WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою зниження частоти патології репродуктивної системи необхідно використовувати:

 • після кесарева розтину – комплекс заходів, який включав імуностимулюючу, розсмоктуючу, протизлукову, вітаміно- та фізіотерапію в поєднанні зі спрямованою гормональною корекцією та антигомотоксичною терапією (траумель, гінекохель, оваріум композитум, коензим композитум);

 • після консервативної міомектомії – використання препарату "Бусерелін" – 1-2 ін'єкції до і 2-4 ін'єкції після операції, або ендоназально по 150 мкг тричі на день в кожний носовий хід (добова доза 900 мкг) впродовж 3 місяців; використання препарату "Ярина" після відновлення менструального циклу протягом 1-2 років з метою контрацепції та корекції ендокринних порушень; додаткове використання антигомотоксичної терапії для реабілітації репродуктивної функції та профілактики появи можливих рецидивів: траумель, геникохель, оваріум композитум, свічки "Вібуркол";

 • під час вагітності – профілактичне призначення гепатопротекторів: "Гепабене" – по 1-2 капсули тричі на день після харчування; "Хофітол" – по 2-3 таблетки тричі на день за 15 хв до харчування; "Антраль" – по 1 таблетці в/о 3-4 рази на добу курсами по 2 тижні з перервою в 2 тижні;

2. Для прогнозування патології репродуктивної системи у пацієнток з рубцем на матці необхідно використовувати методику нейромережного комп'ютерного моделювання з використанням у динаміці клінічних, функціональних і лабораторних методів дослідження.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Вдовиченко Ю.П., Горбунова О.В. Доцільність внутрішньоматкової контрацепції у жінок після консервативної міомектомії // Вісник наукових досліджень (Тернопіль). – 2002. – №2 – С. 72–73 (Здобувачем особисто проаналізована література, зібрано матеріал, проведено аналіз результатів, стаття підготовлена до друку).

 2. Горбунова О.В. Актуальні аспекти відстрочених ускладнень операції кесарева розтину // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 11. – Кн. 3. – К, 2002. – С. 493–497.

 3. Горбунова О.В. Корекція нейроендокринних порушень у жінок, які перенесли ендометрит після операції кесарева розтину // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – 2003. – Вип. 21. – С. 222–226.

 4. Горбунова О.В. Актуальные аспекты восстановительного лечения женщин, перенесших эндометрит после операции кесарева сечения // Медико-социальные проблемы семьи. – 2003. – Т. 8, №2. – С. 38–41.

 5. Вдовиченко Ю.П., Баскаков П.Н., Горбунова О.В. Актуальні аспекти реабілітації жінок після масивних акушерських кровотеч // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. – №6. – С. 87–90 (Здобувачем особисто проаналізована література, зібрано матеріал, проведено аналіз результатів, підготовлена презентація для доповіді).

 6. Вдовиченко Ю.П., Баскаков П.Н., Горбунова О.В. Реабілітація жінок, які перенесли ендометрит після операції кесарева розтину // Одесский медицинский журнал. – 2003. – №6 (80). – С. 54–56 (Здобувачем особисто проаналізована література, зібрано матеріал, проведено аналіз результатів).

 7. Горбунова О.В. Особенности состояния новорожденных у женщин с миомой матки и с рубцом на матке после консервативной миомэктомии // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ-Луганськ, 2003. – С. 33–36.

 8. Горбунова О.В. Перинатальні наслідки розродження жінок з міомою матки та з рубцем після консервативної міомектомії // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12. – Кн. 3. – 2003. – С. 203-206.

 9. Горбунова О.В. Віддалені наслідки кесарева розтину у жінок, які мешкають у різних зонах радіаційного ураження // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. –№4. – С. 80–82.

 10. Горбунова О.В. Кесарево сечение – как фактор риска патологии репродуктивной системы // Медико-социальные проблемы семьи. – 2004. – Т. 9, №3. – С. 40–41.

 11. Горбунова О.В. Особливості розродження вагітних з рубцем на матці // Одеський медичний журнал. – 2004. – №5 (85). – С. 45-47.

 12. Горбунова О.В. Особливості патології репродуктивної системи після абдомінального розродження // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – Вип. 23. – 2004. – С. 170–172.

 13. Горбунова О.В. Влияние осложненного абдоминального родоразрешения на репродуктивное здоровье женщин // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наукових праць. – Вип. 11. – Київ-Луганськ, 2004. – С. 42–47.

 14. Горбунова О.В. Шляхи зниження гнійно-запальних ускладнень після кесарева розтину у жінок з герпетичною інфекцією // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 13. – Кн. 6. – Київ, 2004. – С. 66–68.

 15. Горбунова О.В. Пути снижения патологии репродуктивной системы у женщин с оперированной маткой // Репродуктивное здоровье женщины. – 2005. – №4 (24). – С. 136–138.

 16. Горбунова О.В. Відновне лікування жінок після консервативної міомектомії // Вісник наукових досліджень (Тернопіль). – 2005. – №2 (39). – С. 94–95.

 17. Горбунова О.В. Прогнозування патології репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. – №6. – С. 82–85.

 18. Горбунова О.В. Современные аспекты профилактики гнойно-воспалительных осложнений после кесарева сечения у женщин группы высокого риска // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наукових праць. – Вип.12. – Київ-Луганськ, 2005. –С. 20–24.

 19. Горбунова О.В. Актуальные аспекты последствий лапароскопической консервативной миомэктомии // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наукових праць. – Вип.13. – Київ-Луганськ, 2006. – С. 76–80.

 20. Горбунова О.В. Роль гистероскопии в диагностике и лечении "болезней оперированной матки" // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л. Шупика. – Вип. 15. – Кн. 3. – Київ, 2006. – С. 192–195.

 21. Горбунова О.В., Хачатуров В.Г., Караїм О.С. Репродуктивна функція жінок після консервативної міомектомії // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2002. – С. 158–160 (Здобувачем особисто проаналізована література, зібрано матеріал, проведено аналіз результатів, стаття підготовлена до друку).

 22. Chermak I., Khachaturov V., Gorbunova O. On Some Problems of Intrauterine Contraception in Women after Conservative Myomectomy // Czech Gynaecology. 17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EAGO/EBCOG. – Prague, 2002. (Здобувачем особисто проаналізована література, зібрано матеріал, проведено аналіз результатів, стаття підготовлена до друку, підготовлена презентація для доповіді).

 23. Горбунова О.В. Влияние отдаленных осложнений абдоминального родоразрешения на репродуктивную функцию женщин // Тезисы докладов научно-практической конференции "Актуальные аспекты репродуктивного здоровья". – Здоровье женщины. – 2002. – №1 (9). – С. 130.

 24. Горбунова О.В. Приемлемость и эффективность внутриматочной контрацепции у женщин после консервативной миомэктомии // Тезисы докладов научно-практической конференции "Актуальные аспекты перинатологии". – Репродуктивное здоровье женщины. – 2002. – №1 (10). – С. 138–139.

 25. Горбунова О.В. Абдоминальное родоразрешение как фактор риска развития патологии репродуктивной системы // Тезисы докладов научно-практической конференции "Актуальные аспекты репродуктивного здоровья". – Репродуктивное здоровье женщины. – 2004. – №2 (18). – С. 159.

 26. Горбунова О.В. Патология репродуктивной системы у женщин с рубцом на матке // Проблемы репродукции. – Спец. выпуск, первый международный конгресс по репродуктивной медицине. – Москва, 2006. – С. 201.

 27. Горбунова О.В. Репродуктивне здоров'я – запорука щасливого майбутнього наших нащадків" // Актуальні питання підтримки репродуктивного здоров'я населення м. Києва: Матеріали конференції. – Київ, 2006. – С. 49–51.

Патенти:

 1. Патент UA №10145, затв. 15.11.2005 р., бюл. №11; МПК 7 А61К 39/395; А61Р 31/20. Спосіб профілактики гнійно-септичних ускладнень після кесарева розтину у жінок з герпетичною інфекцією // Вдовиченко Ю.П., Горбунова О.В.

 2. Патент UA №14914, затв. 15.06.2006 р., бюл. №6; МПК А61К 38/00; А61К 31/13. Спосіб реабілітації жінок, які перенесли гнійно-септичні ускладнення після кесарева розтину // Вдовиченко Ю.П., Горбунова О.В.


 
 

Цікаве

Загрузка...