WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

За період спостереження нам вдалося знизити частоту порушень менструального циклу в 1,8 разу і хронічних запальних процесів – в 2,3 разу, а також запобігти розвитку гіперпластичних процесів ендометрія, аденоміозу і гнійно-запальних утворень матки і придатків.

Отже, як показали результати проведених клінічних досліджень, розроблений комплекс відновлювального лікування жінок з "хворобою оперованої матки" дозволяє суттєво знизити частоту порушень менструального циклу і запальних процесів геніталій, що позитивно позначається на функціональному стані репродуктивної системи.

При розробці конкретної методики було враховано основні особливості клінічного перебігу в порівняльному аспекті у динаміці віддаленого післяопераційного періоду, що є достатньо інформативним. Згідно з одержаними нами результатами через 3 місяці за використання запропонованої методики відбулося зниження частоти дисменореї в 1,6 разу; хронічного тазового болю – в 1,6 та нейроендокринної симптоматики – в 1,3 разу. На наступному етапі, після 6 місяців мало місце зменшення рівня диспаревнії в 2 рази.

Вже через 3 місяці в обох підгрупах відмічено значне зниження рівня ехографічних ознак даної патології, проте в порівняльному аспекті в підгрупі 2.2 досліджувані показники були нижчими на 6,7%, а через 24 місяці – вже на 10,0%. Такі розбіжності, на нашу думку, наочно демонструють ефективність запропонованої нами реабілітаційної методики.

Таким чином, вивчення порівняльних клініко-ехографічних аспектів віддалених наслідків ендоскопічного лікування лейоміоми матки свідчить про позитивний вплив запропонованого нами диференційованого підходу, що наочно підтверджується зниженням частоти рецидиву в 3 рази.

Вагітність і пологи у жінок з рубцем на матці є предметом численних досліджень. В другій половині вагітності завдяки використанню запропонованої методики відмічене виражене зниження частоти плацентарної недостатності в 1,9 разу; загрози переривання вагітності – в1,8 і прееклампсії – відповідно в 1,5 разу.

Як уже зазначалося, всі пацієнтки підгруп 1.3 і 2.3 були розродженні абдомінальним шляхом з приводу рубця на матці та ряду супутніх показань: тазове передлежання, великий плід, дистрес-плода, передчасний розрив плодових оболонок та ін. При цьому, істотних відмінностей за підгрупами не встановлено, за винятком зниження в підгрупі 2.3 частоти високого перинатального ризику (підгрупа 1.3 – 62,5% і 2.3 – 32,5%). Всі операції було виконано під ендотрахеальним наркозом або під перидуральною анестезією із стандартною крововтратою.

Особливий інтерес становлять дані щодо перинатальних результатів розродження та післяопераційних ускладнень. Так, згідно з одержаними даними за використання запропонованої методики відмічено істотне зниження частоти асфіксії новонароджених легкого ступеня в 1,6 разу, середньотяжкого ступеня – в 2,5, а ЗВУР плода – в 1,7 разу. Хоча ці дані і не відносяться до основної мети і завдань виконуваного наукового дослідження, такий позитивний момент свідчить про ефективність запропонованої лікувально-профілактичної методики.

Оцінка частоти післяопераційних ускладнень свідчить про істотне зниження рівня всіх ускладнень: ранової інфекції – в 3 рази, порушень контрактильної активності матки – в 2,5 і ендометриту – відповідно в 2,5 разу.

Одержані клінічні результати було повністю підтверджено результатами додаткових методів досліджень.

Таким чином, як свідчать результати проведених досліджень, для зниження частоти патології репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою необхідний комплексний підхід з урахуванням всіх виявлених етіопатогенетичних особливостей. Запропонований алгоритм лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів дозволяє знизити частоту репродуктивної патології, а також поліпшити результати розродження пацієнток з рубцем на матці. Все вищевикладене дозволяє нам говорити про вирішення поставлених наукових завдань.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено дані та нове вирішення наукової проблеми сучасного акушерства та гінекології – патології репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою на підставі вивчення клініко-функціональних, морфологічних, ендокринних і мікробіологічних аспектів, а також розробки і впровадження алгоритму прогностичних і лікувально-профілактичних заходів.

1. У жінок після операцій на матці мають місце порушення в репродуктивній системі, такі, як порушення менструального циклу (30,0%), хронічні запальні процеси геніталій (30,0%), аденоміоз (10,0%) та гіперпластичні процеси ендометрія (6,7%).

2. Кесарів розтин є фактором ризику розвитку патології репродуктивної системи у кожної третьої жінки.

3. Основними клінічними симптомами патології репродуктивної системи у жінок після кесарева розтину є больовий синдром, порушення менструального циклу, диспаревнія, зниження сексуальної активності, порушення мікробіоценозу статевих шляхів і нейроендокринна симптоматика. При цьому частота основних клінічних проявів зростає впродовж 2 років після розродження: через 3 місяці – 1,8 на одну пацієнтку, через 6 місяців – 2,4, через 12 місяців – 3,2 і після 24 місяців – 4,1 на одну пацієнтку.

4. Основні зміни гомеостазу у пацієнток після кесарева розтину характеризуються порушеннями ендокринного статусу (збільшення вмісту Е, ЛГ, ФСГ і К); імунологічного (зниження рівня СD3+; СD4+; СD16+ і СD20+ за одночасного збільшення числа СD8+ і СD23+) та мікробіологічного (зниження числа Lactobacillus spp. і Bifidobacterium spp. за одночасного збільшення числаE. coli; Enterococcus spp., S. aureus, а також поява Bacteroides spp., Peptococcus spp. і Peptostreptococcus spp.).

5. Віддалені наслідки консервативної міомектомії характеризуються високою частотою рецидиву (20,0%) на фоні збереженої клінічної симптоматики: нейроендокринні прояви (46,7%), хронічний тазовий біль (36,7%), дисменорея (20,0%), диспаревнія (16,7%).

6. Висока частота рецидиву лейоміоми матки після ендоскопічного лікування зумовлена збереженням ендокринних (збільшення вмісту Е, ЛГ і ФСГ) та імунологічних порушень (зниження числа СD3+ і СD4+ на фоні одночасного збільшення СD8+) впродовж 2 років після проведеної операції.

7. Вагітність у жінок з рубцем на матці характеризується високою частотою плацентарної недостатності (57,5%); гестаційної анемії (50,0%) і загрози переривання вагітності (17,5%). В структурі плацентарної недостатності переважає хронічна гіпоксія плода (52,5%) порівняно зі зміною об'єму навколоплодових вод (37,5%) і ЗВУР плода за асиметричним варіантом (20,0%). Розвиток плацентарної недостатності у жінок з рубцем на матці починається з 28 тижнів (зниження вмісту ЕС, ХГ, ПЛ, SP1 на фоні одночасного збільшення рівня РР12 і РР14); в 32-33 тижні відбуваються ехографічні, біометричні та допплєрометричні зміни, що зберігаються до розродження.

8. Перинатальні результати розродження жінок з рубцем на матці характеризуються високою частотою асфіксії новонароджених легкого (20,0%) і середньотяжкого ступенів (17,5%), а також постгіпоксичної енцефалопатії (25,0%).

9. Частота післяопераційних ускладнень у жінок з рубцем на матці складає 25,0%: ранової інфекції – 15,0%, порушень контрактильної активності матки – 12,5% і ендометриту – 7,5%.

10. Використання запропонованого алгоритму лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів дозволяє знизити частоту патології репродуктивної системи і поліпшити результати розродження:

  • після кесарева розтину знизити частоту порушень менструального циклу в 1,8 разу і хронічних запальних процесів – в 2,3 разу, а також запобігти розвитку гіперпластичних процесів ендометрія, аденоміозу і гнійно-запальних процесів матки і придатків;

  • після консервативної міомектомії зменшити частоту рецидиву в 3 рази;

  • під час вагітності та розродження знизити частоту плацентарної недостатності в 1,9 разу; ЗВУР плода – в 1,7, асфіксії новонароджених – в 2,5, ранової інфекції – в 3, порушень контрактильної активності матки – в 2,5 і ендометриту – в 2,5 разу.


 
 

Цікаве

Загрузка...