганулич Т.В. Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеногенної печінки на структуру печінки щурів при токсичному гепатиті // Пробл. медич. науки та освіти.-2004.-№ 2.-С. 58-60.

 25. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Сандомирський Б.П. Водно-сольові екстракти ксенотканин як альтернатива ксенотрансплантації // Трансплантологія.-2004.-Т. 7, № 3.-С. 258-260.

 26. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Мамонтова А.В., Сандомирський Б.П. Ефективність екстракту кріоконсервованих фрагментів ксенопечінки при експериментальному цирозі // Трансплантологія.-2004.-Т. 7, № 3.-С. 260-262.

 27. Гальченко С.Е., Дюбко Т.С., Зинченко А.В., Сандомирский Б.П., Поврозин Е.А., Паценкер Л.Д. Исследование механизмов взаимодействия биологически активных ксеногенных тканевых экстрактов с сывороточным альбумином // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок: Матер. I міжнарод. наук.-практ. конф.– Тернопіль, 2004.–С. 332-335.

 28. Гальченко С.Є., Дюбко Т.С., Зінченко О.В., Сандомирський Б.П., Поврозін Е.О. Дослідження впливу ксеногенних тканинних екстрактів на процес термоденатурації альбуміну // Актуальные проблемы медицины и биологии: Сб. научн. трудов.– Киев, 2004.– С. 403-408.

 29. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Гальченко К.С., Сандомирський Б.П. Стимуляція регенерації підшлункової залози у щурів з експериментальним цукровим діабетом // 4-і Данилевські читання "Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології" (Харків, 24-25 лютого 2005р.).-Харків, 2005.-С. 39-41.

 30. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Слета І.В., Гойденко Н.И., Сандомирський Б.П. Стимуляція регенерації при експериментальному цирозі печінки // Пробл. медич. науки та освіти.-2005.-№ 1.-С. 58-61.

 31. Гальченко С.Є. Рівень перекисного окислення ліпідів у щурів різного віку після дії ксеноекстрактів // Пробл. мед. науки та освіти.-2005.-№ 3.-С. 47-48, 56.

 32. Гальченко С.Е, Бєлочкіна І.В., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П. Порівняльне вивчення біологічної дії екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів // Пробл. мед. науки та освіти.-2006.-№ 1.-С. 67-69.

 33. Пат. 54055 Україна, МПК7 A61K35/28. Засіб для лікування ран "Кріосплін": Сандомирський Б.П., Гальченко С.Є., Гальченко К.С., Грищенко В.І., Синчикова О.П., Шевченко Л.Є.; ІПКіК НАН України.- № 2002043527; Заявл. 26.04.2002; Опубл. 17.02.2003; Бюл. № 2.

 34. Пат. 64381 А Україна, МПК7 А61К35/12. Спосіб отримання екстрактів ксеногенних органів: Гальченко С.Є., Шкодовська Н.Ю., Сандомирський Б.П., Грищенко В.І.; ІПКіК НАН України.-№ 2003054649; Заявл. 22.05.2003; Опубл. 16.02.2004; Бюл. № 2.

 35. Пат. № 6704, Україна, А61 К35/39. Засіб "Експан" для лікування цукрового діабету: Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Михайлова І.П., Сандомирський Б.П.; ІПКіК НАН України.-№ 20041108980; Заявл. 03.11.04; Опубл. 16.05.05. Бюл. № 5.

 36. Пат. № 11183, Україна, G01N21/64, G01N33/48, A61K35/12. Спосіб оцінки біологічної активності екстрактів тканин: Грищенко В.І., Дюбко Т.С., Гальченко С.Є., ІПКіК НАН України.-№ u200505293; Заявл. 03.06.2005; Опубл. 15.12.2005. Бюл. №. 12.

 37. Сандомирский Б.П., Волкова Н.А., Гальченко С.Е., Белочкина И.В. Криоконсервирование инсулинпродуцирующей ткани поджелудочной железы поросят для клинического применения // Структурно-функциональные единицы и их компоненты в органах висцеральных систем в норме и патологии: Тез. докл. науч.-практич. конф. (Харьков, 1-3 октября 1991).-Харьков, 1991.-С. 227-228.

 38. Sandomirsky B.P., Volkova N.A. Galchenko S.E.,Shapovalov D.V. Creation of low temperature bank of pancreas island tissue xenocultures for clinical use // Conference Theoretical basis of cryopreservation: Abstract.-Hradek Kralove, 1992.-Р. 37.

 39. Sandomirsky B.P., Nikonenko A.S., Kovalyov A.A., Zavgorodny S.N., Volkova N.A. Galchenko S.E., Shapovalov D.V. Xenogenous transplantation of Pancreatic Islets // Раны, ожоги, повязки: Международный хирургич. конгресс (7-9 марта, 1994).-Тель-Авив, 1994.-С. 71.

 40. Sandomirsky B.P., Nikonenko A.S., Kovalyov A.A., Zavgorodny S.N., Volkova N.A. Galchenko S.E., Shapovalov D.V. The transplantation of xenogenous pancreatic islets // J. Data Medica.-1994.-Vol. 2, № 1.-Р. 60.

 41. Сандомирский Б.П., Никоненко А.С., Ковалев А.А., Завгородний С.Н., Волкова Н.А., Шаповалов Д.В. Гальченко С.Е. Ксенотрансплантация островковой ткани поджелудочной железы в хирургической клинике//Proc. 3-rd Intern. Congress on Wound, Burn and Dressing.-Tel-Aviv, 1994.-Р. 165-166.

 42. Sandomirsky B.P., Nikonenko A.S., Kovalyov A.A., Zavgorodny S.N., Volkova N.A. Galchenko S.E., Shapovalov D.V. Cellular therapy implantation of cryopreserved pancreatic islets // Proc. Ist Intern. Congress on Biological Med. (21-23 Nov., 1994.-Israil).-Tel.-Aviv, 1994.-Р. 48.

 43. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Tynynyka L.N. Cryopreservation of xenogenic spleen and fragments for clinical application // CRYO-95 The 32-rd Annual Meeting of the Society for Cryobiology.-Madison, Wisconsin, 1995.-P. 61.

 44. Сандомирский Б.П., Никоненко А.С., Ковалев А.А., Волкова Н.А., Завгородний С.Н., Гальченко С.Е. Ксенотрансплантация криоконсервированных культур островковой ткани поджелудочной железы в комплексном лечении инсулинзависимого сахарного диабета и его осложнений // Сучасні проблеми клінічної та експериментальної трансплантології // Укртрансплант.-К., 1995.-С. 155-156.

 45. Сандомирский Б.П., Волкова Н.А., Гальченко С.Е., Белочкина И.В. Банк криоконсервированных культур ОТПЖ для клинического применения // I З'їзд українського товариства кріобіології і кріомедицини (18-20 жовтня 1995 р.): Тези доповідей.-Харків, 1995.- С. 223-225.

 46. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н., Мамонтова А.В. Разработка технологии криоконсервирования фрагментов ксеноорганов для клинического применения // I З'їзд українського товариства кріобіології і кріомедицини.-Харків, 1995.-С. 222-223.

 47. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Volkova N.A., Mamontova A.V., Tynynyka L.N., Belochkina I.V. Xenogenic fragments preservation for clinical application // CRYO'96 "The 33-rd Annual Meeting of the Society for Cryobiology" USA Indiana Indianapolis, 1996, P.- 164.

 48. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Volkova N.A., Belochkina I.V., Mamontova A.V., Tynynyka L.N. High cooling rate effect on the integrity of some tissue fragments // CRYO'97 The 34-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology (Spain, Barcelone, June, 8-12).- Barcelone, 1997.-P. 171.

 49. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Тыныныка Л.Н. Криоконсервирование фрагментов ксеноорганов для клинического применения // Актуальные вопросы репродуктологии и криомедицины: Сб. науч. трудов. – Харьков, 1998.–С. 198-201.

 50. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Tynynyka L.N. Cryopreservation of pig spleen and liver fragment // Allograft against disability": 2nd World Congress on Tissue Banking and 8th International Conference of EATB (October 7-10, 1999.-Warsawa, Poland).- Warsawa, 1999.-Р. 201.

 51. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Белочкина И.В., Мамонтова А.В., Гальченко Е.С. Криобиологические технологии получения ряда препаратов из ксеногенного сырья // Успехи и перспективы развития криобиологии и криомедицины: Тез. докл. Всеукраинской науч. конф.-Харьков, Украина, Пробл. криобиологии.-2001.-№ 3.-С. 30-31.

 52. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Гальченко Е.С. Криобиологические подходы к созданию препаратов из ксеногенного сырья // Лекарства-человеку: Мат. науч.-практич. конф.-Харьков, 2001.-Т.14, № 1.-С. 56-57.

 53. Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П., Бызов В.В., Слета И.В. Криобиологические технологии получения экстракта из фрагментов свиной селезенки с целью его клинического применения // Новые технологии получения биологически активных веществ: Тез. докл. международ. науч.-практич. конф.-Алушта, 2002.-С. 185-186.

 54. Гальченко С.Е., Белочкина И.В., Гальченко Е.С., Сандомирский Б.П. Эффективность комплексного применения экстракта поджелудочной железы свиней и лиофилизированного молозива коров при экспериментальном сахарном диабете // Сучасні напрямки розвитку ендокринології" (Другі Данилевські читання): Мат. наук.-практич. конф. (Харків, 27-28 лютого 2003).-Харків, 2003.-С. 39-41.

 55. Galchenko S.E., Belochkina I.V., Sleta I.V., Galchenko E.S., Shkodovskaya N.Yu., Sandomirsky B.P. Biologically active substance extracting from xenogenic organs with applying cryobiological technologies // Cryobiomol, Low temperature biology.-(Coimbra, Portugal, 14-18 September 2003).-Coimbra, 2003.-P. 164.

 56. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Тининика Л.М., Слета І.В., Гальченко К.С., Шкодовська Н.Ю., Сандомирський Б.П. Порівняльне вивчення ефективності різних форм препаратів з ксеногенних органів // Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тез. допов.-Чернівці, 2004.-С. 617.

 57. Гальченко С.Е., Узленкова Н.Е., Слета И.В., Сандомирский Б.П. Экспериментальное изучение влияния экстрактов криоконсервированных фрагментов ксеногенных органов на рост опухоли Герена // III съезд онкологов и радиологов СНГ: Материалы съезда (Минск, 25-28 мая 2004 г.).-Минск, 2004.-Ч. І.-С. 329-330.

 58. Гальченко С.Є., Сандомирський Б.П. Застосування екстрактів ксенотканин замість ксенотрансплантації при патологіях відповідних органів // Каразинські природознавчі студії: Міжнар. наук. конф. (14-16 червня 2004 р., м. Харків).-Харків, 2004.-С. 260.

 59. Ромоданова Э.А., Дюбко Т.С, Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П., Поврозин Е.А., Погожих Д.Н. Изучение влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на взаимодействие альбумина с экстрактами различных тканей // Применение лазеров в медицине и биологии: Мат. XXI Международ. науч.-практ. конф. (26-29 мая 2004 г., Одесса).-Одесса, 2004.-С. 110-111.

 60. Заготівля, кріоконсервування та клінічне застосування фрагментів селезінки свиней та екстракту з них: Методич. рекомендації / ІПКіК НАН України.-Уклад. Сандомирський Б.П., Гальченко С.Є., Бизов В.В., Грищенко В.І., Велигоцький М.М., Велигоцький О.М.- Харків, 2001.-9 с.

 61. Заготівля, кріоконсервування та клінічне застосування фрагментів печінки свиней і поросят, підшлункової залози поросят та екстракту з них: Методич. рекомендації / ІПКіК НАН України.–Уклад. Сандомирський Б.П., Гальченко С.Є., Грищенко В.І., Бєлочкіна І.В., Слета І.В.-Харків, 2002.- 8 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...