WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку (автореферат) - Реферат

Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку (автореферат) - Реферат

Розповсюдженість вазоспазму при надходженні в стаціонар в залежності від локалізації аневризми серед всіх обстежених хворих похилого віку

Поширеність спазму

ПМА-ПСА

СМА

ВСА

Всього

Локальний, сегментарний

23

9

3

35

Поширений, мультисегментарний

7

2

1

10

Дифузний

3

1

-

4

Разом

33 (67,3%)

12 (24,5%)

4 (8,1%)

49

(41,9%)

Порівнюючи розповсюдженість АСС в залежності від локалізації аневризми у хворих різних вікових груп, було виявлено, що в похилому віці при локалізації АА в ВСА та СМА вазоспазм зустрічається набагато рідше, ніж у молодих пацієнтів. У молодих пацієнтів при локалізації АА в ПМА-ПСА вазоспазм виявляли у 33,9% хворих, при розриві аневризм СМА - у 35,8% пацієнтів, аневризм ВСА – у 30,2%. Виявлені особливості ми пов'язуємо з переважною локалізацією атеросклеротичних уражень у хворих похилого віку в артеріальних басейнах СМА та ВСА, що перешкоджає виникненню спазму судин. Ішемічні ушкодження за результатами АКТ в основній групі при надходженні до стаціонару було виявлено у 11,9% хворих, в першій групі – у 12,2%, в другій – у 14,3%. Ішемічні ушкодження в контрольній групі виявлялися частіше і спостерігались у 20,7%. Неврологічна симптоматика, що розвивалася, в основному співпадала з зоною ішемії у хворих контрольної групи. В основній групі у 35,7% пацієнтів виявлена дисоціація АКТ-картини ішемічного ушкодження та осередкової неврологічної симптоматики, що також може бути пов'язано з особливостями перерозподілу мозкового кровообігу при гемодинамічно значимому атеросклеротичному ушкодженні інтракраніальних судин. Клінічне обстеження поряд з електрокардіографічним дослідженням виявило наявність порушень серцевого ритму (табл.4). Описані зміни можуть бути пов'язані як з тривалою симпатичною стимуляцією при САК, що приводить до структурних уражень міокарду, так і з віковими особливостями пацієнтів та наявністю супутньої патології. Виявлені клінічні та електрокардіографічні ознаки порушення серцево-судинної системи суттєво підвищують ризик операції в гострому періоді САК. Було встановлено, що у 51,7% хворих контрольної групи також були присутні різні характерні для САК типи ЕКГ-порушень, але поєднання двох чи трьох патологічних типів ЕКГ не виявляли зовсім, а найчастіше спостерігались І - 20,7% та ІІ – 24,1% типи.

Таблиця 4

Типи порушень ЕКГ у обстежених хворих при надходженні до стаціонару

Типи ЕКГ

1 група

2 група

р

Всього в двох групах

Взагалі серед обстежених

Нормальна ЕКГ

5 (12,2%)

7 (11,1%)

>0,05

12 (11,5%)

13 (11,1%)

1-й тип

5 (12,2%)

6 (9,5%)

>0,05

11 (10,6%)

13 (11,1%)

2-й тип

4 (9,7%)

7 (11,1%)

>0,05

11 (10,6%)

11 (9,4%)

3-й тип

5 (12,2%)

7 (11,1%)

>0,05

12 (11,5%)

14 (12%)

4-й тип

5 (12,2%)

8 (12,7%)

>0,05

13 (12,5%)

15 (12,8%)

5-й тип

8 (19,5%)

13 (20,6%)

>0,05

27 (20,2%)

23 (19,7%)

Поєднання 2 типів

6 (14,6%)

8 (12,7%)

>0,05

14 (13,5%)

15 (12,8%)

Поєднання 3 типів

3 (7,3%)

7 (11,1%)

>0,05

10 (9,6%)

13 (11,1%)

Разом

41

63

104

117

У хворих похилого віку атеросклероз МАГ та інтракраніальних артерій був виявлений у 51,3% пацієнтів. Частіше зустрічались стенози інтракраніальних артерій – 16,2%, ВСА – 29%, зокрема двобічні – 11,1%, підключичної артерії – 11,1%. Патологічні деформації МАГ, як і атеросклеротичні їх ураження, можуть впливати на вибір тактики лікування та методик оперативного втручання при внутрішньочерепних аневризмах. Завдяки проведенню ЦАГ у всіх обстежених хворих, деформації МАГ виявлені у 51,3% пацієнтів. В основному виявлялись двобічні деформації хребцевих артерій –23,9%, у 19,6% вони поєднувалися з атеросклерозом в різних комбінаціях. Взагалі деформації ВСА були діагностовані у 21,4% обстежених, поєднання з атеросклерозом - у 11,9%, деформації ВСА та ХА разом - у 23,9%. Атеросклеротичні ураження та патологічні деформації церебральних артерій зустрічались достовірно частіше в похилому віці (р<0,05). У молодих хворих атеросклероз судин головного мозку за допомогою ЦАГ виявлено у 17,2%, патологічні деформації - у 14,9%. Локалізація та форми аневризм, які виявлені, суттєво не відрізнялися в групах дослідження. Під час проведення інтенсивної терапії, що була направлена на стабілізацію церебрального перфузійного тиску та профілактику ускладнень, інтенсивність головного болю змінювалась і у хворих першої групи (n=35) в день операції в середньому складала 72,925,6 бали. Достовірно меншою вона була в день операції у хворих другої групи (n=36) і складала 34,454,3 бали. На різних етапах перебігу САК клінічна картина змінювалась та відповідала періодам прояви, підсилення чи регресу АСС та вторинних ішемічних ушкоджень. 7,7 % хворих переносили повторні САК, 33,3% з них померли. При прогресуванні АСС наростання неврологічної симптоматики за даними ТКДГ відповідало зоні мозку, де він поширився. Серед пацієнтів похилого віку вазоспазм судин головного мозку різного ступеню спостерігався у 41,9% хворих. В першій групі пацієнтів, що оперувались в ранньому періоді, він зустрічався у 36,9%, в більшості випадків спостерігали І ступінь його вираженості. У хворих другої групи динамічне спостереження та проведення ТКДГ виявляло вираженість АСС в залежності від терміну САК. Максимальне зростання ЛШК та відповідно вираженість АСС у хворих похилого віку спостерігали на 7-9 добу після САК. Перебіг передопераційного АСС у хворих другої групи характеризувався його регресом в середньому на 13-14 добу після початку хвороби. Виявлена висока частота розвитку ангіоспазму і в 1-3 добу захворювання у хворих похилого віку, навіть при відсутності клінічних проявів. Так, при відсутності неврологічного дефіциту вазоспазм серед всіх обстежених двох основних груп був виявлений у 7,7% І ступеню вираженості. На 1-3 добу від повторного розриву АА, набряку головного мозку та ішемічних уражень загинуло 5 хворих без операції. У 7,6% хворих повторні розриви аневризм відбувалися на 1-2 добу після початку захворювання. У віддаленому періоді САК повторні розриви аневризм в передопераційному періоді розвилися у 3,4% хворих, переважно на 8 добу після початку захворювання. Таким чином, аналізуючи частоту виникнення та вираженість основних клінічних симптомів у хворих різних вікових груп, можна зробити висновки, що клінічний перебіг неускладненого САК у хворих похилого віку аневризматичного ґенезу має свої особливості, які полягають в меншій на 19,7% частоті та вираженості головного болю, ніж у молодих пацієнтів, меншою на 7,2% частотою виникнення судомного синдрому, на 19% - виникнення АСС при надходженні в стаціонар, на 8,8% - ішемічних ускладнень та значно більшою частотою наявності соматичної патології. Достатньо висока частота супутньої патології, що виявлена у обстежених пацієнтів основних груп, та поєднання її клінічних прояв з негативним впливом значної активації симпато-адреналової системи при САК під час операцій в ранньому періоді може приводити до виснаження стрес-лімітуючих систем організму з подальшим розвитком ускладнень в післяопераційному періоді, навіть з летальним наслідком. При вивчені особливостей клінічного перебігу периопераційного періоду у хворих з аневризматичними САК виявлено, що повторні крововиливи в похилому віці виникають значно рідше, ніж в молодому.

Методи внутрішньочерепного хірургічного втручання включали пряме кліпування шийки аневризми, закутування мішка різними матеріалами, трепінг (табл. 5)

Таблиця 5

Типи операцій відкритим способом

Тип операції

1 група

2 група

Кількість загальна

1.

Кліпування шийки АА

28

39

67

2.

Кліпування тіла АА

3

9

12

3.

Кліпування з резекцією

1

3

4

4.

Закутування марлею

3

2

5

5.

Закутування м'язом

1

-

1

6.

Трепінг

2

2

4

Всього

38

55

93


 
 

Цікаве

Загрузка...