WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

6. Встановлення пріоритетної цільової групи щодо фармацевтичної опіки в моделі діяльності клінічного провізора в стаціонарі – лікарі та інший медичний персонал, розробка відповідного проекту його фахової документації стосовно виявлення некоректностей фармакотерапії та пропозицій їх усунення дозволяє покращувати якість медичної (фармацевтичної) допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу на стаціонарному рівні її надання.

7. Запропонована модель діяльності клінічного провізора може бути рекомендована для впровадження у будь-якому лікувально-профілактичному закладі та регіоні України, а також для підготовки клінічних провізорів на до- та післядипломному етапах.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Результати дослідження дозволяють рекомендувати:

1. Міністерству охорони здоров'я України:

  • впровадження опрацьованої моделі на галузевому рівні в діяльність лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів з метою покращення якості медичної допомоги.

2. Проблемним комісіям МОЗ та АМН України:

    • пропонувати виконання НДР з вивчення лікозалежних проблем на всіх рівнях надання медичної допомоги для підвищення її якості.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У періодичних фахових виданнях, затверджених ВАК України:

1. Тіазолідиндіони – новий клас протидіабетичних лікарських засобів / Р.Б. Лесик, О.В. Владзімірська, В.Ю. Пачовський, О.Ю. Грем // Клінічна фармація. – 2001. – Том 5, №3. – С. 8-12. (Особистий внесок: узагальнено дані про основні та додаткові фармакологічні ефекти тіазолідиндіонів, як цукрознижуючих засобів)

2. Інгібітори альдозоредуктази – перспективна група лікарських засобів у фармакотерапії ускладнень цукрового діабету / Б.С. Зіменковський, Р.Б. Лесик, О.Ю. Грем, І.П. Чикайло, І.М. Гаврилюк // Клінічна фармація. – 2003. – Том 7, №2. – С. 65-68. (Особистий внесок: систематизовано інформаційні потоки щодо ролі альдозоредуктази у виникненні ускладнень цукрового діабету)

3. Грем О.Ю., Калинюк Т.Г. Значення біофармацевтичних властивостей лікарських засобів для покращення якості та ефективності фармакотерапії цукрового діабету 2 типу // Вісник Фармації. – 2005. – №3(43). – С. 51-54. (Особистий внесок: обґрунтовано роль біофармацевтичних чинників та новітніх технологій у підвищенні ефективності, безпеки та якості фармакотерапії цукрового діабету 2 типу)

4. Грем О.Ю. Роль клінічного провізора у забезпеченні раціональної гіпотензивної терапії хворих на цукровий діабет 2 типу // Актуальні питання медицини і фармації – 2006: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: Вид-но ЗДМУ, 2006. – С. 239-240.

5. Грем О.Ю., Калинюк Т.Г. Вплив фармакокінетичних параметрів на раціональність фармакотерапії цукрового діабету 2 типу // Фармацевтичний журнал. – 2007. – №4. – С. 93-99. (Особистий внесок: обґрунтовано роль фармакокінетичних параметрів у раціональному виборі лікарських засобів для фармакотерапії цукрового діабету 2 типу, визначено їх вплив на комплаєнс)

Інші науково-методичні видання:

1. Роль і місце клінічного провізора в лікувально-профілактичному закладі: Методичні рекомендації / А.Б. Зіменковський, В.М. Пономаренко, О.Ю. Грем. – Київ, 2005. – 27 с. (Особистий внесок: обґрунтовано значення багатовекторної фармацевтичної опіки в діяльності клінічного провізора у лікувально-профілактичному закладі)

2. Участь клінічного провізора в організації та впровадженні раціонального фармацевтичного менеджменту у багатопрофільній лікарні: Методичні рекомендації / А.Б. Зіменковський, В.М. Пономаренко, О.Ю. Грем. – Київ, 2005. – 54 с. (Особистий внесок: обґрунтовано роль клінічного провізора у забезпеченні раціонального використання ліків. Розроблено приклад аналітично-інформаційної оцінки лікарських засобів)

3. Формулярна система України: концептуальні підходи розробки та впровадження: Методичні рекомендації / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський, О.Ю. Грем. – Київ, 2005. – 31 с. (Особистий внесок: розроблено структуру переліку лікарських засобів)

4. Способи досягнення ефективності та безпечності лікування цукрового діабету 2-го типу / О.Ю. Грем, О.О. Сергієнко, Т.Г. Калинюк, П.Л. Свердан // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – Том 7, №1/2. – С. 243-244. (Особистий внесок: проведено фармакокінетичні розрахунки при індивідуалізованій цукрознижуючій терапії, узагальнено роль модифікації лікарської форми в оптимізації фармакокінетичних параметрів)

5. Пономаренко В.М., Зіменковський А.Б., Грем О.Ю. Економічні аспекти нераціональної фармакотерапії // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2005. – №3. – С. 66-70. (Особистий внесок: опрацьовано методику економічної оцінки нераціональної фармакотерапії)

6. Стандартизація підготовки клінічного провізора в інтернатурі як перспективна модель підвищення якості надання медичної допомоги населенню України / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський, О.Ю. Грем, Л.Є. Зарума // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2006. – №3. – С. 86-89. (Особистий внесок: аналіз досвіду підготовки клінічних провізорів у США на післядипломному рівні та методології фармацевтичної опіки при різних нозологіях, різним категоріям пацієнтів)

У матеріалах з'їзду, науково-практичних конференцій в Україні:

1. Калинюк Т.Г., Сергієнко О.О., Грем О.Ю. Фармацевтична опіка хворих при відпуску пероральних цукрознижуючих засобів // Клінічна фармація в Україні: Матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків 19-20 листопада 2002р. – Х., 2002. – С. 176 с. (Особистий внесок: визначено складові фармацевтичної опіки хворих на цукровий діабет 2 типу)

2. Грем О.Ю., Калинюк Т.Г., Сергієнко О.О. Сучасні принципи лікування цукрового діабету 2 типу // Матер. Пленуму асоціації ендокринологів України. Львів 22-23 травня 2003р. – Львів, 2003. – С. 28-29. (Особистий внесок: досліджено значення фармакокінетичних та біофармацевтичних чинників при виборі цукрознижуючих засобів)

3. Грем О., Калинюк Т. Статини у раціональній фармакотерапії цукрового діабету 2 типу та фармацевтична опіка // Лекарства человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: Матер. Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием. Харьков 3 февраля 2005 г. – Х.: Изд-во НФаУ, 2005. – С. 32-34. (Особистий внесок: систематизовано принципи вибору гіполіпідемічних засобів для індивідуалізованої фармакотерапії. Розроблено алгоритм фармацевтичної опіки при застосуванні ловастатину)

4. Грем О.Ю., Калинюк Т.Г. Роль клінічного провізора у процесі фармакотерапії цукрового діабету 2 типу // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матер. VI Національного з'їзду фармацевтів України. Харків, 28-30 вересня 2005р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 655-657. (Особистий внесок: проаналізовано фармацевтичний ринок цукрознижуючих засобів в Україні, проведено порівняння їх різних лікарських форм, визначено завдання клінічного провізора щодо підвищення комплаєнсу хворих)

5. Грем О.Ю. Досвід спільної діяльності лікаря та клінічного провізора, спрямованої на покращення якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу // Ліки та життя: IV Міжнар. Медико-фармацевтичний конгрес. Київ, 6-9 лют. 2007р. – К., 2007. – С. 59.

6. Грем О.Ю., Зіменковський А.Б. Доказова база діяльності клінічного провізора при оцінці якості медичної допомоги в неврології // Ліки та життя: IV Міжнар. Медико-фармацевтичний конгрес. Київ, 6-9 лют. 2007р. – К., 2007. – С. 62. (Особистий внесок: систематизовано доказові джерела для здійснення оцінки якості медичної допомоги клінічним провізором)

7. Зіменковський А.Б., Грем О.Ю. Взаємозв'язок якості медичної допомоги та ефективності системи фармаконагляду // Ліки та життя: IV Міжнар. Медико-фармацевтичний конгрес. Київ, 6-9 лют. 2007р. – К., 2007. – С. 116-117. (Особистий внесок: узагальнено роль клінічного провізора у системі фармаконагляду, як експерта з питань якості фармакотерапії)

8. Грем О.Ю. Роль клінічного провізора у раціональному застосуванні пероральних цукрознижуючих засобів // Клінічна фармація в Україні: VI Всеукраїнська науково-практична конференція. Харків, 15 лют. 2007р. – Х., 2007. – С.58-59.

У матеріалах конгресу, симпозіуму, науково-практичних конференцій закордоном:

1. Hrem O. Pharmaceutical care of patients with type 2 diabetes mellitus // XLI Ogуlnopolska i VII Miкdzynarodowa Konferencja Studentуw Medycyny, Krakуw, Polska, 4-5 kwietnia 2003 r. – Krakуw, 2003. – S. 30.

2. Hrem O. Role of biopharmaceutical and pharmacokinetic factors in choice of oral hypoglycaemic drugs // International Students' Conference of Medical Sciences. Cracow, Poland, 1-3 April 2004. – Cracow, 2004. – P. 21.


 
 

Цікаве

Загрузка...