WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

  • систематизація ЛЗ та підготовка інформаційної бази для оцінки ЛЛП;

  • експертиза якості призначення ФТ;

  • погодження схеми ФТ та її корекції з лікарем;

  • надання ФО в кожному конкретному випадку;

  • економічна оцінка виявленої нераціональної ФТ.

Кожен з цих кроків ґрунтується на відповідній інформаційній базі та складається з певної послідовності експертно-консультативних дій. Запропонована методика була опрацьована на прикладі певного класу хвороб, проте її уніфікованість дозволяє застосовувати для всіх нозологій, за винятком невідкладних станів через специфічність ФТ у загрозливих для життя випадках.

Для оптимізації надання медичної (фармацевтичної) допомоги хворим на ЦД2Т розроблено модель діяльності КП в умовах лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу на підставі аналізу 157 призначень у 44 ЛЛП хворих з інфарктом мозку. Нами виявлено та систематизовано 182 зауваження, які були диференційовані на категоричні, умовно категоричні, умовні, допустимі. Проведений аналіз висловлених зауважень до ЛЛП дозволив визначити цільову групу, на яку в першу чергу скеровується ФО: лікарі та інший медичний персонал.

Логічним завершенням формування запропонованої нами моделі діяльності КП в умовах стаціонару є, на нашу думку, фармакоекономічна оцінка виявленої нераціональної ФТ. Остання слугує критерієм економічної ефективності моделі. Вона апробована на прикладі ЛЛП хворого з ЦД2Т та інфарктом мозку, схема ФТ якого одночасно включала 18 ЛЗ. Нами здійснено їх систематизацію та категоризацію, що дозволило ідентифікувати та визначити пріоритетність вирішення висловлених зауважень до ЛЛП. Відтак, загальна кількість зауважень до проаналізованого ЛЛП становила 25, з яких більшість склали умовні зауваження – 18, які були спричинені невідповідною тривалістю курсу ФТ певними ЛЗ, некоректностями у дозуванні ЛЗ та відсутністю призначення необхідних ЛЗ у конкретній клінічній ситуації. Окрім того, висловлено 5 умовно категоричних зауважень, викликаних застосуванням ЛЗ, для яких відсутні показання у аналізованому випадку, а також наявністю небажаних комбінацій ЛЗ. Причиною категоричного зауваження стало некоректне поєднання ЛЗ, а допустиме зауваження було пов'язане із необхідністю застосування додаткового розчинника для введення ЛЗ у недоцільній ФТ. Кожне зауваження обґрунтоване сучасними світовими даними доказової медицини або належної медичної практики.

Проте, не всі зауваження можуть бути оцінені в економічному аспекті в повному обсязі. Зокрема, це стосується тих випадків, коли важко прогнозувати ускладнення чи побічні ефекти, які може спричинити нераціональна чи некоректна ФТ: некоректне поєднання ЛЗ; витрати, пов'язані з неповним переведенням хворого на препарати інсуліну; відсутність призначення необхідного ЛЗ; недостатня тривалість застосування ЛЗ чи його субтерапевтичне дозування або застосування ЛЗ у неадекватний період захворювання з огляду на контраверсійність даних доказової медицини. Остаточні розрахунки, пов'язані з визначенням вартості нераціональної ФТ інфаркту мозку у хворого на ЦД2Т базувались на восьми зауваженнях (табл. 4).

Таблиця 4

Результати оцінки витрат, зумовлених нераціональною фармакотерапією інфаркту мозку за аналізом ЛЛП (на прикладі хворого Н.)

Категорія зауважень до фармакотерапії

Група зауважень до фармакотерапії

Кількість випадків

Загальна вартість, грн.

умовно категоричне

- призначення ЛЗ, для яких відсутні показання до застосування при аналізованій патології;

- застосування небажаних комбінацій ЛЗ у ФТ

4

34,49*

умовне

- збільшення тривалості ФТ чи дозування, які не передбачені інструкцією для медичного застосування

3

55,25

допустиме

- необхідність додаткового застосування розчинників у недоцільній ФТ

1

1,02

Всього:

8

90,76

Примітка. *Сума неостаточна

У досліджуваному випадку загальна вартість нераціональної ФТ інфаркту мозку становила понад 90 грн., проте зазначену суму не можна вважати остаточною, оскільки вона не враховує наявних та віддалених наслідків, зумовлених такою ФТ, а відповідно, витрат на її корекцію, вартості виробів медичного призначення, потрібних для додаткового введення ЛЗ, а також оплати праці медичного персоналу. Відтак, розроблена модель діяльності КП дозволила спрогнозувати можливість економії коштів за рахунок усунення нераціональної ФТ.

Таким чином, в результаті дослідження розроблено принципово нову модель діяльності КП на амбулаторному та стаціонарному рівнях надання медичної допомоги (рис. 4).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 4. Рекомендована структура моделі діяльності клінічного провізора в закладах

системи охорони здоров'я України

Ідентифікація та вирішення ЛЗП засвідчили клінічну ефективність моделі, критеріями оцінки якої слугували виявлення та часткове вирішення 208 ЛЗП у амбулаторних хворих з ЦД2Т та встановлення 182 некоректностей ФТ інфаркту мозку.

Запропонована модель, як основа професійної діяльності КП – нового фахівця системи охорони здоров'я України, складається з наступних елементів: 1) виявлення, аналіз, вирішення та попередження ЛЗП, пов'язаних з ФТ; 2) експертна оцінка якості ФТ; 3) забезпечення дотримання принципів раціонального вибору та застосування ЛЗ в індивідуалізованій ФТ; 4) реалізація багатовекторної ФО; 5) ведення фахової документації КП.

ВИСНОВКИ

Проведеним дослідженням встановлено незадовільний ступінь обізнаності амбулаторних хворих на цукровий діабет 2 типу щодо захворювання та його лікування, значення клініко-фармакологічних та клініко-фармацевтичних властивостей цукрознижуючих засобів для їх раціонального вибору, наявність некоректності фармакотерапії у типовій стаціонарній медичній практиці, що зумовлює виникнення у пацієнтів лікозалежних проблем, зниження ефективності, безпеки та якості лікування, що потребувало наукового обґрунтування та розробки принципово нової для охорони здоров'я України моделі діяльності клінічного провізора, впровадження елементів якої довело її клінічну та економічну ефективність.

1. Порівняльне маркетингове дослідження роздрібного сегменту фармацевтичного ринку України щодо групи цукрознижуючих засобів засвідчило, що основну частку (близько 80%) у структурі їх споживання займають пероральні базисні засоби для фармакотерапії цукрового діабету 2 типу, з пріоритетом групи похідних сульфонілсечовини та найчастішим застосуванням глібенкламіду (манініл 5), гліклазиду MR (діабетон MR) та глімепіриду (амарил), відповідно. На основі диференціації їх клініко-фармакологічних і клініко-фармацевтичних властивостей та порівняння вартості, науково обґрунтовано принципи раціонального вибору цукрознижуючих засобів для індивідуалізованої фармакотерапії цукрового діабету 2 типу, як способу попередження лікозалежних проблем.

2. Встановлено основні фактори виникнення лікозалежних проблем у амбулаторних хворих з цукровим діабетом 2 типу: недостатні знання пацієнтів про захворювання та лікарські засоби; недотримання немедикаментозних заходів корекції; несистематичне проведення особистого моніторингу та нераціональне застосування цукрознижуючих засобів пацієнтами; незадовільний комплаєнс – близько ⅓ хворих пропускали приймання ліків, що було пов'язане з видом лікарського засобу, який вони застосовували (Р<0,01).

3. Ідентифіковано та систематизовано основні групи лікозалежних проблем у амбулаторних хворих з цукровим діабетом 2 типу, більшість з яких вимагають термінового вирішення (близько 60%) та майже у 90%, пов'язані з пацієнтами – їх недостатніми знаннями щодо захворювання та методів лікування, що визначило їх пріоритетною цільовою групою щодо фармацевтичної опіки в моделі діяльності клінічного провізора на амбулаторному рівні надання медичної допомоги.

4. Вперше проведена ідентифікація та диференціація лікозалежних проблем дозволила сформувати втручання клінічного провізора та розробити його фахову документацію для підвищення якості медичної (фармацевтичної) допомоги на амбулаторному рівні.

5. Опрацьована методика експертної оцінки якості фармакотерапії на прикладі класу хвороб, як важлива складова моделі діяльності клінічного провізора, дозволила визначити економічний аспект нераціональної фармакотерапії, що попередньо дозволяє прогнозувати економічну ефективність фармацевтичної опіки клінічного провізора при усуненні виявленої некоректності медикаментозного лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...