WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

У модельних ситуаціях для дослідження обміну відновними еквівалентами тканинних препаратів із зовнішнім середовищем використовується непроникаючий в клітини акцептор електронів – фериціанід калію, за допомогою якого можна оцінити активність НАДФН-регенеруючих систем. Одразу після відігріву матеріалу і протягом 60 хв швидкість його відновлення фрагментами печінки не відрізняється від такої у контролі при усіх режимах кріоконсервування. Цей показник на 120-ту хвилину спостереження не відрізняється від контролю тільки в фрагментах печінки при їх кріоконсервуванні в присутності ПЕО-400.

Одержані нами дані свідчать про те, що кріоконсервування активує процеси перекисного окислення ліпідів у фрагментах печінки свиней: накопичення ТБКАП проходе більш швидкими темпами, хоча на 60-ту хвилину після відігріву в фрагментах, кріоконсервованих під захистом ПЕО-400, в окремих випадках цей показник не перевищує контрольних величин.

Збереження фрагментів селезінки свиней після їх кріоконсервування в присутності поліетиленоксидів. Як видно з наведених даних (табл. 3), ендогенне дихання фрагментів селезінки, заморожених зі швидкістю охолодження 1°С/хв, статистично достовірно не відрізняється від контролю. При додаванні ДНФ спостерігаються незначна стимуляція дихання, а, отже, і незначне сполучення дихання та окислювального фосфорилювання як в контролі, так і в деконсервованих фрагментах. На 60-ту хвилину спостереження при незмінній інтенсивності ендогенного дихання в контролі спостерігається збільшення відношення VДНФ/VО до 1,9, в кріоконсервованих фрагментах селезінки – до 1,8-1,9, що свідчить про збільшення сполученості дихання та окислювального фосфорилювання. На 120-ту хвилину спостереження відмічається значне падіння досліджених показників біоенергетики як в контролі, так і в кріоконсервованих фрагментах селезінки. Отже, біоенергетика кріоконсервованих фрагментів селезінки змінюється в процесі інкубації матеріалу таким же чином, як і контрольних. Одночасно кількість ТБКАП в кріоконсервованих фрагментах зберігається на рівні контролю до 60-ї хвилини інкубації, але на 120-ту хвилину цей показник різко збільшується і статистично достовірно перевищує значення норми. В цей же час відмічалося значне зменшення досліджуваних показників біоенергетики.

Таблиця 3

Інтенсивність ендогенного дихання (VО) та дихання в присутності ДНФ (VДНФ)

нмоль О2/хв/мг тканини) фрагментів селезінки свиней в залежності від умов

кріоконсервування та часу інкубації

Час інкубації,

хв

Показник

Контроль

Кріопротектор та швидкість охолодження

ПЕО-400

ПЕО-1500

1ОС/хв

1000ОС/хв

1ОС/хв

1000ОС/хв

5

0,390,03

0,35

0,041

0,270,02

0,32

0,031

0,230,02

VДНФ

0,620,05

0,49

0,03

0,320,03

0,48

0,04

0,320,02

VДНФ/VО

1,6

1,4

1,2

1,5

1,4

60

0,320,02

0,30

0,031

0,280,021

0,29

0,031

0,230,02

VДНФ

0,610,05

0,57

0,051

0,500,041

0,52

0,051

0,460,041

VДНФ/VО

1,9

1,9

1,8

1,8

1,9

120

0,210,02

0,15

0,01

0,090,01

0,10

0,01

0,110,01

VДНФ

0,290,02

0,20

0,02

0,100,01

0,12

0,01

0,130,01

VДНФ/VО

1,4

1,3

1,1

1,2

1,2

Примітка. 1 - відмінності статистично недостовірні в порівнянні з

контролем, р > 0,05.

Дослідження залежності складу екстрактів від умов кріоконсервування фрагментів органів. Вікова та органна специфічність екстрактів. Однією з задач, що виникають при одержанні екстрактів із ксеноорганів, є задача одержання препарату з максимально можливим вмістом біологічно активних речовин, особливо пептидної природи. Ми вивчали концентрацію білка, пептидів і нуклеотидів в екстракті, який одержували з кріоконсервованих фрагментів селезінки, печінки та підшлункової залози свиней, а також печінки та підшлункової залози новонароджених поросят у залежності від кріопротектора та його концентрації.

Мінімальний вихід білка в розчин спостерігається при інкубації фрагментів, що не піддавалися заморожуванню, або заморожених у присутності 10-и або 20-и процентів ПЕО–1500, а максимальний – при заморожуванні в присутності 10%-го ДМСО. З даних, наведених в табл. 4, видно, що мінімальний вихід пептидів у розчин спостерігається в випадках, коли екстракт отримували з некріоконсервованих фрагментів (контроль).

Таблиця 4

Концентрація пептидів (мкг/мл) у супернатанті в залежності від джерела фрагментів, кріопротектора та його концентрації. Швидкість охолодження 1°С/хв

Джерело фрагментів

Кріопро-тектор

Концен-трація, %

Час інкубації, хв

30

60

90

Селезінка

свиней

Контроль

20,41,3

42,73,5

51,24,11

ДМСО

10

43,83,2

68,75,1

71,95,91

20

54,64,0

74,65,9

74,66,11

ПЕО-1500

10

56,73,93

85,46,73

88,26,51

20

61,04,7

92,87,43

106,47,21,3

Печінка

свиней

Контроль

16,00,9

17,01,1

20,02,31

ДМСО

10

16,81,2

29,34,4

37,92,71

20

27,01,72

41,73,22

53,34,91,2

ПЕО-1500

10

36,72,6

62,24,03

67,33,41,3

20

29,72,3

72,23,83

71,74,71,3

Підшлункова залоза

свиней

Контроль

26,22,0

38,32,9

47,52,8

ДМСО

10

31,32,7

51,52,4

62,33,9

20

36,82,9

61,53,5

66,23,31

ПЕО-1500

10

54,33,9

87,33,63

97,04,01,3

20

64,73,4

97,38,73

102,37,61,3

Примітки: 1 – відмінності статистично недостовірні в порівнянні з попереднім строком спостереження, р > 0,05; 2 - відмінності статистично достовірні в порівнянні з концентрацією кріопротектора 10%, р < 0,05; 3 - відмінності статистично достовірні в порівнянні з тією ж концентрацією ДМСО, р < 0,05.

Максимальна концентрація пептидів у супернатанті спостерігалася в тому випадку, коли фрагменти кріоконсервували в присутності ПЕО-1500. Вихід цих речовин в розчин не залежав від використаних концентрацій кріопротектора. Але їх концентрація достовірно зростала при збільшенні строку інкубації з 30 до 60 хв. Збільшення цього строку до 90 хв не призводило до статистично достовірного збільшення концентрації пептидів.

Динаміка виходу нуклеотидів із кріоконсервованих фрагментів органів свиней нагадує динаміку виходу пептидів в залежності від використаного кріопротектора та його концентрації.

Вихід білків і нуклеотидів з кріоконсервованих фрагментів печінки та підшлункової залози новонароджених поросят в залежності від використаного кріопротектора, його концентрації та часу інкубації принципово не відрізняється від наведених вище результатів для фрагментів органів статевозрілих свиней. Вихід пептидів в розчин із контрольних та кріоконсервованих в присутності ПЕО-1500 фрагментів органів новонароджених поросят дещо вищий, ніж з фрагментів органів свиней. При цьому вихід пептидів з кріоконсервованих фрагментів значно вищий, ніж з нативних. Збільшення часу інкубації до 90 хв не призводить до збільшення концентрації пептидів у порівнянні з інкубацією 60 хв.


 
 

Цікаве

Загрузка...