WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

Пацієнти, що страждають артеріальною гіпертензією, яким не проводили підготовчих заходів, у 80 % випадках не з'являлися в призначений день на прийом через несприятливе загальне самопочуття. Тривалість ортопедичних процедур у даної групи хворих не відповідала загальноприйнятим нормам, їхня тривалість збільшувалася на 10-20 хвилин.

Пацієнти з артеріальною гіпертензією, яким проводили підготовчі заходи, не переносили відвідування, приходили на прийом у призначений день. Тривалість ортопедичних маніпуляцій мала незначні відхилення від загальноприйнятих норм і наближалася до показників групи пацієнтів без соматичної патології.

Таким чином, проведені дослідження показали, що вегетативне забезпечення психофізіологічної діяльності в стоматологічних хворих з АГ на етапах ортопедичного лікування піддається істотній корекції за допомогою запропонованих прийомів немедикаментозної підготовки, причому найбільш ефективним є застосування сенсорного вербального перевантаження разом із самостимуляцією акупунктурних зон і психічною саморегуляцією. Ця обставина є важливою передумовою запобігання небажаних коливань артеріального тиску в досліджених хворих.

ВИСНОВКИ

У дисертації теоретично узагальнено й клінічно обгрунтовано вирішення наукового завдання, яке полягає в корекції психоемоційного стану хворих з артеріальною гіпертензією, що дозволяє уникнути небажаних коливань артеріального тиску під час ортопедичного лікування та покращити надання ортопедичної допомоги.

1. За даними психодіагностичних досліджень установлено, що однією із причин можливих ускладнень під час препарування твердих тканин зубів у хворих з артеріальною гіпертензією є психоемоційне напруження. Показники вегетативних реакцій у 96,5% хворих з артеріальною гіпертензією підвищувалися: артеріальний тиск (САТ до 160 4,0 мм рт. ст., ДАТ до 953,0 мм рт. ст.), частота серцевих скорочень (до 85,32,8 уд/хв.), температура шкіряних покровів долоних поверхонь (до 35,60,8˚С) (р < 0,05).

2. Проведені клінічні дослідження виявили, що найбільш раціональними методами психотерапевтичної корекції станів у стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією є методики вербального (у 45% хворих) і рефлексогенного (у 48% хворих) впливів. Комплексне застосування даних методів стабілізує вегетативні й психофізіологічні показники у хворих з артеріальною гіпертензією.

3. Стани хворих з артеріальною гіпертензією під час препарування твердих тканин зубів, після психотерапевтичних впливів, характеризуються наступними показниками: характеристики сенсомоторної активності (572,9 мс), функціональної рухливості зорового аналізатора (+15,21,7), координаторної функції (статичний тремор +24,82,0; динамічний тремор +37,65,8; р < 0,05), пам'яті, уваги (-31,53,6; р < 0,05). Комплекс застосованих заходів перед препаруванням твердих тканин зубів у хворих з артеріальною гіпертензією попереджають виникнення небажаних соматичних ускладнень під час безпосередньо стоматологічного втручання.

4. Ортопедичне лікування 100 хворих з артеріальною гіпертензією, з них 70 хворим проводили психотерапевтичну підготовку, виявило, що застосування комплексу методів психотерапевтичної корекції дозволяє створити сприятливі умови для проведення препарування твердих тканин зубів, запобігти небажаних коливань артеріального тиску, дає можливість уникнути ускладнень на етапах лікування, наблизити кількість відвідувань до загальноприйнятих норм, так як у хворих з артеріальною гіпертензією, яким не застосовували підготовчих заходів кількість та тривалість відвідувань збільшились через загострення супутньої патології.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою створення сприятливих умов для проведення ортопедичного лікування хворим, що страждають на артеріальну гіпертензію, рекомендується вибір методів психотерапевтичної корекції залежно від рівня вегетативних та психофізіологічних показників.

1.Для запобігання небажаних ускладнень у хворих, що страждають на артеріальну гіпертензію перед початком ортопедичного лікування необхідно вимірювати артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень.

2.Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією необхідно починати з раціональної психотерапії (бесіди).

3.Необхідна спільна робота лікаря-ортопеда та медичного психолога для визначення психоемоційного стану та обґрунтування методів психотерапевтичної підготовки в практиці ортопедичної стоматології.

4.При проявленнях низкої та середньої ступенях тривожності перед ортопедичним лікуванням доцільно застосовувати методи вербальної підготовки.

5.При проявленнях високого ступеню тривожності варто застосовувати не тільки методи вербального, але й методи рефлексогенного впливів.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гордієнко С.А. Немедикаментозна підготовка стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією до ортопедичного лікування // Галицький лікарський вісник. – 2005. – Т. 12, № 1, Ч.1. – С.18 – 19.

2. Гордиенко С.А. Коррекция состояния вегетативной регуляции у стоматологических больных с артериальной гипертензией // Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8, № 3. – С.45 – 47.

3. Гордієнко С.А. Стани тривоги і страху та методи їх усунення у хворих на гіпертонічну хворобу при ортопедичному лікуванні // Український стоматологічний альманах. – 2005. – № 3. – С.44 – 46.

4. Гордиенко С.А., Гризодуб В.И., Голубничий А.П. Особенности подготовки больных гипертонической болезнью с дентофобиями к ортопедическому лечению // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – 2004. – Вып. 8. – С.63 – 66. (Здобувачем особисто проведений обстеження пацієнтів, узагальнення даних у процесі написання статі, аналіз отриманих результатів).

5. Гризодуб В.И., Гордиенко С.А. Методология изучения состояния страха и тревоги в стоматологии // Материалы межрайонной научно-практической конференции "Современные аспекты ортопедической стоматологии и ортодонтии: перспективы развития и пути внедрения в практику". – Харьков-Балаклея, 2003. – С.61-66.

6. Гризодуб В.І., Голубничий О.П., Гордієнко С.А. Корекція пресорних реакцій у хворих на гіпертонічну хворобу у разі ортопедичного протезування

// Матеріали II (IX) з'їзду асоціації стоматологів України "Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології." – К.: Книга плюс, 2004. – С.398 – 400.

7. Гордієнко С.А. Особливості підготовки хворих з артеріальною гіпертензією до ортопедичного лікування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан і актуальні проблеми ортопедичної стоматології." – Івано-Франківськ, 2005. – С.17 – 18.

8. Методики підготовки стоматологічних хворих, які страждають артеріальною гіпертензією до ортопедичного лікування: Методичні рекомендації / В.І. Гризодуб, Г.Г. Гришанін, В.І. Безсонов, С.А. Гордієнко, Н.В. Кричка. – Харьков, 2006. – 15 с. (Здобувачем особисто проведено пошук раціональних та ефективних психотерапевтичних методів, разробка комплекса їх застосування, узагальнення даних у процесі написання методичної рекомендації, аналіз отриманих результатів).

АНОТАЦІЯ

Гордієнко С.А. Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностью 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, Полтава, 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...