WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

3

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА МОЗ УКРАЇНИ

ГОРБУНОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК: 618.14-003.92:618.177-08

Патологія репродуктивної системи у жінокз оперованою маткою

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ–2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Науковий консультант

доктор медичних наук, професор

Вдовиченко Юрій Петрович,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Коломійцева Антоніна Георгіївна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, головний науковий співробітник відділення патології вагітності та пологів

доктор медичних наук, професор

Товстановська Валентина Олександрівна,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1

доктор медичних наук,

Ромащенко Оксана Василівна,

Інститут урології АМН України,

головний науковий співробітник відділу андрології та сексопатології

Провідна установа Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології №1, м. Одеса

Захист дисертації відбудеться "11" травня 2007 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,вул. Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий "03" квітня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Т.Г. Романенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Репродуктивне здоров'я є основою нормальної демографічної ситуації в країні. В останні роки в Україні відмічається погіршення стану репродуктивного здоров'я жінок. Серед основних причин такої негативної тенденції виділяють погіршення економічного становища населення, зростання числа інфекцій, що передаються статевим шляхом, ранній початок статевого життя з частою зміною статевих партнерів, збільшення соматичної захворюваності та ін. (Н.Г. Гойда, Н.Я. Жилка, 2006).

За останнє десятиріччя у нас в країні відмічено суттєве зростання частоти кесаревих розтинів з 0,5% в 1986 до 10,0% в 2002 році, а в деяких клініках цей показник досягає 30,0% (П.М. Баскаков, 1997; А.Г. Коломійцева, 2003; Л.Б. Маркін, 2004). Безумовно, така ситуація призводить до значного зростання числа жінок з рубцем на матці та, на думку деяких дослідників (Б.М. Венцківський, 2004;В.К. Чайка, 2005), здійснює негативний вплив на функціональний стан органів репродуктивної системи та призводить до збільшення основних проявів гінекологічної захворюваності. В 1992 році Л.В. Тимошенко вперше використав термін "хвороба оперованої матки", причому основними причинами розвитку даної патології є ендометрит після кесарева розтину або технічні погрішності за виконання самої операції. В подальшому такі спостереження описували й інші дослідники (Є.А. Чернуха, 1999). На сьогодні загальновизнаним є той факт, що абдомінальне розродження є суттєвим чинником ризику розвитку запальних процесів органів репродуктивної системи, порушень менструального циклу, ендометріозу, гіперпластичних процесів ендометрія, а також акушерських і перинатальних ускладнень при майбутній вагітності (Ю.П. Вдовиченко, 2004;В.К. Чайка, 2005). Серед інших причин появи рубця на матці виділяють наявність субсерозних міоматозних вузлів на матці у жінок молодого віку, які планують мати дітей (Л.І. Іванюта, С.О. Іванюта, 2002). Основним варіантом оперативного лікування є консервативна міомектомія, яка в останні роки все частіше проводиться ендоскопічним шляхом (В.Н. Запорожан, 2000; І.З. Гладчук, 2003; В.І. Кулаков, Л.В. Адамян, 2000; H. Reich еt al., 1991; L.E. Sanz, 1995). Разом з тим, віддалені наслідки, особливо з репродуктивної точки зору, практично не вивчено, а поодинокі публікації носять фрагментарний характер.

Все зазначене є підставою для вивчення особливостей репродуктивної функції жінок з рубцем на матці різної етіології, а також можливостей зниження гінекологічної захворюваності, акушерської та перинатальної патології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика "Прогнозування, профілактика, лікування і реабілітація порушень репродуктивної функції жінок на сучасному етапі"(№державної реєстрації: 0101 U007154).

Мета дослідження

Зниження частоти та ступеня прояву патології репродуктивної системи, акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з оперованою маткою на підставі вивчення нових аспектів патогенезу патології репродуктивної системи, а також розробки та впровадження алгоритму прогностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Завдання наукової роботи:

  1. Вивчити віддалені наслідки кесарева розтину і консервативної міомектомії, а також їх вплив на репродуктивну систему жінок.

  2. З'ясувати ехографічні особливості органів репродуктивної системи після абдомінального розродження, а також після консервативної міомектомії.

  3. Встановити особливості системного імунітету у жінок після кесарева розтину або консервативної міомектомії.

  4. З'ясувати особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок після кесарева розтину і консервативної міомектомії.

  5. Встановити взаємозв'язок між клінічними, ехографічними, ендокринологічними, імунологічними, мікробіологічними особливостями у жінок після кесарева розтину або консервативної міомектомії.

  6. Оцінити клінічний перебіг вагітності й пологів, а також функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з оперованою маткою.

  7. Розробити нову методику прогнозування патології репродуктивної системи у віддаленому періоді після абдомінального розродження й консервативної міомектомії на підставі нейромережного комп'ютерного моделювання.

  8. Розробити і впровадити практичні рекомендації щодо зниження частоти патології репродуктивної системи у жінок після кесарева розтину або консервативної міомектомії на підставі більш диференційованого використання медикаментозної терапії.

Об'єкт дослідження – репродуктивне здоров'я жінок з оперованою маткою.

Предмет дослідження – клінічний перебіг віддаленого періоду після кесарева розтину або консервативної міомектомії: функціональний стан органів репродуктивної системи, ендокринний статус, стан системного імунітету, а також мікробіоценоз статевих шляхів, прогнозування патології репродуктивної системи, методи профілактики та лікування.

Методи дослідження – клінічні, ехографічні, функціональні, ендокринологічні, імунологічні, мікробіологічні та статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів

Вперше проведено порівняльний аналіз клінічного перебігу віддаленого періоду після кесарева розтину і консервативної міомектомії. Вперше з'ясовано нові патогенетичні аспекти патології репродуктивної системи (запальні та гіперпластичні процеси, аденоміоз) у жінок після кесарева розтину або консервативної міомектомії на підставі встановлення взаємозв'язку між клінічним перебігом, ехографічними особливостями, ендокринним та імунологічним статусом, а також станом мікробіоценозу статевих шляхів. Одержані дані дозволяють, на нашу думку, науково обґрунтувати необхідність розробки нового алгоритму прогностичних, діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Вперше проведено порівняльний аналіз клінічного перебігу вагітності, пологів і перинатальних наслідків розродження у жінок з оперованою маткою, що дозволило встановити частоту, структуру і терміни розвитку плацентарної недостатності.

Вперше розроблено і впроваджено нову методику індивідуального прогнозування патології репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою на підставі нейромережного комп'ютерного моделювання.

Науково обґрунтовано нову лікувально-профілактичну методику для жінок після кесарева розтину або консервативної міомектомії з використанням диференційованого підходу до їх розродження та медикаментозної терапії.

Практичне значення одержаних результатів

Встановлено основні чинники ризику, терміни і причини розвитку патології репродуктивної системи: порушень менструального циклу, запальних захворювань, гіперпластичних процесів і аденоміозу у жінок після абдомінального розродження або консервативної міомектомії в порівняльному аспекті. Показано основні особливості відновлення менструального циклу, зміни ендокринного, імунологічного статусу і мікробіоценозу статевих шляхів та їх взаємозв'язок між конкретними варіантами і термінами розвитку патології репродуктивної системи.


 
 

Цікаве

Загрузка...