WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вивчення імунобіологічних властивостей збудника та розробка інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

Вивчення імунобіологічних властивостей збудника та розробка інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

 • дослідженням стабільності вакцини встановлено, що при тривалому зберіганні вакцина частково розшаровувалась, але при легкому струшуванні утворювала гомогенну емульсію;

 • доведено, що розроблена нами технологія виготовлення вакцини інактивованої проти вірусної діареї великої рогатої худоби забезпечувала отримання стерильного, нешкідливого та високоімуногенного препарату.

При дотриманні стандартних умов зберігання вакцина залишалась придатною до застосування протягом 12-ти місяців (термін спостереження) з моменту її виготовлення.

Визначення профілактичної ефективності вакцини проти вірусної діареї. Профілактичну ефективність вакцини оцінювали за рівнем загибелі телят, отриманих від щеплених корів та нетелей, у дослідному господарстві УААН. Після щеплення вакциною захворіло з ознаками діареї та загинуло до 6-місячного віку 6 новонароджених телят (2,4 %), у той час як у попередньому році, коли вакцину проти вірусної діареї не застосовували, загинуло з ознаками діареї 20 новонароджених телят, що складало 9,9 %.

З позитивними результатами вакцину випробувано для профілактики вірусної діареї у неблагополучному щодо вірусної діареї господарстві Полтавської області на поголів'ї понад 4000 голів великої рогатої худоби.

Максимальний титр антитіл в реакції нейтралізації отриманона 28-му добу після другого введення вакцини – 6,7 log2 у телят та 7,4 log2 у корів. В порівнянні з рівнем антитіл до щеплення він збільшився на 5,6 log2 і 5,4 log2, відповідно.

Збереженість телят зросла до 97,03 %, зменшилася кількість випадків респіраторно-шлункових захворювань, середньодобовий приріст маси тіла збільшився на 17 г, зменшилися економічні збитки в господарстві, що свідчить про значну профілактичну ефективність розробленої нами вакцини.

Отримані дані дають підставу рекомендувати схему імунізації великої рогатої худоби проти вірусної діареї, згідно якої вакцину вводять нетелям та глибокотільним коровам за два місяці до отелення та телятам – з1 – 1,5 - місячного віку.

ВИСНОВКИ

 1. На підставі аналізу даних про поширення вірусної діареї в світі, вивчення основних імунобіологічних властивостей (інфекційних, антигенних та імуногенних) епізоотичних (ВК-1, 25) та еталонного (Oregon C24V) штамів вірусу діареї великої рогатої худоби, відпрацювання оптимальних параметрів інактивації вірусу та підбору ад'юванту розроблено, випробувано в комісійному досліді та впроваджено у виробництво вакцину інактивовану проти вірусної діареї великої рогатоїхудоби (ТУ У 24.4-00497087-010:2006, реєстраційне посвідчення № 2511-04-0292-07).

 2. Вірусна діарея великої рогатої худоби зареєстровано в усіх частинах світу. За даними МЕБ протягом 1996–2004 рр. цю хворобу встановлено у110 країнах. Найбільш неблагополучною є ситуація щодо цього захворювання в країнах Європейського континенту, де реєструється 32 % випадків вірусної діареї в світі. За період спостереження (9 років) кількість країн, де застосовують вакцинопрофілактику вірусної діареї, зросла в 1,5 рази, загальна кількість вакцинованих тварин – у 126 разів.

 3. При вивченні чутливості культур клітин НТ, ТрТ, КСТ, НВ до вірусу діареї встановлено їх різну чутливість до епізоотичних штамів ВК-1 і 25 та еталонного Oregon C 24 V. Найвищу інфекційність мав вірус діареї штам ВК-1, який накопичувався в культурі клітин КСТ у титрі(7,380,05) lg ТЦД50/см3 та ТТр у титрі 7,080,21 lg ТЦД50/см3.

 4. Вірус діареї штам ВК-1 антигенно споріднений з епізоотичним штамом 25 (на 87 %) та з еталонним Oregon C24V (на 83 %). Антигенна відмінність між цими штамами складала 4,9 % та 4,8 % відповідно.

 5. Доведено стимуляцію функціональної активності щитовидної залози тиреотропним гормоном гіпофізу у відповідь на щеплення тварин живим вірусом діареї, що свідчить про супресивну дію вірусу та відсутність супресивного впливу на імунокомпетентні клітини тварин після його інактивації.

 6. Концентрація формальдегіду 0,1 % є оптимальною для інактивації вірусу діареї штаму ВК-1 за температури 37 °С протягом 24 годин. Застосування ад'юванту КЕ 10-01 у вакцині інактивованій проти вірусної діареї забезпечує найбільш виражені імуностимулюючі та пролонгуючі властивості, про що свідчить приріст на 4 log2 противірусних антитіл в організмі щеплених вакциною тварин та їх збереження в организмі тварин впродовж 6-ти місяців (термін спостереження). Оптимальне співвідношення антигену та ад'юванту в вакцині складає 60 та 40 %, відповідно.

 7. Визначення титру вірусу та постановка реакції нейтралізації за мікрометодом скорочує витрати компонентів у 5 разів, а час на проведення дослідження у 8 разів. Доведено відсутність вірогідної різниці у результатах титрування вірусу та постановки реакції нейтралізації макро- та мікрометодами (Р > 0,05).

 8. Вакцина інактивована проти вірусної діареї при щепленні телят і корів у дозі 5 см3 забезпечує високий рівень специфічного противірусного імунітету впродовж 6-ти місяців (термін спостереження). Після застосування вакцини антитіла до вірусу діареї накопичуються в молозиві на рівні6,8 log2 у день отелення і поступово зникають до 21 доби в молоці. Своєчасне випоювання молозива новонародженим телятам сприяє їх захисту від вірусної діареї та формуванню групового імунітету у стаді.

 9. Розроблена технологія виготовлення вакцини інактивованої проти вірусної діареї великої рогатої худоби дозволяє отримувати стерильний, нешкідливий та антигенно активний препарат. У разі дотримання стандартних умов зберігання вакцина залишається придатною до застосування протягом 12 місяців (термін спостереження) з моменту її виготовлення.

Пропозиції виробництву

"Методичні вказівки по постановці реакції нейтралізації мікрометодом для визначення антитіл до вірусу діареї–хвороби слизових великої рогатої худоби", затверджені науково-методичною радою Державного департаменту ветеринарної медицини МАП України (протокол № 1 від 12 грудня 2003 р.).

"Вакцина інактивована проти вірусної діареї великої рогатої худоби":

 • ТУ У 24.4-00497087-010:2006 на "Вакцину інактивовану проти вірусної діареї великої рогатої худоби", затверджені Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 24 листопада 2006 року;

 • реєстраційне посвідчення № 2511-04-0292-07, видане Державним департаментом ветеринарної медицини України 23 березня 2007 року;

 • "Інструкція з виготовлення та контролю вакцини інактивованої проти вірусної діареї великої рогатої худоби", розглянута методичною радою та затверджена директором ННЦ „ІЕКВМ" 20 січня 2005 року;

 • "Настанова з застосування вакцини інактивованої проти вірусної діареї великої рогатої худоби", затверджена Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 24 листопада 2006 року.

СПИСОК основних праць,опублікованих за темою дисертації

 1. Вивчення реактогенних та антигенних властивостей дослiдних зразкiв iнактивованої вакцини проти вiрусної дiареї великої рогатої худоби /В. I. Стеценко, О. В. Годовський, Л. I. Кучерявенко, Л. П. Тризна// Вет. медицина: Мiжвiд. темат. наук. зб.- Х., 2003.- Вип. 81.- С.343-350. (Дисертантом проведені всі експериментальні дослідження, обробка даних та частково їх узагальнення).

 2. Годовский А. В. Оценка иммуногенной активности образцов инактивированной вакцины против вирусной диареи крупного рогатого скота с применением различных адьювантов / А. В. Годовський // Вет. медицина: Мiжвiд. темат. наук. зб. - Х., 2004. - Вип.83. - С.42-46.

 3. Годовський О. В. Використання мікрометоду реакцiї нейтралiзацiї для проведення монiторингу та визначення серопозитивностi до вiрусної дiареї великої рогатої худоби / О. В. Годовський, М. В. Бабкiн // Вет. медицина: Мiжвiд. темат. наук. зб.- Х., 2004.- Вип.84.- С.225-229. (Дисертантом проведені всі експериментальні дослідження, обробка даних та частково їх узагальнення).

 4. Годовський О. В. Антигенна активнiсть iнактивованої вакцини проти вiрусної дiареї великої рогатої худоби при застосуваннi на глибокотiльних коровах/ О. В. Годовський // Вет. медицина: Мiжвiд. темат. наук. зб. - Х., 2005. - Вип. 85, т. I. - С.289-293.

 5. Деклараційний патент на корисну модель № 6072 Україна МПК А61К39/00 Вакцина інактивована проти вірусної діареї великої рогатої худоби / Б. Т. Стегній, В. І. Стеценко, О. В. Годовський, М. В. Бабкін, Л. І. Кучерявенко, Р. О. Кучерявенко (Україна). - № 20040806878; заявл. 16.08.2004; опубл. 15.04.2005; Бюл. № 4. - 2 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...