WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

Результати дослідження та їх обговорення. У ході роботи нами була вивчена динаміка вегетативних показників у обстежених хворих до початку препарування твердих тканин зубів, під час препарування твердих тканин зубів та після його завершення. Вивчені вегетативні та психофізіологічні параметри хворих контрольної та основної груп на етапі попереднього обстеження мали таки показники: САТ становив 160,04,0 мм рт. ст. (у нормі - 123,03,2 мм рт. ст.), ДАТ рівнявся 90,03,0 і 82,52,5 мм рт. ст., відповідно. Вегетативний індекс Кердо у хворих обох груп був підвищений до 16,55,6 од., тоді як у здорових випробуваних він не перевищував 1,02,5 од. Відмінності від норми демонстрували такі показники вегетативного тонусу, як хвилинний об'єм крові: 1,860,5 од. (у нормі - 0,860,3 од.).

Таблиця 3

Конструкціївиготовлених незнімних протезів

Конструкції незнімних протезів

Кількість конструкцій

Кількість отпрепарованих зубів

Металокерамічні протези

24

57

Мостоподібний протез

177

385

Штучна коронка облицьована пластмасою

123

123

Штучна коронка

15

15

Куксова вкладка

10

10

ВСЬОГО

349

590

Анестезуючий ефект після застосування раціональної психотерапії та плацебо був недостатній, щоб стабілізувати показники вегетативних компонентів больової реакції під час втручання. Тому після препарування твердих тканин зубів показники САТ, ДАТ, ЧСС, температури шкіряних покровів долонних поверхонь підвищувалися. Разом із тим відзначали позитивний ефект підготовки, що характеризувався значно меншим підвищенням вивчаємих показників у порівнянні з такими в групі пацієнтів (30 пацієнтів, страждаючих артеріальною гіпертензією), яким не проводили даної підготовки.

У стоматологічних хворих з АГ, що пройшли курс підготовчої терапії з використанням сенсорного вербального перевантаження, заслуговують на увагу наступні результати. Був установлений прямий зв'язок проведеної підготовки з особливостями вегетативного забезпечення діяльності станів, що перешкоджали ортопедичному лікуванню (табл. 4): покращилися показники артеріального тиску після закінчення препарування (вони знизилися до 1375,1 мм рт. ст.), зменшилася його лабільність. Такий показник, як частота серцевих скорочень, вірогідно зріс під час препарування зубів до 95 ударів у хвилину (р < 0,05 ) - і зменшився до 76 ударів у хвилину після його закінчення. Знизилися інтегральний вегетативний індекс Кердо та хвилинний об'єм крові, так само як і температура шкіряних покровів долонних поверхонь.

Таблиця 4

Динаміка вегетативних показників у стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією після курсу сенсорно вербального перевантаження (n=70)

Показники

Вихідні значення

Перед препаруванням твердих тканин зубів

Після завершення препарування твердих тканин зубів

Систолічний артеріальний тиск

(мм рт. ст.)

1574,2

1425,4*

1375,1*

Діастолічний артеріальний тиск

(мм рт. ст.)

933,0

822,8*

792,2*

Частота серцевих скорочень (ударів/хвилину)

902,4

803,5*

80,61,8*

Температура шкіряних покровів долонних поверхонь (градусів С)

33,40,7

35,90,9*

35,20,7*

Вегетативний індекс Кердо

3,30,2

2,50,2*

1,90,1*

Хвилинний об'єм крові (одиниці)

1,880,5

1,830,6*

1,800,4*

Примітки:

1. * - p < 0,05 по відношенню до вихідних значень;

2. n – кількість хворих.

Таким чином, основна дія застосованого курсу сенсорного вербального перевантаження полягала в певному зм'якшенні вегетативних реакцій безпосередньо перед початком ортопедичного лікування. Після курсу самостимуляції акупунктурних зон і психічної саморегуляції показники артеріального тиску та інтегральний вегетативний індекс у хворих з артеріальною гіпертензією перед початком ортопедичного лікування практично не змінювались.

Більш демонстративними виявилися результати дослідження стану вегетативної нервової системи в стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією після комбінованого застосування сенсорного вербального перевантаження, самостимуляції акупунктурних зон і психічної саморегуляції (табл. 5). Артеріальний тиск, як і інтегральний вегетативний індекс, у хворих, що піддавалися психотерапевтичним впливам, залишалися зниженими навіть після завершення препарування твердих тканин зубів.

Таблиця 5

Динаміка вегетативних показників у стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією після комбінованого застосування

сенсорного вербального перевантаження, самостимуляції

акупунктурних зон і психічної саморегуляції (n=70)

Показники

Вихідні значення

Перед препаруванням твердих тканин зубів

Після завершення препарування твердих тканин зубів

Систолічний артеріальний тиск

(мм рт. ст.)

1504,0

1373,8*

1303,5*

Діастолічний артеріальний тиск

(мм рт. ст.)

902,4

862,3*

74,52,1*

Частота серцевих скорочень (ударів/хвилину)

881,9

84,32,2*

761,5*

Температура шкіряних покровів долонних поверхонь (градусів С)

35,60,8

32,30,6*

31,90,7*

Вегетативний індекс Кердо

2,20,2

20,2*

1,90,15*

Хвилинний об'єм крові (одиниці)

1,760,4

1,740,3*

1,700,2*

Примітки:

1. * - p < 0,05 по відношенню до вихідних значень;

2. n – кількість хворих.

Важливим даними є результати психофізіологічного обстеження хворих. Підготовчі заходи, проведені перед початком ортопедичного лікування у вигляді курсу сенсорного вербального перевантаження, істотно скоротили різноманіття "психофізіологічних портретів", що відбивають структуру психофізіологічного статусу конкретного обстежуваного. При цьому з'явилися коди, що відповідають нормі: 2000 - 25 % спостережень, 2012 і 1112 - близько 30 % спостережень сумарно. З кодів, що мали місце до підготовчих процедур, зберігся найпоширеніший із них - 2200 (15 %). Інші коди не зустрічалися ні в нормі, ні у хворих з артеріальною гіпертензією у вихідному періоді, що свідчило про появу проміжних між нормою та патологією психофізіологічних станів.

До кінця психотерапії було досягнуте формування почуття спокою, як основного фонового емоційного стану.

Достовірні зміни відзначалися також у динаміці психологічних показників тривожності, обумовлених за допомогою тесту Спілбергера. У результаті проведеної психотерапевтичної корекції рівень реактивної й особистісної тривожності знизився в середньому на 12,62,6 і 13,52,9 бали, відповідно, у групі хворих АГ, у яких підготовка до ортопедичного лікування велася з використанням методу самостимуляції акупунктурних зон і психічної саморегуляції (p < 0,05). Для групи хворих з артеріальною гіпертензією, у яких підготовка до протезування полягала у використанні методу сенсорного вербального перенавтаження, ці цифри склали відповідно 16,73,5 і 17,63,8 балів (p < 0,05).

При повторному обстеженні хворих із використанням методики колірного вибору по закінченні підготовчого курсу психотерапії були отримані наступні результати. У хворих усіх досліджуваних груп вибір кольору значно відрізнявся від вибору, зробленого до початку лікування. Відзначалося переміщення основних кольорів у початок ряду й відкидання змішаних і ахроматичних кольорів. Фактор відхилення від аутогенної норми не перевищував 31,3 % у всіх досліджуваних групах. Знизився показник тривожності - до 16,72,2 % у групі хворих з артеріальною гіпертензією, підготовка яких складалася в курсовому застосуванні самостимуляції акупунктурных зон і психічної саморегуляції, і до 21,42,6 % - у групі хворих після курсу сенсорного вербального перенавтаження. Значимо підвищилися показники факторів активності (до 72,43,4 % і 76,94,1, відповідно, p < 0,05) і працездатності (до 79,54,3 % і 69,73,8 %, відповідно, p < 0,05).

У групи пацієнтів без соматичної патології тривалість ортопедичних процедур незначно відрізнялася від загальноприйнятих стандартів (наказ МОЗ України № 305 від 22.11.2000 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...