WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

Пацієнти 1 кластера мали кращі вихідні значення показників функцій зорової системи та гемодинаміки ока, при цьому ми спостерігали зниження середніх значень від вікової норми (контрольна група 24 ока без офтальмоскопічних ознак ВМД, середній вік 64,38,6 роки): ГЗ на 27% (ГЗ=0,73 ум. од. при ГЗнорма≥1,0), ФСЧ на 16,7% (ФСЧ=1,50 лог. од. при ФСЧнорма=1,8 лог. од.), RQ на 8,2% (RQ=2,56‰ при Qнорма=2,89‰), РР на 7,5% (РР=2,83мм3 при РРнорма=3,06мм3).

Хворі 1 кластера мали також кращий стан очного дна, при якому локалізація патологічного процесу у 51,2% випадків була обмежена макулярною зоною і рідко вражала фовеальну зону. У хворих 2 кластера ми спостерігали ще досить високе середнє значення ГЗ, яке становить 0,70 ум. од. (на 30% нижче норми), але вже суттєве зниження середніх значень інших показників: ФСЧ до 0,81 лог. од. (нижче норми на 65,0%) і гемодинаміки ока – RQ до 1,87‰ (нижче норми на 33,0%), а показника РР до 2,01 мм3 (на 28,0% нижче норми), що супроводжувалося погіршенням і офтальмоскопічної картини – локалізація патологічного процесу вже у 58,4% випадків розповсюджувалася за межі МО. Хворі 3 кластера мали найнижчі середні значення усіх показників: ГЗ=0,34 ум. од., що на 66,0% нижче норми; ФСЧ=0,04 лог. од. – нижче норми на 97,8%; RQ=1,65‰ – на 40,9%; а РР=1,79мм3 – на 41,5%. Це супроводжувалося гіршою картиною очного дна з розповсюдженням патологічного процесу у 78,3% випадків за межі МО та судинних аркад і/або поразкою фовеальної області (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл значень середніх арифметичних досліджуваних показників у кожному кластері хворих сухою формою ВМД залежно від ступенявираженості патологічного процесу

Вихідні значення показників, що характеризують ступінь вираженості патологічного процесу

Кластери залежно від ступеня вираженості дистрофічного процесу при ВМД(МSD)

1 кластер

n=125

2 кластер n=101

3 кластер

n=60

Гострота зору (ум. од.)

0,730,29

0,700,27

0,340,29

р1-2=0,47; р1-3=0,00002; р2-3=0,00009

Поріг ФСЧ (лог. од.)

1,500,37

0,810,36

0,040,38

р1-2=0,00001; р1-3=0,00002; р2-3=0,00001

Реографічний коефіцієнт (RQ; ‰)

2,560,77

1,870,65

1,650,59

р1-2=0,00001; р1-3=0,0002; р2-3=0,04

Відносний пульсовий об'єм.(РР; мм3)

2,830,89

2,010,74

1,790,82

р1-2=0,00001; р1-3=0,00002; р2-3=0,07

*Примітка: статистична оцінка різниць проводилася з використанням критерію Ньюмана-Келса, що враховує ефект множинного порівняння.

Ми провели кореляційний аналіз між показниками функцій зорової системи (ГЗ, ФСЧ) і гемодинаміки ока (RQ, РР), що показав достовірну позитивну (пряму) кореляційну залежність між ГЗ, ФСЧ і гемодинамічними показниками – RQ, РР: більш високому значенню показників ГЗ і ФСЧ відповідає більше числове значення RQ і РР (r1=0,21, r2=0,23, r3=0,26, r4=0,25; р1-4=0,0001).

Критеріями ефективності лікування в кожній групі ми вважали: достовірне зменшення числа виявлених центральних або парацентральних скотом, а також підвищення ГЗ, групового показника за макулотестером, граничного показника ФСЧ на 7 хвилині спостереження, а також підвищення реографічних показників RQ, РР і кількості "літаючих тілець" за даними феномена Ширера.

У результаті використання самостійної ультразвукової терапії ГЗ підвищилася на 0,22 (р=0,0001), при цьому у хворих 1 і 2 кластерів підвищення ГЗ у середньому було однаковим – до 0,92 ум. од., що на 31,4% вище вихідного рівня, а в 3 кластері підвищення ГЗ було незначним – на 0,06 ум. од. (р=0,01). Серед хворих перших двох кластерів на 25% знизилася частота скотом (р=0,0001). Поріг ФСЧ вірогідно підвищився тільки в перших двох кластерах: у першому до 1,94 лог. од., що на 32% вище вихідного рівня, а в другому – до 1,49 лог. од. – на 88,6% (р=0,0001). Клінічно значимих змін за феноменом Гайдингера не було. Під впливом УЗТ однаково покращилися показники гемодинаміки ока тільки в перших двох кластерах: RQ у середньому збільшився до 2,89‰ – на 19,2%, РР збільшився до 3,29м3 – на 22,3%. Еластотонічні властивості судин (б/Т) вірогідно не змінювалися (р=0,12). Показник перифовеолярного кровообігу (кількість "літаючих тілець") збільшився однаково – в середньому на 7 одиниць (р=0,0001). Варто відмітити, що у пацієнтів третього ступеня вираженості дистрофічного процесу (3 кластер) самостійна ультразвукова терапія була малоефективною.

Порівняльний аналіз проводився залежно від методу лікування в цілому по двох групах (МТ та УЗМТ) і за ступенем вираженості патологічного процесу (кластери). У перших двох кластерах знизилася кількість хворих із центральними та парацентральними скотомами на 17,6% під впливом МТ (2M-N=16,06; р=0,0006) і на 29,1% під впливом УЗМТ (2M-N=48,02; р=0,00001), як видно, під впливом УЗМТ ступінь зниження скотом вище на 11,5%. Вірогідно підвищилася ГЗ у двох групах порівняння: в 1 групі – на 0,18 ум. од. (30,4%), в 2 групі – на 0,23 ум. од. (36,5%). При порівнянні ефективності МТ та УЗМТ залежно від ступеня вираженості дистрофічного процесу ми відзначили майже однаковий ступінь підвищення ГЗ: у 1 і 2 кластерах до 0,92 ум. од. (на 28,6%; р=0,0001), а у 3 кластері до 0,48 ум. од. (на 39,5%; р=0,00001). Аналіз ефективності лікування за граничним значенням ФСЧ показав однаковий ступінь підвищення при обох методах лікування, як у цілому по групах (у середньому на 0,65 лог. од.; р=0,0001), так і за ступенем вираженості патологічного процесу: у 1 кластері на 29% – до 1,9 лог. од. (р=0,0001), у 2 кластері на 84% – до 1,5 лог. од. (р=0,0001), а у 3 кластері на 28% – до 0,6 лог. од.(р=0,0001). Відзначено позитивну динаміку феномена Гайдингера при МТ у 6% випадків, р=0,04; при УЗМТ - у 9,5% випадків, р=0,0002 (у хворих 1 і 2 кластерів). При цьому зареєстрована поява 5 групи за макулотестером під впливом УЗМТ у 14,3% випадків, а при МТ – у 6% випадків. Під впливом МТ та УЗМТ у хворих зі збереженими поляризаційними властивостями МО (4 та 5 групи) граничне значення за макулотестером зменшилося однаково, в середньому до 6,9 – на 14,5% (р=0,0001) (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка показників ефективності впливу фізичних факторів у хворих сухою формою ВМД залежно від методу лікування (МТ та УЗМТ)

Показники ефективності

Магнітотерапія (МТ)

Комбінований вплив (УЗМТ)

до лікування

після лікування

рівень відмінності

до лікування

після лікування

рівень відмінності

Гострота зору

(ум. од.)

0,560,33

0,730,39

р=0,00001

0,630,31

0,860,40

р=0,00001

ФСЧ (лог. од.)

0,700,60

1,350,70

р=0,0001

0,810,66

1,460,70

р=0,0001

Поріг за макулотестером

8,121,20

6,921,40

р=0,0001

7,961,28

6,841,21

р=0,0001

Аналіз показників реоофтальмограм демонструє підвищення RQ, більшою мірою в 2 групі – до 2,40‰ (на 18,2%; р=0,00001), ніж в 1 групі до 2,20‰ (на 8,9%; р=0,04) (рис. 2).

Слід також зазначити, що під впливом УЗМТ RQ вірогідно покращився при всіх трьох ступенях вираженості патологічного процесу (у 1 кластері до 2,61‰ – на 10% вище вихідного рівня; р=0,019; у 2 кластері до 2,38‰ – на 31%, р=0,0001‰; у 3 кластері – RQ до 1,93‰ – на 20%; р=0,001), тоді як під впливом МТ RQ підвищився вірогідно тільки в 2 кластері (до 2,10‰ – на 17%; р=0,003) (рис. 3). Аналогічна картина спостерігалася при аналізі зміни показника РР (відносного пульсового об'єму), що також значно збільшувався при УЗМТ. Таким чином, ми прийшли до висновку, що під впливом УЗМТ відбувалося більш виражене покращення кровообігу ока (по RQ і РР), ніж при самостійному застосуванні УЗТ і МТ. Зареєстровано однаковий ступінь зниження значень показника еластотонічних властивостей судин (б/Т) в результаті МТ та УЗМТ (в середньому на 2,0%; р=0,0001). Обидва методи лікування давали приблизно однаковий позитивний вплив також на стан перифовеолярного кровообігу за феноменом Ширера (кількість "літаючих тілець"), що збільшився на 40% (Pu=0,035).

За допомогою логістичної регресії була розроблена математична модель індивідуального прогнозу покращення ГЗ в результаті застосування УЗМТ (з урахуванням віку хворого, вихідних значень ГЗ, ФСЧ і RQ) з високою інформаційною здатністю. Коефіцієнт детермінації, що обумовлює її інформаційну спроможність, R2=0,98 (інформативна модель при R2>0,5). Вірогідність моделі за критерієм Фішера близька до одиниці (F=3057, p=0,00001).


 
 

Цікаве

Загрузка...