WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ГОРДІЄНКО Світлана Анатоліївна

УДК:616.314-76:616.12-008.331.1-085.851

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур

14.01.22-стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава-2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гризодуб Василь

Іванович, Харківська медична академія післядипломної

освіти МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної

стоматології та ортодонтії.

Офіційні опоненти:

-доктор медичних наук, професор Нідзельский Михайло Якович, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, м.Полтава, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів;

-доктор медичних наук, професор Гавенко Володимир Леонідович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач

кафедри психіатрії, наркології, загальної та медичної психології.

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Інститут стоматології, м. Київ, кафедра ортопедичної стоматології.

Захист відбудеться 15.05.2007 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат розісланий 14.04.2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Дев'яткіна Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Втрата зубів у зв'язку з поширеністю й інтенсивністю ураження зубів карієсом та захворюваннями пародонту призводять до виникнення дефектів зубних рядів, що вимагає ортопедичного лікування.

За останній час потреба населення України в ортопедичному лікуванні, особливо незнімними зубними протезами, значно зросла. Це пов'язано, насамперед, з несвоєчасним зверненням пацієнтів в амбулаторні стоматологічні встанови із приводу лікування карієсу зубів, його ускладнень і захворювань пародонту. Однієї із причин несвоєчасного звернення за стоматологічною допомогою є виникнення й накопичення протягом життя в більшості стоматологічних пацієнтів негативного досвіду, пов'язаного з лікуванням зубів: негативні емоції, відчуття болю, що призводять до виникнення мотивації до останньої можливості уникнути візиту до стоматолога - стоматофобії (Г.Г. Гришанин, 1998; Ю.В. Мишунин, 2001; В.А. Клемин и соавт., 2002; В.В. Бойко, 2003; С.А. Демьяненко, 2004). Після операцій видалення зубів у пацієнтів виникає стан, що завершує їхню негативну психологічну підготовку до ортопедичного лікування, яке є останнім етапом санації порожнини рота. Особливу актуальність проблема підготовки пацієнтів до ортопедичного лікування незнімними конструкціями набула останнім часом у зв'язку з епідемічним поширенням у сучасному суспільстві хвороб адаптації (В.Н. Трезубов,1989; Н.Ю. Незнанова, 1989; В.А. Кудинов, М.М. Омеров, 1997; М.Я. Нідзельський, 1998), серцево-судинних захворювань, зокрема артеріальної гіпертензії (Д.В. Шаныгина и соавт., 2002). Це пов'язано з тим, що в патогенезі артеріальної гіпертензії (АГ) ключовою ланкою є наявність застійного домінуючого негативного емоційного стану (Е.Н. Амосова, С.С. Чевычелов, 1997; Е.В. Белова, 1993; К.В. Судаков, 1993; Л.М. Тарасенко, Т.А. Петрушанко, 1999), що проявляється стійкими пресорними гемодінамичними проявами патології.

У той же час візит до лікаря-стоматолога хворого з артеріальною гіпертензією супроводжується додатковим навантаженням на емоційну, вегетативну та інші системи організму, уже обтяжені патологічним станом, що потребує проведення адекватних профілактичних заходів.

Таким чином, комплексна природа тривоги й страху в стоматологічного пацієнта, що знаходиться в очікувані болі, вимагає багатопланового лікувального підходу. Для допомоги таким хворим необхідно розробляти комплексні терапевтичні програми (L. Miller, 1993), що включають у себе психогігієнічні заходи, методи раціональної психотерапії та психогенної саморегуляції. Під час проведення стоматологічного ортопедичного лікування хворих з артеріальною гіпертензією є необхідним застосування комплексного підхода, який складається не тільки зі стоматологічного втручання, а й із диференційованого використання психотерапевтичних та психопрофілактичних заходів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної

стоматології та ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти „Сучасні технології застосування нових матеріалів і методів у клініці ортопедичної стоматології та ортодонтії", державний реєстраційний номер 0103U004672. Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента даної теми.

Мета дослідження: обґрунтувати доцільність застосування комплексу психотерапевтичних методів на етапах ортопедичного лікування хворим з артеріальною гіпертензією, що дозволить уникнути небажаних ускладнень під час протезування незнімними конструкціями зубних протезів.

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання:

1.Вивчити причини можливих ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією, що виникають під час препарування твердих тканин зубів.

2.На основі проведених клінічних досліджень виявити найбільш раціональні методи психотерапевтичної корекції станів стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією.

3.Оцінити ефективність обраних психотерапевтичних методів, ґрунтуючись на вивченні психофізіологічних характеристик пацієнтів з артеріальною гіпертензією на етапах ортопедичного лікування.

4.Дослідити результати застосування психотерапевтичних методів у хворих з артеріальною гіпертензією, яким виготовляють незнімні конструкції зубних протезів.

Об'єкт дослідження – психоемоційний стан стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією, що мають потребу в ортопедичному лікуванні.

Предмет дослідження підвищення ефективності підготовки до ортопедичного лікування за рахунок раціонального підбора методів психотерапевтичної корекції, які застосовують для нормалізації вегетативних показників у хворих, що страждають на артеріальну гіпертензію.

Методи дослідження - клінічні, психодіагностичні, психофізіологічні та математико-статистичні для аналізу отриманих результатів дослідження.

Наукова новизнаодержаних результатів. Уперше проведений аналіз механізмів вегетативного забезпечення станів тривоги та страху у хворих з артеріальною гіпертензією в процесі вербального, рефлексогенного впливів та їхнього сполучення в ході ортопедичного лікування.

Уперше встановлена динаміка розвитку станів тривоги та страху в даної

категорії хворих у передопераційному періоді, під час втручання й після завершення операції препарування твердих тканин зубів.

Досліджено негативні емоції й стани тривоги та страху в стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією як причини, котрі перешкоджають своєчасному зверненню за ортопедичною допомогою.

Уперше в ортопедичній стоматології запропоновано та обґрунтовано, на підставі результатів клінічних та психологічних досліджень, застосування психотерапевтичного комплексу для підготовки пацієнтів з артеріальною гіпертензією перед препаруванням твердих тканин зубів.

Практичне значенняодержаних результатів роботи складається в розробці психотерапевтичного комплексу для підготовки стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією до ортопедичного лікування та профілактики в них ускладнень внаслідок препарування твердих тканин зубів (Методичні рекомендації, Харків, 2006).

Отримані результати впроваджені в клінічну практику Харківської обласної стоматологічної поліклініки, Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки й педагогічний процес кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського державного медичного університету, кафедри ортопедичної стоматології Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" (м.Полтава), кафедри ортопедичної стоматології Харківського державного медичного університету.


 
 

Цікаве

Загрузка...