WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

Вміст мікроелеменів у плазмі крові корів (мкмоль/л; n = 10)

Показник

Біометричні

показники

Гірська

зона

Передгірська

зона

Рівнинна

зона

Кобальт

Коливання

M m

0,22 – 0,49

0,320,017

0,17 – 0,44

0,270,019

0,30 – 0,63

0,44 0,02

Мідь

Коливання

M m

7,4 – 25,3

14,6 2,14

11,1 – 17,8

14,3 1,41

12,9 – 17,5

14,8 1,21

Цинк

Коливання

M m

10,7 – 17,4

14,7 1,16

10,5 – 17,8

14,5 1,23

13,3 – 21,5

18,8 1,25

Марганець

Коливання

M m

0,56 – 1,29

0,85 0,047

0,73 – 1,07

0,83 0,085

0,73 – 1,00

0,83 0,050

фізіологічні коливання вмісту кобальту в плазмі крові великої рогатої худоби повинні бути у межах від 0,36 до 0,85 мкмоль/л (Левченко В. І. зі співавт., 1997), то у корів передгірського регіону він складав лише 0,27 0,019 мкмоль/л, гірського – 0,32 0,017, рівнинного – 0,44 0,02. У корів, в яких кількість кобальту в крові була зниженою, ми реєстрували клінічні ознаки гіпокобальтозу (спотворення смаку, тьмяність, скуйовдженість, порушення линяння волосяного покриву, сухість та нееластичність шкіри, блідість видимих слизових оболонок і шкіри).

Недостатнє надходження кобальту в організм тварин спричиняє зниження мікробіального синтезу вітаміну В12 в передшлунках. За нестачі вітаміну В12 порушується перетворення фолієвої кислоти у її метаболічно активну форму – тетрагідрофолієву, що веде до зниження синтезу ДНК в еритро- і нормобластах, затримується їх виділення та дозрівання, а це сприяє перетворенню нормобластичного еритроцитопоезу в мегалобластичний. У крові появляються мегалоцити та мегалобласти, що свідчить про розвиток макроцитарної мегалобластичної анемії. Саме тому, при дефіциті кобальту в організмі ми реєстрували гіперхромну анемію та макроцитоз. У корів зменшувалася кількість еритроцитів крові (5,0 0,24 – 5,5 0,28 Т/л). Олігоцитемія супроводжувалася зростанням насиченості еритроцитів гемоглобіном. У більшості тварин ВГЕ (19,2 1,19 – 20,1 1,37 пг) та КП (1,14 0,037 – 1,2 0,048) були високими (гіперхромемія). Про розвиток макроцитарної анемії в організмі корів вказувало збільшення середнього об'єму еритроцита (55,6 1,73 – 59,0 1,27 мкм3). Отже, дефіцит кобальту спричиняє розвиток макроцитарної та гіперхромної анемії.

Вплив ціанкобаламіну на обмін фолієвої кислоти опосередковується через метіонін, який поліпшує її надходження в гепатоцити. Цей процес може затримуватися внаслідок порушення функції та структури клітин печінки. Нами встановлено, що у корів знижується білоксинтезувальна функція печінки. Кількість альбумінів зменшувалася (22,4 1,82 – 23,7 2,37 г/л). Виникала диспротеїнемія (альбуміно-глобуліновий коефіцієнт складав 0,4 – 0,5 до 1) та гіпопротеїнемія (67,6 1,87 – 71,7 1,70 г/л). Крім цього, у крові окремих тварин встановлювали збільшення активності АСТ, АЛТ та ЛФ, що є показовим для ураження печінки.

Кобальт сприяє засвоєнню та депонуванню вітамінів А, Е, С, К, посилення синтезу нікотинової кислоти та рибофлавіну (Влізло В.В. зі співав., 2006). Можливо, одним із факторів зниження вмісту вітамінів А та Е у крові корів, що встановлено нами у різних біогеохімічних провінціях, було також пов'язано з дефіцитом кобальту в організмі. Зокрема, у передгірській зоні, де вміст кобальту в плазмі крові був найнижчим, кількість вітамінів А та Е була також найменшою (табл. 2).

При дослідженні вмісту міді у плазмі крові корів встановлено (табл. 1) його зниження у 30 % тварин з гірської та 20 % передгірської зон. Мідь, як і кобальт, є необхідним елементом для кровотворення. За нестачі міді залізо недостатньо використовується для синтезу гемоглобіну. Саме тому, в корів зі зниженим вмістом міді у плазмі порушувалося утворення гемоглобіну і його концентрація зменшувалася до 76 г/л у крові 10 – 30 % корів.

Таблиця 2

Вміст вітамінів А і Е у сироватці крові корів у зимовий період

(мкмоль/л; n=15)

Групи корів

Біометричні

показники

Вітамін А

Вітамін Е

Рівнинна зона

коливання

M m

0,38 – 1,31

0,92 0,016

8,9 – 15,0

11,6 0,52

Передгірська зона

коливання

M m

0,35 – 1,83

0,90 0,022

7,2 – 14,7

10,8 0,61

Гірська зона

коливання

M m

0,36 – 1,43

0,94 0,019

7,7 – 15,2

11,3 0,82

Водночас вміст заліза у плазмі крові корів різних географічних регіонів Івано-Франківської області була відносно високою (від 39,85,71 до 50,78,07 мкмоль/л). Причиною нормального або збільшеного вмісту заліза у плазмі крові можуть бути порушення його транспорту та зв'язування з трансферином (Scholz H., 1990). Слід відмітити, що залізо є антагоністом життєво необхідних мікроелементів, зокрема кобальту, цинку, міді та марганцю, тому його високі концентрації у кормах чи організмі можуть перешкоджати їх засвоєнню і сприяти розвитку мікроелементозів.

Мідь входить до складу окиснювальних ферментів (церулоплазміну, цитохромоксидази, галактозоксидази та ін.), які каналізують окремі етапи тканинного дихання, а також до складу супероксиддисмутази – ключового ферменту системи антиоксидантного захисту в організмі тварин. При дослідженні вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові корів було встановлено збільшення їх рівня у всіх зонах (табл. 3), що, можливо, було пов'язано з дефіцитом міді в організмі. Слід відмітити, що показники дієнових кон'югатів, гідроперекисів ліпідів і малонового діальдегіду були високими у крові корів, у яких кількість міді знижувалася. Крім цього, цинковмісні антиоксидантні ферменти знижують інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів. Проведені нами дослідження вмісту цинку в плазмі крові корів показали, що у більшості тварин передгірської зони (60 %), а також половини гірської та 20 % низинної зон він був зниженим (табл. 1). Зменшення вмісту цинку, як і міді, спричиняє зростання концентрації ПОЛ у крові корів (табл.3). Найбільш інтенсивно процеси перекисного окиснення ліпідів перебігали у корів з передгірської та гірської зон, де і вміст цинку був низьким.

Обмін цинку тісно пов'язаний з рівнем вітаміну А. Ретинол впливає на засвоєння цинку в організмі тварин. Водночас за дефіциту цинку в печінці порушується синтез ретинолозв'язувального білка, необхідного для транспорту вітаміну А. Тому при низькому вмісті цинку в плазмі крові корів рівень вітаміну А у сироватці також був зниженим ( r = + 0,7 ).

У більшості тварин рівень марганцю були нижчими за 1,0 мкмоль/л, а у деяких опускалися до 0,56 – 0,73 мкмоль/л (табл. 1). Отже, кількість марганцю у плазмі крові корів різних зон Івано-Франківської області була близькою до нижньої межі фізіологічних коливань.

Таблиця 3

Групи тварин

Біометричні показники

Дієнові кон'югати,

мкмоль/л

Гідроперекиси ліпідів,

од Е 480/ мл

Малоновий діальдегід,

мкмоль/л

Рівнинної зони

коливання

M m

2,9 – 10,7

6,5 0,93

0,17 – 0,81

0,37 0,036

1,1 – 5,3

3,4 0,43

Передгірської зони

коливання

M m

4,1 – 10,3

8,0 1,23

0,20 – 0,86

0,41 0,019

1,1 – 11,8

4,3 0,59

Гірської зони

коливання

M m

4,1 – 9,1

6,8 1,25

0,18 – 0,79

0,38 0,029

2,2 – 6,9

4,2 0,36

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові корів (n=30)

Подібно до міді та цинку, марганець приймає участь у функціонуванні антиоксидантної системи. Зниження його в організмі спричиняє пригнічення синтезу мітохондріальної супероксиддисмутази і пошкодження мембран мітохондрій (Левченко В.І. зі співавт., 2002). Крім цього, марганець, взаємодіючи з фолієвою кислотою та ціанкобаламіном, відіграє важливу роль у кровотворенні.

Отже, у біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області дефіцит мікроелементів у організмі корів настає внаслідок їх недостатності у ґрунті та кормах і порушення співвідношення між мінеральними речовинами, зокрема антагоністами. Недостатнє надходження мікроелементів спричиняє порушення не лише мінерального метаболізму, а й гемопоезу, білоксинтезувальної функції, обміну вітамінів, резистентності та антиоксидантного стану організму.


 
 

Цікаве

Загрузка...