WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

Корекція мікроелементної недостатності у корів. Беручи до уваги особливості біогеохімічної ситуації Івано-Франківської області, нами було апробовано мінерально-вітамінний премікс для дійних корів ''МультіВітаМікс''.

Як показали наші дослідження, щоденна дача преміксу в змішаному вигляді з комбікормами в кількості 0,3 г на кг маси в день протягом 45-ти діб сприяє ліквідації мікроелементозів у корів. У плазмі крові корів збільшувався вміст кобальту, цинку, міді та марганцю (рис. 1 – 4) у всіх географічних зонах вже через 25 днів від початку згодовування преміксу і стабілізувався протягом наступного періоду дослідження.

Рис. 1. Вміст кобальту в плазмі крові корів різних зон до та після застосування преміксу

Рис. 2. Вміст міді в плазмі крові корів різних зон до та після застосування преміксу

Рис. 3. Вміст цинку в плазмі крові корів різних зон до та після застосування преміксу

Рис. 4. Вміст марганцю в плазмі крові корів різних зон до та після застосування преміксу

Слід відмітити добре засвоєння організмом корів вітамінів А і Е з преміксу, оскільки їх кількість у крові зростала (р < 0,05 – 0,001) вже після 25-ти днів застосування і трималася на високому рівні до кінця експерименту (рис. 5, 6).

Рис. 5. Вміст вітаміну А в сироватці крові корів різних зон до та після застосування преміксу

Рис. 6. Вміст вітаміну Е в сироватці крові корів різних зон до та після застосування преміксу

У результаті проведених досліджень встановлено позитивний вплив препарату ''МультіВітаМікс'' на ряд біохімічних процесів і фізіологічних функцій організму корів. Зокрема, встановлено покращення гемопоезу. Так, у корів зникали симптоми анемії, зростала кількість еритроцитів (р < 0,05) та гемоглобіну (р < 0,05), знижувався вміст гемоглобіну в одному еритроциті (р < 0,05) та колірний показник (р < 0,05), що є ознакою ліквідації гіперхромної анемії.

Мінерально-вітамінний премікс сприяв покращенню білкового обміну в організмі. Зокрема, посилювалася білоксинтезувальна функція печінки, що характеризувалося зростанням кількості альбумінів (р < 0,05) та загального білка (р<0,05) у сироватці крові; зникала диспротеїнемія, покращувалося сечовиноутворення та виділення залишкових продуктів білкового обміну з організму.

Про позитивний вплив преміксу на клітини печінки та інших органів вказувала нормалізація активності ферментів (АСТ, АЛТ, ЛФ) у сироватці крові.

Корекція мікроелементної недостатності в організмі корів спричиняла покращення неспецифічної резистентності. У крові тварин дещо зростала кількість лейкоцитів, за рахунок лімфоцитів, моноцитів та еозинофілів і зниження нейтрофілів. Нормалізовувався вміст глобулінових фракцій сироватки крові.

Враховуючи те, що ''МультіВітаМікс'' містить цілий ряд мінеральних речовин і вітамінів, які позитивно впливають на антиоксидантну систему, а ретинол і токоферол вважаються дуже сильними природними антиоксидантами, тому при його застосуванні вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів знижувався. Так, у крові корів рівнинної зони зменшувалися кількість дієнових кон'югатів із 8,7 1,27 мкмоль/л до 2,9 0,53 (р < 0,01), гідроперекисів ліпідів – із 0,37 0,066 од Е 480/мл до 0,29 0,060, малонового діальдегіду – із 4,3 0,53 мкмоль/л до 2,6 0,17 (р < 0,01); передгірської – вміст дієнових кон'югатів знижувався із 9,1 1,01 мкмоль/л до 3,4 0,84 (р < 0,01), гідроперекисів ліпідів – із 0,35 0,070 од Е 480/мл до 0,33 0,060, малонового діальдегіду – із 4,0 0,73 мкмоль/л до 2,5 0,12 (р < 0,05); гірської – показники дієнових кон'югатів зменшувалися із 7,5 1,19 мкмоль/л до 3,3 0,48 (р < 0,01), гідроперекисів ліпідів – із 0,32 0,020 од Е 480/мл до 0,29 0,087, малонового діальдегіду – із 3,0 0,13 мкмоль/л до 2,6 0,51.

Таким чином, введення у раціон корів з різних біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області мінерально-вітамінного преміксу ''МультіВітаМікс'' спричиняє покращення клінічного стану, мінерально-вітамінного і білкового обмінів, гемопоезу, резистентності та антиоксидантної системи організму.

ВИСНОВКИ

1. У дисертаційній роботі теоретично і експериментально обґрунтовано взаємозв'язок між вмістом мікроелементів у ґрунті та кормах і крові корів у різних біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області, показано негативний вплив дефіциту мікроелементів (Co, Zn, Cu, Mn) на гемопоез, білковий обмін, антиоксидантний статус, метаболізм вітамінів (А і Е) і природну резистентність, доведено, що застосування мінерально-вітамінного преміксу ''МультіВітаМікс'' веде до нормалізації показників мінерального та вітамінного обмінів, спричиняє покращення білкового метаболізму, природної резистентності, знижує утворення продуктів перекисного окиснення ліпідів (дієнових кон'югатів, гідроперекисів ліпідів, малонового діальдегіду).

2. У ґрунтах з рівнинного, передгірського та гірського регіонів Івано-Франківської області знижений вміст кобальту (0,5 – 0,6 проти 7 - 30 мг/кг за нормою), молібдену (0,13 – 0,24 проти 2 – 2,6 мг/кг), бору (0,58 – 1,1 проти 7 – 80 мг/кг), цинку (1,5 – 3,1, у нормі понад 3 мг/кг).

3. У основному кормі корів – сіні, зібраному з природних угідь рівнинних територій, вміст цинку складав 1,2 мг/кг, передгірських – 7,4, гірських – 7,1 (у нормі 30 – 60 мг/кг); кількість міді у сіні з рівнинної зони дорівнювала 0,82 мг/кг, передгірської – 1,43, гірської – 1,07 (у нормі 5 – 10 мг/кг).

4. Цілорічно у раціонах корів реєструється дисбаланс у забезпеченні мінеральними речовинами, зокрема існує дефіцит фосфору (56,6 – 74,3 % забезпеченості), сірки (64,7 – 85,2 %), кобальту (27 – 91 %), міді (70 – 86 %), цинку (46 – 67 %) та йоду (27 – 43 %), надлишок калію (198 – 296 %), заліза (235 – 367 %), інколи кальцію (до 144 %), магнію (до 122 %) та важких металів (стронцій, кадмій, свинець, нікель).

5. У плазмі крові корів з різних біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області встановлено зниження вмісту кобальту в передгірській до 0,27 0,019 мкмоль/л, у гірській – до 0,32 0,017, у рівнинній – до 0,44 0,020; цинку в 60 % (14,5 1,23 мкмоль/л) передгірської, 50 % (14,7 1,16) гірської та 20 % (18,8 1,25) рівнинної, а також міді у 30 % (14,6 2,14 мкмоль/л) гірської та 20 % (14,3 1,41) передгірської.

6. У корів з низькими показниками кобальту в крові розвивається гіперхромна анемія та макроцитоз, які характеризуються зменшенням кількості еритроцитів (5,0 0,24 – 5,5 0,28 Т/л), збільшенням вмісту гемоглобіну в одному еритроциті (19,2 1,19 – 20,1 1,37 пг), колірного показника (1,14 0,037 – 1,2 0,048) та середнього об'єму еритроцитів (55,6 1,73 – 59,0 1,27 мкл3).

7. У корів зі зниженим вмістом мікроелементів у крові встановлено порушення функціонального стану печінки, зокрема у сироватці зменшувалася кількість альбумінів (22,4  1,82 – 23,7  2,37 г/л) та загального білка (67,7 1,87 – 71,7 1,70 г/л) розвивалася диспротеїнемія (альбуміно-глобуліновий коефіцієнт складав 0,4 – 0,5 : 1) та збільшувалася активність АСТ (понад 500 нкат/л), АЛТ (понад 380 нкат/л) і ЛФ (більше 800 нкат/л).

8. У зимово-стійловий період у крові корів різних біогеохімічних провінцій встановлено зниження концентрації вітамінів – ретинолу (в передгірській зоні – до 0,9 0,022 мкмоль/л, гірській – до 0,94 0,019, рівнинній – до 0,92 0,016) та токоферолу (в передгірській – до 10,8 0,61 мкмоль/л, гірській – до 11,3 0,82, рівнинній – до 11,6 0,52).

9. Дефіцит мікроелементів та вітамінів у організмі корів спричиняє накопичення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів: концентрація дієнових кон'югатів у крові корів рівнинної зони складала 6,5 0,93 мкмоль/л, передгірської – 8,0 1,23, гірської – 6,8 1,25; гідроперекисів ліпідів – 0,37 0,036 од Е 480/мл, 0,41 0,019, 0,38 0,029; малонового діальдегіду – 3,4 0,43 мкмоль/л, 4,3 0,59, 4,2 0,36, відповідно.

10. Застосування коровам мінерально-вітамінного преміксу ''МультіВітаМікс'' у дозі 0,3 г на кг маси тварини в добу протягом 45 днів спричиняє ліквідацію симптомів мікроелементозів, збільшення у крові корів вмісту кобальту, цинку, міді та марганцю, вітамінів А і Е, зниження кількості продуктів ПОЛ, покращення гемопоезу, функціонального стану печінки та неспецифічної резистентності організму.

ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Для встановлення забезпеченості корів мікроелементами у різних біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області доцільно контролювати їх рівень у кормах і крові.

2. З метою профілактики мікроелементної та вітамінної недостатності, а також для покращення гемопоезу, неспецифічної резистентності, білкового обміну та зниження вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів коровам з гірських, передгірських і рівнинних регіонів Івано-Франківської області слід застосовувати мінерально-вітамінний премікс ''МультіВітаМікс'' у дозі 0,3 г на кг маси тварини в добу протягом 45 днів зимово-стійлового періоду.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Довідник /Л. В. Андреєва, П. І. Вербицький, О. І. Віщур, ..., Р. Й. Гурський та ін. – Львів, 2004. – 399 с. (Автор брав участь у впорядкуванні довідника та підготовці до друку 13 розділу).

2. Гурський Р. Й. Вміст мікроелементів у крові корів гірської, передгірської та рівнинної зон Івано-Франківської області // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – Львів, 2002. – Вип. 4, № 1. – С. 49 – 51.


 
 

Цікаве

Загрузка...