WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

У віддалені терміни спостереження – через 3, 6 і 12 місяців у групі хворих, що отримували УЗМТ, ми спостерігали стабілізацію зорових функцій і збереження клінічного ефекту лікування за показником ГЗ протягом 12 місяців, вираженого в октавах (на рівні 0,2 октав), тоді як у групах УЗТ та МТ уже через 3 місяці ГЗ знижувалась практично до вихідного рівня (р=0,04) (рис. 4).

Досягнута нами стабілізація зорових функцій і збереження клінічного ефекту лікування за допомогою УЗМТ протягом 12 місяців у хворих, що були нами обстежені, обумовлює проведення повторних курсів лікування в ці терміни.

ВИСНОВКИ

 1. Вікова макулярна дистрофія – захворювання, що приводить до сліпоти та слабозорості у 12,5-22% випадків, у тому числі в осіб працездатного віку. Існуючі методи лікування з використанням як медикаментозних засобів, так і фізичних факторів впливу залишаються недостатньо ефективними, що свідчить про актуальність проблеми та обумовлює необхідність пошуку і розробки нових фізичних методів лікування цієї патології.

 2. Удосконалено пристрій для комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля на орган зору, перевагою якого є досягнення прецизійного розташування випромінювачів ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля, що забезпечує оптимальний вплив цих фізичних факторів на тканини ока.

 3. Розроблено новий спосіб лікування сухої форми вікової макулодистрофії на основі комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля на орган зору: ультразвук частотою 880 кГц, інтенсивністю 0,2 Вт/см2 та імпульсне електромагнітне поле щільністю магнітного потоку 3,0-15,0 мТ, швидкістю наростання магнітної індукції 20 Т/с, амплітудним значенням 8,5мТ, частотою 50 Гц, час впливу кожного фактора 3,5 хвилини, курсом 10 процедур.

 4. Доповнено наукові дані про зміну фотопічної світлової чутливості і кровонаповнення очного яблука залежно від вираженості патологічного процесу в сітківці: перший ступінь – фотопічна світлова чутливість 1,5 лог. од. і реографічний коефіцієнт 2,56‰; другий ступінь – 0,81 лог. од і 1,87‰, третій ступінь – 0,04 лог. од. і 1,65‰ відповідно.

 5. Встановлено, що комбіноване послідовне застосування ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля, а також самостійна магнітотерапія однаково в середньому підвищують функції зорової системи: гостроту зору в 1,35 раз у 93% хворих, фотопічну світлову чутливість в 1,9 раз у 90% хворих. Однак комбінований спосіб покращує кровообіг ока більше, ніж магнітотерапія на 10%, знижуючи при цьому частоту виявлених центральних і парацентральних скотом на 11,5%.

 6. Розроблено математичну модель, що дозволяє прогнозувати індивідуальне підвищення розрішаючої здатності зорового аналізатора у хворих сухою формою вікової макулодистрофії і включає показники гостроти зору, стан кровонаповнення ока, фотопічну світлову чутливість, безпосередньо після лікування з високим ступенем чутливості (89%).

 7. Запропоновано новий спосіб комбінованого послідовного впливу ультразвуком та імпульсним електромагнітним полем у хворих сухою формою вікової макулодистрофії з високим ступенем ефективності – покращення функцій зорової системи та кровообігу ока у 88% хворих, яке зберігається протягом 12 місяців, що обумовлює проведення повторних курсів лікування в ці терміни.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Крючкова О.В. Інтегрована система оцінки вихідного функціонального стану зорового аналізатора у хворих на вікову центральну хоріоретинальну дистрофію // Науковий вісник Ужгородського університету. –2004. - Вип.22. - С. 55-59.

 2. Крючкова О.В., Скринник А.В., Савко В.В., Храменко Н.И. Новый способ лечения дистрофических заболеваний сетчатки путем комбинированного воздействия ультразвука и импульсного электромагнитного поля на функциональное состояние зрительного анализатора // Офтальмол. журн. - 2005. – №5 - С. 66-70.

Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих, самостійно створено базу даних (358 очей хворих сухою формою ВМД). Аналіз та статистична обробка результатів клінічних даних проведені спільно з к.мед.н. Храменко Н.І. Патогенетичні механізми дії фізичних факторів та висновки обговорені і сформульовані разом з д.мед.н. Савко В.В. та д.мед.н., проф. Скринником О.В.

 1. Пономарчук В.С., Гуртовая О.В., Савко В.В. Влияние ультразвука и импульсного электромагнитного поля на функции зрительной системы и гемодинамику глаза у больных возрастной макулодистрофией в зависимости от степени выраженности патологического процесса // Офтальмол. журн. – 2007. – №1 – С. – 38-41.

Автором зібрано матеріал, виконана статистична обробка. Аналіз результатів та висновки сформульовані спільно з д.мед.н., проф. Пономарчуком В.С. та д.мед.н. Савко В.В.

 1. Патент № 55693 А України, МКВ 7 А61F9/00. Спосіб лікування дистрофічних захворювань заднього відділу ока // Скринник О.В., Савко В.В., Наріцина Н.І., Коновалова Н.В., Крючкова О.В.; опубл. 15.04.2003; Бюл. №4 – С. 4.35-4.36.

Матеріал зібрано разом з к.мед.н. Наріциною Н.І. та к.мед.н. Коноваловою Н.В. Автором проведено обстеження хворих та патентний пошук, виконана статистична обробка, оформлена патентна документація. Аналіз результатів та висновки сформульовані спільно з д.мед.н. Савко В.В. та д.мед.н., проф. Скринником О.В.

______________

Примітка* - прізвище авторки Крючкова змінено на Гуртова.

 1. Патент № 69725 А України, МКВ 7 А61N1/00. Пристрій для лікування очних хвороб і тканин орбіти // Скринник О.В., Савко В.В., Думброва Н.Є., Наріцина Н.І., Коновалова Н.В., Крючкова О.В. Опубл. 15.09.2004. – Бюл. №9 – С. 4.51.

Автором зібрано клінічний матеріал, проведено патентний пошук, оформлено патентну документацію.

 1. Крючкова О.В., Иваницкая Е.В. Роль анатомо-функциональных особенностей макулярной области сетчатки в патогенезе возрастной макулярной дистрофии // Офтальмол. журн.- 2005. -№3- С. 65-70.

Патогенетичні механізми ВМД обговорені разом з к.мед.н. Іваніцькою О.В.

 1. Крючкова О.В., Скринник А.В., Савко В.В., Храменко Н.И. Влияние ультразвука и импульсного электромагнитного излучения на функциональное состояние зрительного анализатора у больных сенильной макулодистрофией // Тези доп. ХІІ міжнар. Одеса-Генуя офтальмологічного симпозіуму "Хірургічне та медикаментозне відновлення зору" (29 червня-1 липня 2001 р.). – Чернівці, 2001. – С. 169-170.

Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих. Аналіз і статистична обробка результатів клінічних даних проведені спільно з к. мед. н. Храменко Н.І. Патогенетичні механізми дії фізичних факторів та висновки обговорені і сформульовані разом з д.мед.н. Савко В.В. та д.мед.н., проф. Скринником О.В.

 1. Крючкова О.В., Скринник А.В., Савко В.В., Храменко Н.И. Влияние ультразвука и импульсного электромагнитного излучения на гемодинамику зрительного анализатора у больных сенильной макулодистрофией // Матеріали міжобл. науково-практ. конф. офтальмологів Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської областей (23-24 жовтня 2002 р.). – Дніпропетровськ, 2002. – С. 48-49.

  Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих. Статистична обробка результатів клінічних даних проведена спільно з к.мед.н. Храменко Н.І. Висновки сформульовані разом з д.мед.н. Савко В.В. та д.мед.н., проф. Скринником О.В.

 1. Крючкова О.В., Скринник А.В. Применение ультразвука и импульсного электромагнитного поля у больных с макулодистрофиями // Тез докл. VI конф. офтальмологов республики Молдова "Актуальные проблемы в офтальмологии" (7-9 ноября 2002 р.). – Кишинев, 2002. – С.78.

  Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих та здійснено його статистичну обробку. Висновки сформульовані разом з д.мед.н., проф.Скринником О.В.

 1. Крючкова О.В., Савко В.В., Скринник А.В., Коновалова Н.В., Нарицына Н.И., Михайличенко Л.А., Павлович Р.Н., Шиманская О.С. Новый способ лечения дистрофических заболеваний заднего отдела глаза // Матер. науково-практ. конф. "Хірургічне лікування та реабілітація хворих з офтальмологічною патологією" (7-8 жовтня 2004 р.). – Київ, 2004 – С. 152-154.

Особистий внесок здобувача полягає в обстеженні хворих, аналізі та статистичній обробці результатів клінічних даних. Матеріал зібрано спільно з к.мед.н. Коноваловою Н.В., к.мед.н. Наріциною Н.І., Михайліченко Л.О., Павлович Р.М., Шиманською О.С. Висновки сформульовані разом з д.мед.н. Савко В.В. та д.мед.н., проф.Скринником А.В.

 1. Крючкова О.В. Влияние ультразвука и электромагнитного излучения на показатели макулотестера у больных возрастной макулодистрофией // Тези міжобл. науково-практ. конф. офтальмологів Тернопільської, Вінницької, Житомирської, Черкаської областей "Актуальні проблеми офтальмології" (26-27 травня 2005 р.). – Тернопіль, 2005. – С. 41-42.

АНОТАЦІЯ

Гуртова О.В. Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульсним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – Офтальмологія. – Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, Одеса, 2007.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності лікування хворих сухою формою вікової макулодистрофії (ВМД). Це досягнуто шляхом застосування нового способу лікування ВМД шляхом комбінованого послідовного використання дії ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля - УЗМТ на орган зору (час впливу кожного фактору 3,5 хвилини, курсом 10 процедур). Удосконалено пристрій для його виконання, що забезпечує оптимальний вплив цих фізичних факторів на тканини ока. Встановлено, що УЗМТ і самостійна магнітотерапія (МТ) однаково підвищують функції зорової системи (гостроту зору в 1,35 раз у 93% хворих, фотопічну світлову чутливість (ФСЧ) в 1,9 раз у 90% хворих). Однак УЗМТ покращує кровообіг ока на 10% більше (р1-2=0,02) у порівнянні з МТ, знижуючи при цьому частоту виявлених центральних і парацентральних скотом на 11,5% (р1-2=0,01). Доповнено наукові дані про зміну ФСЧ і кровонаповнення очного яблука (RQ) у хворих ВМД залежно від вираженості патологічного процесу в сітківці. Розроблена модель індивідуального прогнозу результату лікування шляхом УЗМТ з урахуванням вихідної гостроти зору, віку хворого, ФСЧ, RQ, яка відзначається високою інформативністю – коефіцієнт детермінації R2=0,98. Вперше показана залежність ефективності УЗМТ у хворих сухою формою ВМД від ступеня вираженості патологічного процесу та обґрунтовані терміни повторних курсів лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...