WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження - процес низькотемпературного кріоконсервування фрагментів органів та одержання з них екстрактів, а також їх біологічна дія при експериментальних патологіях.

Предмет дослідження - фрагменти печінки, селезінки, підшлункової залози свиней, а також печінки і підшлункової залози новонароджених поросят; екстракти кріоконсервованих фрагментів органів.

Методи дослідження: полярографічний, спектрофотометричний, спектрофлуориметричний, гель-проникаючої хроматографії, диференціальної скануючої калориметрії, радіоімунологічний, хемілюмінесцентний, гістологічний, світлової мікроскопії, прижиттєвої мікроскопії мікрогемоциркуляторного русла печінки, а також математичні методи статистичної обробки.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше було проведено комплексне вивчення впливу кріопротекторів різної хімічної природи та швидкостей охолодження на збереження протягом деякого часу після відігріву фрагментів різних органів свиней та поросят.

При вивченні впливу режимів заморожування на збереження фрагментів підшлункової залози поросят встановлено, що кращий захист матеріалу забезпечують ДМСО та ПЕО-1500, в порівнянні з гліцерином та ПЕО-400, за показниками інтенсивності ендогенного дихання та перекисного окислення ліпідів. Інсулінпродукуюча здатність матеріалу не відрізняється від контролю при використанні ДМСО та ПЕО-1500 в якості кріопротекторів. Вперше показана висока ефективність поліетиленоксидів як кріопротекторів при кріоконсервуванні фрагментів печінки та селезінки. Доведена також можливість кріоконсервування такого матеріалу з використанням високих швидкостей охолодження. Отже, отримані фундаментальні результати дозволили теоретично обгрунтувати можливість оптимізації процесу кріоконсервування фрагментів органів.

Вперше встановлено, що використання кріобіологічних підходів дозволяє збільшити вихід в екстракт речовин пептидної природи, а також той факт, що молекулярно-масовий спектр цих речовин залежить від органа та віку тварин.

Важливе теоретичне значення мають вперше одержані дані, що речовини, які входять до складу екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів, зв'язуються з альбуміном сироватки крові. При уведенні в організм пептидів таке зв'язування повинно захищати їх від дії пептидаз.

Показано, що вищезгадані екстракти проявляють високу біологічну активність. При алоксановому цукровому діабеті екстракт підшлункової залози свиней більш ефективно знижує рівень глюкози в крові та рівень перекисного окислення ліпідів в організмі ніж фрагменти. Екстракти печінки стимулюють процеси репарації та регенерації в ураженому органі при токсичному гепатиті та цирозі печінки.

Встановлено також, що екстракти печінки та підшлункової залози свиней, які проявляють високу біологічну активність при патологіях відповідних органів, практично не впливають на перебіг патології в іншому органі. Таким чином, регуляторний вплив екстрактів спрямовано на клітини органа, з якого вони були отримані, тому характер їх дії є органоспецифічним. Екстракт селезінки свиней сприяє нормалізації досліджених показників при цукровому діабеті, токсичному гепатиті, прискорює процес загоєння опікових ран.

Хронічне уведення щурам починаючи з 6-місячного віку екстрактів ксеноорганів не впливає на зміну маси тварин, обумовлену фізіологічними причинами. Концентрація ТБКАП в плазмі крові дослідних тварин достовірно не відрізнялась від цього показника у контрольних протягом усього строку спостереження (12 місяців). При уведенні суміші екстрактів 24-місячним щурам спостерігаються зниження активності пероксидації ліпідів в організмі та збільшення тривалості життя тварин.

За результатами проведених досліджень доведено, що використання суміші екстрактів печінки, селезінки та підшлункової залози свиней протягом 10 діб сприяє гальмуванню росту карциноми Герена в початковий період на 24,7%, якщо уведення починали відразу після трансплантації пухлини. При цьому збільшується тривалість життя щурів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методи кріоконсервування фрагментів органів дозволяють створити банк кріоконсервованого матеріалу для клінічного застосування та наукових досліджень. Використання поліетиленоксидів як кріопротекторів дозволяє спростити процес кріоконсервування, тому що зникає необхідність у відмиванні матеріалу від кріопротектора розчинами цукрози.

Розроблений спосіб одержання екстрактів ксеногенних органів з використанням кріобіологічних технологій дозволяє не тільки збільшити кількість речовин пептидної природи, які виходять в розчин, але значно спростити та скоротити процес одержання екстрактів у порівнянні з відомими способами (Патент України № 64381 А).

Встановлений ефект зв'язування компонентів екстрактів з сироватковим альбуміном може розглядатися як один із специфічних механізмів транспортування біологічно активних речовин до відповідних тканин і органів. Результати досліджень можуть застосуватися при розробці методів терапії, заснованих на використанні сироваткового альбуміну як переносника біологічно активних компонентів екстрактів (Патент України № 11183). На основі даних дослідження впливу екстрактів підшлункової залози свиней на перебіг експериментального діабету було розроблено засіб для лікування цукрового діабету (Патент України № 6704). Отримані результати відносно біологічної дії екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки при дифузних захворюваннях печінки можуть бути використані при розробці препаратів для профілактики та лікування токсичного гепатиту і цирозу печінки. На основі екстракту селезінки свиней розроблено засіб для лікування ран (Патент України № 54055).

У зв'язку з тим, що екстракти зменшують рівень перекисного окислення ліпідів у організмі старих тварин і збільшують тривалість їх життя, вони можуть знайти використання в геріатричній практиці.

Встановлено, що досліджені екстракти сприяють гальмуванню росту карциноми Герена, збільшують тривалість життя експериментальних щурів. Одержані результати можуть бути основою для більш детальних досліджень термінів, методів застосування екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней і механізмів їх дії на ріст пухлин.

Особистий внесок здобувача. Основні результати досліджень, які наведені в дисертації, одержані здобувачем особисто. Автором дисертаційної роботи визначені тема, мета, задачі роботи та методи досліджень. Автор приймав безпосередню участь у проведенні експериментів. Статистична обробка, аналіз, інтерпретація та узагальнення одержаних результатів, а також формулювання основних положень і висновків проведені автором самостійно. При виконанні окремих розділів було отримано методичну та консультативну допомогу від зав. відділу, канд. мед. наук І.П. Висеканцева, ст. наук. співр., канд. біол. наук О.Ю. Семенченка, ст. наук. співр., канд. біол. наук Т.С. Дюбко (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини), доцента, канд. мед. наук Т.В. Гануліч (Харківський державний медичний університет), ст. наук. співр., канд. біол. наук Н.Є. Узлєнкової (Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України).

В опублікованих із співавторами працях особистий внесок здобувача полягає:

- у роботах [1 -6, 11, 12] у виборі режимів і проведенні кріоконсервування; визначенні інтенсивності перекисного окислення ліпідів і показників біоенергетики в фрагментах органів;

- у роботах [7 - 10] в одержанні екстрактів, оцінці їх біологічної дії в експерименті;

- у роботах [13 - 17, 20, 23 - 26, 30, 31] в одержанні екстрактів; виборі методичних підходів; участі в моделюванні патологічних станів; експериментальному визначенні біологічної дії екстрактів;

- у роботах [21, 22, 32, 34] в одержанні екстрактів; виборі методичних підходів; проведенні експериментальних досліджень взаємодії компонентів екстрактів з альбуміном.

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи доповідались та обговорювались на Науково-практичній конференції "Структурно-функциональные единицы и их компоненты в органах висцеральных систем в норме и патологии" (Харьков, 1991); Conference Theoretical basis of cryopreservation (Hradek Kralove, 1992); Burn symposium on occasion of the 40-th anniversary of the Prague Burn Centre (with international participation) (Prague, 1993); Международном хирургическом конгрессе "Раны, ожоги, повязки" (Тель-Авив, 1994); Proc. 3-rd Intern. Congress on Wound, Burn and Dressing (Tel-Aviv, 1994); Proc. I-st Intern. Congress on Biological Med (Tel-Aviv, 1994); I З'їзді українського товариства кріобіології і кріомедицини (Харьків, 1995); IWA. International Wound association the 4-th International Congress (Tel-Aviv, 1996); CRYO'96 "The 33-rd Annual Meeting of the Society for Cryobiology" (Indianapolis, 1996); CRYO'97 "The 34-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology" (Barcelone, 1997); "Актуальные вопросы репродуктологии и криомедицины" (Харьков, 1998); "Allograft against disability" 2-nd World Congress on Tissue Banking and 8-th International Conference of EATB" (Warsawa, 1999); Всеукраинской научной конференции "Успехи и перспективы развития криобиологии и криомедицины" (Харьков, 2001); Научно-практической конференции "Лекарства-человеку" (Харьков, 2001); Международной научно-практической конференции "Новые технологии применения биологически активных веществ" (Алушта, 2002); Науково-практичній коференції "Сучасні напрямки розвитку ендокринології" (Другі Данилевські читання) (Харків, 2003); Науково-практичній конференції "Проблеми клітинної та тканинної трансплантології" (Івано-Франківськ, 2003); "Cryobiomol, Low temperature biology" (Coimbra, 2003); Х Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці, 2004); III съезде онкологов и радиологов СНГ (Минск, 2004); Міжнародній науковій конференції "Каразинські природознавчі студії" (Харків, 2004); Международной научно-практической конференции "Применение лазеров в медицине и биологии" (Одесса, 2004); I Міжнародній науково-практичній конференції "Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок" (Тернопіль, 2004); III з'їзді трансплантологів України (Донецьк, 2004); Четвертих Данилевських читаннях "Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології" (Харків, 2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...